Jak připevnit umyvadlo na umyvadlo v koupelně – instalace umyvadla

Při aktualizaci designu a interiéru koupelny je jedním z důležitých kroků výběr a instalace umyvadla. Neméně důležitým úkolem je však správné upevnění dřezu k nočnímu stolku nebo desce, aby byla zajištěna spolehlivost a bezpečnost konstrukce.

Nejprve musíte určit typ dřezu, který plánujete nainstalovat. Existují různé typy dřezů, včetně nástěnných, deskových a vestavěných. Každý typ vyžaduje zvláštní přístup při uchycení. Například závěsná umyvadla vyžadují montáž na stěnu pomocí skrytých držáků, zatímco umyvadla na desku sedí na horní straně umyvadla a jsou zajištěny silikonovým těsněním.

Stejně tak se zapuštěné dřezy instalují do výřezu v desce pomocí lepidla nebo spon pro bezpečnost. Při výběru způsobu montáže byste měli zvážit také materiál samotného umyvadla a typ dřezu, abyste zajistili kompatibilitu a odolnost.

Nezapomeňte na vodovodní armatury, jako jsou trubky a armatury, které mohou být vyžadovány při instalaci umyvadla. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi nebo požadujete složitější instalaci, kontaktujte odborníka. Při správné instalaci vytvoříte nejen funkční prostor, ale také zajímavý akcent v designu vaší koupelny.

Instalace umyvadla: jak připevnit umyvadlo na umyvadlo v koupelně

Krok 1: Připravte si materiály a nástroje

Krok 1: Připravte si materiály a nástroje

Před instalací umyvadla musíte připravit všechny potřebné materiály a nástroje. Budete potřebovat:

 • Umývadlo
 • Umyvadlová skříňka
 • Spojovací materiál (šrouby, matice)
 • Úroveň
 • Šroubovák nebo šroubovák
 • Ruční vrtačka nebo příklepová vrtačka (v závislosti na materiálu stěny)
 • Vývod vody a sifon
 • Instalatérský tmel

Krok 2: Instalace skříňky pod umyvadlo

Prvním krokem je instalace skříňky pod umyvadlo. Chcete-li to provést, musíte provést následující:

 1. Určete místo, kde bude umyvadlo instalováno. Ujistěte se, že je vodorovný a snadno se používá.
 2. V případě potřeby označte na stěně místo, kde bude noční stolek připevněn.
 3. Přineste umyvadlo na místo instalace a zkontrolujte, zda odpovídá velikosti umyvadla a nebude překážet při otevírání dveří koupelny.
 4. Připevněte noční stolek ke stěně pomocí spojovacích prvků a nástrojů. Pokyny, jak noční stolek správně zajistit, naleznete v pokynech výrobce.
 5. Zkontrolujte vodorovnou polohu nočního stolku pomocí vodováhy.

Krok 3: Instalace dřezu

Po instalaci skříňky pod dřez můžete začít s instalací samotného dřezu:

 1. Umístěte dřez vedle nainstalovaného umyvadla a ujistěte se, že je správně umístěn a ve vodorovné poloze.
 2. Označte, kde se umyvadlo připojuje k nočnímu stolku.
 3. Podle pokynů výrobce připevněte dřez k umyvadlu pomocí spojovacích prvků.
READ
Jak správně nalít pancéřový pás na pórobeton?

Je důležité zajistit, aby byly úchyty dřezu dostatečně bezpečné, aby se zabránilo kývání nebo naklánění.

Když je umyvadlo připojeno ke skříni, připojte vodovodní výstup a sifon k příslušné komunikaci.

K zajištění těsných spojů mezi vodovodními trubkami použijte sanitární tmel.

Po dokončení instalace umyvadla zkontrolujte jeho provoz: otevřete a zavřete kohoutky, zkontrolujte těsnost a těsnost spojů.

Nyní máte nainstalované umyvadlo, které je bezpečně připevněno k vašemu koupelnovému umyvadlu.

Potřebné nástroje pro instalaci umyvadla

Chcete-li nainstalovat umyvadlo, musíte připravit určitou sadu nástrojů. Než začnete, ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje:

 • Šroubovák;
 • Vidlicový klíč;
 • Plynový hořák nebo vysoušeč vlasů pro odstranění tmelu;
 • Lehké kladivo;
 • Pila na kov;
 • Úroveň;
 • Klíšťata;
 • Zátka do dřezu.

Při používání nářadí buďte opatrní a opatrní, aby nedošlo k poškození stěn, podlahy a samotných prvků umyvadla.

Šroubovák

Šroubovák

K upevnění držáků dřezu a zajištění dalších součástí vodovodního potrubí bude zapotřebí šroubovák. Ujistěte se, že máte šroubovák správné velikosti a typu hlavy pro upevňovací prvky.

Otevřený klíč

K zajištění matice a utažení kování při instalaci umyvadla bude zapotřebí vidlicový klíč. Velikost matic a podle toho i požadovaná velikost vidlicového klíče závisí na zvoleném modelu dřezu.

Před zahájením práce nezapomeňte zkontrolovat, zda máte všechny potřebné nástroje, abyste předešli dalším nepříjemnostem a zpožděním.

Provádění přípravných prací před instalací dřezu

Provádění přípravných prací před instalací dřezu

Před instalací dřezu je nutné provést řadu přípravných prací, aby bylo zajištěno spolehlivé a bezpečné upevnění. Nejprve byste si měli vybrat vhodné místo pro instalaci dřezu s ohledem na úroveň komfortu používání a snadnou údržbu.

Měření a značení

Měření a značení

Před zahájením montáže je nutné změřit a označit místo, kde bude dřez umístěn. K tomu se doporučuje použít laserovou vodováhu nebo vodováhu, aby byla zajištěna správná horizontální poloha dřezu.

Měli byste také zvážit výšku instalace dřezu. Obvykle je optimální vzdálenost od podlahy k hornímu okraji dřezu 80 až 85 centimetrů.

Kontrola zdi

Před instalací dřezu je třeba zkontrolovat stav stěny v místě montáže. Pokud je zeď slabá nebo poškozená, doporučuje se zeď zpevnit pomocí dalších spojovacích prvků nebo se obraťte na odborníky.

READ
Závěsový fasádní rám: systémový design

Měli byste se také ujistit, že místo montáže není v průsečíku dvou spojů, aby nedošlo k poškození stěny během instalace.

Kontrola komunikace

Před instalací dřezu je nutné zkontrolovat přítomnost a stav komunikací, jako jsou vodovodní a kanalizační potrubí. V případě potřeby by komunikace měla být vyměněna nebo opravena před instalací dřezu.

 • Zkontrolujte přítomnost a polohu potrubí přívodu vody.
 • Zkontrolujte přítomnost a polohu kanalizačního potrubí.
 • Zkontrolujte přítomnost a funkčnost sifonu.

V případě potřeby zvažte nutnost instalace nové komunikace nebo se poraďte s odborníkem.

Výběr a instalace skříňky pod dřez

Výběr a instalace skříňky pod dřez

Při výběru umyvadlové skříňky do koupelny je třeba vzít v úvahu několik důležitých faktorů. Nejprve se musíte rozhodnout pro velikost skříňky tak, aby odpovídala velikosti dřezu a zapadla do dostupného prostoru v místnosti.

Měli byste také vzít v úvahu styl a design koupelny, aby noční stolek harmonicky zapadl do interiéru. Materiály skříněk se mohou lišit od dřeva po umělé materiály, takže má smysl vybrat si možnost, která se bude dobře hodit ke zbytku koupelnových prvků.

Po výběru vhodného nočního stolku můžete přistoupit k jeho instalaci. Nejprve musíte připravit dřez tak, že jej umístíte do vhodné výšky a ujistěte se, že je pevně zajištěn. Poté přitiskněte umyvadlo pevně k dřezu, abyste zajistili bezpečné spojení.

K připevnění skříňky pod umyvadlo můžete použít speciální upevňovací prvky, které zajistí spolehlivou fixaci. Je důležité správně rozložit zátěž, aby nedocházelo k nadměrnému namáhání upevňovacích prvků a zabránění možnému poškození. Měli byste se řídit pokyny výrobce a skříň správně zajistit, aby nejen dobře vypadala, ale byla také stabilní a odolná.

Pokud instalace skříňky pod dřez způsobuje potíže, je lepší vyhledat pomoc od specialistů. Bezpečně a úhledně nainstalují umyvadlo a zajistí bezpečnost a funkčnost vaší koupelny.

Připevnění dřezu k nočnímu stolku: Postup instalace

Krok 1: Příprava umyvadla a nočního stolku. Zkontrolujte, zda je povrch nočního stolku hladký a čistý. V případě potřeby odstraňte prach nebo nečistoty. Zkontrolujte také, zda dřez nemá žádné vady nebo praskliny.

Krok 2: Instalace vypouštěcího otvoru. Umístěte gumové těsnění na vypouštěcí otvor ve dřezu. Poté vložte vypouštěcí sifon do otvoru a opatrně utáhněte matici. Ujistěte se, že sifon těsně přiléhá k dřezu.

READ
Jak vyrobit koupelnovou předložku z vinných zátek vlastníma rukama

Krok 3: Montáž montážních držáků. Umístěte montážní držáky na zadní stěnu umyvadla s ohledem na rozměry a vzdálenosti vašeho dřezu. Označte pozice otvorů pro montážní šrouby a vytvořte předběžné otvory.

Krok 4: Připevnění umyvadla k nočnímu stolku. Umístěte dřez na umyvadlo a spojte otvory v dřezu s montážními šrouby na umyvadlu. Jemně utáhněte šrouby a zajistěte jednotné upevnění po celé ploše dřezu.

Krok 5: Vodovodní přípojka. Připojte flexibilní hadici k vodovodnímu potrubí a vodovodnímu kohoutku. Ujistěte se, že všechny spoje jsou těsné a nedochází k únikům.

Je důležité si uvědomit, že instalace umyvadla vyžaduje přesnost a pečlivost. Pokud máte nějaké potíže nebo pochybnosti, je lepší obrátit se o pomoc na specialisty.

Připojení přívodu vody k umyvadlu

Krok 1: Zkontrolujte, zda máte potřebné součásti

Krok 1: Zkontrolujte, zda máte potřebné součásti

Před zahájením práce se ujistěte, že máte k dispozici následující součásti:

 • Flexibilní vodovodní připojení
 • Šoupátko nebo škrticí ventil pro uzavření vody
 • Zátka pro uzavření otvoru v sifonu
 • Klíč na matice
 • Silikonový tmel

Krok 2: Přípravné práce

Před připojením přívodu vody je třeba dokončit následující přípravné práce:

 1. Uzavřete přívod vody do místnosti nebo použijte ventil nebo klapku.
 2. Nainstalujte sifon dřezu podle pokynů výrobce.
 3. Otvor v sifonu uzavřete zátkou, abyste zabránili vnikání stavebního prachu nebo nečistot.
 4. Namažte povrch závitu těsnicí hmotou, aby bylo zajištěno těsné spojení.

Poznámka: před instalací flexibilní hadice je nutné změřit vzdálenost od vodovodního potrubí k místu připojení umyvadla. Měli byste také vzít v úvahu nutnost instalace mixéru a dalších komponent.

Otázky a odpovědi:

Jak správně připevnit umyvadlo na koupelnovou skříňku?

Pro správné připevnění umyvadla ke skříňce v koupelně budete potřebovat speciální upevňovací prvky, které se obvykle dodávají s umyvadlem. Začněte instalací držáku na zadní stěnu nočního stolku. Poté umístěte dřez na skříňku a přečtěte si pokyny pro instalaci montážních šroubů. Nastavte výšku umyvadla tak, aby bylo na požadované úrovni. Utáhněte matice upevňovacích šroubů tak, aby byl dřez bezpečně upevněn. Poté zkontrolujte, zda se dřez neviklá a zda je pevně nainstalován.

Jaké nástroje jsou potřeba k instalaci dřezu na noční stolek?

K instalaci dřezu na noční stolek budete potřebovat následující nástroje: šroubovák, svinovací metr nebo pravítko, křížový šroubovák, klíče nebo klíč, vrták (pokud v nočním stolku nejsou hotové otvory), gumové těsnění, vodováha . Při práci s nářadím buďte opatrní a opatrní, abyste nepoškodili dřez nebo nepoškodili noční stolek.

READ
Komody ve stylu Provence: hlavní rozdíly a typy

Jak vybrat správnou skříňku pod umyvadlo?

Při výběru skříňky pod umyvadlo zvažte velikost vaší koupelny a umyvadla. Dávejte pozor na výšku dřezu a na to, jak daleko bude vyčnívat. Ujistěte se, že zvolený noční stolek odpovídá stylu a designu vaší koupelny. Měli byste také věnovat pozornost přítomnosti polic a úložných zásuvek pod dřezem, aby byly pohodlné a mohly pojmout všechny potřebné položky.

Je možné nainstalovat umyvadlo na noční stolek sami bez specialistů?

Ano, dřez na noční stolek můžete nainstalovat sami, aniž byste museli zapojit odborníky. K tomu budete potřebovat správné nástroje a určité instalační dovednosti. Pokud však nemáte zkušenosti nebo si nejste jisti svými schopnostmi, je lepší se obrátit na specialisty, abyste se v budoucnu vyhnuli chybám a problémům.

Video:

Jak a čím namontovat umyvadlo.

MONTÁŽ DŘEZU SE STANDARDNÍM dílem 2. Montáž dřezu, baterie, sifonu.

INSTALACE ZÁVĚSNÉHO podstavce s umyvadlem VLASTNÍM RUKOU s HURÁ.

Recenze

Andrew

Článek je velmi užitečný a informativní! Nedávno jsem se rozhodl zrekonstruovat svou koupelnu a stál jsem před problémem instalace umyvadla. Díky tomuto článku jsem přišel na to, jak správně připevnit umyvadlo na noční stolek. Autor podrobně popsal všechny kroky a dal srozumitelný návod, což mi velmi pomohlo při procesu instalace. Nyní mám krásné a funkční umyvadlo, které se dokonale hodí k mé nové koupelně. Díky za užitečný článek! Určitě se budu řídit vašimi radami a doporučím je svým přátelům a rodině.

anastasia_99

Článek je velmi užitečný a informativní! Nedávno jsem se rozhodl nainstalovat koupelnovou marnost sám a tento tutoriál to udělal jako hračka. Přečtení článku mi pomohlo pochopit sled akcí a nedělat žádné chyby. Je obzvláště pěkné, že autor poskytl podrobné pokyny krok za krokem a také je opatřil vizuálními ilustracemi. Nyní mohu s jistotou zvládnout instalaci umyvadla a nestarat se o jeho spolehlivost. Díky za dobrý článek a užitečné rady!

ivan83

Díky za užitečný článek! Dlouho jsem chtěl nainstalovat umyvadlo do koupelny, ale nevěděl jsem, jak to udělat správně. Vaše informace mi v tomto problému velmi pomohly. Netušila jsem, že existují různé způsoby, jak připevnit umyvadlo na noční stolek. Teď už vím, že to vyžaduje použití speciálních spojovacích prostředků a nástrojů. Kromě toho je důležité vzít v úvahu takové nuance, jako je vzdálenost od nočního stolku ke stěně a pohyblivost umyvadla. Díky vašim doporučením budu moci dřez nainstalovat sám, což znamená, že ušetřím peníze za volání instalatéra. Ještě jednou děkuji za užitečné informace! Nyní přesně vím, jak nainstalovat umyvadlo do koupelny.

READ
Jak položit geotextilie pod dlažební desky: technologie, co nahradit

Ivan Petrov

Instalace umyvadla je důležitým krokem při rekonstrukci koupelny. Nedávno jsem se rozhodl modernizovat svou koupelnu a byl jsem postaven před tuto výzvu. Článek „Instalace umyvadla: Jak připevnit umyvadlo ke koupelnové toaletě“ byl pro mě darem z nebes. Obsahuje podrobné pokyny, které mi pomohly zjistit instalaci. Bylo velmi užitečné dozvědět se o potřebných nástrojích a materiálech a také o instalačních technikách. Tento článek vás krok za krokem provede tím, jak správně nainstalovat dřez do umyvadla, a poskytne užitečné tipy a triky. Jedním z důležitých bodů je příprava povrchu. Článek podrobně popisuje, jak vyčistit povrch starého tmelu a jak správně aplikovat nový. Tím se zabrání netěsnostem a zachová se životnost. Zvláštní pozornost je také věnována upevnění samotného dřezu. Dozvěděl jsem se, že je důležité vybrat správné upevňovací prvky, aby dřez byl bezpečně připevněn a nehýbal se. Bylo pro mě důležité naučit se tento problém řešit sám. Děkujeme autorům článku za jasné a podrobné vysvětlení procesu instalace. Nyní se mohu bezpečně pustit do rekonstrukce koupelny a instalace umyvadla vlastníma rukama!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: