Jak si sami nainstalovat umyvadlo. Nuance a pořadí instalace umyvadla

Instalace umyvadla je důležitým krokem při rekonstrukci nebo stavbě. Koneckonců, dřez není jen funkční prvek, ale také interiérový detail, který se může stát akcentem nebo harmonickým doplňkem celkového designu. Pokud máte dovednosti v instalaci vodovodních systémů a chcete ušetřit na službách řemeslníků, nabízíme vám podrobné pokyny pro instalaci umyvadla v koupelně sami.

Je důležité vzít v úvahu: Před zahájením práce musíte zakoupit všechny potřebné nástroje a materiály, jako jsou: dřez, sifon, baterie, tmel, řezačky drátu, šroubovák a klíče.

Krok 1: Příprava pracovní plochy. Před instalací dřezu je třeba připravit pracovní plochu. Pokud je dřez umístěn na stěně, musíte odstranit předchozí dřez a vyčistit povrch starých tmelů. Pokud se jedná o nový dřez, je nutné jej zbavit ochranné fólie a omýt vodou.

Krok 2: Instalace směšovače a sifonu. Dále byste měli nainstalovat směšovač a sifon. Nejprve si musíte přečíst pokyny pro váš konkrétní model baterie a správně jej připojit k vodovodnímu systému. Poté je třeba nainstalovat sifon na odtokový otvor dřezu. Ujistěte se, že sifon má správný tvar a pečlivě jej zajistěte maticí.

Jak si sami nainstalovat umyvadlo

Instalace umyvadla se může zdát jako skličující úkol, který je lepší přenechat profesionálům. S některými základními dovednostmi a správným přístupem to však zvládnete sami. V tomto článku vás provedeme kroky a podrobnými pokyny pro instalaci koupelnového umyvadla.

Krok 1: příprava

V první řadě je potřeba vybrat to správné umyvadlo, které bude vyhovovat vašim potřebám a designu koupelny. Musíte si také připravit všechny potřebné nástroje: vrtačku, šroubovák, klíče, gumové těsnění a další drobné příslušenství.

Krok 2: Připojení potrubí

Dalším krokem je připojení potrubí k dřezu. Chcete-li to provést, musíte se nejprve podívat na pokyny dodané s dřezem a zjistit, které trubky musíte použít a jak je správně připojit.

Krok 3: Instalace dřezu

Krok 3: Instalace dřezu

Před instalací dřezu je třeba připravit povrch, na který bude instalován. Ujistěte se, že povrch je čistý a rovný. Poté umístěte pryžové těsnění na místo dřezu.

Umístěte dřez na distanční podložku a opatrně ji vyrovnejte. Utažením spodních upevňovacích matic zajistěte dřez na místě.

READ
Kuchyň s neonovým osvětlením

Krok 4: Dokončení instalace

Poté připojte potrubí ke směšovači a vypouštěcímu otvoru. Ujistěte se, že všechny spoje jsou těsné a neprosakují.

Je důležité si uvědomit, že instalace koupelnového umyvadla může vyžadovat další kroky v závislosti na konkrétním modelu a typu umyvadla. Proto se vždy doporučuje řídit se pokyny výrobce a v případě potřeby se poradit s odborníkem.

Nyní víte, jak si sami nainstalovat umyvadlo do koupelny. Postupujte podle našich pokynů, buďte opatrní a metodičtí a určitě uspějete!

Příprava a plánování pracovního prostoru

Příprava a plánování pracovního prostoru

Před instalací umyvadla v koupelně je nutné provést přípravné práce a správně naplánovat pracovní plochu. To pomůže vyhnout se problémům během procesu instalace a zajistí pohodlné používání dřezu v budoucnu.

Nejprve musíte určit, kam umístit dřez. Zvažte několik možností a vyberte nejpohodlnější a nejpraktičtější. Zvažte umístění vodovodních komunikací a možnost napojení na vodovod a kanalizaci.

Poté proveďte měření vybraného místa a označte umístění stěny a podlahy pro umyvadlo a montážní otvory. Zvažte výšku a šířku dřezu a také hloubku jeho mísy.

Dále musíte připravit pracovní plochu a uvolnit ji z předmětů a nábytku. Chraňte podlahu a stěny fólií nebo novinami, aby nedošlo k poškození během práce.

Při instalaci umyvadla do koupelny stojí za zvážení i možnost připojení filtru a baterie. Umístěte filtr a baterii tak, aby bylo používání dřezu pohodlné a pohodlné.

Dobrá příprava a plánování pracovního prostoru před instalací umyvadla v koupelně tedy pomůže dokončit práci efektivněji a efektivněji a také zajistí trvanlivost a snadné použití umyvadla v budoucnu.

Instalace vodovodů a kanalizací

Při instalaci umyvadla v koupelně je třeba zvážit i instalaci vodovodních a kanalizačních rozvodů. V této části se podíváme na základní kroky a podrobné pokyny pro tento proces.

1. Vodovodní přípojka

Před instalací dřezu je třeba nainstalovat baterii a připojit přívod vody. Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Určete přesné umístění baterie a dřezu.
 2. Vyvrtejte otvory ve stěně pro instalaci vodovodního potrubí.
 3. Nainstalujte kohoutky nebo armatury pro připojení přívodu vody.
 4. Připojte hadice ke kohoutku a montážnímu materiálu na stěnu.
 5. Připojte hadice k vnitřnímu vodovodnímu systému.
 6. Zkontrolujte těsnost spojů a absenci netěsností.

2. Připojení na kanalizaci

2. Připojení na kanalizaci

Chcete-li správně připojit kanalizaci při instalaci dřezu, musíte provést následující kroky:

 1. Určete přesné místo, kde bude dřez a odpad instalován.
 2. Nainstalujte odtok pod dřez a připojte jej ke kanalizačnímu systému.
 3. Zkontrolujte, zda jsou spoje těsné a nedochází k únikům.
 4. Ujistěte se, že odtok volně odtéká.
READ
Kam dát lasičku do pračky

Po dokončení všech prací na instalaci vodovodu a kanalizace zkontrolujte těsnost systému a správnost připojení. V případě potřeby proveďte úpravy a odstraňte případné problémy. Teprve poté přejděte k dalším krokům instalace dřezu.

Montáž sifonu a sanitární skříňky

Po instalaci umyvadla v koupelně musíte také nainstalovat sifon a instalatérskou skříňku. Tyto prvky hrají důležitou roli ve fungování vodovodního potrubí v koupelně.

Prvním krokem je připojení sifonu k dřezu. Chcete-li to provést, nejprve odstraňte zátku na dřezu a poté nainstalujte sifon na otvor. Ujistěte se, že sifon těsně zapadá do dřezu a že nejsou žádné mezery.

Poté musíte nad sifon nainstalovat instalatérskou skříň. Skříň může mít různé velikosti a provedení, proto se řiďte pokyny výrobce. Obvykle je skříň připevněna ke stěně koupelny pomocí spojovacích prvků, které poskytují spolehlivou a stabilní fixaci.

Po instalaci skříně je třeba připojit sifon k vodovodnímu potrubí. K tomu použijte ohebnou trubku a spojky. Ujistěte se, že všechny spoje jsou těsné a bezpečné, aby nedošlo k úniku.

Nyní, když jsou sifon a vodovodní skříň nainstalovány, zkontrolujte jejich funkčnost zapnutím vody a ujistěte se, že nedochází k úniku. Pokud vše funguje správně, můžete dokončit instalaci koupelnového umyvadla.

Instalace upevňovacích prvků a příprava dřezu

Před instalací dřezu musíte připravit všechny potřebné upevňovací prvky. Spojovací materiál obvykle zahrnuje šrouby, matice, podložky a těsnění.

Nejprve určete místo, kde bude dřez instalován. Ujistěte se, že zvolené místo bude pohodlné a dostupné pro použití. Označte polohu dřezu na stěně a na sporáku tak, aby byl přesně vycentrován.

Jakmile je určeno místo instalace, připevněte upevňovací prvky k dřezu. To se obvykle provádí pomocí otvorů předvrtaných ve dřezu. Rozpěrky a podložky jsou instalovány na šrouby a poté jsou vloženy do otvorů ve dřezu.

Jakmile jsou upevňovací prvky připevněny k dřezu, je připraven k instalaci. Kromě toho musíte zkontrolovat, zda jsou všechny díly dřezu na svém místě a správně zajištěny. Pokud si všimnete jakýchkoli nesrovnalostí nebo nedokonalostí, opravte je před instalací dřezu.

Zbývá pouze začít s instalací samotného dřezu. Chcete-li to provést, přiveďte dřez na místo instalace a opatrně jej zavěste na upevňovací prvky. Ujistěte se, že je dřez správně vyrovnán a dobře sedí. Utáhněte matice na upevňovacích prvcích, abyste zajistili, že dřez zůstane ve správné poloze a bude bezpečně upevněn.

READ
Jaké typy stropních soklů existují - vlastnosti materiálů

Po instalaci dřezu zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky bezpečně upevněny a že se dřez nehýbe. Pokud je vše provedeno správně, dřez bude připraven k použití.

Přeinstalování dřezu

Po přípravě dřezu a podvodní komunikace je nutné začít instalovat dřez na své místo. Pro správnou instalaci koupelnového umyvadla postupujte podle následujících pokynů:

 1. Přeneste dřez na místo budoucí instalace a ujistěte se, že přesně odpovídá velikosti a výšce. Místo instalace musí být rovné a čisté.
 2. Předběžně si označte polohu dřezu na stěně a podlaze pomocí označovací pásky nebo tužky. To vám pomůže umístit dřez správně na místo.
 3. Na zadní stranu dřezu naneste vrstvu univerzálního lepidla nebo silikonového tmelu. Lepidlo rozetřete rovnoměrně po celém povrchu, abyste zajistili pevné uchycení dřezu.
 4. Opatrně spusťte dřez na místo a zarovnejte jej s dříve označenými místy na stěně a podlaze. Ujistěte se, že dřez je rovný a pevně přiléhá k povrchu.
 5. Ujistěte se, že dřez je ve správné úrovni a není nakloněný. V případě potřeby upravte úroveň dřezu pomocí nožiček nebo dřevěných klínů.
 6. Jakmile je dřez správně vyrovnán, odstraňte veškeré přebytečné lepidlo nebo tmel, který přesahuje dřez. Očistěte povrch dřezu od zbytků lepidla pomocí rozpouštědla nebo speciálního odstraňovače lepidla.
 7. Před použitím dřezu nechte lepidlo nebo tmel zaschnout podle doporučení výrobce.

Při usazování dřezu musíte být opatrní a přesní. Ujistěte se, že dřez správně přiléhá k podlaze a stěně a je ve správné úrovni. Po dokončení instalace se ujistěte, že nedochází k únikům nebo deformacím. Pokud jsou zjištěny problémy, je nutná okamžitá oprava nebo výměna dřezu.

Otázky a odpovědi:

Jaké nástroje jsou potřebné k instalaci koupelnového umyvadla?

K instalaci koupelnového umyvadla budete potřebovat následující nástroje: šroubovák, drážkový klíč, svinovací metr, silikonovou pistoli, vodováhu, vrtačku, dlouhý vrták, drážkový klíč, šrouby, instalatérský tmel, klíč, kleště.

Jaké nástroje budete potřebovat k instalaci koupelnového umyvadla?

K instalaci koupelnového umyvadla budete potřebovat následující nářadí: šroubovák, metr, sadu klíčů, pilku na železo, brusku, ruční vrtačku, pěnu, silikonový tmel a elektrickou příklepovou vrtačku.

Video:

█ Jak nainstalovat umyvadlo s podstavcem / TULIP / Instalace umyvadla

Viděl jsem instalatéra vyrábět věci z polypropylenových trubek! Jednoduché a efektivní způsoby

VÝŠKA KOUPELNOVÉHO UMYVADLA. Jak připevnit závěsnou skříňku pod umyvadlo. Závěsná skříňka s umyvadlem

Recenze

Alexandr Smirnov

READ
Byt 40 m98 m. – jaký styl zvolit a jak vyzdobit v jediném formátu (2023 fotografických nápadů 2023 – XNUMX)

Článek je velmi užitečný a informativní! Bylo to poprvé, co jsem se pokoušel nainstalovat umyvadlo do koupelny sám, a tento článek mi ukázal všechny potřebné kroky a podrobnosti procesu. Už při otevření prvního bodu mě to zajímalo. Dále jsem postupoval podle návodu, začal jsem označovat montážní body pro dřez na stěně a průchozí otvory na skříňce. Vyrovnání, utažení šroubů, instalace sifonu – vše bylo popsáno mimořádně srozumitelně. Dnes ráno jsem úspěšně dokončil instalaci dřezu a vypadá to úžasně! Moc děkuji autorovi za tak podrobný návod. Nyní jsem si jistý, že jakýkoli instalatérský úkol zvládnu sám. Tento článek doporučuji každému, kdo se chce naučit nové dovednosti a ušetřit peníze tím, že si práci udělá sám. Bravo!

Daria Smirnová

Děkujeme za podrobný návod, jak si sami nainstalovat umyvadlo! Jako žena v domácnosti vždy usiluji o nezávislost a jsem si jistá, že s vaší pomocí tento úkol zvládnu. Vaše kroky a vysvětlení krok za krokem jsou velmi jasné a dostupné i pro ty, kteří nemají s instalatérskou činností žádné zkušenosti. Zvláště oceňuji, že jste věnovali pozornost i důležitým bodům, jako je předběžná příprava pracovní plochy a nutnost správného napojení potrubí. Jsem docela připraven získat potřebné nástroje a začít instalovat umyvadlo do koupelny. Jsem si jistý, že díky vašim doporučením úspěšně zvládnu úkol a poskytnu si nové pohodlí v koupelně. Díky za užitečné tipy!

Alexej Sidorov

Děkujeme za podrobný návod, jak nainstalovat koupelnové umyvadlo! Tyto informace jsou velmi užitečné zejména pro ženy, jako jsem já, které dávají přednost tomu, aby rekonstruovaly dům samy. Vždy jsem si myslel, že instalace dřezu je obtížný úkol, který vyžaduje speciální dovednosti, ale díky vašemu návodu jsem byl přesvědčen, že je to možné udělat sám. Nyní, díky vašim krokům, mohu nainstalovat nový DIY umyvadlo a dát své koupelně nový vzhled. Děkujeme za tak užitečné a podrobné informace!

Anastasia Ignatová

Díky za užitečný článek! Dlouho jsem snil o tom, že se sám naučím instalovat instalatérské práce ve své koupelně. Proto tento návod k instalaci dřezu nemohl přijít v lepší čas. Jsem rád, že nyní tento úkol zvládnu sám a nebudu se muset obracet o pomoc na profesionály. Vaše pokyny krok za krokem jsou velmi dostupné a srozumitelné a fotografie pomáhají vizualizovat každý krok. Nyní přesně vím, jaké nástroje a materiály jsou potřeba a jaké kroky je třeba dodržet. Samozřejmě to bude poprvé těžké, ale jsem připraven na potíže a věřím, že to zvládnu! Těším se na nové užitečné články od vás!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: