Jak vyrobit sloupcový základ z plastových trubek vlastníma rukama

Sloupový základ je jedním z nejspolehlivějších a nejodolnějších typů základů, který pomáhá zajistit stabilitu a spolehlivost budovy. Dobrou zprávou je, že si jej můžete vyrobit sami pomocí plastových trubek a několika jednoduchých nástrojů.

Výhody sloupového základu vyrobeného z plastových trubek jsou jeho odolnost proti korozi, snadná instalace a mírné náklady. Je ideální pro malé stavby, jako jsou kůlny, ploty nebo malé domky.

Před zahájením práce musíte připravit všechny potřebné nástroje a materiály. Budete potřebovat plastové trubky potřebné délky a průměru, maltu na betonování, bednění na sloupky a různé nářadí jako lopata, vodováhu a šroubovák.

Je důležité si uvědomit, že kvalita provedené práce a zvolené materiály výrazně ovlivní pevnost a životnost vašeho základu. Proto se do tohoto úkolu nepouštějte, pokud nemáte dostatečné schopnosti a zkušenosti. Nejlepší je kontaktovat specialisty, kteří práci provedou profesionálně a efektivně.

V našich podrobných pokynech vám řekneme, jak si sami vyrobit sloupcový základ z plastových trubek. Seznamte se s materiálem a pusťte se do práce, pokud jste si jisti svými schopnostmi!

Nástin článku: Jak vyrobit sloupcový základ z plastových trubek vlastníma rukama: pokyny krok za krokem

Nástin článku: Jak vyrobit sloupcový základ z plastových trubek vlastníma rukama: pokyny krok za krokem

 1. úvod
 2. Výběr místa pro instalaci sloupcového základu
 3. Příprava pracoviště
  • Vyčištění oblasti od vegetace a půdy
  • Označení umístění základových pilířů
 4. Výběr a příprava plastových trubek
  • Výběr rozměrů a délek potrubí
  • Získání požadovaného počtu trubek
  • Řezání trubek na požadovanou délku
 5. Montáž základových pilířů
  • Kopání děr pro tyče
  • Instalace potrubí do jímek
  • Upevňovací trubky
 6. Zásyp a zhutnění zeminy kolem základu
 7. Dokončení práce

Přípravné práce

Přípravné práce

Než začnete instalovat sloupový základ z plastových trubek, je nutné provést některé přípravné práce.

1. Určení místa instalace

Prvním krokem je určit, kde bude základ instalován. Doporučuje se vybrat místo s ohledem na faktory, jako je terén, přítomnost podzemních inženýrských sítí a síla půdy.

2. Označení místa

Po určení místa instalace je nutné označit místo pro založení. Chcete-li to provést, můžete použít jednoduchou strukturu dřevěných kolíků a lana k vymezení hranic nadace.

3. Čištění staveniště

Po označení lokality je nutné ji očistit od vegetace, kamenů, kořenů a jiných překážek. Doporučuje se také odstranit vrchní vrstvu půdy, abyste získali rovnoměrnější povrch.

READ
Jak provádět opravy v garáži vlastníma rukama: kde začít a co dělat

4. Zemní práce

Dále je třeba provést výkopové práce. To zahrnuje kopání děr pro instalaci základových pilířů. Rozměry jímek musí odpovídat požadavkům vašeho projektu.

Při výkopových pracích se doporučuje zkontrolovat hloubku podzemní vody a zohlednit tuto informaci při instalaci základu.

Po dokončení přípravných prací můžete přistoupit k dalším fázím instalace sloupového základu z plastových trubek.

Výběr a nákup materiálů

Výběr a nákup materiálů

Než začnete stavět sloupový základ vyrobený z plastových trubek, musíte správně vybrat a zakoupit potřebné materiály. Je důležité vzít v úvahu všechny požadavky na kvalitu a vlastnosti materiálů.

Hlavní materiály pro stavbu sloupového základu vyrobeného z plastových trubek jsou:

číslo Název materiálu Číslo
1 Plastové trubky o průměru 100 mm v závislosti na velikosti základu a počtu pilířů
2 Cement v souladu s výpočtem pro betonáž pilířů
3 Песок v souladu s výpočtem pro betonáž pilířů
4 Štěrk v souladu s výpočtem pro betonáž pilířů
5 Armatura v souladu s výpočtem pro vyztužení pilíře
6 Formy pro slévárenské práce podle počtu pilířů
7 Nářadí (lopata, špachtle, kladivo, vrtačka atd.) podle potřeby a preferencí

Před nákupem materiálů byste měli věnovat pozornost jejich kvalitě a souladu se stanovenými normami a požadavky. Je také nutné vzít v úvahu rozměry a potřebné množství materiálů pro stavbu dané velikosti základů. V případě potřeby vyhledejte radu specialistů nebo stavebních odborníků.

Výpočet a hloubka založení

Před zahájením výstavby sloupového základu z plastových trubek je nutné správně vypočítat jeho délku a hloubku. Výpočty vám umožní určit počet a délku požadovaných trubek a také optimální hloubku základu.

Nejprve je nutné určit maximální zatížení působící na základ a také typ půdy, na kterou bude základ instalován. Tyto údaje vám pomohou vybrat optimální průměr a tloušťku stěny plastové trubky. Obvykle se používá trubka o průměru 100 mm a tloušťce stěny 4 mm.

Dále byste měli vypočítat hloubku základu. Záleží na klimatickém pásmu a vlastnostech půdy. Ve středním Rusku by hloubka základu měla být alespoň 80-100 cm. Pokud se půda během instalace základu ukáže jako nestabilní nebo náchylná k zamrznutí, doporučuje se zvýšit hloubku základu na 120-150 cm.

Ve fázi výpočtu byste měli také vzít v úvahu potřebu instalovat výztužné tyče do plastových trubek. Zvyšují pevnost konstrukce a zabraňují její deformaci. Doporučuje se instalovat výztuž o průměru nejméně 12 mm a položit ji do hloubky 10-15 cm od spodní části základu.

READ
Jak vyrobit lavici z profilové trubky sami: seznam potřebných materiálů a nástrojů

V důsledku toho správný výpočet a hloubka základu přispívají ke spolehlivé a odolné konstrukci, která vám bude sloužit po dlouhou dobu.

Montáž plastových trubek

Instalace plastových trubek zahrnuje několik kroků, které je třeba dokončit, aby se vytvořil sloupcový základ:

 1. Příprava místa instalace. Nejprve musíte určit umístění nadace a provést potřebná měření. Poté byste měli vyčistit oblast od vegetace, kamenů a dalších překážek.
 2. Montáž nosných sloupů. Před instalací plastových trubek je třeba nainstalovat nosné sloupy. Chcete-li to provést, vyvrtejte otvory v zemi a vložte do nich sloupy.
 3. Montáž plastových trubek. Po instalaci nosných sloupků by měly být instalovány plastové trubky. K tomu je nutné spojit trubky pomocí armatur a zajistit je k nosným sloupkům pomocí spojovacích prvků.
 4. Zásyp a zhutnění zeminy. Po instalaci plastových trubek byste měli začít zasypávat a zhutňovat půdu kolem nich. Zásyp se provádí ve vrstvách, z nichž každá je zhutněna.
 5. Kontrola a seřízení. Po dokončení práce je nutné zkontrolovat pevnost instalovaného základu a v případě potřeby jej upravit.

Instalace plastových trubek pro sloupový základ je spolehlivý a odolný způsob, jak vytvořit základovou konstrukci.

Lití betonu a zpevnění základů

Lití betonu a zpevnění základů

Po dokončení instalace plastových trubek pro sloupový základ je nutné přistoupit k fázi lití betonu. Jedná se o důležitý krok, který zajišťuje spolehlivost a pevnost nadace.

Před zahájením lití betonu se doporučuje zkontrolovat správnou instalaci trubek a jejich vodorovnou polohu pomocí vodováhy. Pokud trubky nejsou ve stejné rovině, je třeba provést úpravy pro jejich vyrovnání.

Dále byste měli připravit bednění pro lití betonu. Bednění musí být stabilní a pečlivě zajištěné, aby se tlakem betonu nedeformovalo.

Před nalitím betonu do bednění je nutné nainstalovat výztužnou síť pro zpevnění základu. Výztuž musí být umístěna na připraveném místě v souladu s návrhem základu.

Výztuž se pokládá tak, aby pokrývala všechny trubky a byla rovnoměrně rozmístěna po celé ploše základu. Ke spojení jednotlivých úseků výztuže se používají svary nebo speciální kovové spojky.

Po instalaci výztuže můžete začít nalévat beton. Beton musí být kvalitní, s odpovídající pevností a mrazuvzdorností. Před zahájením lití musí být připraven a dodán na staveniště.

READ
Jak si sami nainstalovat umyvadlo. Nuance a pořadí instalace umyvadla

Doporučuje se nalít beton rovnoměrně po celé ploše základu, počínaje rohy a směrem ke středu. Při lití je nutné neustále sledovat vertikální rozložení betonu a v případě potřeby provádět další práce pro zajištění rovnoměrnosti vrstvy.

Po zalití betonem je nutné jej zhutnit, aby se vyloučila možnost vzniku vzduchových dutin a trhlin. K tomu můžete použít vibrační desku nebo jiné speciální nástroje.

Po uložení a zhutnění betonu by měl dostat čas na vytvrzení a dosažení požadované pevnosti. Obvykle to trvá několik dní, ale přesná doba závisí na typu použitého betonu a podmínkách prostředí.

Po úplném vytvrdnutí betonu je základ připraven k použití. Pro zajištění jeho trvanlivosti a bezpečnosti se však doporučuje provést dodatečné práce na hydroizolaci a ochraně před vlhkostí a dalšími negativními faktory.

Lití betonu a zpevnění základu jsou důležité kroky v procesu výstavby sloupového základu vyrobeného z plastových trubek. Správné provedení těchto operací zajišťuje pevnost a spolehlivost základu a také jeho trvanlivost.

Otázky a odpovědi:

Jaký průměr plastových trubek je nejlepší použít pro sloupový základ?

Průměr plastových trubek, které se nejlépe používají pro sloupový základ, závisí na zatížení, které musí odolat. Obecně platí, že průměr plastových trubek pro sloupový základ se může pohybovat od 10 cm do 20 cm. Pokud plánujete postavit malou stavbu, například kůlnu nebo plot, pak stačí použít trubky o průměru 10 nebo 12 cm Pokud plánujete postavit větší stavbu, například garáž nebo lázeňský dům, je lepší zvolit trubky o průměru 15 nebo 20 cm.

Je možné použít plastové trubky různých délek pro vytvoření sloupového základu?

Ano, k vytvoření sloupcového základu můžete použít plastové trubky různých délek. Je důležité, aby všechny sloupky byly instalovány ve stejné hloubce a vzdálenosti od sebe. Trubky můžete řezat na požadovanou délku pomocí pily nebo řezačky trubek. Zároveň nezapomeňte ošetřit uříznuté konce trubek hoblíkem nebo brusným papírem, abyste odstranili ostré hrany.

Jak dlouho obvykle trvá vytvoření sloupového základu z plastových trubek?

Doba potřebná k vytvoření sloupového základu z plastových trubek se může lišit v závislosti na velikosti konstrukce a zkušenostech stavebníka. Vytvoření sloupcového základu trvá v průměru několik hodin až několik dní. Pokud nemáte zkušenosti s prací s plastovými trubkami, může to trvat déle, než se naučíte a osvojíte si techniku ​​instalace. Musíte také vzít v úvahu dobu schnutí betonu, pokud jej používáte k zajištění potrubí.

READ
Jak pevně zasadit sekeru na dřevěnou násadu sekery

Video:

DIY TISE hromady.

DIY základ potrubí z PVC

Svépomocné značení a zakládání z PVC trubek

Recenze

Alexander

Velmi zajímavý článek! Vždy jsem snil o tom, že si na dvoře postavím vlastní malý altán, a teď už vím, jak si sloupový základ vyrobit sám. Přesně tento design jsem plánoval použít, aby konstrukce zůstala na místě. Podle vašich podrobných pokynů se mi zdá, že se s tímto úkolem vypořádám. Nyní rozumím všem potřebným materiálům a nástrojům, které budu pro tuto práci potřebovat. Líbí se mi myšlenka použití plastových trubek, protože nekorodují a jsou vysoce odolné. Samozřejmě se těším na zahájení práce a doufám, že výsledek bude působivý. Moc děkuji za užitečné tipy!

nick1

Článek je velmi užitečný a srozumitelný. Jsou popsány všechny fáze vytváření sloupcového základu z plastových trubek. Sám jsem dlouho snil o vytvoření takového základu pro můj budoucí altán a tento článek podrobně vypráví, jak to udělat vlastníma rukama. Všechny kroky a ilustrace usnadňují pochopení procesu a jeho implementaci bez větších potíží. Je také velmi výhodné, že autor navíc uvedl potřebné materiály a nástroje a také dal užitečné tipy a doporučení. Nyní mám základ pro praktickou realizaci mého nápadu. Děkuji mnohokrát!

nick2

Velmi zajímavý a užitečný článek! Dlouho jsem chtěl udělat sloupový základ na svých stránkách, ale bál jsem se, že to bude obtížné a drahé. Díky vašemu podrobnému návodu krok za krokem jsem si však uvědomil, že dokončit tento úkol vlastními silami není vůbec těžké. Obzvláště mě zaujalo použití plastových trubek pro založení. To je tak inovativní a ekologický nápad! Plastové trubky jsou dle mého názoru výbornou alternativou k tradičním materiálům, jsou pevné, odolné a nehnijí. Bavilo mě studovat všechny fáze práce a už si umím představit, jak si vytvořím vlastní sloupový základ. Podle vašich doporučení použiji potřebné nástroje a materiály a také vezmu v úvahu všechny detaily návrhu, aby můj základ byl spolehlivý a vydržel mnoho let. Moc děkuji za tak užitečný článek! Nyní jsem si jistý, že sloupový základ z plastových trubek mohu bez problémů vyrobit vlastníma rukama. Zdá se mi, že to bude skvělý nápad, který přinese nejen uspokojení z vašich rukou, ale také ekonomické výhody. Nemůžu se dočkat, až začnu a přivedu své plány k životu.

READ
Jak nainstalovat nohy na litinovou vanu: pokyny krok za krokem

Alexandr Smirnov

Velmi zajímavý a užitečný článek! Nečekaně jsem zjistil, že sloupcový základ z plastových trubek můžete vyrobit vlastníma rukama. Když jsem si přečetl pokyny krok za krokem, uvědomil jsem si, že je to docela jednoduché a ekonomické. Jako žena se vždy snažím dělat něco vlastníma rukama a zajistit spolehlivost a pevnost budov na mém webu. Nyní mohu samostatně nainstalovat takový základ pro budoucí plot nebo kůlnu bez dodatečných nákladů. Článek obsahuje poměrně podrobný popis procesu, který je velmi důležitý pro ty, kteří nemají mnoho zkušeností ve stavebnictví. Moc děkuji autorovi! Nyní přesně vím, jak realizovat své nápady a vytvořit spolehlivý základ pro své stavby.

Dmitrij Ivanov

Článek se mi moc líbil! Jako manželka a matka dvou dětí se vždy zajímám o nové způsoby, jak zlepšit náš domov. Myšlenka použití plastových trubek k vybudování sloupového základu se zdá velmi atraktivní. Výhody tohoto řešení jednoznačně převažují: je levnější, spolehlivější a rychlejší než použití tradičních materiálů. Nyní se díky vašim podrobným pokynům cítím jistější ve svých schopnostech a jsem připraven zkusit vytvořit sloupový základ vlastníma rukama. Děkuji za jasné vysvětlení, jsem si jistý, že s vaší pomocí bude vše fungovat! Nemůžu se dočkat, až začneme stavět!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: