Jak nainstalovat baterii na dřez: pevná vložka, upevnění, připojení

Baterie na dřezu je nejen funkčním prvkem instalatérství, ale také stylovým akcentem, který může zvýraznit design koupelny. Aby ale mixér i nadále sloužil dlouho a bezchybně, je nutné jej správně nainstalovat. V tomto článku si ukážeme, jak nainstalovat baterii na dřez krok za krokem.

Před zahájením instalace se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje: vodováhu, šroubovák, klíč na matice, tmel na potrubí, tmel a těsnění. Musíte také znát hlavní části baterie: flexibilní hadice, přepínač sprchové hlavice, přepínač režimu trysky a ventil pro nastavení teploty.

Prvním krokem je uzavření přívodu vody a vypuštění dřezu. Dalším krokem je instalace těla hlavní baterie na dřez. Dbejte na správné vyrovnání a upevnění těla baterie. Dále nainstalujte těsnění kolem otvoru na dřezu a upevněte kovovou sestavu k montážním maticím.

Na závitové spoje směšovače nainstalujte těsnicí prostředek a připojte flexibilní hadici ke studené a horké vodě. Utáhněte matice rukou a poté pomocí klíče na matice matice dále utáhněte. Poté zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody a utáhněte spínače a ventily. To je vše – mixér je nainstalován a připraven k použití!

Jak nainstalovat baterii na dřez? Podrobné pokyny s fotografiemi a popisy

Instalace baterie na umyvadlo se může zdát jako skličující úkol, zejména pro nezkušené uživatele. Se správnými pokyny a trochou trpělivosti však lze tento proces dokončit svépomocí. V tomto článku vám řekneme, jak nainstalovat baterii na dřez s podrobnými popisy a fotografiemi.

Krok 1: Příprava nářadí a vybalení kohoutku

Než začnete instalovat baterii na dřez, budete potřebovat následující nástroje:

 • Šroubovák
 • Klíče
 • Zařízení pro utahování matic

Je také důležité kohoutek vybalit a ujistit se, že obsahuje všechny potřebné díly a návod k instalaci.

Krok 2: Příprava dřezu a baterie

Před instalací baterie na dřez je nutné zkontrolovat celistvost dřezu a očistit jej od nečistot nebo poškození. Zkontrolujte také balení mixéru a ujistěte se, že jsou všechny díly na svém místě.

Krok 3: Instalace kohoutku

1. Umístěte baterii na umyvadlo na zamýšlené místo instalace a označte místa montáže. Baterie mají obvykle dva montážní otvory.

2. Pomocí šroubováku nebo vrtačky vyvrtejte otvory pro montážní šrouby na vyznačených místech.

3. Vložte montážní šrouby do otvorů a zajistěte je maticemi. V případě potřeby použijte nástroj pro utahování matic.

4. Připojte flexibilní hadici k vodovodnímu kohoutku a mixéru. Ujistěte se, že všechny spoje jsou těsné a neprosakují.

READ
Jak vybrat lepidlo pro lepení pryžových dílů na kov?

5. Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte provoz mixéru. Pokud vše funguje správně a nedochází k únikům, je instalace baterie na dřez dokončena.

Nyní víte, jak správně nainstalovat baterii na dřez. Postupujte podle těchto podrobných pokynů a budete moci tento úkol snadno dokončit. Hodně štěstí s vaším novým projektem!

Příprava potřebných nástrojů a materiálů

Před instalací baterie na dřez si musíte připravit všechny potřebné nástroje a materiály. To vám pomůže ujistit se, že máte všechny součásti potřebné k instalaci, a proces bude organizovanější a produktivnější.

Nástroje:

Nástroj popis
Šroubovák Slouží k připevnění baterie k dřezu a připojení potrubí
Klíč Používá se pro utahování a povolování matic
Gumová těsnění Používá se k zajištění těsných spojů
Řezačka trubek V případě potřeby se používá k řezání trubek

Materiály:

Materiály:

Materiál popis
Mixér Zařízení pro míchání teplé a studené vody
Sink Stacionární miska na mytí rukou a obličeje s otvorem pro instalaci mixéru
Matice a podložky Slouží k připevnění baterie k dřezu
Trubky Slouží k připojení směšovače k ​​vodovodnímu systému

Než začnete instalovat baterii na dřez, ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály. To vám umožní dokončit práci efektivně a bez nutnosti přerušovat proces kvůli chybějícím dílům.

Příprava dřezu a baterie

Před instalací baterie na dřez je nutné oba prvky řádně připravit. Níže jsou uvedeny kroky, které musíte provést pro úspěšnou instalaci.

Příprava dřezu

1. Zkontrolujte stav dřezu, zda nevykazuje praskliny, odštěpky nebo jiné poškození. Pokud je dřez poškozen, před instalací baterie jej vyměňte.

2. Odstraňte všechny předchozí baterie a příslušenství z dřezu. Pokud má dřez starou pojistnou matici, odstraňte ji pomocí klíče.

3. Očistěte povrch dřezu od starých těsnících materiálů a nečistot. K odstranění nečistot použijte měkkou houbu nebo hadřík s mýdlovou vodou.

4. V případě potřeby nainstalujte další těsnění pro lepší utěsnění mezi dřezem a baterií. To je zvláště důležité, pokud má dřez nestandardní otvor pro baterii.

Příprava mixéru

1. Přečtěte si pokyny k instalaci dodané s faucetem. Měl by obsahovat informace o potřebných materiálech a nástrojích a také o specifických požadavcích na instalaci.

2. Zkontrolujte balení mixéru a ujistěte se, že jsou k dispozici všechny potřebné díly.

3. Vizuálně zkontrolujte mixér, zda není poškozený nebo závadný. Pokud zjistíte problémy, kontaktujte prodejce nebo výrobce, aby je odstranil.

READ
Jakou vyhřívanou podlahu si vybrat: pojďme zjistit, která z nich je lepší a proč

4. Je-li to nutné, nainstalujte další těsnění nebo těsnění dodávané s kohoutkem.

Správná příprava dřezu a baterie zajistí bezpečnou a dlouhotrvající instalaci. Buďte opatrní a dodržujte tato doporučení pro dosažení optimálních výsledků.

Instalace hlavní části mixéru

Před instalací baterie na dřez je třeba připravit pracovní plochu. Ujistěte se, že je dřez čistý, v případě potřeby povrch přebruste. Ujistěte se také, že dřez má otvor pro montáž baterie na požadované místo.

1. Před zahájením instalace vypněte přívod vody.

2. Naneste tmel na závitové připojení baterie.

3. Do otvorů pro kohoutek vložte ohebné hadice a utáhněte matice pro zajištění hadic.

4. Vložte hlavní část baterie do otvoru dřezu a utěsněte pomocí matice ze spodní části dřezu.

5. Utáhněte matici rukou a poté ji dále utáhněte pomocí klíče nebo klíče. Dávejte pozor, abyste matici příliš neutáhli a nepoškodili dřez.

6. Zkontrolujte, zda je hlavní část kohoutku bezpečně upevněna a nedochází k úniku.

7. Zapněte přívod vody a zkontrolujte provoz mixéru. Ujistěte se, že teplá a studená voda jsou dodávány ve správném poměru.

8. Při zjištění netěsností zkontrolujte těsnost závitového spojení baterie a matice na dně dřezu. V případě potřeby zopakujte proces instalace nebo vyměňte O-kroužky.

Podle těchto jednoduchých pokynů můžete správně nainstalovat hlavní část baterie na dřez a užívat si pohodlí a funkčnosti vaší nové baterie.

Připojení vodovodních potrubí

Připojení vodovodních potrubí

Po instalaci baterie na dřez musíte správně připojit vodovodní potrubí. K tomu budete potřebovat následující nástroje a materiály:

Nástroje:

 • Klíč;
 • Distribuční klíč;
 • Pila na trubky;
 • Řezačka trubek;
 • Šroubovák.

Materiály:

 • Vodovodní potrubí;
 • Kování;
 • Těsnicí tmel pro těsnění závitů.

1. Před zahájením práce uzavřete přívod vody do směšovače utažením ventilu nebo pomocí klíče na přívodu vody.

2. Odšroubujte matici rozdělovacího konektoru pod dřezem pomocí klíče.

Příklad připojení vodovodního potrubí

Připojení potrubí

3. Odřízněte požadovaný úsek vodovodního potrubí a použijte řezačku na trubky nebo pilku na železo.

4. Nainstalujte fitinky na oba uříznuté konce trubky a připojte je ke kohoutku. Matici je třeba nasadit na tvarovku a utáhnout rukou a poté zakrýt konce trubky a tvarovky závitovým tmelem.

5. Utáhněte matici mezi tvarovkou a spojovací trubkou pomocí klíče. Nekruťte však příliš, aby nedošlo k poškození kování.

6. Zkontrolujte těsnost spojů. Chcete-li to provést, otevřete ventil a zkontrolujte, zda se pod dřezem tvoří voda.

READ
Instalace vzduchovodů

7. Pokud jsou přípojky utěsněné, otevřete ventil úplně a ujistěte se, že voda bez problémů proudí do mixéru.

Nyní máte kompletní a podrobné pokyny pro připojení vodovodního potrubí při instalaci baterie na dřez. Postupujte podle něj a vaše práce půjde hladce!

Instalace a upevnění rukojeti mixéru

Po instalaci hlavní části baterie na dřez musíte správně nainstalovat a upevnit rukojeť baterie. Tato fáze dokončí proces instalace mixéru a umožní jeho pohodlné používání.

Zde jsou podrobné pokyny, které vám pomohou dokončit tento úkol:

Krok 1 Vyjměte rukojeť baterie z obalu a před instalací zkontrolujte, zda obsahuje všechny potřebné díly a komponenty.
Krok 2 Upravte polohu přední objímky na těle mixéru. Měl by být na úrovni dřezu nebo o něco výše. Pokud je směrem dolů, budete se muset ohnout, abyste mohli použít kohoutek, a pokud bude nahoře, bude kohoutek vypadat nevzhledně.
Krok 3 Určete umístění rukojeti na těle baterie. Obvykle je na těle otvor nebo drážka pro instalaci rukojeti.
Krok 4 Lehce namažte vnitřek rukojeti kohoutku voděodolným lubrikantem.
Krok 5 Nasaďte rukojeť na tělo baterie a opatrně ji vložte do otvoru nebo drážky. Ujistěte se, že rukojeť je ve správné poloze a správně se otáčí.
Krok 6 Zajistěte rukojeť k baterii pomocí upevňovacích šroubů, které jsou obvykle dodávány s baterií. Šrouby utáhněte šroubovákem, ale neutahujte je příliš, aby nedošlo k poškození rukojeti.
Krok 7 Zkontrolujte instalaci a kvalitu rukojeti kohoutku. Ujistěte se, že se rukojeť volně otáčí bez váznutí nebo zvýšené síly. Zkontrolujte také, zda je rukojeť zajištěna v požadované poloze a zda nemá nadměrnou vůli.

Správná instalace a upevnění rukojeti baterie pomůže zajistit dlouhé a bezpečné používání. Podle těchto pokynů snadno dokončíte tento krok instalace baterie na dřez.

Otázky a odpovědi:

Jak správně nainstalovat baterii na dřez?

Nejprve je třeba připravit dřez odšroubováním staré baterie a vyčištěním povrchu od případného zbývajícího tmelu. Dále musíte na novou baterii nainstalovat flexibilní hadici a poté ji vložit do otvoru pro přívod vody na dřezu. Poté je třeba mixér zajistit pomocí upevňovacích matic a seřizovací matice, které zajistí spolehlivou fixaci. Poté lze směšovač připojit k vodovodnímu systému a zkontrolovat jeho provoz.

Jaké nástroje jsou potřeba k instalaci baterie na dřez?

K instalaci baterie na dřez budete potřebovat následující nástroje: šroubovák, imbusový klíč, klíč, nůž na odstranění tmelu a tmel na utěsnění spojů. Pro bezproblémovou instalaci mixéru a splnění všech technických požadavků je důležité mít po ruce veškeré potřebné nářadí.

READ
Nejlepší rámové domy - 130 fotografií nejzajímavějších projektů!

Jak můžete zkontrolovat fungování instalované baterie na dřezu?

Po instalaci baterie na dřez je třeba zkontrolovat její provoz. Chcete-li to provést, můžete otevřít kohoutky teplé a studené vody a ujistit se, že voda je dodávána bez problémů a má požadovanou teplotu. Vyplatí se také zkontrolovat chod ovládacích prvků mixéru, jeho otáčení a komfort používání. Pokud vše funguje správně, instalace baterie na dřez je provedena správně.

Video:

Jak správně nainstalovat baterii na dřez

OPRAVA JEŘÁBOVÉ OSY BEZ PODLOŽEK JEDNOU PROVŽDY | KERAMICKÝ NÁPRAVOVÝ JEŘÁB

Jak správně nainstalovat kuchyňskou baterii s vodním filtrem

Recenze

zabiják

Moc děkuji za podrobný návod! Jako muž se vždy snažím vše nainstalovat sám, abych se neuchýlil k pomoci specialistů. Návod s fotkami a popisem krok za krokem se pro mě stal skutečnou spásou. Teď už přesně vím, jak správně nainstalovat baterii na dřez. Vždy jsem se bála, že se něco pokazí, že propásnu důležitý krok, ale díky vašemu článku se vše vyjasnilo. Líbila se mi především možnost nastavení teploty vody a regulace síly proudu vody. Je to velmi pohodlné a praktické. Teď budu mít nejen nový mixér, ale i důvěru ve své schopnosti. Děkujeme za užitečné informace!

Ivan

Četl jsem článek a jeho podrobný popis instalace baterie na dřez. To je velmi užitečná informace, zejména pro ty, kteří nemají zkušenosti s opravami a instalací instalatérství. Článek obsahuje pokyny krok za krokem podpořené fotografiemi, což značně usnadňuje úkol. Autor začíná vysvětlením základních nástrojů a materiálů potřebných k instalaci. To je velmi užitečné, protože hotová stavebnice vždy vše výrazně usnadní. Dále uvádí všechny kroky instalace s jasným popisem a jasnými fotografiemi, takže pokyny lze snadno dodržovat. Zvláště jsem ocenil, že autor také poskytuje užitečné bezpečnostní tipy a opatření, která je třeba při práci dodržovat. Vyhnete se tak případným problémům a zajistíte bezpečnost při používání nářadí. Řekl bych, že tento článek je skvělým průvodcem pro každého, kdo si chce nainstalovat dřezovou baterii sám. Poskytuje všechny potřebné informace a jasné pokyny k úspěšnému dokončení úkolu. Dodržováním tohoto návodu zvládne instalaci vodovodní baterie každý, i když nemá v této oblasti žádné zkušenosti. Jazyk článku je velmi přístupný a srozumitelný, což usnadňuje porozumění materiálu. Celkově doporučuji všem, aby si tento článek přečetli, pokud potřebujete nainstalovat baterii na dřez. Dá vám všechny potřebné znalosti a schopnosti k úspěšnému dokončení práce. Instalace faucetu se může zdát jako skličující úkol, ale díky těmto pokynům je to snadné a proveditelné i pro začátečníky.

READ
Malý sporák: popis s fotografiemi, recenze

Marina Smirnová

Článek je velmi užitečný a srozumitelný. Nedávno jsem se rozhodl nainstalovat baterii na svůj dřez a tento návod mi přišel velmi vhod. Každý krok instalace podrobně vysvětluje pomocí fotografií, což je velmi snadné pochopit. Zdá se to jako složitý postup, ale díky tomuto návodu jsem to zvládla sama. Je obzvláště hezké, že autor poskytuje rady při výběru nástrojů a potřebných materiálů a také vysvětluje, jak správně připojit vodovodní potrubí. Nyní mám nejen pohodlný a funkční faucet, ale také pocit hrdosti na své vlastní opravářské schopnosti. Děkuji za článek! Doporučím ji svým přátelům.

žolík

Článek je velmi užitečný zejména pro ty, kteří se poprvé potýkají s instalací baterie na dřez. Vizuální fotografie a popisy krok za krokem mi pomohly pochopit proces. Dokonce jsem to zvládla sama bez pomoci specialisty! Bylo velmi důležité správně připravit dřez a také zajistit, aby spoje byly těsné, aby se zabránilo únikům. Jediné, co se ukázalo jako obtížné, byl výběr potřebných nástrojů. Ale díky podrobnému návodu se mi podařilo shromáždit všechny potřebné nástroje předem. Díky tomu baterie na dřezu nejen krásně vypadá, ale také správně funguje. Díky za dobrý článek, teď jsem hrdý na své řemeslné dovednosti!

Růžová růže

Tento článek je velmi užitečný pro ženy, které si chtějí samy nainstalovat baterii na umyvadlo. Díky podrobným fotografiím a podrobným popisům jsem byl schopen pochopit všechny fáze instalace i bez zkušeností s opravami. Chtěl bych poznamenat jasnou strukturu materiálu, všechny kroky jsou rozděleny do bodů, díky čemuž je proces instalace jasnější a snadněji proveditelný. Autor podrobně vysvětluje každý krok, počínaje přípravou potřebných nástrojů a konče závěrečnou kontrolou provozu míchačky. Nyní jsem si jistý, že zvládnu instalaci vodovodní baterie bez pomoci profesionálů a ušetřím peníze. Děkuji mnohokrát za užitečné informace!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: