Jak nainstalovat automatickou pračku: s tekoucí vodou a bez ní

Instalace automatické pračky je důležitým krokem, který vyžaduje správný přístup a znalost základních principů provozu. Bez ohledu na to, zda ve vašem bytě teče voda nebo ne, připravili jsme pro vás užitečné tipy a návody, které vám pomohou automatickou pračku bez problémů nainstalovat.

Pokud má váš byt přístup k tekoucí vodě, instalace pračky bude jednodušší. Nejprve musíte najít místo, kde bude pračka instalována. Nejlepší je vybrat místo, kde bude vhodné se napojit na vodovod a kanalizaci. Poté byste měli zkontrolovat přítomnost nezbytných připojení a provést všechny potřebné práce, aby bylo možné do pračky dodávat vodu.

Nicméně, i když nemáte přístup k tekoucí vodě, instalace pračky je stále možná. V tomto případě budete muset provést další opatření, abyste zajistili, že voda bude přiváděna do stroje a vypuštěna. Existuje několik způsobů, jak tento problém vyřešit, včetně použití nádoby s vodou nebo připojení k vodovodnímu systému.

Je důležité si pamatovat! Před instalací pračky si nezapomeňte přečíst pokyny od výrobce. Obsahuje nejen doporučení k instalaci, ale také provozní řád, který vám pomůže předejít případným poruchám a rozsypání bílého prádla na sebe.

Tipy pro instalaci automatické pračky

Tipy pro instalaci automatické pračky

 • Před instalací pračky je důležité pečlivě zkontrolovat, zda je podlaha rovná a pevná. Tím se sníží hluk a vibrace při provozu stroje.
 • Pračku instalujte v dostatečné vzdálenosti od stěny, abyste zabránili přehřátí a zajistili normální přístup k vodě a elektřině.
 • Ujistěte se, že umístění pračky nevytváří překážku při otevírání a zavírání dvířek v případě potřeby.
 • Při instalaci stroje s vodovodním potrubím se ujistěte, že jste správně připojili vodní hadice k příslušným kohoutkům. Dbejte na správnou fixaci a těsnost spojů.
 • Pokud se vám nedaří připojit pračku k přívodu vody, použijte k přívodu vody do pračky během mytí přenosnou nádrž.
 • Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a připojení vaší pračky. Nesprávná instalace může způsobit poruchu a poškození stroje nebo okolních předmětů.
 • Před prvním použitím vaší nové pračky zkontrolujte všechny funkce a nastavte ji podle svých potřeb.
 • Udržujte pračku čistou a provádějte pravidelnou údržbu, abyste zajistili její efektivní provoz a dlouhou životnost.

Příprava na instalaci

Než začnete instalovat pračku, musíte provést několik přípravných kroků.

 • Vyberte vhodné místo pro instalaci pračky. Mělo by být rovné a vodorovné a poskytovat snadný přístup k vodovodním a elektrickým přípojkám.
 • Zkontrolujte dostupnost potřebné komunikace na vybraném místě. Pro připojení pračky budete potřebovat přístup k vodovodnímu a kanalizačnímu systému a také k elektrické síti.
 • Všechny potřebné nástroje a materiály umístěte do blízkosti místa instalace. Pro pohodlí budete potřebovat klíč, šroubovák, klíče na vsuvky, flexibilní hadice, těsnění a tmel.
 • Zapojte pračku a zkontrolujte její funkčnost. Pokud máte speciální testovací režim, spusťte jej, abyste se ujistili, že stroj funguje správně.
READ
Jak si vyrobit přístřešek pro auto vlastníma rukama: výkresy přístřešku pro auto, dřevěný rám se sedlovou střechou

Po dokončení všech přípravných kroků budete připraveni zahájit instalaci pračky.

Instalace pračky s tekoucí vodou

Chcete-li nainstalovat pračku s vodovodním potrubím, musíte provést následující kroky:

1. Přípravná opatření

Nejprve je třeba před instalací pračky ověřit dostupnost nejbližšího vodovodního kohoutku a jeho funkčnost. Ujistěte se, že se kohoutek otevírá a zavírá bez problémů.

2. Zásobování vodou

2. Zásobování vodou

Pro přívod vody do pračky je třeba použít speciální hadici dodávanou se strojem. Má typické přípojky, které se snadno připojují k vodovodnímu kohoutku a přívodu stroje.

Umístěte stroj do blízkosti vodovodního kohoutku a připojte hadici ke kohoutku, ujistěte se, že je spojení těsné a žádná voda neuniká. Poté připojte druhý konec hadice k přívodu vody na zadní straně pračky.

3. Zkontrolujte připojení

Po připojení hadice se ujistěte, že jsou všechny spoje těsné a na žádném místě neuniká voda. Pokud jsou zjištěny netěsnosti, je nutné zkontrolovat kvalitu spojů a v případě potřeby vyměnit hadici nebo opravit problémové místo.

4. Zkušební provoz

4. Zkušební provoz

Po připojení přívodu vody a kontrole spojů je nutné provést zkušební provoz pračky. Spusťte standardní program kontroly provozu a ujistěte se, že se stroj úspěšně spustí, dodává vodu a běží bez problémů.

Toto jsou základní kroky pro instalaci instalatérské pračky. Dodržováním těchto pokynů můžete pračku správně připojit a začít ji používat k praní oblečení.

Instalace pračky bez tekoucí vody

Instalace pračky bez tekoucí vody

Instalace pračky bez přístupu k vodovodnímu potrubí může být o něco obtížnější a vyžaduje další kroky. V takovém případě budete muset použít jiný zdroj vody nebo nainstalovat speciální nádobu na skladování vody.

1. Použití jiného zdroje vody

Pokud máte jiný zdroj vody, jako je studna nebo nádrž na dešťovou vodu, můžete k němu pračku připojit pomocí čerpadla nebo hadice. Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Ujistěte se, že zdroj vody je blízko pračky.
 2. Kupte si čerpadlo nebo vhodnou hadici pro přívod vody ze zdroje do pračky. Ujistěte se, že zvolená možnost odpovídá specifikacím výrobce a má správnou délku.
 3. Připojte čerpadlo nebo hadici ke zdroji vody a k pračce.
 4. Zkontrolujte těsnost spojů a ujistěte se, že je do pračky řádně přiváděna voda.
READ
Jak nainstalovat baterii na dřez: pevná vložka, upevnění, připojení

Pamatujte, že pokud používáte jiný zdroj vody, budete potřebovat také vypouštěcí hadici k odvádění odpadní vody. Ujistěte se, že je správně připojen a voda bez problémů odtéká.

2. Instalace speciálního kontejneru

Pokud nemáte přístup k jinému zdroji vody, můžete nainstalovat speciální nádobu na uskladnění vody. Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Vyberte si vhodnou nádobu, například sud nebo nádobu na vodu.
 2. Umístěte nádobu do blízkosti pračky.
 3. Připojte pračku k nádobě pomocí čerpadla nebo hadice, podobně jako u předchozího způsobu.
 4. Před každým mytím naplňte nádobu vodou a ujistěte se, že hladina vody je dostatečná pro provoz stroje.
 5. Nezapomeňte také na vypouštěcí hadici pro odvod odpadní vody.

Vezměte prosím na vědomí, že při použití speciální nádoby na vodu musíte pravidelně sledovat hladinu vody a podle potřeby ji udržovat.

Je důležité si uvědomit, že instalace pračky bez přístupu k vodovodnímu potrubí vyžaduje některé další kroky a může být náročnější na práci. Proto se před provedením práce doporučuje poradit se s odborníkem nebo prostudovat pokyny výrobce.

Pravidla pro připojení napájení

Při instalaci pračky ji musíte správně připojit k napájení. Chcete-li to provést, musíte dodržovat některá základní pravidla:

 1. Zkontrolujte elektrické zatížení. Před připojením pračky se ujistěte, že váš domov má dostatečné elektrické napětí a výkon pro provoz zařízení. Podívejte se na specifikace pračky a porovnejte je s vaším elektrickým systémem.
 2. Připravte vývod. Před připojením pračky se ujistěte, že zásuvka má správnou polaritu a uzemnění. Pokud vaše zásuvka vyžaduje uzemnění, ujistěte se, že má správný vodič.
 3. Použijte kvalitní kabel. Pro připojení pračky použijte kabel s odpovídajícím průřezem, který má dostatečnou pevnost a odolnost vůči vysokým teplotám.
 4. Připojte vodiče správně. Vodiče by měly být pečlivě zkontrolovány a připojeny ke stroji v souladu s pokyny výrobce. Nejprve je třeba provést připojení vodičů zemnícího systému.
 5. Nepřetěžujte zásuvku. Před připojením pračky a jiných elektrických spotřebičů do stejné zásuvky se ujistěte, že nepřekračují maximální povolené elektrické zatížení. Jinak může dojít k přehřátí a poškození elektrického zařízení.

Při připojování pračky k elektrické síti byste měli pečlivě dodržovat pokyny výrobce a dodržovat bezpečnostní opatření. Pokud máte nějaké problémy nebo pochybnosti, měli byste kontaktovat odborníka.

READ
Nábytkové potvrzení: výhody šroubů a jejich nevýhody, materiál výroby

Pokyny pro umístění a prostor

Při výběru místa pro instalaci automatické pračky je třeba zvážit několik důležitých faktorů:

1. Dostupnost vodovodu a kanalizace

Prvním krokem při instalaci pračky je její připojení k vodovodnímu a kanalizačnímu systému. Proto je důležité vybrat místo, kde máte přístup k vodovodnímu potrubí a odpadu nebo odpadu. Ujistěte se, že stroj lze k těmto systémům bez problémů připojit.

2. Prostor pro práci a větrání

2. Prostor pro práci a větrání

Standardní pračky jsou v různých velikostech, proto je důležité zvážit rozměry stroje a dát mu dostatek prostoru pro provoz. Obecně se doporučuje ponechat alespoň 5 centimetrů volného prostoru na obou stranách a v horní části stroje. To zajistí dobré větrání a zabrání přehřátí stroje.

Rozměry pračky Minimální volné místo
Šířka 60 cm x hloubka 60 cm x výška 85 cm 5 cm na každé straně a nahoře
Šířka 45 cm x hloubka 60 cm x výška 85 cm 5 cm na každé straně a nahoře

Důležité je také zvážit dostupnost k elektrické síti. Ujistěte se, že blízko místa instalace pračky je zásuvka. Pokud již máte ke stejné zásuvce připojeny další elektrické spotřebiče, použijte oddělovač zásuvky.

3. Úroveň podlahy

3. Úroveň podlahy

Úroveň podlahy hraje důležitou roli při instalaci pračky. Ujistěte se, že podlaha, na kterou bude stroj instalován, je rovná a bezpečná. Nerovné podlahy mohou při provozu pračky způsobit vibrace a pohyby. Rovná podlaha navíc pomůže snížit hluk generovaný strojem během odstřeďování.

Dodržováním těchto doporučení můžete svou automatickou pračku bez problémů nainstalovat a zajistit její správnou funkci.

Otázky a odpovědi:

Video:

Automatická pračka bez tekoucí vody pro letní sídlo

Jak nainstalovat pračku, připojení pračky k přívodu vody. Video tutoriál Instalatér

Připojení a instalace pračky || Vlastnosti prvního spuštění

Recenze

Nik94

Nedávno jsem si koupil pračku a mám problém ji nainstalovat. Článek „Jak nainstalovat automatickou pračku: s a bez tekoucí vody – tipy a pokyny“ se pro mě ukázal jako skutečný nález. Dozvěděl jsem se, že existují dva způsoby připojení: s instalatérstvím a bez něj. Pokud máte vodovodní systém, připojení pračky bude mnohem jednodušší. Musíte nainstalovat speciální hadici pro přívod vody a vypouštěcí držák. Ujistěte se, že je stroj zajištěn na místě, aby se zabránilo jeho pohybu během provozu. Pokud nemáte tekoucí vodu, můžete k zásobování vodou použít nádrž. K tomu budete potřebovat kbelík nebo nádobu, kterou naplníte vodou a nalijete do stroje. Zároveň se ujistěte, že hladina vody ve stroji je dostatečná pro běžný provoz. Kromě instalace článek nabízí také užitečné rady pro výběr místa pro umístění pračky a provozní řád. Naučila jsem se například, že pro zajištění spolehlivého chodu stroje je nutné vyvarovat se přetěžování a správně třídit prádlo. Pro mě, jako neznalého člověka, který se s podobnými otázkami setkává poprvé, se tento článek stal skutečným pomocníkem. Díky jednoduché a srozumitelné prezentaci jsem si mohl pračku nainstalovat sám a vyhnout se zbytečným problémům. Nyní mám další novou dovednost a větší důvěru ve své schopnosti.

READ
Jak vybrat topná zařízení: registry, radiátory a konvektory

Alex92

Článek je pro mě velmi užitečný, jako pro člověka, který si právě pořídil novou pračku. Správná instalace je důležitý proces a všechny tyto tipy a pokyny jsem se velmi rád naučil. Zaujala mě především část o připojení stroje na vodovod. Dozvěděl jsem se, že k přívodu vody do pračky se používá speciální hadice, která musí být správně nainstalována. Bylo důležité zajistit, aby hadice nebyla zauzlená nebo zalomená, aby voda mohla volně proudit. Také jsem se dozvěděl o nutnosti zkontrolovat filtr na vstupu vody a vyčistit jej, aby nedošlo k ucpání. Také pro mě jako pro muže bylo velmi užitečné naučit se zapojit pračku bez tekoucí vody. Článek mě informoval, že na to existují speciální nádrže, které se ručně plní vodou a připojují se ke stroji. To je velmi výhodné pro ty, kteří nemají přístup k tekoucí vodě nebo v době, kdy je dodávka vody dočasně vypnuta. Také jsem poznamenal, že před instalací pračky je třeba ji umístit na pevný povrch a vyrovnat. To je velmi důležité, aby se zabránilo vibracím a hluku, když je stroj v chodu. Dozvěděl jsem se, že pro tento účel můžete použít speciální nohy nebo podložky. Celkově jsem tento článek opravdu považoval za užitečný a informativní. Dostal jsem mnoho užitečných rad a nyní jsem si jistý, že svou novou pračku mohu bez problémů úspěšně nainstalovat. Moc děkuji autorovi za tak užitečné informace!

krása 13

Obdivuji článek. Je to velmi užitečné a poučné zejména pro ty, kteří se s instalací pračky setkávají poprvé. Nikdy předtím jsem pračku neinstaloval, takže tento článek byl pro mě opravdovou záchranou. Zvláště se mi líbilo, že článek hovoří o tom, jak nainstalovat pračku s vodovodním potrubím i bez něj. To je velmi výhodné, protože nemám možnost připojit pračku k přívodu vody, takže mohu použít tipy a pokyny v článku k instalaci pračky pomocí jiného zdroje vody. Článek také obsahuje podrobné pokyny k instalaci pračky krok za krokem. To je velmi užitečné, protože mám často potíže s montáží a instalací zařízení. Článek mi pomohl pochopit všechny kroky procesu instalace a poskytl užitečné tipy pro výběr správného umístění pračky a nastavení jejích nožiček. Celkově mi článek pomohl zvládnout instalaci pračky bez zbytečných problémů. Nyní mám plně funkční a správně nainstalovanou pračku a jsem vděčný tomuto článku za všechny tipy a návody. Doporučuji ji každému, kdo si chce instalovat pračku sám!

READ
Noční postele: typy a vlastnosti

Anna Ivanova

Článek se mi líbil, protože poskytuje podrobné a jasné pokyny pro instalaci pračky s tekoucí vodou a bez ní. Pral jsem v prádelně už dlouho a rozhodl jsem se, že je čas pořídit si vlastní pračku. Ale musel jsem čelit problému – jak to správně nainstalovat? Článek objasnil všechny nejasné body a řekl, že pro instalaci pračky s tekoucí vodou je třeba pečlivě připojit hadice ke kohoutku a pračce. Řekla také, že se musíte ujistit, že je stroj bezpečně upevněn a vypouštěcí hadice je správně nainstalována. Pokud ale nemáte možnost připojit pračku k přívodu vody, článek nabízí alternativní možnosti. Například použijte digitální instalaci, když je stroj naplněn vodou z kbelíku. A to se může hodit, pokud váš domov nemá vodovodní přípojku. Celkově byl článek užitečný a dostal jsem všechny rady, které jsem potřeboval k instalaci pračky. Nyní jsem si jistý, že jej mohu správně připojit a užívat si nové pohodlí v mém domácím životě. Děkuji autorovi za srozumitelný návod a užitečné rady!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: