Jak nainstalovat vypínač vlastníma rukama

Instalace vypínače se může zdát jako skličující úkol, zejména pro začátečníky. Se správným návodem a trochou snahy však práci zvládnete bez problémů sami. V tomto článku poskytneme pokyny krok za krokem, které vám pomohou nainstalovat spínač světel vlastníma rukama.

Než začnete, je důležité se ujistit, že spínač splňuje potřeby a elektrické požadavky vašich prostor. Spínač musí být kompatibilní s instalovaným elektrickým vedením a zajišťovat bezpečný provoz.

Než budete pokračovat v instalaci, musíte vypnout elektřinu v místnosti. Chcete-li to provést, vypněte příslušný jistič nebo jistič na elektrickém panelu. Upozorňujeme, že toto je důležitý krok k zajištění vaší bezpečnosti při práci s elektrickými vodiči.

Je důležité si uvědomit, že instalace elektrických komponent může být nebezpečná a vyžaduje bezpečnostní opatření. Pokud nemáte dostatečné zkušenosti nebo znalosti, je lepší vyhledat pomoc od profesionálů.

Příprava na instalaci vypínače

Příprava na instalaci vypínače

Než začnete instalovat spínač světel, musíte provést několik přípravných kroků:

 1. Vypněte napájení. Před zahájením práce na stěně, kde se plánuje instalace spínače, je nutné vypnout elektrické napájení vypnutím odpovídajícího jističe v elektrickém panelu.
 2. Zkontrolujte, zda je napájení skutečně vypnuto. Ujistěte se, že světla v místnosti jsou zhasnutá, a také zkontrolujte provoz ostatních elektrických spotřebičů. V případě pochybností je lepší kontaktovat odborníka.
 3. Připravte si potřebné nástroje. K instalaci spínače budete potřebovat šroubovák, kleště, svorky, případně vidličku.
 4. V případě potřeby dokupte další materiály. Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti k instalaci přepínače, jako jsou vodiče, krabice pro skrytí připojení a montážní materiál.

Jakmile dokončíte tyto kroky, budete připraveni skutečně nainstalovat vypínač světla.

Zakoupíme potřebné nářadí

Zakoupíme potřebné nářadí

Před instalací spínače světel budete potřebovat určité nástroje, které vám pomohou správně dokončit úkol. Níže je uveden seznam požadovaných nástrojů:

 • Šroubovák
 • Kleště
 • Sada šroubováků
 • Skřipec
 • Tester
 • elektrická páska
 • Připojovací svorky

Pokud již nějaké nástroje máte, ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje z výše uvedeného seznamu. Pokud nástroj nemáte, kupte si jej předem, abyste kvůli němu nemuseli přerušovat proces instalace vypínače.

Vypínáme elektřinu

Než začnete instalovat vypínač světla, musíte bezpečně vypnout přívod elektřiny do místnosti. Je to nutné, aby se předešlo možnému zranění a poškození elektrického zařízení.

READ
Jak pečovat o pokojové růže?

Krok 1: Najděte elektrický panel

Krok 1: Najděte elektrický panel

Obvykle je elektrický panel umístěn v suterénu nebo garáži. Otevřete panel a vyhledejte jistič, který ovládá osvětlení v místnosti, kde bude instalován nový vypínač.

Krok 2: Vypněte příslušný jistič

Krok 2: Vypněte příslušný jistič

Podívejte se na štítky na jističích a najděte ten, který ovládá osvětlení. Přepněte tento spínač do polohy vypnuto. Ujistěte se, že je proud opravdu vypnutý, a to tak, že v příslušné místnosti nesvítí žádné světlo.

Je důležité, aby se:

Před prováděním elektrikářských prací se doporučuje nosit izolační rukavice a vypnout všechny elektrické spotřebiče, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem.

Prostudujeme schéma zapojení a vybereme umístění spínače

Prostudujeme schéma zapojení a vybereme umístění spínače

Než začnete instalovat vypínač světla, musíte si prostudovat schéma zapojení ve vaší domácnosti. To vám pomůže pochopit, které vodiče jsou připojeny a kde jsou umístěny. To vám také umožní určit, kam nainstalovat přepínač.

Vypínač světla by měl být instalován na vhodném místě, abyste jej mohli snadno dosáhnout a používat. Obvykle se instaluje ve výšce asi 1,2 metru od podlahy. Vypínač musí být instalován na stěnu tak, aby jeho panel byl svislý a dobře viditelný.

Krok 1: Prostudujte si schéma zapojení

Krok 1: Prostudujte si schéma zapojení

Získejte kopii schématu zapojení od své elektrotechnické společnosti nebo kontaktujte elektrikáře pro informace o umístění vodičů. Prostudujte si schéma, abyste zjistili, které vodiče jsou připojeny a jak jsou vedeny po celém domě.

Krok 2: Určení místa instalace přepínače

Krok 2: Určení místa instalace přepínače

Na základě schématu zapojení určete nejvhodnější místo pro instalaci spínače. Zvažte umístění elektrických vodičů a ujistěte se, že máte dostatek prostoru a přístupu k instalaci spínače.

Je důležité, aby se: Při výběru místa pro instalaci spínače mějte na paměti bezpečnost. Ujistěte se, že v blízkosti nejsou žádné hořlavé materiály nebo předměty, které by mohly poškodit vodiče.

Jakmile určíte, kam vypínač nainstalovat, označte jej na zdi. Použijte vodováhu, abyste zajistili, že spínač bude instalován vodorovně a svisle.

Nyní, když jste si prohlédli schéma zapojení a vybrali místo pro spínač světel, jste připraveni začít s dalším krokem: přípravou potřebných nástrojů a materiálů pro instalaci spínače světel.

READ
Jak používat kanalizační potrubí k čištění potrubí?

Instalace vypínače

Instalace vypínače

Krok 1. Příprava

Krok 1. Příprava

Před instalací vypínače světla musíte vypnout napájení místnosti. Chcete-li to provést, musíte najít a vypnout odpovídající stroj v elektrickém panelu. Poté zkontrolujte, zda není žádné napětí pomocí testeru nebo měřiče napětí.

Krok 2: Demontáž starého spínače

Otevřete kryt spínače a odšroubujte šrouby, které jej připevňují k zásuvce. Opatrně vytáhněte starý vypínač ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je elektrické vedení odpojeno pomocí speciálních nástrojů.

Krok 3: Nainstalujte nový přepínač

Krok 3: Nainstalujte nový přepínač

Vložte nový spínač do zásuvky a utažením šroubů jej zajistěte. Ujistěte se, že spínač těsně zapadá do zásuvky a neviklá. V případě potřeby přidejte další podložky nebo nastavovací čepičky pro nastavení.

Zavřete kryt spínače a ujistěte se, že je bezpečně upevněn. Zapněte napájení a zkontrolujte funkci spínače světel. Pokud vše funguje správně, je instalace přepínače dokončena.

Kontrola funkčnosti a zapnutí el

Kontrola funkčnosti a zapnutí el

Po instalaci vypínače světel je důležité zkontrolovat jeho funkčnost před připojením k elektrické síti. Chcete-li to provést, postupujte takto:

1. Výpadek proudu. Před zahájením testu se musíte ujistit, že elektrický obvod, ve kterém bude spínač instalován, je otevřený. Chcete-li to provést, vypněte napájení hlavního elektrického panelu nebo vytáhněte odpovídající bezpečnostní zástrčku.

2. Příprava zařízení. Chcete-li otestovat funkci spínače, budete potřebovat elektrickou zátěž, jako je lampa nebo vysoušeč vlasů. Budete také potřebovat izolované rukavice, abyste zabránili možnosti úrazu elektrickým proudem.

3. Zapojení spínače. Připojte vodiče nebo kabel podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že jsou dráty bezpečně upevněny ve svorkách a nejsou poškozené.

4. Kontrola funkčnosti. Před zapnutím elektrického proudu musíte zkontrolovat, zda spínač funguje správně. K tomu můžete použít elektrickou zátěž. Připojte lampu nebo vysoušeč vlasů k vypínači a zapněte elektřinu na hlavním elektrickém panelu. Ujistěte se, že spínač zapíná a vypíná elektrickou zátěž, jak si přejete.

5. Zapněte elektřinu. Po kontrole funkčnosti spínače a uspokojivých výsledcích můžete napájení připojit zpět. Zapněte elektřinu na hlavním elektrickém panelu nebo zasuňte bezpečnostní zástrčku.

Pamatujte, že práce s elektřinou může být nebezpečná, proto je důležité přijmout všechna nezbytná opatření a v případě pochybností nebo nedostatku zkušeností je lepší kontaktovat odborníka.

READ
Jak si sami vychovat starý srub

Otázky a odpovědi:

Jaké nástroje jsou potřeba k instalaci spínače světel?

K instalaci spínače světel budete potřebovat následující nástroje: šroubovák, kombinované nůžky na dráty a zkoušečku napětí. Užitečný je také phaser – speciální zařízení, které umožňuje určit fázi v elektrické síti.

Kam nejlépe umístit vypínač?

Spínač světel se obvykle instaluje ve výšce asi 1,2-1,5 metru od podlahy. Optimální místo pro umístění je v blízkosti vchodových dveří nebo v interiéru vedle dveří. Pohodlně tak můžete zapínat a vypínat světla při vstupu a výstupu.

Jak připojit vodiče k vypínači?

Chcete-li připojit vodiče ke spínači světel, musíte odizolovat konce vodičů a poté je zašroubovat do speciálních svorek na zadní straně spínače. Při připojování byste měli vzít v úvahu správné připojení fázových a nulových vodičů a také správné zašroubování kontaktů, aby byl zajištěn spolehlivý kontakt.

Jak zkontrolovat správnou instalaci a zapojení vypínače světel?

Kontrolu správné instalace a zapojení vypínače světel lze provést následujícími způsoby: zkontrolovat činnost samotného vypínače rozsvícením a zhasnutím světla; zkontrolujte napětí na výstupu spínače v poloze zapnuto a vypnuto; zkontrolujte funkci lamp a lamp připojených ke spínači. Pokud byly všechny tyto kontroly úspěšné a světlo se bez problémů rozsvítilo a zhaslo, instalace a připojení spínače byly provedeny správně.

Video:

Zapojení zásuvky a vypínače

JAK PŘIPOJIT VYPÍNAČ OSVĚTLENÍ

JAK PŘIPOJIT DVOJITÝ PŘEPÍNAČ

Recenze

alex92

Skvělý článek! Vždy jsem se chtěl sám naučit instalovat vypínač a nakonec jsem našel tak podrobný návod, který jde krok za krokem. Vše je jasně a jasně vysvětleno, stejně jako akční plán krok za krokem. Nyní se tohoto úkolu mohu s důvěrou ujmout. Děkuji autorovi za podrobný popis všech bodů a bezpečnostních tipů. Teď už vím, jaké nástroje a materiály budu potřebovat a jaké kroky je potřeba udělat, aby bylo vše správně provedeno. Autor už v článku prochází všechny otázky, které bych mohl mít, a dává na ně odpovědi. Tyto informace jsou velmi cenné! Po přečtení článku nepochybuji, že instalaci vypínače zvládnu vlastníma rukama. Ještě jednou děkuji! Vřele doporučuji všem, kteří se chtějí naučit dělat takové drobné opravy v domácnosti svépomocí.

READ
Měděné radiátory: nejlepší volba pro topný systém

Elizaveta Ivanová

Skvělý článek! Nedávno jsem se rozhodl vyměnit vypínač v mém pokoji a abych byl upřímný, trochu jsem se bál to udělat sám. Ale díky vašim podrobným návodům krok za krokem jsem to zvládl bez problémů! Jsem velmi vděčný, že jste nás, obyčejné lidi, osvítili a vše vysvětlili přístupnou formou. Jen jsem postupoval podle vašich jasných pokynů a fungovalo to! Nyní mohu bez obav a pochybností změnit vypínač v jakékoli místnosti. Abych byl upřímný, cítím se dokonce tak trochu mistrem! Děkuji za užitečný a srozumitelný materiál! Budu sledovat vaše nové články a tipy. Hodně štěstí!

Alexey Kovalev

Díky za užitečný článek! Vždy jsem se chtěl naučit instalovat elektrické spotřebiče vlastníma rukama, včetně vypínačů. Jsem velmi rád, že nyní existují podrobné pokyny krok za krokem, které mi pomohou udělat to bezpečně a bez zbytečných potíží. Díky vašemu článku jsem si uvědomil, že instalace přepínače sami není tak obtížná, stačí postupovat podle pokynů a být opatrní. Zvláště se mi líbilo, jak jste jednoduchými slovy vysvětlil důležité detaily: vypnutí napájení, připojení vodičů, kontrola funkčnosti atd. Nyní jsem přesvědčen, že tento úkol zvládnu sám. Jsem si jistý, že váš článek bude užitečný nejen pro mě, ale také pro mnoho dalších žen, které se také chtějí naučit, jak instalovat spínače světel vlastníma rukama. Děkuji mnohokrát za tak podrobné a užitečné informace!

Ivan Semenov

Článek je velmi užitečný a informativní! Vždy jsem věřil, že instalace vypínače je obtížný úkol, který zvládnou pouze profesionálové. Ale díky tomuto článku jsem si uvědomil, že udělat to sám není tak těžké. Pokyny krok za krokem mi opravdu pomohly pochopit proces a vyhnout se chybám. Nyní mohu vyměnit staré vypínače, stejně jako nainstalovat nové, bez dalších nákladů na volání elektrikáře. Moc děkuji autorovi za jasné a jasné vysvětlení. Nyní jsem si jistý svými schopnostmi a jsem připraven pustit se do práce!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: