Jak odstranit internetovou zásuvku ze zdi. Jak vyjmout zásuvku ze zdi a rozebrat ji

Odstranění internetové zásuvky ze stropu může být náročný úkol, ale se správnými nástroji a pokyny to zvládnete sami. V tomto článku se podíváme na to, jak bezpečně odstranit internetovou zásuvku ze zdi a rozebrat ji, abyste ji mohli vyměnit nebo opravit.

Než začnete, je důležité mít na paměti bezpečnost. Ujistěte se, že jste vypnuli napájení hlavního elektrického panelu domácnosti. Předejdete tak možnému úrazu elektrickým proudem nebo poškození vodiče.

Než začnete, budete potřebovat sadu nástrojů, která obsahuje zapuštěné šroubováky, vodítka drátů a kleště. Poté postupujte takto:

 1. Vypněte elektřinu. Jak již bylo zmíněno, ujistěte se, že je napájení vypnuto na úrovni hlavního panelu.
 2. Otevřete zásuvku. Vložte zápustné šroubováky do slotu a pečlivě sledujte, jak se otevírá. Opatrně vyjměte zásuvku z krabice připevněné ke zdi.
 3. Odpojte vodiče. Před odpojením vodičů se ujistěte, že nejsou pod napětím. Vodiče připojené k zásuvce musí být zajištěny šrouby nebo svorkami. Uvolněte konce vodičů a opatrně je odpojte.
 4. Demontujte zásuvku. Při demontáži zásuvky se podívejte na mechanismus a postupujte podle pokynů výrobce. K odstranění dílů budete obvykle muset použít kleště nebo jiný nástroj.

Pečlivě si přečtěte pokyny dodané s internetovou zásuvkou, kterou se chystáte demontovat. Mějte na paměti svou bezpečnost a pokud máte nějaké pochybnosti nebo dotazy, je nejlepší poradit se s odborníkem.

Příprava na demontáž

Příprava na demontáž

Než začnete rozebírat internetovou zásuvku, musíte provést řadu opatření, abyste se ochránili a předešli možnému poškození.

1. Vypněte elektrické napájení

Před zahájením práce s internetovou zásuvkou se ujistěte, že je vypnuté elektrické napájení. Chcete-li to provést, musíte vypnout spínač spojený s touto zásuvkou na elektrickém panelu nebo v rozvodné skříni.

2. Použijte nástroje, jako je šroubovák a sonda

K demontáži internetové zásuvky budete potřebovat univerzální šroubovák vhodný k otevření montážních šroubů. Před zahájením práce je také užitečné mít tester, který zkontroluje napětí.

3. Chraňte se před možným zraněním

Používejte ochranné rukavice, abyste předešli možnému pořezání nebo modřinám během demontáže. Buďte opatrní a vyhněte se zbytečným pohybům, abyste nepoškodili vodiče nebo jiné prvky zásuvky.

READ
Jak rozebrat mikrovlnnou troubu: je možné demontovat magnetron mikrovlnné trouby

4. Odpojte vodiče ze zásuvky

Před demontáží zásuvky musíte odpojit vodiče, které jsou k ní připojeny. Opatrně odšroubujte šrouby zajišťující vodiče a opatrně je vyjměte ze zásuvky, přičemž každý vodič označte jinou barvou nebo značkou pro pozdější instalaci.

Podle těchto doporučení jste připraveni začít s demontáží internetové zásuvky.

Ujistěte se, že není žádné napětí

Než začnete rozebírat a odstraňovat internetovou zásuvku ze zdi, musíte se ujistit, že je zcela bez napětí, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem.

Vypněte napájení: Před odpojením internetové zásuvky musí být napájení zcela vypnuto. Chcete-li to provést, vyhledejte příslušný jistič nebo pojistku v elektrickém panelu a otočte jej do polohy „Vypnuto“.

Zkontrolujte napětí: Po vypnutí napájení použijte voltmetr nebo testovací zařízení, abyste se ujistili, že na vodičích připojených k zásuvce není žádné napětí. Zkontrolujte napětí na každém vodiči a ujistěte se, že údaje na displeji měřiče jsou nulové.

Zavřete výpadek proudu: Po kontrole napětí a ujištění se, že není žádné napětí, vraťte jistič nebo pojistku do polohy „Zapnuto“, abyste obnovili napájení domácnosti. Než však budete pokračovat, ujistěte se, že během práce nikdo náhodně nezapne síť.

Tato jednoduchá opatření vám pomohou chránit se před možnými nehodami a potenciálním poškozením elektrickým proudem při demontáži internetové zásuvky.

Připravte si potřebné nástroje

Připravte si potřebné nástroje

Než začnete vyjímat internetovou zásuvku ze zdi a rozebírat ji, budete potřebovat následující nástroje:

Šroubovák

Šroubovák

K odstranění šroubů přidržujících vývod ke zdi budete potřebovat šroubovák odpovídající velikosti. Běžně se používají křížové a ploché šroubováky.

Multimetr

Multimetr vám umožní zkontrolovat napětí ve vodičích. Před zahájením práce je nutné bezpečně vypnout elektřinu.

Přepínač napětí

Z bezpečnostních důvodů se doporučuje použít k vypnutí napájení internetové zásuvky vypínač. Před zahájením práce se ujistěte, že je napětí odstraněno.

Potřeba dalšího nářadí může záviset na konkrétním modelu a provedení zásuvky, proto si před zahájením práce ověřte požadavky výrobce nebo se poraďte s elektrikářem.

Vyjmutí zásuvky ze zdi

Vyjmutí zásuvky ze zdi

Pokud potřebujete odstranit internetovou zásuvku ze zdi sami, budete potřebovat nějaké nástroje a znalosti. Než začnete, nezapomeňte v místnosti vypnout elektřinu.

READ
Postele ve stylu Provence (68 fotografií): barva a dekor, s venkovskými prvky, dřevěné nebo kované, recenze výrobců

Kroky k odstranění zásuvky ze zdi:

Krok 1 Odstraňte kryt výstupu opatrným odstraněním šroubů nebo plastových svorek, které jej drží na místě. Kryt se obvykle jednoduše sundá, ale někdy může být zapotřebí trochu úsilí navíc.
Krok 2 Opatrně odpojte vodiče ze zásuvky. Chcete-li to provést, musíte odšroubovat šrouby, které připevňují vodiče ke svorkám zásuvky. Doporučuje se používat šroubovák s izolovanou rukojetí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Krok 3 Jakmile jsou vodiče odpojeny, opatrně vytáhněte zásuvku ze zdi tahem směrem k sobě. Buďte opatrní, abyste během procesu nepoškodili dráty nebo stěny.
Krok 4 Jakmile je zásuvka odstraněna, nezapomeňte zkontrolovat a označit vodiče, abyste se ujistili, že jsou správně připojeny. Pokud si nejste jisti, jak správně připojit vodiče, je lepší se obrátit na profesionály.

Vezměte prosím na vědomí, že bezpečné odstranění nádoby vyžaduje opatrnost a elektrickou bezpečnost. Pokud nemáte potřebné zkušenosti nebo znalosti, je lepší kontaktovat elektrikáře, abyste předešli možným problémům a nebezpečím.

Vypněte napájení

Vypněte napájení

Než začnete odpojovat internetovou zásuvku, musíte se ujistit, že je vypnuté napájení. Toto je preventivní opatření, abyste se nevystavili možnému elektrickému nebezpečí.

 1. Přejděte k elektrickému panelu a najděte jistič pro odpovídající místnost, kde je umístěna zásuvka.
 2. Přepněte tento přepínač do polohy „vypnuto“ nebo „vypnuto“.
 3. Pro větší bezpečnost můžete také vypnout hlavní jistič v elektrickém panelu.

Po vypnutí napájení můžete začít odstraňovat internetovou zásuvku ze zdi a dále rozebírat.

Odšroubujte montážní šrouby

Odšroubujte montážní šrouby

Chcete-li začít s demontáží internetové zásuvky, musíte odšroubovat upevňovací šrouby, které připevňují zásuvku ke zdi. Tyto šrouby jsou obvykle umístěny na horní a spodní straně objímky.

Než začnete odstraňovat šrouby, ujistěte se, že jste vypněte napájení a odpojte elektrickou zásuvku.

Pomocí šroubováku vhodné velikosti opatrně odstraňte každý ze šroubů. Při odstraňování šroubů udržujte zásuvku nehybnou, abyste předešli možnému poškození vodičů nebo jiných prvků zásuvky.

Jakmile jsou odstraněny všechny montážní šrouby, opatrně vyjměte vývod ze zdi. Při vyjímání buďte opatrní, abyste nepoškodili vodiče nebo jiné součásti zásuvky.

Při odšroubování upevňovacích šroubů myslete na to, že některé modely internetových zásuvek mohou mít další upevňovací prvky, které je třeba před samotnou zásuvkou odstranit nebo odšroubovat. V takovém případě nahlédněte do návodu k použití nebo vyhledejte odbornou pomoc.

READ
Kovová taška Andalusia Lux - recenze střešní krytiny se skrytým upevněním

Demontáž zásuvky

Demontáž zásuvky

Než začnete rozebírat internetovou zásuvku, ujistěte se, že jste vypnuli napájení a vytáhli propojovací kabel. Tím se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Zde jsou podrobné pokyny pro demontáž zásuvky:

 1. Pomocí šroubováku opatrně otevřete kryt výstupu. Zastavte se a všimněte si, že pokud se v celé zásuvce hromadí prach nebo vidíte, že ze zásuvky vycházejí dráty, možná budete chtít zavolat profesionála.
 2. Zkontrolujte vnitřek zásuvky. Ujistěte se, že dráty jsou v dobrém stavu bez poškození nebo odkrytých oblastí. Pokud zjistíte poškození, praskliny nebo deformaci, vyměňte zásuvku za novou.
 3. Zkontrolujte a otestujte výstupní kontakty. Ujistěte se, že kontakty nejsou zoxidované nebo znečištěné. V případě potřeby použijte k čištění kontaktů jemnou brusnou podložku nebo čistý hadřík.
 4. Jeden po druhém odpojte vodiče od výstupních svorek. Typicky je každý drát připevněn ke svorce šrouby nebo upínací deskou. Odšroubujte šrouby nebo uvolněte svorky, abyste uvolnili vodiče.
 5. Jakmile jsou všechny vodiče odpojeny, opatrně vytáhněte zásuvku ze zdi.

Pečlivě dodržujte pokyny výrobce a neprovádějte žádné neopatrné pohyby, aby nedošlo k poškození zásuvky nebo ke zranění.

Otázky a odpovědi:

Jaké nástroje budu potřebovat k odstranění internetové zásuvky ze zdi?

K vyjmutí internetové zásuvky ze zdi budete potřebovat následující nástroje: šroubovák, nůž nebo jiný řezací nástroj na odříznutí vodičů a v případě potřeby kombinovaný klíč.

Jak správně odpojit internetovou zásuvku před jejím vyjmutím?

Pro bezpečnost byste měli před vytažením internetové zásuvky vypnout proud v bytě nebo domě. To lze provést vypnutím pojistek nebo jističe v elektrickém panelu. Doporučuje se také zkontrolovat nedostatek napětí pomocí indikátoru napětí.

Mohu samostatně zjistit příčinu nefunkční internetové zásuvky?

Ano, můžete nezávisle zjistit příčinu nefunkční internetové zásuvky. Obvykle je příčinou nesprávné zapojení nebo poškození zásuvkového mechanismu. V případě potřeby demontujte zásuvku a zkontrolujte stav vodičů a spojovacích prvků. Zkontrolujte také zapojení kabelů v elektrickém panelu. Pokud jste nebyli schopni problém najít a opravit sami, je lepší kontaktovat odborníka.

Video:

Jak odstranit zásuvku

JAK OPRAVIT PORUCHOU NEBO ZKRÁTOU ZÁSUVKU NEBO PŘEPNOUT KONTAKTY

Jak vyjmout rám ze zásuvky

Recenze

Michail Petrov

READ
Juniper Blue Arrow: popis, v krajinném designu, reprodukce

Článek je velmi užitečný a srozumitelný. Nedávno jsem se setkal s problémem nefunkční internetové zásuvky v mém bytě a rozhodl jsem se tento problém řešit sám. Díky tomuto článku jsem pochopil, jak bezpečně sundat zásuvku ze zdi a rozebrat ji. Je důležité pamatovat na bezpečnostní opatření, jako je vypnutí elektřiny a použití izolačních nástrojů. V článku jsou také užitečné rady, jak zkontrolovat funkčnost zásuvky a jaké nářadí bude potřeba k demontáži. Mohu s jistotou říci, že tento článek mi pomohl vyřešit problém a jsem velmi spokojen s výsledkem. Děkujeme za podrobný popis a užitečné tipy!

Иван Иванов

Článek je velmi užitečný a informativní! Dlouho jsem přemýšlel o tom, jak mohu samostatně vyjmout internetovou zásuvku a rozebrat ji bez rizika úrazu elektrickým proudem. Takže díky autorovi za podrobný návod na bezpečnou demontáž! Teď už přesně vím, jaké nástroje jsou k tomu potřeba a jak správně vypnout elektřinu. Zvláště se mi líbilo, že autor zdůraznil důležitost bezpečnosti a nošení rukavic. Nyní mohu internetovou zásuvku bezpečně sám rozebrat a případně obnovit její funkčnost. To je rozhodně jednoduchá a užitečná dovednost, kterou ocení každý majitel domu. Ještě jednou díky za článek!

přezdívka2

Tento článek je pro mě velmi užitečný a relevantní, protože jsem nedávno čelil potřebě odstranit internetovou zásuvku ze zdi. Jako žena musím někdy přijmout role, které byly dříve považovány za „mužské“, a vždy se ráda učím novým dovednostem. Článek velmi jasně a srozumitelně vysvětluje, jak bezpečně odstranit internetovou zásuvku. Naučil jsem se, jak je důležité vypnout napájení před zahájením práce a nosit ochranné rukavice. Dává mi to důvěru ve svou bezpečnost a předchází možným nehodám. Byl jsem také rád, že článek poskytuje podrobné pokyny s fotografiemi, které mi pomáhají vizualizovat proces demontáže zásuvky. Koneckonců, někdy slovní popis nemusí být dostatečně jasný, zvláště pokud jste začátečník v oboru elektro. Rád bych poznamenal, že článek nejen vzdělává, ale zaměřuje se i na bezpečnost. To je uvedeno v části o nutnosti obrátit se na odborníky, pokud si nejste jisti svými schopnostmi nebo máte pochybnosti o bezpečnosti práce. Celkově mi tento článek dodal sebevědomí a jistotu, že mohu internetovou zásuvku ze zdi odstranit samostatně a bezpečně. Moc děkuji autorovi za tak podrobné a jasné vysvětlení!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: