Jak připojit vanu ke kanalizaci – schéma zapojení a návod

Instalace vany do koupelny je důležitým krokem při vytváření útulného interiéru. Kromě estetické složky je však nutné dbát také na správné napojení vany na kanalizaci. V tomto článku budeme hovořit o schématu připojení a poskytneme podrobné pokyny, které vám pomohou tento úkol zvládnout.

Než začnete instalovat vanu, musíte zvážit schéma připojení kanalizace. Obvykle má koupelna již vývod pro kanalizační potrubí umístěný za zdí. Vaším úkolem je připojit odtok vany k této trubce. To bude vyžadovat určité nástroje a specializované materiály, jako jsou vlnité trubky a tvarovky.

Proces připojení vany ke kanalizaci začíná určením optimálního umístění odtoku. Toto umístění by mělo být pohodlné pro použití a zároveň poskytovat spolehlivé napojení na kanalizaci. Poté byste měli změřit požadovanou délku vlnité trubky a zajistit její volný pohyb bez nadměrného napětí.

Při práci s kanalizací je důležité pamatovat na dodržování bezpečnostních pravidel. Doporučuje se používat ochranné rukavice a pracovat v dobře větraném prostoru.

Po dokončení montáže vlnité trubky je nutné začít s montáží armatur pro připojení odtoku vany do kanalizace. Armatury musí být bezpečně upevněny a musí se volně otáčet pro snadné následné připojení. Poté můžete vanu bezpečně připojit ke kanalizaci.

Schéma zapojení a návod: jak připojit vanu ke kanalizaci

Schéma napojení vany na kanalizaci

Schéma napojení vany na kanalizaci

Pro úspěšné připojení vany k kanalizačnímu systému byste měli dodržovat následující schéma:

 • Najděte vodorovný vývod z vany a nainstalujte odtokový sifon. Ujistěte se, že odtokový sifon je správně připojen k vodorovnému výstupu.
 • Připojte vlnitou hadici k vypouštěcímu otvoru sifonu. Hadice musí mít dostatečnou délku pro pohodlné připojení ke kanalizačnímu potrubí.
 • Zkontrolujte těsnost spojů mezi sifonem, hadicí a kanalizačním potrubím. Ujistěte se, že jsou všechna připojení bezpečná.

Návod na připojení vany na kanalizaci

Podle jednoduchých pokynů můžete úspěšně připojit vanu ke kanalizaci:

 1. Připravte nástroje a materiály pro práci: vypouštěcí sifon, vlnitá hadice, pryžová těsnění, klíče pro instalaci.
 2. Odšroubujte matice na vypouštěcím otvoru sifonu a vyjměte jej. Odstraňte zbývající staré těsnění.
 3. Nainstalujte nový vypouštěcí sifon a v případě potřeby vyměňte těsnění.
 4. Připevněte vlnitou hadici k vypouštěcímu otvoru sifonu pomocí matic.
 5. Připojte druhý konec hadice ke kanalizačnímu potrubí a ujistěte se, že je bezpečně připojen.
 6. Zkontrolujte těsnost všech spojů a ujistěte se, že nedochází k únikům nebo netěsnostem.
READ
Cihla odolná vůči kyselinám: jaký druh materiálu to je?

Po dokončení všech kroků připojení vany ke kanalizaci se doporučuje zkontrolovat funkci odtoku napuštěním vany vodou a ujistit se, že voda bez problémů odtéká. Pokud se objeví problémy nebo netěsnosti, doporučuje se kontaktovat odborníka.

Předběžná příprava a výběr místa pro připojení

Než začnete připojovat vanu ke kanalizaci, je nutné provést některé předběžné práce. Následující kroky vám pomohou správně se připravit a vybrat místo pro připojení:

1. Posoudit dostupnost kanalizačního systému

Než začnete připojovat vanu k odpadu, ujistěte se, že máte přístup do kanalizačního systému. Může to být odpadní potrubí nebo vývod kanalizace, ke kterému můžete připojit vanu.

2. Vyberte umístění pro připojení

Vyberte optimální místo pro připojení vany ke kanalizaci. Mělo by být vhodné pro vypouštění vody a nevytvářet problémy s přístupem do kanalizačního systému. Zvažte také vzdálenost k odtokovému otvoru na vaně a možnost uložení potrubí.

Doporučuje se vybrat místo připojení, které je nejblíže ke zdi nebo stávající kanalizaci. Tím se zjednoduší proces připojení a sníží se pravděpodobnost netěsností.

Pokud máte nějaké potíže nebo pochybnosti při výběru místa pro připojení vany, doporučuje se obrátit se na odborníka, který dokáže posoudit podmínky a nabídnout nejlepší variantu.

Pojem kanalizační soustavy a její prvky

Hlavní prvky kanalizačního systému jsou:

1. Sklad potrubí – vertikální nebo horizontální potrubí určená ke shromažďování odpadních vod z různých zdrojů.

2. Rozdělovací trubky – hlavní horizontální potrubí, do kterých jsou napojena odpadní potrubí a která shromažďují odpadní vody z více zdrojů.

3. Kontrolní poklopy – speciální otvory v kanalizačním systému určené pro přístup k potrubí za účelem čištění a údržby.

4. Tuningové studny – komunikace určené k odvádění odpadních vod do hlavní kanalizace.

5. Čistička odpadních vod – speciální zařízení určená pro fyzikální, chemické nebo biologické čištění odpadních vod před jejich vypuštěním do přírody.

Všechny prvky kanalizačního systému musí být řádně připojeny a utěsněny, aby nedocházelo k únikům a nepříjemným zápachům. Při připojení vany k kanalizaci je nutné zajistit správné připojení odtokových trubek a ladicích jímek.

Způsoby připojení vany k kanalizačnímu systému: otevřené a skryté systémy

Při připojení vany k kanalizačnímu systému existují dvě hlavní metody: otevřené a skryté systémy. Každý z nich má své výhody a nevýhody a výběr závisí na vašich preferencích a vlastnostech místnosti.

READ
Jak si sami nainstalovat umyvadlo. Nuance a pořadí instalace umyvadla

Otevřený systém pro napojení vany na kanalizaci

Otevřený systém pro napojení vany na kanalizaci

V otevřeném systému zůstává potrubí, kterým odpadní voda vytéká, viditelné a přístupné pro údržbu. Takový systém se obvykle vytvoří položením potrubí z vany do stoupačky, která vede do kanalizace.

Výhodou otevřeného systému je snadná instalace a možnost rychlého přístupu k potrubí za účelem provedení potřebné práce. Pohledově odhalená trubka však může působit nevzhledně, zvláště pokud je vana umístěna na viditelném místě.

Skrytý systém pro napojení vany na kanalizaci

Skrytý systém pro napojení vany na kanalizaci

Skrytý systém zahrnuje skrytí potrubí od vany ke stoupačce, což koupelně dodává estetičtější a úhlednější vzhled. K tomuto účelu lze použít speciální rámy nebo skříně s otevřenou zadní částí, kterou prochází potrubí.

Instalace skrytého systému však vyžaduje další čas a peníze, protože může vyžadovat další materiály a speciální nástroje. Kromě toho bude v případě potřeby obtížný přístup k potrubí za účelem údržby.

Jak vybrat správný spojovací systém

Jak vybrat správný spojovací systém

Při výběru způsobu připojení vany ke kanalizaci je třeba vzít v úvahu následující faktory:

1. Viditelnost potrubí: Pokud je vana umístěna na viditelném místě a chcete zachovat estetiku interiéru, pak je lepší zvolit skrytý systém.
2. Dostupnost: Pokud je pro vás důležité mít snadný přístup k potrubí pro údržbu nebo opravu, pak je lepší zvolit otevřený systém.
3. Rozpočet: Mějte na paměti, že skrytý systém bude vyžadovat dodatečné náklady na materiál a práci.

Výběr správného způsobu připojení vany ke kanalizaci pomůže vytvořit pohodlnou a funkční koupelnu, která bude splňovat vaše potřeby a preference.

Potřebné materiály a nástroje pro připojení

Připojení vany ke kanalizaci vyžaduje určité materiály a nástroje. K úspěšnému dokončení úkolu budete potřebovat následující součásti:

 • Koupel;
 • Polyetylenová trubka;
 • Lepidlo na polyetylenové trubky;
 • Sifon;
 • tmel;
 • Šroubovák;
 • Gumová těsnění;
 • Kanalizační potrubí a spojovací díly;
 • Vrtat;
 • Nůž;
 • Smirkový papír;
 • Palčáky;
 • Ochranné brýle.

Potřebné materiály a nářadí vám poskytnou vše, co potřebujete ke správnému a bezpečnému připojení vany ke kanalizaci. Než začnete, ujistěte se, že máte všechny určené součásti a že každý nástroj je v dobrém provozním stavu.

Posloupnost akcí při připojení vany k kanalizaci

Pro správné připojení vany ke kanalizačnímu systému postupujte takto:

READ
Jak zvednout střechu v soukromém domě video

1. Připravte si místo pro instalaci vany. Vyčistěte podlahu od prachu a nečistot a nainstalujte speciální plošinu nebo cihly, abyste vytvořili stabilní základnu pro vanu.

2. Vanu postavte na připravené místo. Ujistěte se, že je na svém místě a bezpečně upevněn.

3. V případě potřeby nainstalujte podpěrné nohy vany. Musí být instalovány tak, aby vana byla vodorovná a během používání nevibrovala.

4. Zkontrolujte otvory pro připojení odtoku a přepadu. Ujistěte se, že jsou na svém místě a nejsou poškozené.

5. Připravte si ohebnou trubku pro připojení odtoku vany ke kanalizaci. Konec trubky připojte k vanovému sifonu a zajistěte svorkou.

6. Připojte druhý konec ohebné trubky ke kanalizační trubce. Ujistěte se, že je spojení těsné a vzduchotěsné.

7. Připravte přepadovou trubku. Připojte konec trubky k přepadovému otvoru vany a zajistěte svorkou.

8. Připojte druhý konec přepadové trubky k odpadu. Ujistěte se, že je spojení těsné a vzduchotěsné.

9. Zkontrolujte, zda jsou odtok a přepad vany správně připojeny ke kanalizaci. Ujistěte se, že nedochází k únikům a že systém funguje správně.

10. Utáhněte všechny spoje a přídržné spony, abyste zabránili možnému úniku kapaliny.

11. Vyzkoušejte naplnění vany vodou a zkontrolujte, zda odtok a přepad fungují správně.

12. Pokud zjistíte problémy nebo netěsnosti, kontaktujte odborníka pro další diagnostiku a opravu.

Otázky a odpovědi:

Jak daleko by měla být vana od stěny?

Vzdálenost od stěny k vaně závisí na její velikosti. Obvykle je tato vzdálenost asi 10-15 cm.

Video:

█ Instalace POLOAUTOMATICKÉHO sifonu do vany / Výměna sifonu

✅ JAK JE LEPŠÍ PŘIPOJIT KOUPELNU NA KANALIZACI | PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ SIFONU

Podrobné pokyny! připojení vany na kanalizaci.

Recenze

Jekatěrina Smirnová

Po dlouhé rekonstrukci je koupelna konečně rozdělená! Před prvním použitím nové vany ji ale budu potřebovat napojit na odpad. Jaké je správné schéma zapojení? Jen si nedovedu představit špatně zapojit vodovodní potrubí. Sprchový gel a šampon jsou již připraveny k použití, ale co dělat dál? Článek popisuje všechny potřebné kroky ke správnému připojení vany ke kanalizaci, od výběru místa pro instalaci odtokového potrubí až po kontrolu těsnosti systému. Pokyny také podrobně popisují, jak používat speciální lepidla a těsnění, aby bylo zajištěno spolehlivé spojení a zabránilo se únikům. Nyní se cítím sebejistě a jsem připraven se s tímto úkolem popasovat sám! Děkujeme za užitečné informace!

READ
Jak vyrobit cihlový obklad pro rámový dům?

Alexander

Velmi užitečný článek! Nedávno jsem se přestěhovala do nového bytu a potýkala jsem se s problémem napojení vany na kanalizaci. Bylo velmi obtížné porozumět celé té rozmanitosti potrubí a spojení. Jsem velmi rád, že jsem na tento článek narazil, vše je zde velmi podrobně popsáno a znázorněno na obrázku. Nyní jsem přesvědčen, že tento úkol zvládnu sám. Moc děkuji autorovi za tak přístupné vysvětlení a návod krok za krokem. Nyní mohu začít instalovat vanu s naprostou důvěrou ve své schopnosti!

Emily

Článek je velmi užitečný a informativní! Vždy jsem přemýšlel o správném připojení vany na kanalizaci a tento článek mi velmi pomohl. Schéma zapojení se mi moc líbilo, vše bylo jasně a srozumitelně vysvětleno. Nyní vím, na co se při výběru trubek a tvarovek zaměřit, aby bylo spojení spolehlivé a vzduchotěsné. Je velmi výhodné mít po ruce návod, který krok za krokem vysvětlí proces připojení. Nyní mohu vanu připojit ke kanalizaci sám a nemusím se uchylovat k pomoci specialistů. Moc děkuji za článek! Od této chvíle se ze mě stala nezávislá žena v domácnosti, která ví, jak správně provádět práce v koupelně. Doporučuji všem přečíst si tento článek, bude užitečný pro začátečníky i zkušené řemeslníky.

Alexander Vasiliev

Díky za užitečný článek! Měl jsem problém s připojením vany k odpadu a vaše informace byly velmi relevantní a srozumitelné. Vždy jsem si myslel, že je to obtížný proces, ale díky vašim podrobným schématům a pokynům jsem si nyní jistý, že to zvládnu sám bez pomoci specialistů. Velice vám děkuji za tak přístupný a jednoduchý přístup k vysvětlení technických problémů. Nyní jsem si jistý, že moje koupelna bude fungovat správně a bez problémů. Ještě jednou děkuji!

Ivan

Velmi užitečný a informativní článek! Dlouho jsem snil o vlastní vaně, ale vždy jsem se bál, že napojení na odpad bude náročný úkol. Díky tomuto článku jsem si uvědomil, že vše je docela jednoduché, pokud máte správný návod. Dozvěděl jsem se, že je potřeba vybrat správné schéma zapojení, vyvrtat v podlaze otvor pro vývod, připojit sifon a těsnění. Moc se mi líbilo, jak byly všechny kroky detailně popsány a vizualizovány. Nyní jsem přesvědčen, že tento úkol zvládnu sám! Děkuji mnohokrát za užitečné informace!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: