Jak nainstalovat nohy na litinovou vanu: pokyny krok za krokem

Litinové vany si získaly oblibu díky své pevnosti a odolnosti. Při instalaci takových van je však nutné řádně upevnit nohy, aby byla zajištěna spolehlivá a bezpečná konstrukce.

Před instalací nohou na litinovou vanu je třeba připravit všechny potřebné nástroje a materiály. Budete potřebovat: šrouby a matice, nastavitelné nožičky, šroubovák, klíče, vodováhu, stavební pásku a roli bitumenové pásky.

Prvním krokem je příprava povrchu pro instalaci nohou. Montážní páska a bitumenová páska jsou připevněny na vnější stranu dna vany, aby se zabránilo posunutí vany a ochránila podlaha před případným poškozením.

Poté pomocí šroubováku a klíčů připevněte nohy na určená místa ve vaně. Při zapínání musíte dbát na správné umístění nožiček a dodržet všechny požadavky uvedené v návodu výrobce.

Je důležité si uvědomit, že nohy musí být instalovány vodorovně a bezpečně, aby se vana během používání nepohybovala a neplavala.

Zkontrolujte hladinu vany a v případě potřeby upravte nohy, abyste dosáhli dokonalé roviny. Poté připevněte nohy ke konstrukci vany pomocí šroubů a matic a pečlivě je utáhněte, aby bylo zajištěno bezpečné uchycení. Po zajištění všech nohou se ujistěte, že jsou zajištěné a vana je připravena k použití.

Nyní můžete podle těchto podrobných pokynů nainstalovat nohy na litinovou vanu sami a užívat si pohodlí a bezpečí ve své koupelně.

Jak nainstalovat nohy na litinovou vanu

Krok 1: Příprava nohou a vany

Před instalací nožiček se ujistěte, že je vana suchá a čistá. Dbejte také na to, aby byly nohy vany zkontrolovány, zda nejsou poškozené nebo závadné. Pokud jsou nohy poškozené, vyměňte je před instalací.

Pokud je vaše vana dodávána s montážním materiálem pro nohy, zkontrolujte, zda jsou přítomny a zda sedí.

Krok 2: Nastavení výšky nohou

Před instalací nožiček si určete optimální výšku vany. To se obvykle provádí pomocí úrovně. Ujistěte se, že vana bude stát vodorovně a stabilně.

Výšku nohou lze nastavit pomocí nastavitelných opěrných desek nebo nastavitelných matic.

Krok 3: Instalace nohou

Zvedněte vanu a umístěte nohy do otvorů na dně vany. Ujistěte se, že nohy sedí těsně a bezpečně.

V případě potřeby použijte upevňovací prvky, které jsou součástí sady, k bezpečnému upevnění nohou k vaně.

Krok 4: Zkontrolujte stabilitu

Po instalaci nožiček zkontrolujte stabilitu vany. Zatlačte na různé oblasti vany, abyste se ujistili, že je rovná a nehýbe se.

READ
Jak odstranit plastovou lištu z podlahy

Pokud je vana nestabilní, zkontrolujte nastavení výšky nohou a ujistěte se, že jsou správně a bezpečně nainstalovány.

Po kontrole stability můžete pokračovat v instalaci dalších prvků vany, jako je odtokový systém nebo montáž na stěnu.

Podle těchto jednoduchých pokynů správně nainstalujte nohy na litinovou vanu, abyste zajistili, že je vana bezpečná a stabilní.

Příprava povrchu

Příprava povrchu

Před instalací nožiček na litinovou vanu je nutné povrch vany řádně připravit. To pomůže zajistit bezpečné připevnění noh a zabrání možnému poškození vany během instalace.

V první řadě se ujistěte, že povrch vany je absolutně čistý a suchý. K odstranění prachu, nečistot a jiných nečistot z povrchu vany použijte měkkou houbu nebo hadřík.

Pokud jsou na povrchu staré stopy silikonu nebo tmelu, je třeba je také odstranit pomocí speciálního rozpouštědla nebo gumového kartáče. Ujistěte se, že povrch vany je zcela hladký a bez jakýchkoliv nečistot.

Po odstranění všech nečistot otřete povrch vany suchým hadříkem. Než přejdete k dalšímu kroku instalace nohou na litinovou vanu, ujistěte se, že je povrch zcela suchý.

Poloha nohou

Prvním krokem je přesné určení umístění vany, abyste mohli správně polohovat nohy.

K tomu se doporučuje použít úroveň a označit upevňovací body pro nohy na podlaze. Obvykle mluvíme o čtyřech bodech umístěných na každém ze čtyř rohů vany.

Je také nutné vzít v úvahu vlastnosti stěny, ke které bude vana přiléhat. Možná budete muset ponechat malou mezeru pro snadný přístup k odtokovým a přepadovým otvorům.

Pro začátek se přišroubují nejdelší nohy, zbytek lze upravit. Před instalací nezapomeňte ošetřit upevňovací body antiseptickým roztokem.

Obvykle jsou nohy vany instalovány podle následujícího schématu:

 1. Umístěte první nohu na dlouhý okraj vany. Měl by být o něco blíže středu, aby byla zajištěna stabilita vany.
 2. Druhou nohu nainstalujeme na krátký okraj vany a také by měla být o něco blíže středu.
 3. Třetí noha je umístěna naproti první, na dlouhé straně vany.
 4. Čtvrtá noha je instalována naproti druhé, na krátké straně vany.

Po instalaci nožiček je třeba zkontrolovat stabilitu vany tím, že se ji pokusíte zřetelně otočit různými směry. Pokud se vana nekýve, jsou nohy nainstalovány správně.

READ
Jak porazit trám na stropě v bytě

Pokud je pro vás obtížné instalovat nohy na litinovou vanu sami, je lepší se obrátit na profesionální řemeslníky, abyste předešli problémům v budoucnu.

Pomoc při instalaci

Pomoc při instalaci

Trénink

Před zahájením instalace se ujistěte, že máte všechny potřebné materiály a nástroje:

 • Litinová lázeň
 • Nohy do vany
 • Šroubovák
 • Roulette
 • Úroveň
 • Těsnicí páska
 • Těsnění do koupele

Také se ujistěte, že podlaha je vhodná pro vanu a je připravena k použití.

Instalace nohou

Instalace nohou

1. Umístěte vanu na zvolené místo tak, aby ležela vodorovně a vodorovně.

2. Připevněte každou nohu k odpovídajícímu otvoru na vaně. Pomocí šroubováku utáhněte nohy. Ujistěte se, že nohy těsně přiléhají k vaně.

3. Pomocí metru a vodováhy zkontrolujte a upravte výšku nohou tak, aby byla vana zcela v rovině. V případě potřeby utáhněte nohy.

4. Zkontrolujte stabilitu vany zatlačením na různé její části. Pokud se kýve, upravte nohy, dokud nebudou stabilní.

Upevnění nohou

Upevnění nohou

1. Jakmile je vana nainstalována a nohy jsou správně nastaveny, obtočte těsnicí pásku kolem základny nohou. To pomůže zabránit možnému úniku vody.

2. Naneste tmel na vanu tam, kde se nohy dotýkají podlahy. To zajistí dodatečnou těsnost a stabilitu vany.

Dodržováním těchto podrobných pokynů můžete úspěšně nainstalovat nohy na litinovou vanu a užívat si pohodlí a snadného použití.

Upevnění nohou

Poté, co jste řádně připravili povrch a nainstalovali stojany, je třeba přejít k připevnění nohou k litinové vaně. V této části vysvětlíme, jak tento postup správně provést.

Nástroje a materiály

Než začnete, ujistěte se, že máte následující nástroje a materiály:

 • Šroubovák
 • Nastavitelný klíč
 • Šrouby nebo Šrouby
 • Upevňovací prvky na nohy (součástí balení)

Kroky k zajištění nohou

Chcete-li správně připevnit nohy k litinové vaně, postupujte takto:

 1. Umístěte nohy na každý stojan podle pokynů výrobce.
 2. Vložte nastavitelnou matici do otvoru v každé noze a opatrně ji našroubujte na stojan. Matici příliš neutahujte, aby nedošlo k poškození nohy nebo stojanu.
 3. Umístěte vanu na stojany a vyrovnejte ji pomocí vodováhy.
 4. Připevněte vanu ke stojanům pomocí šroubů nebo šroubů dodaných v sadě.
 5. Zkontrolujte hladinu vany a v případě potřeby upravte výšku nohou pomocí nastavitelného klíče.
READ
Kovové nástěnné garnýže na závěsy: jednořadé, dvouřadé, třířadé

Po dokončení všech těchto kroků zkontrolujte, jak pevně jsou nohy připevněny. Pokud se viklají nebo mají zbytečný pohyb, opakujte proces upevnění s větší hustotou nebo vyhledejte odbornou pomoc.

Nyní, když víte, jak správně připevnit nohy k litinové vaně, můžete si být jisti, že vaše vana bude bezpečně nainstalována. To vám umožní užívat si pohodlí a bezpečí při dlouhodobém používání vany.

Kontrola stability

Po instalaci nožiček na litinovou vanu je třeba před použitím zkontrolovat její stabilitu. To pomůže vyhnout se pádu a vážnému zranění.

Zde je několik kroků ke kontrole stability:

1. Vizuální kontrola

Pečlivě zkontrolujte každou nohu vany. Ujistěte se, že jsou správně připevněny a nemají žádné viditelné poškození. Dbejte také na rovnoměrné rozložení zátěže mezi všechny nohy.

2. Fyzická kontrola

2. Fyzická kontrola

Lehce vanou zatřeste, abyste zkontrolovali, jak dobře sedí na nohách. Vana by měla být stabilní a neměla by se příliš pohybovat. Pokud se vaše vana zdá nestabilní nebo pohyblivá, znovu zvažte, jak nainstalujete nohy.

Pokud má vaše vana uvnitř vířivku, zkontrolujte čerpadlo a všechny funkce, abyste se ujistili, že fungují bezpečně a efektivně.

Nezapomeňte, že instalace nohou na litinovou vanu je zodpovědný úkol, který vyžaduje přesnost a pozornost. Pokud máte nějaké pochybnosti nebo potíže, je lepší vyhledat pomoc od profesionálů.

Závěrečné kroky

Jakmile nainstalujete nohy na litinovou vanu, zbývá několik posledních kroků, abyste se ujistili, že je správně zajištěna a připravena k použití.

1. Zkontrolujte instalaci vany

1. Zkontrolujte instalaci vany

Zkontrolujte, zda je vana rovná a nenaskakuje. V případě potřeby umístěte pod nohy kousky gumy nebo lepicí pásky, abyste vyrovnali případné nerovnosti.

2. Zajistěte nohy

2. Zajistěte nohy

Pro bezpečnost a stabilitu je třeba vanu zajistit. To se provádí pomocí kovových držáků nebo svorek, které jsou připevněny ke stěně nebo podlaze. Umístěte je na každý roh vany a utáhněte šrouby, aby se nohy nehýbaly.

Zkontrolujte, zda se vana nekýve a nohy nesklouzávají. To je zvláště důležité zkontrolovat před prvním použitím vany.

Vaše litinová vana je nyní správně nainstalována a připravena k použití. Užijte si pohodlné a relaxační koupele!

Otázky a odpovědi:

Jak nainstalovat nohy na litinovou vanu?

Chcete-li nainstalovat nohy na litinovou vanu, musíte nejprve zkontrolovat, zda jsou součástí dodávky všechny potřebné součásti. Poté je třeba určit optimální umístění nohou na vaně a prorazit otvory pro šrouby. Poté se nohy nainstalují na vanu a utáhnou se šrouby, aby je zajistily. Je důležité pamatovat na kontrolu, zda je vana rovná a neviklá.

READ
Možnosti letní dekorace: jak vytvořit letní atmosféru u vás doma

Jaké materiály jsou potřeba k instalaci nohou na litinovou vanu?

K instalaci nožiček na litinovou vanu budete potřebovat následující materiály: nožičky vany, šrouby a matice k připevnění noh, šroubovák nebo klíč k utažení šroubů, ruční nebo elektrickou vrtačku k vyvrtání otvorů ve vaně a maltu nebo lepidlo pro připevnění nožiček k povrchu vany.

Je možné nainstalovat nohy na litinovou vanu svépomocí?

Ano, je možné nainstalovat nohy na litinovou vanu svépomocí, pokud máte potřebné nářadí a trochu zkušeností s opravárenskými pracemi. Pokud si však nejste jisti svými dovednostmi, je lepší kontaktovat odborníka, aby nedošlo k poškození vany nebo zranění během instalace.

Jak určit správné umístění nohou na vaně?

Pro určení správné polohy nohou na litinové vaně můžete použít vodováhu nebo pravítko. Nohy by měly být instalovány ve stejné vzdálenosti od sebe a symetricky vzhledem k délce a šířce vany. Je také důležité vzít v úvahu vlastnosti základny vany a rovnoměrně rozložit zatížení.

Jak zkontrolovat, zda je vana po instalaci nožiček rovná?

Po instalaci nohou na litinovou vanu je třeba zkontrolovat, zda stojí vodorovně a neviklá. K tomu můžete použít vodováhu, abyste měli jistotu, že vana není nakloněna v žádném směru. Můžete také jemně poklepat na povrch vany a dbát na to, aby zněla stejně po celé ploše.

Video:

Instalace litinové vany

Nohy do koupelny! Super třída.

Instalace litinové vany! Pohodlný způsob…

Recenze

Иван Иванов

Článek je pro mě velmi užitečný a relevantní. Byl jsem zmatený, když se instalace nohou na novou litinovou vanu stala pro mě naléhavým úkolem. Díky tomuto podrobnému návodu jsem si uvědomil, že to není vůbec těžké a veškerou práci zvládnu bez problémů sám. Zvláště jsem našel užitečné kroky s fotografiemi, které ukazovaly, jak by měly být nohy instalovány. Nyní jsem si jistý, že vana bude pevně stát a nebude s ní žádný problém. Děkuji mnohokrát za tu informaci! Článek mi opravdu pomohl a doporučuji jej každému, kdo čelí této výzvě.

Alexandr Smirnov

Úžasný a praktický článek! Bylo to poprvé, co jsem měl problém s instalací nohou na litinovou vanu a byl jsem rád, že jsem našel tak podrobný návod. Vždy jsem si myslel, že je to obtížný úkol, ale díky vašim radám jsem si nyní jistý, že to zvládnu. Opravdu se mi líbilo, že jste proces rozdělil do několika kroků a každý z nich podrobně popsal. Obzvláště cenné byly tipy na použití vodováhy a šroubováku k přesné instalaci nohou. Nyní mám všechny potřebné nástroje a znalosti, abych mohl dělat práci jako profesionál. Moc děkuji za pomoc a těším se na další články od vás!

READ
Jak si sami vybrat spolehlivou koupelnovou baterii?

Článek je velmi užitečný a informativní! Nedávno jsem si koupil litinovou vanu pro rekonstrukci koupelny a měl jsem potíže s instalací nohou. Bylo velmi nepohodlné přijít na to sami, ale díky těmto pokynům šlo vše hladce. Nyní vím, jak správně nainstalovat nohy na litinovou vanu. Velmi oceňuji články, jako je tento, které nabízejí podrobné pokyny a kroky, které je třeba dodržovat. Doporučuji každému, kdo se potýká se stejným problémem! Děkuji autorovi za dobrou práci!

Děkuji autorovi za velmi užitečný a srozumitelný článek! Už nějakou dobu plánuji nainstalovat nohy na litinovou vanu, ale vždy jsem se toho procesu zalekl. Ale díky vašemu podrobnému návodu jsem překonal své obavy a nohy jsem úspěšně nainstaloval sám! Rád bych zdůraznil, že váš průvodce krok za krokem byl velmi jasný a snadno pochopitelný. Popsali jste všechny kroky instalace a poskytli užitečné tipy, které mi pomohly vyhnout se chybám. Bylo velmi užitečné mít další pokyny, jak správně nasadit nohy a zajistit stabilitu vany. Také jsem příjemně překvapen, že instalace nohou vyžaduje minimum nářadí. To je velmi výhodné, protože nemusíte hledat další nástroje nebo je kupovat speciálně. Díky vašim doporučením nyní moje litinová vana stojí pevně na nohách a vypadá tak krásně, jak jsem chtěl. S výsledkem jsem velmi spokojen a doporučuji tento článek každému, kdo si chce na vanu bez zbytečných problémů nainstalovat nohy. Děkuji!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: