Jak prodloužit vypouštěcí hadici pračky

Zajištění komfortu a pohodlí při používání domácích spotřebičů je jedním z hlavních úkolů interiérového designu. Důležité je především správné umístění pračky a její napojení na přívod vody. Často přitom nastává situace, kdy standardní délka vypouštěcí hadice neumožňuje zvolit optimální místo pro umístění zařízení. Co dělat v tomto případě?

Naštěstí existuje několik způsobů, jak tento problém vyřešit bez dalších nákladů na materiál a čas. Jedním z nejúčinnějších je zvětšení délky vypouštěcí hadice. Tento přístup vám umožní libovolně si vybrat místo pro pračku, aniž byste byli omezeni vzdáleností od odpadního potrubí.

Existuje několik způsobů, jak prodloužit vypouštěcí hadici pračky. Jedním z nejjednodušších a nejdostupnějších je použití spojek a přídavného kusu hadice. Nákup potřebných prvků bude stát mnohem méně než nákup nové delší hadice.

Než ale začnete prodlužovat hadici, musíte odhadnout vzdálenost, na kterou je potřeba ji prodloužit. Dále dokupte další komponenty a řádně připravte hadici pro připojení. Zároveň se ujistěte, že hadice není příliš utažená nebo nesprávně ohnutá, protože to může nepříznivě ovlivnit její činnost.

Jak prodloužit vypouštěcí hadici pračky bez dalších nákladů

Jak prodloužit vypouštěcí hadici pračky bez dalších nákladů

První způsob je použití prodloužená hadice. Můžete si koupit novou hadici, která má zpočátku požadovanou délku. Jedná se o nejjednodušší a nejspolehlivější metodu, ale vyžaduje dodatečné náklady.

Druhý způsob je pomocí adaptéru. Pokud máte přístup k extra kusu hadice, můžete použít adaptér pro připojení dvou hadic a zvětšení jejich délky. Adaptér lze zakoupit ve specializovaných prodejnách nebo na internetu.

Třetí způsob je připojení hadic sami. Pokud máte určité dovednosti a nástroje, můžete obě hadice připojit sami. K tomu budete potřebovat nylonovou pásku, hadicové spony a hadicový tmel. Prvním krokem je odříznutí požadované délky hadice. Poté musíte zajistit svorku na jednom konci a nasadit hadicový tmel. Poté spojte obě hadice a pevně je svažte nylonovou páskou. Před použitím pračky nezapomeňte zkontrolovat těsnost připojení.

Je důležité si uvědomit, že při prodlužování vypouštěcí hadice je nutné zajistit její bezpečné upevnění, aby nedošlo k úniku a poškození vodovodního systému.

Někdy může být nutné zvětšit délku vypouštěcí hadice pračky, aby nedošlo k přetečení umyvadla nebo toalety. Je třeba také pamatovat na to, že příliš dlouhá hadice může vést ke špatnému odvodnění a dalším problémům.

READ
Koberec nebo linoleum: co je levnější, klady a zápory, jak si vybrat

Vyberte si vhodnou metodu pro zvětšení délky vypouštěcí hadice na základě vašich potřeb a schopností. Pamatujte, že svědomité a správné připojení vypouštěcí hadice je důležitou součástí provozu pračky.

Důležitost dlouhé vypouštěcí hadice

Důležitost dlouhé vypouštěcí hadice

Dlouhá vypouštěcí hadice ve vaší pračce je nezbytná pro správnou funkci a snadné použití. Za prvé vám umožňuje nainstalovat stroj ve vhodné vzdálenosti od odpadu nebo dřezu bez potřeby dalšího příslušenství. To je důležité zejména v případech, kdy vzdálenost mezi pračkou a kanalizací výrazně přesahuje standardní rozměry vypouštěcí hadice, obvykle asi 1-2 metry.

Dlouhá vypouštěcí hadice navíc umožňuje pračce volně se pohybovat během čištění nebo opravy a také umožňuje rychlé a snadné připojení a odpojení pračky od kanalizačního systému v případě potřeby, například při přepravě pračky nebo jejím přemístění do další pokoj.

Potenciální problémy

Potenciální problémy

Pokud je vypouštěcí hadice příliš krátká, mohou nastat následující problémy:

 1. Omezení volného pohybu pračky při čištění nebo opravách.
 2. Nutnost použití přídavných zařízení pro připojení stroje ke kanalizaci.
 3. Omezení možnosti připojení stroje ke vzdáleným odpadům nebo dřezům.
 4. Potřeba přesunout stroj blíže ke zdroji kanalizace, což může být v některých případech nepohodlné nebo nemožné.

Řešení

Řešení

Existuje několik způsobů, jak vyřešit problém s vypouštěcí hadicí, která je příliš krátká:

 • Kupte si novou dlouhou vypouštěcí hadici požadované délky. Jedná se o nejjednodušší a nejlevnější způsob, který odstraní všechny problémy spojené s krátkou vypouštěcí hadicí.
 • Nainstalujte prodloužení pro stávající hadici. V takovém případě musíte zakoupit speciální rozšiřující prvek a správně jej nainstalovat podle pokynů.
 • Přesuňte stroj blíže ke zdroji kanalizace nebo nainstalujte další odpadní potrubí. Tato možnost je možná pouze v případě, že je přístup do kanalizačního systému dostatečně snadný a pohodlný.

Celkově je dlouhá vypouštěcí hadice nezbytnou součástí pračky pro zajištění správného provozu a snadného použití. Pokud se vyskytnou problémy s krátkou hadicí, je třeba provést opatření k její výměně nebo prodloužení, aby se odstranily nepříjemnosti a omezení.

První metoda: pomocí dalšího prodlužovacího kabelu

První metoda: pomocí dalšího prodlužovacího kabelu

Pokud není vypouštěcí hadice pračky dostatečně dlouhá, aby se dala snadno připojit ke kanalizaci, můžete použít další prodlužovací kabel. Tato metoda je jednoduchým a relativně levným řešením problému.

READ
Konzolové a konzolové stoly: způsoby použití

Nejprve si budete muset dokoupit nástavec na vypouštěcí hadici. Obvykle se takové prodlužovací kabely prodávají v železářství nebo instalatérských obchodech. Jejich cena závisí na kvalitě materiálu a délce.

Důležité je vybrat si prodlužovací kabel, který bude vyhovovat vašim potřebám. Prodlužovací kabel musí být dostatečně dlouhý, aby dosáhl do kanalizačního systému, ale ne příliš dlouhý, aby nevytvářel zbytečné problémy s tlakem a odvodněním.

Při nákupu prodlužovacího kabelu postupujte podle pokynů pro jeho připojení. Obvykle jsou docela jednoduché a přímočaré. V zásadě budete muset připojit jeden konec prodlužovacího kabelu k vypouštěcí hadici pračky a druhý konec k kanalizaci. Vezměte prosím na vědomí, že některé prodlužovací kabely mají různé konce – jeden pro připojení ke stroji, druhý pro připojení ke kanalizaci.

Po připojení prodlužovacího kabelu nezapomeňte zkontrolovat jeho funkčnost. Spusťte pračku na celý cyklus a ujistěte se, že voda odtéká prodlužovacím kabelem a bez problémů odtéká. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, zkontrolujte připojení a stav vypouštěcí hadice a kanalizačního systému.

Použitím přídavného prodloužení můžete výrazně prodloužit vypouštěcí hadici pračky bez dalších nákladů. Tento způsob připojení umožňuje vytvořit pohodlné podmínky pro používání pračky, aniž by bylo nutné provádět složité úpravy nebo nákladné opravy.

Druhý způsob: výměna hadice za delší

Druhý způsob: výměna hadice za delší

Prvním krokem je zakoupení nové vypouštěcí hadice. Kupte si hadici požadované délky s ohledem na vlastnosti vaší pračky a vzdálenost k odtokové trubce. Věnujte pozornost rozměrům přípojek adaptéru a spojovacích prvků – musí odpovídat vašemu stroji.

Při nákupu nové hadice musíte pračku odpojit od elektřiny a vody. Proces výměny hadice se bude lišit v závislosti na konkrétním modelu stroje, ale obecně jde o jednoduchý postup. Vypněte pračku a zavřete přívod vody, odšroubujte starou hadici ze spodní části pračky a odtokové trubky a poté nainstalujte novou, delší hadici.

Po výměně hadice se musíte ujistit, že je spolehlivá a těsná. Před spuštěním pračky zkontrolujte, zda jsou všechny spoje těsné a nedochází k únikům. V případě potřeby seřiďte a utáhněte spoje nebo použijte těsnicí prostředek, aby bylo zajištěno těsné utěsnění. Dávejte pozor na možné úhly a ohyby hadice, aby nezpůsobovaly problémy při pohybu stroje nebo vypouštění vody.

Výměna hadice za delší je spolehlivý a účinný způsob, jak prodloužit vypouštěcí hadici pračky. Náklady spojené s nákupem nové hadice mohou být malé, ale z dlouhodobého hlediska to bude jednoduché a pohodlné řešení problému.

READ
Kulatý rozkládací stůl do kuchyně

Třetí metoda: instalace dalších hadicových spojek

Třetí metoda: instalace dalších hadicových spojek

Pokud standardní délka vypouštěcí hadice vaší pračky nevyhovuje vašim potřebám, můžete její délku prodloužit instalací dalších hadicových spojek.

K tomu potřebujete:

 1. Přídavné hadice: zakoupit hadici požadované délky ve specializovaném obchodě;
 2. Hadicové spojky: k prodloužení hadice budete potřebovat dva konektory;
 3. Klíče: použijte klíče k zajištění konektorů k sobě navzájem a k hadici.
 1. Vypněte pračku a vypněte přívod vody.
 2. Odšroubujte matice spojující vypouštěcí hadici s kanalizační trubkou a pračkou.
 3. Připojte první konektor na konec vypouštěcí hadice, utáhněte matici klíčem.
 4. Připojte druhý konektor k druhému konci přídavné hadice a také utáhněte matici.
 5. Utáhněte matici na druhém konci hadice příslušenství k odtokovému vstupu pračky.
 6. Zajistěte konektory a matice k sobě a k hadici pomocí klíčů.
 7. Zkontrolujte připojení a ujistěte se, že jsou všechny matice utaženy.

Instalací dalších hadicových spojek prodloužíte délku vypouštěcí hadice vaší pračky bez dalších nákladů. Před praním vždy zkontrolujte těsnost spojů a pečlivě sledujte provoz pračky.

Otázky a odpovědi:

Jak prodloužit vypouštěcí hadici pračky bez dalších nákladů?

Pokud potřebujete prodloužit délku vypouštěcí hadice pračky, můžete to udělat levně pomocí jednoduchých nástrojů. Nejprve si můžete zakoupit další hadici, která se připojí ke stávající. Za druhé, můžete použít gumovou trubku k prodloužení hadice. Jednoduše připojte konce hadice a trubky pomocí svorek nebo gumových objímek a vaše vypouštěcí hadice bude dostatečně dlouhá. Před použitím zkontrolujte těsnost spojů.

Jaké další metody existují pro prodloužení délky vypouštěcí hadice pračky?

Kromě zakoupení další hadice nebo použití pryžové trubky existují další způsoby, jak prodloužit vypouštěcí hadici pračky. Pro spojení více hadic dohromady můžete použít speciální adaptéry. Můžete také nainstalovat další kovovou trubku, pokud jste si jisti svými instalatérskými schopnostmi. V každém případě se před pokračováním musíte ujistit, že zvětšení délky vypouštěcí hadice nezpůsobí problémy s přívodem vody nebo účinností vaší pračky.

Video:

JAK PŘIPOJIT VLNOVITÉ RÁMY bez elektrické pásky nebo spojek! Nová cesta!

Jak prodloužit vypouštěcí hadici pračky

Prodlužte vypouštěcí hadici pračky

Recenze

Alexandra Ivanová

Velmi užitečný článek! Nedávno jsem si koupil novou pračku a ukázalo se, že vypouštěcí hadice není dostatečně dlouhá, aby se dala připojit k odpadní trubce. Nějak mě nenapadlo, že by se to mohlo stát. Obecně jsem se skoro naštval a začal hledat řešení problému. A pak jsem narazil na tento článek! Jak se ukazuje, problém příliš krátké vypouštěcí hadice lze vyřešit velmi jednoduše a bez dalších nákladů! Článek vysvětluje, že můžete použít speciální nástavce hadic. Nemůžu říct, že bych o této možnosti věděl dříve. Nyní jsem velmi rád, že jsem nemusel kupovat novou, dlouhou hadici nebo něco podobného. Samozřejmě jsem měl trochu obavy, jak bezpečné bude použití prodlužovacího kabelu. Ale článek uklidňuje a zajišťuje, že taková zařízení jsou navržena s ohledem na všechny bezpečnostní požadavky. Nyní tedy mohu snadno připojit pračku bez obav o délku hadice. Za takové užitečné rady jsem autorům článku opravdu vděčný. Je moc fajn, že sdílejí své znalosti a zkušenosti. Nyní vím, co v takové situaci dělat a nebudu utrácet peníze navíc za nákup nové hadice. Tento článek rozhodně doporučuji všem, kteří mají podobný problém!

READ
Připevnění nádrže k rámu

Jekatěrina Petrová

Tento materiál čtu s velkým zájmem, protože jsem se nedávno setkal s problémem krátké vypouštěcí hadice u své pračky. Potřeba zvětšit její délku vyvstala, když jsem se snažil přemístit pračku na jiné místo v koupelně a byl nucen řešit omezené rozměry hadice. Tento článek nabízí několik jednoduchých řešení, jak prodloužit délku vaší vypouštěcí hadice, aniž byste museli kupovat novou nebo používat drahé možnosti. Jednou z možností je použití prodloužení vypouštěcí hadice, které lze zakoupit v železářství. Tento nástavec se skládá ze dvou částí, které se napojují na stávající hadici a lze je upravit na požadovanou délku. Další možností navrženou v článku je zakoupení speciální hadicové spojky, kterou lze připojit ke stávající hadici. To vám umožní prodloužit hadici bez nutnosti její výměny. Článek také doporučí kontaktovat specialisty, pokud si nejsem jistý svou schopností zvládnout tento úkol sám. To je opravdu užitečný tip, protože nezkušenost může vést k poškození hadice nebo jiným problémům s vaší pračkou. Celkově mi tento materiál dal užitečné tipy, jak prodloužit vypouštěcí hadici pračky bez dalších nákladů. Prodlužovací kabel nebo konektor hadice, který byl popsán v článku, se mi jeví jako nejjednodušší a cenově nejdostupnější varianta. Všiml jsem si však také, že bezpečnost a správná instalace jsou velmi důležité, takže zvážím své kroky a možná vyhledám kompetentní pomoc.

Ilja Ivanov

Zajímavý a užitečný článek! Zrovna nedávno jsem se setkal s problémem, kdy se délka vypouštěcí hadice pračky ukázala jako nedostatečná. Myslel jsem, že budu muset najít novou hadici nebo přesunout auto, ale vaše řešení je prostě skvělé! Nikdy jsem si nemyslel, že takový problém lze vyřešit bez dalších nákladů. Jsem opravdu vděčný za vaše užitečné rady. Určitě v nich najdou něco užitečného i další čtenáři. Nyní přesně vím, co dělat, pokud se s tímto problémem znovu setkám. Nyní můžete snadno zvětšit délku vypouštěcí hadice pomocí jednoduchých materiálů, které máte po ruce. Tento článek pomohl objasnit mnoho problémů. Myslím, že jedním z důvodů, proč je vypouštěcí hadice krátká, může být nesprávné místo připojení pračky. Při práci s vodou a elektřinou je důležité pamatovat na bezpečnost, proto musíte pečlivě dodržovat pokyny a být opatrní. Jsem velmi vděčný autorovi za tak užitečný článek, který přichází na pomoc v domácnosti!

READ
Jak a čím izolovat psí boudu na zimu vlastníma rukama foto

Hleb

Velmi zajímavý článek! Nedávno jsem se přestěhoval do nového bytu a potýkal jsem se s problémem, že vypouštěcí hadice pračky je příliš krátká. Bylo to velmi nepohodlné, protože jsem musel pokaždé přemístit stroj, abych dostal hadici do dřezu. Proto mám zájem tento problém vyřešit bez zbytečných nákladů. Velmi nám pomohla informace, jak si sami prodloužit délku vypouštěcí hadice. Netušila jsem, že je to možné! Líbila se mi rada použití plastové trubky a nástavce na odpad. Jsem si jistý, že mi to pomůže vyřešit problém, aniž bych musel kupovat novou hadici. Všechny kroky a vysvětlení v článku byly zcela jasné a jsem si jistý, že tento úkol zvládnu sám. Navíc takové řešení nevyžaduje velké výdaje, což je pro mě velmi důležité. Jsem moc ráda, že jsem na tento článek narazila! Těším se na další užitečné tipy a triky, protože jsem s domácími spotřebiči nováčkem a vždy hledám praktická řešení problémů. Děkuji autorovi za skvělý článek!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: