Jak nainstalovat šroubové piloty pod základ sami?

Instalace šroubových pilot pod základ je jednou z důležitých fází stavby domu. Tento proces se může zdát komplikovaný a vyžaduje profesionální dovednosti, ale ve skutečnosti to lze provést sami.

Šroubové piloty jsou široce používány pro stavbu základů různých budov – od malých domů až po vícepodlažní budovy. Umožňují vytvořit spolehlivý základ bez použití složitého betonování.

Krok 1: Příprava na instalaci pilot

Před zahájením práce je nutné určit parametry půdy a vybrat optimální piloty. Měli byste také označit místa pro piloty a určit jejich hloubku v závislosti na zatížení, které základ vydrží.

Je důležité si uvědomit, že hloubka uložení pilot musí být taková, aby dosáhly stabilní vrstvy zeminy.

Krok 2: Instalace pilot a kontrola jejich svislosti

Chcete-li nainstalovat hromadu, měli byste použít speciální zařízení – piloty půdních šroubů. Piloty jsou zašroubovány do země, dokud nedosáhnou požadované hloubky. Poté se pomocí duše zkontroluje jejich svislost a v případě potřeby se zajistí potřebný náklon.

Jak nainstalovat šroubové piloty pod základ: pokyny krok za krokem

Jak nainstalovat šroubové piloty pod základ: pokyny krok za krokem

Krok 1: Příprava půdy

Před instalací pilot je nutné provést přípravné práce. Nejprve odstraňte vrchní vrstvu zeminy a rovnoměrně ji zhutněte. Pokud jsou v oblasti kameny nebo jiné překážky, je třeba je také odstranit.

Krok 2: Instalace první hromady

Krok 2: Instalace první hromady

Po přípravě půdy můžete začít instalovat první hromadu šroubů. Chcete-li to provést, musíte použít speciální vybavení. Umístěte hromadu na požadované místo a začněte ji šroubovat do země. Hromadu je nutné otáčet, dokud není zcela zašroubována a její hlava není na úrovni země.

Krok 3: Instalace zbývajících pilot

Krok 3: Instalace zbývajících pilot

Po instalaci první hromádky můžete začít instalovat zbytek. Vzdálenost mezi pilotami musí být určena projektem. Umístěte další hromadu na požadované místo a opakujte proces šroubování. Opakujte tyto kroky, dokud nebudou nainstalovány všechny piloty.

Krok 4: Kontrola úrovně

Po instalaci všech pilot byste měli zkontrolovat jejich vodorovnost. Chcete-li to provést, použijte úroveň. V případě potřeby upravte polohu hromádky otočením v požadovaném směru.

Krok 5: Lití betonu

Po kontrole úrovně pilot můžete začít vyplňovat prostor mezi nimi betonem. K tomu použijte betonovou pumpu nebo ruční metodu lití. Zaplavte prostor na úroveň terénu a nechte beton vytvrdnout.

READ
Jak uplést králíka z gumiček na stroji a na praku s videem

Podle pokynů krok za krokem můžete instalovat šroubové piloty pod základ sami. Tento způsob instalace šetří čas a peníze a zajišťuje, že základ vaší konstrukce je bezpečný a pevný.

Výběr optimálního místa pro instalaci pilot

Výběr optimálního místa pro instalaci pilot

S ohledem na vlastnosti půdy

S ohledem na vlastnosti půdy

Prvním krokem při výběru místa pro instalaci pilot je vzít v úvahu vlastnosti půdy. Pro získání údajů o složení zeminy, její únosnosti, propustnosti vody a dalších faktorech, které mohou ovlivnit volbu místa pro instalaci pilot, je nutné provést geologický a geotechnický průzkum.

Vzdálenost mezi hromadami

Aby bylo zajištěno požadované zatížení a rovnoměrné rozložení hmotnosti základu, je nutné správně vypočítat vzdálenost mezi pilotami. Optimální vzdálenost závisí na typu a velikosti pilot a také na únosnosti zeminy. Obvykle se doporučuje umístit piloty ve vzdálenosti 1,5 až 3 metry od sebe.

Je důležité si uvědomit, že vzdálenost mezi pilotami musí být vypočtena s ohledem na konkrétní podmínky stavby a požadavky projektu.

Kromě těchto faktorů byste měli vzít v úvahu také terén, přítomnost podzemních komunikací, zákazy a omezení ve výstavbě podle místních zákonů a předpisů.

Je důležité poznamenat, že výběr optimálního místa pro instalaci pilot musí být proveden ve spolupráci s inženýry a specialisty, kteří dokážou posoudit podmínky terénu a vypočítat zatížení.

Dodržováním těchto doporučení a spoluprací s profesionály si můžete vybrat optimální místo pro instalaci pilot pod základy vaší budovy a zajistit její spolehlivost a trvanlivost.

Určení hloubky hromady

  1. Určete typ půdy na místě. Chcete-li to provést, můžete se obrátit na geologické zprávy nebo se poradit s odborníky. Podle typu zeminy se určí hloubka hromady.
  2. Zvažte zatížení, které hromada unese. Pokud bude pilota použita ke stavbě budovy, pak hloubka musí být dostatečná pro zajištění stability a únosnosti zatížení.
  3. Zvažte klimatické vlastnosti regionu. V místech s periodickými mrazy musí být hloubka hromady dostatečná, aby byla chráněna před zamrznutím půdy.
  4. Analyzujte hloubku stávajících pilot v sousedních oblastech. To vám může poskytnout představu o optimální hloubce pro váš web.
  5. Vypočítejte hloubku hromady s přihlédnutím ke všem výše uvedeným faktorům. V případě potřeby kontaktujte specialisty.

Správné určení hloubky piloty zajistí stabilitu základu a spolehlivost celé konstrukce.

READ
Typ betonu pro odolnost proti vodě: vlastnosti, výběrové vlastnosti

Příprava pracoviště

Příprava pracoviště

Před instalací šroubových pilot pod základ je nutné připravit místo práce. To pomůže zajistit bezpečnost a účinnost.

Zde je několik kroků, které je třeba dodržet při přípravě staveniště:

1. Vyčistěte oblast od vegetace a nečistot.

Před zahájením práce odstraňte ze staveniště veškerou vegetaci a další překážky, abyste zajistili snadný přístup a snadný pohyb.

2. Označte místa pro instalaci pilot.

Pomocí značky nebo lepicí pásky označte místa, kde budou piloty instalovány. Stanovte stejné intervaly a vzdálenosti mezi nimi na základě návrhu základu.

3. Zkontrolujte úroveň země.

Pomocí speciálních nástrojů zajistěte, aby byl povrch pracoviště rovný a rovný. Pokud je terén nerovný, nainstalujte dočasné podpěry nebo místo narovnejte pomocí dalších materiálů.

4. Proveďte potřebná měření.

Změřte hloubku, šířku a délku každé budoucí hromady a také kontrolní body pro jejich instalaci. To vám pomůže správně vypočítat požadovanou délku pilot a naplánovat pořadí jejich instalace.

5. Připravte si potřebné nástroje a materiály.

Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, materiály a vybavení pro instalaci šroubových pilot. Zahrňte předměty, jako jsou hřebíky, kladivo, základní nátěr a další materiály uvedené v pokynech.

Správná příprava staveniště je základem pro úspěšnou instalaci šroubových pilot pod základ. Zbytečně neriskujte a věnujte této fázi práce dostatek času a pozornosti.

Příprava a instalace šneku na pilotovací jeřáb

1. Kontrola beranidla a šneku

Před zahájením instalace musí být jeřáb a šnek zkontrolovány z hlediska poškození nebo závad. Ujistěte se, že je jeřáb vybaven veškerým potřebným hardwarem pro instalaci šneku.

2. Příprava staveniště

Vyberte oblast, kde budou piloty instalovány. Odstraňte z něj vysokou trávu, kameny a další překážky. Ujistěte se, že staveniště je rovné a dostatečně prostorné pro provoz jeřábu a šneku.

3. Instalace šneku na beranidlo

Umístěte šnek vedle pilotovacího jeřábu a bezpečně jej zajistěte. Ujistěte se, že je šnek zajištěn a připraven k použití.

4. Kontrola chodu šneku

Před zahájením práce se ujistěte, že se šnek volně a rovnoměrně otáčí. Zkontrolujte, zda jsou všechny upínací přípravky v dobrém stavu a připravené k použití.

5. Příprava a instalace pilot

Připravte piloty potřebné k instalaci základu. Připojte první hromadu ke šneku a začněte otáčet jeřábem, abyste hromadu zašroubovali do země. V případě potřeby použijte nástroje pro instalaci pilot s větším průměrem.

READ
Montáž střechy na klíč: cena, fáze prací a příklady na fotografii

Opakujte postup, dokud nejsou nainstalovány všechny hromádky.

6. Kontrola instalace pilot

6. Kontrola instalace pilot

Po dokončení instalace pilot zkontrolujte jejich polohu a spolehlivost upevnění. Ujistěte se, že hromádky jsou ve správné poloze a nejsou nijak poškozené.

Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste správně připravili a nainstalovali šnek na pilotovací jeřáb, abyste zajistili kvalitní práci při instalaci pilot základových šroubů.

Krok popis
1 Kontrola pilotovacího jeřábu a šneku
2 Příprava pracoviště
3 Instalace šneku na pilotovací jeřáb
4 Kontrola chodu šneku
5 Příprava a instalace pilot
6 Kontrola instalace pilot

Instalace hromady do země

Před instalací pilot je nutné určit místo pro jejich umístění na základě geologických studií a na základě návrhu základu.

Krok 1: Vyčistěte vybranou oblast od vegetace a dalších překážek. Odstraňte horní vrstvu zeminy na zdravou vrstvu, která bude poskytovat spolehlivou podporu pro hromady.

Krok 2: Určete hloubku, do které musíte hromadu zarazit. Záleží na typu půdy a zatížení, které musí základ odolat. Chcete-li to provést, zaměřte se na návrh základů nebo kontaktujte specialisty.

Krok 3: K instalaci pilot použijte speciální vybavení. Umístěte na zem značku označující přesné umístění každé hromádky.

Krok 4: Připravte hromádky pro instalaci. Očistěte je od nečistot a nečistot. V případě potřeby seřízněte hromádky na požadovanou délku.

Krok 5: Nainstalujte hromadu do země. Určete optimální sílu a frekvenci nárazů pro zaražení hromady do spodní vrstvy zeminy. Sledujte přesnost instalace a svislost piloty.

Krok 6: Po instalaci zhutněte zeminu kolem hromady. To pomůže zlepšit kontakt a posílit podporu nadace.

Krok 7: Opakujte proces instalace piloty pro všechny požadované body. V případě potřeby piloty dále zpevněte potěrem nebo výztuží.

Poznámka: Při vlastní instalaci pilot musíte být obzvláště opatrní a dodržovat pokyny výrobce zařízení a specialistů. Pokud se objeví potíže nebo nejistota, je lepší vyhledat pomoc zkušených specialistů.

Otázky a odpovědi:

Jaké nástroje jsou potřeba k instalaci šroubových pilot?

K instalaci šroubových pilot pod základ budete potřebovat následující nástroje: šroubovák, vrták, lopata, vlasec, dřevěné kolíky, vodováha, pravítko, míchačka na beton, betonové bloky, cement, písek, štěrk.

Jaká je instalační hloubka šroubových pilot?

Hloubka instalace šroubových pilot závisí na typu půdy a zatížení, které musí základ odolat. Obvykle je instalační hloubka od 1 do 3 metrů. Pokud není půda příliš pevná, je třeba hromady instalovat hlouběji.

READ
Jak utěsnit vanu se stěnou vlastníma rukama

Video:

TOP 4 PRÁCE při instalaci pilot! Kam hromady NEUMÍSŤOVAT? INSTRUKCE!

Pokyny. Jak hromadění větrných šroubů. Montáž pilového a šroubového podstavce

Jak utáhnout šroubové piloty? | DIY šroubové piloty | Instalace CB základu na místě

Recenze

Anastasia

Článek je velmi užitečný a srozumitelný. Vždy mě zajímala možnost instalovat šroubové piloty pod základ sám. Často během výstavby taková potřeba vyvstane, a to je skvělý způsob, jak ušetřit peníze. Pokyny krok za krokem v článku vám pomohou pochopit proces instalace. Všechny kroky jsou velmi podrobně popsány, díky čemuž jsou srozumitelné a přístupné i osobě, která s takovou prací dosud neměla zkušenosti. Zvláště bych chtěl poznamenat podrobný popis výběru místa pro instalaci pilot a potřebných nástrojů. Velmi užitečné informace o tom, jak správně měřit hladinu a vyrovnávat hromady. Celkově článek poskytuje jasné pokyny a tipy pro úspěšnou instalaci šroubových pilot. Jsem velmi potěšen, že jsem tyto informace našel a nyní mohu sebevědomě začít budovat svůj základ.

slunéčko sedmitečné

Velmi zajímavý a užitečný článek! Dlouho jsem chtěl přijít na to, jak nainstalovat piloty šroubů pod základ sám, a tyto pokyny krok za krokem mi opravdu pomohly. Byl jsem schopen připravit všechny potřebné nástroje a materiály, podle pokynů jsem snadno vložil hromady do země. Bylo příjemné zjistit, že jde o celkem jednoduchý postup, který zvládnete sami. Nyní jsem si jistý, že můj základ bude spolehlivý a pevný. Moc děkuji autorovi článku za užitečné informace! Tento článek jsem již doporučil svým přátelům, aby tento návod mohli také použít.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: