Jak natáhnout pletivo – technologie a metody

Síťovina je jedním z nejoblíbenějších materiálů pro oplocení a ochranu ploch. Používá se jak v příměstských oblastech, tak v průmyslových zařízeních. Aby však pletivo efektivně plnilo své funkce, musí být správně instalováno na připravenou půdu.

Prvním krokem při instalaci pletiva je výběr požadovaného materiálu a jeho velikosti. Je důležité vzít v úvahu, že kvalita pletiva přímo ovlivňuje pevnost a životnost plotu. Při výběru pletiva je třeba věnovat pozornost jeho průměru drátu, šířce oka a délce rolí.

Po zvolení požadovaných vlastností pletiva můžete zahájit samotnou instalaci. Nejprve připravte místo, kde budete plot instalovat. Vyčistěte zemi od kamenů a jiných překážek. Poté vykopejte příkop asi půl metru hluboký a několik centimetrů široký, než je šířka pletiva. To umožní zajistit materiál hlouběji a zvýšit jeho spolehlivost.

Osnova článku: Jak správně napnout pletivo: technologie a metody

Osnova článku: Jak správně napnout pletivo: technologie a metody

1. Úvod

2. Co je to pletivo?

3. Potřebné nástroje a materiály

4. Příprava povrchu

5. Montáž podpěrných pilířů

6. Napnutí pletiva řetězu

7. Připevnění pletiva ke sloupkům

8. Zajištění natažené síťoviny

1. Úvod

V tomto článku se podíváme na technologii správného napínání pletiva a popíšeme hlavní metody, kterými lze tento úkol splnit.

2. Co je to síťovina?

Síťovina je typ kovové sítě vyrobené z tyčového drátu svařeného do tvaru specifického vzoru. Je široce používán pro oplocení chat, zahrad, průmyslových objektů atd.

3. Potřebné nástroje a materiály

K napnutí pletiva budete potřebovat: kladívko, lano nebo šňůru, kleště, stavební rovinu, zásyp pro sloupky, spojovací prvky, podpěrné sloupky a samotné pletivo.

4. Příprava povrchu

Před natažením pletiva je nutné zhodnotit povrch a odstranit případné překážky, které mohou překážet procesu instalace a napínání.

5. Montáž nosných sloupů

Po přípravě povrchu jsou podél obvodu plotu instalovány nosné pilíře.

6. Napnutí sítě řetězu

Nejprve použijte kabel nebo šňůru v pořadí od jednoho sloupku ke druhému a označte místa instalace napínacích sloupků. Poté natáhněte síťku mezi sloupky a připevněte ji na kabel nebo šňůru.

7. Připevnění pletiva ke sloupkům

Pomocí speciálních upevňovacích prvků připevněte pletivo ke sloupkům.

8. Zajištění napnutého pletiva

Po natažení a zajištění pletiva odstřihněte přebytečnou část a zajistěte ji pružným drátem.

READ
Kritéria pro výběr stabilizátoru napětí pro domácnost, průmyslová řešení a domácí designy

9. Závěr

Dodržováním této technologie a použitím popsaných metod budete schopni správně napnout pletivo a získat silný plot pro váš pozemek.

Příprava k napnutí pletiva řetězu

Než začnete napínat pletivo řetězového článku, musíte provést následující kroky:

Měření webu

Měření webu

Pro stanovení požadovaného množství pletiva je nutné změřit délku a šířku úseku. Pro přesné měření se doporučuje použít měřicí pásku.

Příprava materiálů a nástrojů

Před natažením pletiva s řetězem si musíte připravit všechny potřebné materiály a nástroje. Seznam materiálů může zahrnovat: pletivo, sloupky, svorky, konzoly a další spojovací prvky. Nástroje mohou zahrnovat: krumpáč, lopata, kladivo, vodováha atd.

Příprava místa

Příprava místa

Před natažením pletiva je třeba připravit plochu. K tomu je nutné odstranit překážky jako jsou kameny, kořeny a další překážky. Měli byste také vyrovnat zem, abyste zajistili správné napnutí pletiva.

Instalace sloupu

Instalace sloupu

Chcete-li napnout pletivo řetězu, musíte nainstalovat tyče. Vzdálenost mezi sloupy by měla být rovnoměrná a neměla by přesáhnout 2-3 metry. Sloupky lze instalovat pomocí krumpáče nebo speciálního stroje.

Napínání pletiva řetězu

Po instalaci sloupků můžete začít natahovat pletivo. K tomu je potřeba upevnit konec pletiva na jeden sloupek a poté pletivo postupně utahovat a připevnit ke zbývajícím sloupkům pomocí svorek nebo svorek.

Výpočet potřebného množství materiálu

Před zahájením prací na napínání pletiva je nutné vypočítat potřebné množství materiálu. To vám umožní správně a ekonomicky zakoupit všechny potřebné komponenty.

Prvním krokem je určení délky a výšky plotu, pro který bude pletivo použito. Pro měření délky můžete použít měřicí pásku nebo šňůru, která se táhne podél plánovaného plotu. Pro měření výšky použijte metr nebo pravítko.

Po obdržení těchto hodnot je nutné určit, jaký typ pletiva bude použit, protože na něm závisí výpočet požadovaného množství materiálu. Existují dva hlavní typy: kostkovaný a odkazový. Kostkovaná síť se skládá z pravoúhlých buněk a spojovací síť se skládá z krátkých článků spojených navzájem.

Dále musíte vybrat velikost buňky nebo síťového odkazu v závislosti na preferencích zákazníka. Typicky se pro oplocení používají následující velikosti buněk: 50×50 mm, 50×55 mm, 50×75 mm, 50×100 mm.

READ
Byty ve stylu vintage: jak navrhnout, fotografie

Po obdržení všech těchto údajů můžete přistoupit k výpočtu. Chcete-li to provést, musíte vynásobit délku plotu 2 a přidat ji k výšce. Výsledné číslo udává celkovou plochu plotu. Dále je třeba počítat s tím, že síťovinu je potřeba natáhnout na dvě strany najednou. Výsledná plocha by se tedy měla vynásobit 2. Ve výsledku získáme celkovou plochu, kterou je potřeba oplotit pletivem.

Nyní můžete začít vypočítat množství sítě na základě vybraného typu a velikosti buňky. Chcete-li to provést, musíte vydělit výslednou celkovou plochu plochou jedné buňky nebo mřížky. Výsledné číslo bude množství požadované ruční sítě.

Příklad:

Předpokládejme, že délka plotu je 10 metrů a výška 2 metry. Použijeme kostkované pletivo o velikosti buňky 50×50 mm.

Celková plocha plotu je (10 m × 2 m) × 2 = 40 metrů čtverečních.

Plocha jedné buňky mřížky je (0,05 m × 0,05 m) = 0,0025 mXNUMX.

Požadované množství pletiva je 40 metrů čtverečních / 0,0025 metrů čtverečních = 16 000 buněk.

Pro tento příklad je tedy nutné zakoupit 16 000 mesh kostkovaného pletiva.

Výběr nejlepších nástrojů

Výběr nejlepších nástrojů

Pro správnou a kvalitní instalaci pletiva je důležité používat optimální nářadí. Pomohou vám zjednodušit práci a poskytnout přesné a spolehlivé výsledky.

Zde je seznam požadovaných nástrojů:

číslo Název nástroje popis
1 Nůžky na kov Používá se k řezání řetězových sítí na požadované velikosti.
2 Klíšťata Umožňuje stlačit a uchopit drát při instalaci pletiva.
3 Kladivo Nezbytné pro zarážení kolíků a připevnění sítě k nim.
4 Šňůra Používá se k napnutí a vyrovnání pletiva před upevněním.
5 Klíče Užitečné pro utahování matic a šroubů při instalaci pletiva.
6 Úroveň Pomáhá zarovnat a nainstalovat síť vodorovně.
7 Lopata Nezbytné pro přípravu půdy před připevněním kolíků.

Vezměte prosím na vědomí, že nástroje, které si vyberete, mohou záviset na vaší práci a individuálních preferencích. Uvedený seznam je však základní a může být doplňován v závislosti na konkrétní situaci.

Příprava a označení plochy pro natažení pletiva

Příprava a označení plochy pro natažení pletiva

Než začnete síťovinu natahovat, musíte si připravit a označit oblast, kde bude síť instalována. Tento proces umožňuje určit přesné hranice a rozměry oblasti, což usnadní další instalaci mřížky.

READ
DIY veranda: odborné rady, jak postavit krásnou verandu (105 fotografií)

Krok 1: Odstranění vegetace a překážek

Krok 1: Odstranění vegetace a překážek

Před označením plochy musíte odstranit veškerou vegetaci, keře, stromy nebo překážky, které by mohly bránit instalaci pletiva. Pohybujte se podél hranic pozemku a odstraňte vše, co by mohlo být překážkou pro instalaci pletiva. Také se ujistěte, že oblast je zcela bez kamenů a jiných překážek.

Krok 2: Určení přesných hranic lokality

Krok 2: Určení přesných hranic lokality

Pomocí šňůry nebo lana vymezte hranice oblasti, kde bude drátěný plot instalován. Označte rohy oblasti pomocí kolíků nebo jiných značek. Při označování plochy zohledněte potřebnou vůli od hranice pro další instalaci sloupků a napnutí pletiva. Překročte lano nebo lano mezi kolíky, abyste přesně vymezili hranice oblasti.

Krok 3: Příprava základny

Krok 3: Příprava základny

Před instalací pletiva se ujistěte, že základna plochy je připravena pro instalaci sloupků. Rovná a zhutněná základna zajistí spolehlivou fixaci sloupků a pletiva. Vyčistěte oblast od nečistot a vyrovnejte povrch, odstraňte všechny hrboly, prohlubně nebo výčnělky.

Dodržováním těchto jednoduchých kroků přípravy staveniště a značení budete schopni přesně definovat hranice pro instalaci řetězového plotu a zjednodušit si proces jeho napínání.

Základní způsoby napínání pletiva

1. Metoda napínání pomocí tyčí a kleští

1. Metoda napínání pomocí tyčí a kleští

Tato metoda je nejběžnější a nejjednodušší. Proces napínání se skládá z následujících kroků:

 1. Sloupky rozmístěte rovnoměrně po celé délce plotu.
 2. Zajistěte pletivo k jednomu z koncových sloupků.
 3. Natáhněte pletivo na další sloupek a zajistěte ho kleštěmi ke sloupku.
 4. Pokračujte v utahování a zajišťování pletiva ke každému sloupku při pohybu po délce plotu.
 5. Odstřihněte přebytečné pletivo a zajistěte je ke sloupkům.

Tímto způsobem bude pletivo napnuté a rovnoměrně rozmístěné po celém plotě.

2. Metoda napínání pomocí napínáku

2. Metoda napínání pomocí napínáku

Napínače zajišťují silnější napnutí pletiva řetězu. Tato metoda vyžaduje použití speciálních nástrojů a následující kroky:

 1. Připevněte jeden konec pletiva ke sloupku.
 2. Nainstalujte napínač poblíž tohoto sloupku a vytáhněte síťku až k napínači.
 3. Přidejte kousek drátu pro zajištění pletiva k napínači.
 4. Pomocí napínáku natáhněte síťku a zajistěte ji k dalšímu sloupku.
 5. Opakujte postup pro každý sloupek, dokud nebude síťka řetězu zcela napnutá.
 6. Ořízněte a zajistěte přebytečné pletivo ke sloupkům.

Tato metoda poskytuje silnější napětí a umožňuje nastavení napětí sítě.

READ
Může být základní nátěr aplikován na barvu?

Volba způsobu napínání pletiva závisí na individuálních preferencích a podmínkách instalace. Pro dosažení nejlepšího výsledku je důležité dodržet všechny technické požadavky a řídit se doporučeními výrobce.

Otázky a odpovědi:

Jakou velikost pletiva mám zvolit pro oplocení svého webu?

Velikost pletiva závisí na účelu plotu. Pokud jej chcete použít k oplocení plochy, doporučuje se zvolit pletivo o velikosti buněk 50 až 100 mm.

Jak správně natáhnout pletivo na tyče?

Nejprve nainstalujte sloupky a poté připojte začátek sítě k jednomu ze sloupků. Poté pletivo narovnejte a upevněte ke zbytku sloupků. Dokončete instalaci natažením sítě mezi sloupky a připevněním ke každému z nich.

Video:

✅ Řetězový plot Udělej si sám. Jednoduchá možnost od doRABOTKA

Ploty Masterovit. Síťový plot!

Vše o síti Chainlink za 5 minut!

Recenze

Andrey Ivanov

Článek dokonale popisuje technologii a způsoby správného napínání pletiva. Jako muž vždy rád dělám věci rukama, takže se mi takové informace vždycky hodí. Po přečtení článku jsem se dozvěděl, že je důležité správně vybrat a připravit materiály, zejména sloupky, základnu a příchytky. Také k napnutí pletiva byste měli použít napínák a šátek, aby práce probíhala hladce a přesně. Tyto tipy se mi určitě budou hodit, až příště na své stránky nainstaluji pletivo. Děkuji autorovi za podrobný návod!

Maximální výkon 27

Řetězové pletivo je jedním z nejoblíbenějších a nejefektivnějších prostředků k oplocení našich stránek. Správné utažení však není tak snadný úkol. Koneckonců, trvanlivost a spolehlivost celého plotu závisí na kvalitě instalace. Rozhodl jsem se nainstalovat pletivo na svůj pozemek a chtěl jsem se ujistit, že jsem to udělal správně. Pokyny, které jsem našel, byly velmi užitečné a jasné. Podrobně popsala každý krok procesu a krok za krokem předvedla, jak síťku natáhnout. Nejprve jsem si připravil všechny potřebné nástroje a materiály: tyče, drát, samotné pletivo a spojovací materiál. Poté jsem začal instalovat regály – roje, jejichž hloubka by měla být alespoň 60 cm, aby byla zajištěna spolehlivost konstrukce. Pak jsem začal skutečně napínat pletivo. Je důležité pamatovat na to, že síťovina musí být napnuta co nejrovnoměrněji, aby nedošlo k prověšení a nesrovnalostem. Síť jsem připevnil ke stojanům pomocí drátu a spojovacích prvků, opatrně jsem ji natáhl a rovnoměrně rozložil zátěž. Po dokončení práce jsem se ujistil, že pletivo je bezpečně upevněno a rovnoměrně napnuté. Můj pozemek je nyní bezpečně oplocený a cítím se spokojený a věřím v kvalitu svého plotu. Pokud i vy přemýšlíte o instalaci pletiva, doporučuji postupovat podle návodu, který vám pomůže dokončit všechny práce správně a bez problémů. Věřte, že i vy uspějete!

READ
Je možné nalít samonivelační podlahu ve dvou vrstvách?

Alexander Petrov

Článek je velmi užitečný hlavně pro mě, jelikož jsem se nedávno začal svépomocí věnovat terénním úpravám. Návod k napínání pletiva mi pomohl pochopit základní principy a způsoby ovládání. Všechny kroky jsou podrobně popsány, což značně zjednodušuje proces. Naučil jsem se, jak vybrat správný materiál, předem změřit plochu a umístit podpěry. A díky tipům na roztažení síťky vypadá můj řetěz úhledně a rovnoměrně. Nyní se díky tomuto článku cítím jistější ve svých schopnostech a jsem připraven učinit své stránky ještě krásnějšími a pohodlnějšími. Děkuji autorovi za užitečné informace!

milá holka

Článek je velmi užitečný a informativní. Nedávno jsem začal zahradničit a potýkal jsem se s problémem napínání pletiva pomocí řetězu. Díky tomuto článku jsem se naučil, jak správně provést tento postup. Děkuji autorovi za podrobné pokyny a vizuální ilustrace, které mi pomohly pochopit všechny nuance. Nyní jsem si jistý, že mé rostliny budou chráněny před nezvanými hosty. Velice vám děkuji za tak užitečné informace!

Alex77

Velmi užitečný a praktický článek! Bylo zajímavé naučit se správně napínat pletivo řetězu. Jako řidiči, který se ve stavebnictví nijak zvlášť nevyzná, se mi vždy zdálo, že tento úkol je nemožný, ale díky vašemu materiálu jsem si uvědomil, že vše je docela jednoduché, zvláště pokud se budete držet jednoduchých technologií a metod. Nyní tento problém směle začnu řešit. Skutečnost, že autor popsal technologii protahování krok za krokem, a dokonce to vše opatřil jasnými ilustracemi, je strhující a umožňuje přesně provádět všechny potřebné úkony. Toto nebo video jen stěží dokáže sdělit všechny informace tak rychle. Děkuji vám, autoři, za vaši práci!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: