Epiphany 2023: kdy sbírat svěcenou vodu 18. ledna nebo 19. ledna

Na svátek Zjevení Páně každý rok křesťané sbírají svěcenou vodu. Tento den je jedním z hlavních pravoslavných svátků, který se slaví 19. ledna. V některých případech však sběr svěcené vody začíná již 18. ledna. Jaký je důvod tohoto rozdílu a jak určit den, kdy začíná sběr svěcené vody?

Den Zjevení Páně, plánovaný na 19. ledna, je oficiálním datem svátku a je stanoven pravoslavnou církví. V některých regionech však začíná odběr svěcené vody již v předvečer svátku, 18. ledna. Může za to tradice upřednostňovat neděli, která je podle jejich kalendáře posledním dnem vánočního podzimně-zimního mesima.

Poznámka:

V mnoha ortodoxních zemích se vánoční mesima vrací ke starým tradicím spojeným s pohanským kultem. Během této doby lidé věří, že voda má léčivé vlastnosti a dokáže očistit všechny hříchy. Proto je sběr svěcené vody důležitou událostí.

Rozhodnutí začít se sběrem svěcené vody tedy 18. nebo 19. ledna může padnout v závislosti na místních tradicích a podle pokynů místních pravoslavných církví. Je důležité si uvědomit, že hlavní význam tohoto dne nespočívá v přesném datu, kdy začíná sběr vody, ale v duchovním významu svátku. Každý věřící může nabírat svěcenou vodu v den, který považuje za nejvýznamnější a duchovně bohatý.

Epiphany 2023: určení data pro odběr svěcené vody

V roce 2023 připadá Epiphany na 19. ledna podle gregoriánského kalendáře. Existuje však určitá neshoda ohledně data odběru svěcené vody. Někteří se domnívají, že svěcená voda by se měla sbírat večer o předvečer, tedy 18. ledna, kvůli tomu, že sběr svěcené vody by měl začít při západu slunce.

Křest je důležitým obřadem a duchovní událostí.

Křest je jedním z nejdůležitějších a nejslavnostnějších církevních obřadů. V tento den chodí mnoho věřících na křest a koupe se ve svěcených vodách.

Křest má velký duchovní význam a symbolizuje znovuzrození duše, očištění od hříchů a společenství s Duchem svatým. Víra ve křest Páně a obřad křtu jsou důležitými body v životě každého křesťana.

Stanovení termínu odběru svěcené vody

Stanovení termínu odběru svěcené vody

Otázka, kdy sbírat svěcenou vodu – 18. nebo 19. ledna – vyvolává mezi věřícími určité neshody. Podle zakládací listiny pravoslavné církve začíná shromažďování svěcené vody po západu slunce večer v předslave, tedy 18. ledna, a pokračuje až do oběda 19. ledna, tedy v samotný den Zjevení Páně. V některých městech a klášterech lze však odběr svěcené vody provádět pouze v den Zjevení Páně, tzn. 19. ledna.

READ
Jak odstranit vápno ze stropu sami

Určení termínu odběru svěcené vody v každém případě závisí na rozhodnutí biskupa a zvláštních pravidlech stanovených v konkrétním kostele nebo klášteře. Aby byla účast na křestním obřadu správná a provedena v souladu s pravidly církve, je nejlepší kontaktovat svého duchovního mentora nebo požádat o radu kněze.

Konečné rozhodnutí o termínu odběru svěcené vody často činí místní církevní úřady a farní úředník. Je důležité si připomenout, že nejdůležitějším smyslem křtu není jen koupání ve svěcené vodě, ale také duchovní očista a vnímání nádherné záře, kterou v tento den sdílejí všichni věřící.

Pravidla pro určení data křtu

Pravidla pro určení data křtu

1. Vytvoření kalendáře

Základem pro určení data Zjevení Páně je sestavení pravoslavného kalendáře. Každý rok, před začátkem nového roku, patriarcha nebo metropolita sestaví kalendář, ve kterém jsou uvedeny všechny církevní svátky, včetně dat Epiphany.

2. Velikonoční cyklus

Zjevení Páně je jedním ze svátků velikonočního cyklu, který závisí na datu Velikonoc. Velikonoce se slaví první neděli po prvním úplňku po jarní rovnodennosti.

3. Interval mezi Velikonocemi a Epiphany

Interval mezi Velikonocemi a Epiphany je 13 dní. Toto období se také nazývá „rychlý týden“. Během těchto 13 dnů se konají zvláštní modlitby a věřící se postí.

4. Určení data křtu

Chcete-li určit datum křtu, musíte vzít datum Velikonoc, přidat k němu 13 dní a výsledné datum vzít jako den křtu. Datum křtu je tedy určeno na základě data Velikonoc a postního týdne.

Vzhledem k tomu, že Velikonoce jsou plovoucí svátky, může se datum Zjevení Páně také každý rok měnit a nemusí se shodovat s 18. nebo 19. lednem.

Jak určit datum Zjevení Páně v roce 2023?

Jak určit datum Zjevení Páně v roce 2023?

Chcete-li správně určit datum křtu, musíte věnovat pozornost několika bodům:

1. Pravoslavné Vánoce

Před Zjevením Páně přichází svátek pravoslavných Vánoc, který se slaví vždy 7. ledna podle gregoriánského kalendáře. Epiphany tedy nastává 12 dní po Vánocích.

2. Přechod ke gregoriánskému kalendáři

2. Přechod ke gregoriánskému kalendáři

Pravoslavná církev používá juliánský kalendář, který je 13 dní za gregoriánským kalendářem. Pro určení data Zjevení Páně v gregoriánském kalendáři je tedy nutné k datu Zjevení Páně v juliánském kalendáři přidat 13 dní.

READ
Monolitická základová deska: návrh, vyztužení, lití

Chcete-li tedy určit datum Zjevení Páně v roce 2023, musíte vzít datum pravoslavných Vánoc, což bude 7. ledna, a přidat 12 dní (s přihlédnutím k rozdílu mezi juliánským a gregoriánským kalendářem), což nám dá leden. 19.

V roce 2023 se tedy Epiphany slaví 19. ledna.

Jaké faktory ovlivňují výběr data Zjevení Páně?

K určení data křtu se bere v úvahu několik faktorů:

  1. Křesťanský kalendář. Zjevení Páně se slaví 19. ledna podle gregoriánského kalendáře, který se používá v Rusku. Existuje však i juliánský kalendář, podle kterého se 6. ledna slaví Zjevení Páně. Někteří věřící se drží tohoto konkrétního data.
  2. Astronomická data. Křest je neodmyslitelně spjat se slunečním kalendářem. Datum Zjevení Páně závisí na slunečním cyklu a je po juliánském kalendáři, kdy se délka dne začíná prodlužovat.
  3. Počasí. Tradičně se pro Zjevení Páně vybírá termín, kdy je příznivé počasí pro koupání. Komfort účasti na rituálu závisí na teplotě vzduchu a vody.
  4. Náboženské zvyky. Zjevení Páně je jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků. Různé regiony mohou mít své vlastní tradice a zvyky, které ovlivňují výběr data.

Na základě znalosti těchto faktorů věřící určují datum křtu a může se lišit pro každé místo. Bez ohledu na zvolené datum však zůstává křest důležitou událostí v životě každého křesťana.

Počasí a voda: důležité faktory při výběru data Tří králů

Počasí a voda: důležité faktory při výběru data Tří králů

Počasí hraje důležitou roli při výběru data křtu. Je to počasí, které určuje podmínky pro obřad: teplota vzduchu, přítomnost srážek, stav nádrží. Je důležité, aby počasí umožnilo obřad křtu proběhnout pohodlně a bezpečně pro všechny účastníky. Například při velmi nízkých teplotách a hustém sněžení může být obřad obtížné provést.

Voda je také důležitým faktorem při výběru data Zjevení Páně. Aby voda posvětila a dala jí posvátné vlastnosti, musí být kapalná a ne ztuhlá. Voda zmrzlá na hladině nádrže nemůže být použita pro obřady Epiphany. Při výběru data Tří králů je proto důležité vzít v úvahu stav nádrží a možnost použití svěcené vody.

Celý tento komplex faktorů – počasí, voda, podmínky obřadu – pomáhá určit nejvhodnější datum pro křest. Bez ohledu na zvolené datum je hlavní věcí v tomto posvátném obřadu nálada a víra každého zúčastněného, ​​stejně jako povědomí o hlavním smyslu křtu – očištění duše, obnova a proměna člověka.

READ
Kuchyňský žebřík: ideální úložný prostor pro pánve

Tradice a zvyky spojené se sběrem svěcené vody

Tradice a zvyky spojené se sběrem svěcené vody

Kdy sbírat svěcenou vodu?

Kdy sbírat svěcenou vodu?

Tradičně se sběr svěcené vody vyskytuje v den Tří králů, který připadá na 19. ledna. V tento den se ortodoxní křesťané shromažďují poblíž řeky, jezera nebo nádrže, kde se provádí křest, aby sbírali svěcenou vodu.

V některých regionech je však tradice sběru svěcené vody v předvečer Tří králů, v noci z 18. na 19. ledna. Tuto noc mnozí přicházejí do chrámu, aby se zúčastnili bohoslužby a čerpali svěcenou vodu z posvěceného zdroje.

Jak sbíráte svěcenou vodu?

Sběr svěcené vody se provádí se zvláštní úctou a pietou. Věřící s sebou přinášejí prázdné lahve nebo nádoby, do kterých se bude nalévat svěcená voda.

Při shromažďování svěcené vody musíte prokázat respekt a nezpůsobit poškození nádrže. Věřící obvykle čerpají vodu opatrně a děkují Bohu za dar svěcené vody.

Výsledná svěcená voda se nosí domů a skladuje se zvláštní péčí. Používá se k vysvěcení domu, ikonostasu, jídla a k dalším církevním rituálům.

Tradice a zvyky spojené se sběrem svěcené vody pomáhají věřícím zažít zvláštní posvátnost tohoto rituálu a posílit jejich duchovní spojení s Bohem.

Epiphany 2023: kdy sbírat svěcenou vodu – 18. nebo 19. ledna?

Epiphany 2023: kdy sbírat svěcenou vodu - 18. nebo 19. ledna?

Existují však mírné rozdíly v tradicích různých regionů a církví. Někteří věřící dodržují pro koupání ve svěcené vodě datum 18. ledna. Je to dáno tím, že na některých místech Epiphany začínají večerní bohoslužbou 18. ledna a pokračují až do rána 19. ledna.

Při výběru termínu sběru svěcené vody je důležité vzít v úvahu vaše regionální a církevní tradice. Kromě toho byste měli kontaktovat svého kněze nebo zástupce církve pro přesné informace o místních rozpisech bohoslužeb a zvycích spojených s Epiphany 2023.

Datum Zjevení Páně 2023 Den sběru svěcené vody
ledna 19 V tento den můžete sbírat svěcenou vodu podle hlavního kalendáře
ledna 18 Pokud je ve vaší církvi zvykem začínat křest ve večerních hodinách 18. ledna, pak se v tento den bude provádět také odběr svěcené vody

Otázky a odpovědi:

Který den je lepší zvolit pro sběr svěcené vody – 18. nebo 19. ledna?

Výběr dne pro sběr svěcené vody závisí na tradicích a zvycích, které každá rodina nebo církev dodržuje. V pravoslavné církvi se Zjevení Páně slaví 19. ledna, takže většina lidí volí tento den pro sběr svěcené vody. Někteří lidé však dávají přednost sběru svěcené vody 18. ledna, protože věří, že v tento den má voda zvláštní sílu. V každém případě výběr dne závisí na osobních preferencích a přesvědčení.

READ
Jak nainstalovat digestoř do kuchyně?

Jaké tradice jsou spojeny se sběrem svěcené vody pro Zjevení Páně?

V den Zjevení Páně se lidé chodí koupat do ledové díry, aby se očistili od hříchů, a slavnostně oblečení jdou do kostela požehnat vodě. Sběr svěcené vody je jednou z hlavních tradic tohoto svátku. Lidé si s sebou obvykle berou prázdné plastové nebo skleněné lahve nebo džbány, aby se naplnili svěcenou vodou. Věří se, že svěcená voda má léčivé účinky a používá se k léčebným účelům. Svěcená voda se také používá k požehnání domů a potravin, aby přinesla požehnání po celý rok.

Video:

Voda Epiphany – skrytá pravda o svátku Proč voda Epiphany je vlastně léčivá

TO BYSTE MĚLI VĚDĚT. PODÍVEJTE SE VŠECHNY. KŘEST 19. LEDNA

SVATÁ VODA KE KŘESTU. KDY UŽÍVAT A JAK UCHOVÁVAT

Recenze

Elizaveta Ivanová

Konečně nadešel čas, kdy se blíží svátek Zjevení Páně! Každý rok se těším na tento den, protože je to zvláštní čas, kdy si můžete načerpat svěcenou vodu a očistit svou duši. Vznikl ale malý zmatek – kdy přesně je ten správný čas na získání vody, 18. nebo 19. ledna? Rozhodl jsem se na tuto problematiku podívat a vrhl se do historie tohoto svátku. Ukazuje se, že existují dva tradiční dny, ve kterých můžete sbírat svěcenou vodu – 18. a 19. ledna. Oba dny mají svůj význam a vycházejí z pravoslavných zvyklostí. V Rusku většina lidí dává přednost sběru vody 19. dne, protože v tento den je voda požehnaná ve všech kostelech. To je oblíbené zejména mezi věřícími, kteří chodí k rybníkům a večer se vracejí s oddanou vodou. Ale zároveň jsou tací, kteří dávají přednost sběru vody 18., protože historicky se tento konkrétní den vyznačuje svatou mocí a je považován za požehnanější. Osobně si pro odběr svěcené vody vybírám oba dny. Ostatně nejdůležitější nakonec není počet, ale naše zbožnost a oddanost víře. Ať už je 18. nebo 19. ledna, je to vhodná doba k očistě a připomenutí si svých duchovních kořenů. Kéž nám síla křtu pomůže překonat všechny obtíže a vnést do našich životů dobro!

READ
Jak vyčistit lžičky od usazenin čaje

Rychle a zběsile

V očekávání svátku Epiphany vyvstává otázka, kdy sbírat svěcenou vodu – 18. nebo 19. ledna? Jako muž se chci podělit o svůj názor. Podle tradice začíná Tříkrálová noc 18. ledna, ale někteří farníci dávají přednost sběru svěcené vody ráno 19. ledna. Osobně se přikláním k druhé možnosti, protože v tento den je voda považována za nejčistší a nejpožehnanější. Navíc se vyhnete obrovským frontám a ruchu v kostele. Rozhodnutí o výběru termínu však zůstává na každém z nás. Hlavní věc je, že duchovní spojení s Bohem zůstává v tento zvláštní den silné a nerozbitné.

Anya

Jako vždy, každý rok před Epiphany vyvstává otázka: kdy je lepší sbírat svěcenou vodu – 18. nebo 19. ledna? Pro mě osobně to vždy vyvolává určité pochybnosti. Chci přijímat požehnání a ochranu, ale zároveň nechci jít proti tradici. Naštěstí data podle mě nemají velký význam. Hlavní je upřímná víra a respekt k této krásné náboženské slavnosti. Jistě, staromilci říkají, že voda nasbíraná první den je požehnanější, ale já věřím, že nejdůležitější je náš přístup a víra. Modleme se a dodržujme tradice a Bůh nám dá požehnání bez ohledu na zvolené datum.

Anna Smirnová

Podle mnoha pravoslavných věřících má datum sběru svěcené vody pro křest zvláštní význam. A otázka, zda se shromáždit u vodních ploch 18. nebo 19. ledna, může způsobit debatu. Jako obyčejný věřící se přikláním k názoru, že pro každého to může být individuální volba. 18. leden je tradičním datem Zjevení Páně, které je doprovázeno mnoha rituály a tradicemi. 19. ledna je však občanský svátek – pravoslavné Vánoce v novém stylu. Pro některé to může být symbolický doplněk k jejich náboženské zkušenosti. Nakonec je hlavní v této věci cítit se spojen s Bohem a zažívat vnitřní mír. Ať nám Zjevení Páně přinese světlo a radost bez ohledu na zvolené datum a ať se svěcená voda stane zdrojem očisty a požehnání.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: