Jak odstranit vypínač ze zdi

Přepínače – Nedílnou součástí každého domova nebo kanceláře. Někdy musíte vyměnit staré spínače za nové nebo provést opravy, které vyžadují odstranění spínače z povrchu stěny. Možná budete muset nainstalovat nové nebo dočasně odebrat zařízení během práce. V každém případě je důležité vědět, jak správně odstranit spínač ze zdi, aby se předešlo nepříjemným následkům a zachovala se celistvost povrchu.

V tomto článku vás provedeme pokyny krok za krokem, jak bezpečně a efektivně odstranit vypínač světla ze zdi.

Před zahájením prací je důležité vypnout elektřinu do příslušných sekcí nebo celého domu. Ujistěte se, že je spínač v poloze „Vypnuto“ a že v oblasti, kterou plánujete odstranit, není žádné elektrické napětí. Také výkon různých zařízení pro zásuvky je omezený, takže pro bezpečný provoz vypněte všechna připojená zařízení a odstraňte zátěž.

Pokyny krok za krokem pro odstranění vypínače ze zdi

Chcete-li odstranit spínač ze zdi, postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

Krok 1: příprava

Krok 1: příprava

Než začnete odstraňovat vypínač, ujistěte se, že elektřina v místnosti byla zcela vypnuta. Chcete-li to provést, podívejte se, zda ostatní světla nebo spotřebiče stále svítí. Pokud nějaké zbyly, vypněte je hlavním vypínačem na elektrickém panelu.

Krok 2: Odstranění panelu

Vezměte šroubovák a opatrně odšroubujte šrouby, které drží přední panel vypínače ke zdi. Spínače mají obvykle dva nebo čtyři šrouby, v závislosti na konstrukci.

Krok 3: Odpojení vodičů

Opatrně odtáhněte přední panel od stěny a poznamenejte si vodiče připojené k vypínači. Zkontrolujte vodiče pod napětím, abyste zabránili možnosti úrazu elektrickým proudem.

Odpojte vodiče pomocí šroubováku nebo kombinovaných kleští. Obvykle jsou dráty zajištěny speciálními svorkami. Uvolněte je, abyste odpojili vodiče od spínače.

Krok 4: Demontáž spínače

Krok 4: Demontáž spínače

Po odpojení všech vodičů opatrně vyjměte samotný spínač ze zásuvky, ke které byl připojen.

Nyní jste úspěšně odstranili vypínač ze zdi a v případě potřeby můžete začít s jeho výměnou nebo opravou.

Před zahájením práce vypněte elektřinu

Před zahájením práce vypněte elektřinu

Než začnete odstraňovat vypínač ze zdi, musíte vypnout přívod elektřiny. To je důležité, aby se zabránilo možnosti úrazu elektrickým proudem a zajistilo se bezpečné pracovní prostředí.

Chcete-li vypnout elektřinu, postupujte takto:

Krok 1: Odpojte elektrické spotřebiče

Krok 1: Odpojte elektrické spotřebiče

Před otočením vypínače do polohy vypnuto se ujistěte, že jsou všechny připojené spotřebiče odpojeny z elektrických zásuvek. Vyhnete se tak možnosti poškození zařízení a zachováte jejich funkčnost.

READ
Nábytek pro koupelnu, toaletu a umývárnu: jak vyrobit lavičky, lavičky ze dřeva nebo ratanu vlastníma rukama

Krok 2: Najděte elektrický panel

Typicky je elektrický panel umístěn v suterénu nebo vnější stěně budovy. Otevřete dvířka štítu pomocí klíče nebo šroubováku.

Krok 3: Vypněte jističe

Uvnitř elektrického panelu jsou jističe. Obvykle mají hladké páčky, které lze přepínat nahoru a dolů. Přesuňte všechny jističe do polohy “vypnuto” nebo “vypnuto”. Tím se přeruší přívod elektřiny do celé místnosti.

Po dokončení těchto kroků můžete začít pracovat na přepínači. Je důležité si pamatovat, že pokud máte nějaké potíže nebo pochybnosti během procesu vypínání napájení, doporučujeme vám kontaktovat profesionálního elektrikáře a požádat o další pomoc.

Odšroubujte šrouby zajišťující panel spínače

1. Před zahájením práce se ujistěte, že je vypnuto napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. To provedete odpojením příslušného ochranného pláště nebo vypnutím jističe v panelu.

2. Získejte šroubovák správné velikosti pro váš spínač. V závislosti na modelu to může být plochý nebo křížový šroubovák.

3. Pečlivě zkontrolujte panel jističe. Na horní a spodní straně panelu uvidíte dva zajišťovací šrouby. Obvykle jsou od sebe asi 5-10 centimetrů.

4. Vložte šroubovák do prvního šroubu a otočte jím proti směru hodinových ručiček, abyste šroub povolili. Totéž opakujte u druhého šroubu.

5. Jakmile jsou šrouby dostatečně uvolněny, měli byste být schopni sejmout panel jističe tak, že jej odkloníte od stěny.

6. Ujistěte se, že je panel jističe umístěn na bezpečném místě, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě součástí.

7. Zásahy do elektroinstalace by měli provádět kvalifikovaní odborníci, pro přepnutí nebo výměnu vypínače doporučujeme kontaktovat elektrikáře.

Odpojte vodiče od spínače

Odpojte vodiče od spínače

Než začnete odpojovat vodiče od spínače, nezapomeňte vypnout elektrický obvod. Chcete-li to provést, najděte pojistku nebo jistič v elektrickém panelu a vypněte jej.

Jakmile odpojíte elektrický obvod, odpojte vodiče připojené ke spínači. Mějte na paměti, že jistič má obvykle tři vodiče: živý vodič, neutrální vodič a zemnící vodič.

K bezpečnému odstranění drátů musíte použít šroubovák nebo kleště. Odšroubujte šrouby svorek spínače, abyste uvolnili vodiče.

Je důležité si zapamatovat, který vodič je připojen ke každé svorce spínače, abyste mohli v budoucnu správně zapojit nový spínač. V případě potřeby můžete pořídit fotografii nebo si poznamenat, který vodič je připojen ke každé svorce.

READ
Která kuchyně je lepší vybrat, z MDF nebo plastu - odborné poradenství

Po odpojení vodičů od spínače lze spínač sejmout z nástěnného držáku a v případě potřeby může pokračovat proces instalace nového spínače.

Vezměte prosím na vědomí, že pro bezpečnost a správný provoz elektrické sítě se doporučuje svěřit instalaci a připojení spínače kvalifikovaným odborníkům.

Opatrně vyjměte spínač z pouzdra

Chcete-li vyjmout spínač ze zdi, musíte jej opatrně vyjmout z krytu. Je důležité dodržovat určité kroky, aby nedošlo k poškození vypínače a stěny.

Zde jsou podrobné pokyny, jak správně vyjmout spínač z pouzdra:

  1. Před prováděním práce se doporučuje vypnout elektřinu v místnosti, aby nedošlo k náhodnému zkratu.
  2. Pomocí šroubováku nebo jiného vhodného nástroje opatrně odšroubujte kryt pouzdra spínače.
  3. Opatrně vyjměte spínač z krytu, vyhněte se náhlým pohybům nebo poškození kontaktních prvků.
  4. Pokud potřebujete odstranit vodiče, nejprve odšroubujte svorky zajišťující vodiče uvnitř spínače.
  5. Opatrně vyjměte vodiče ze svorek spínače, vyhněte se kroucení nebo zlomení vodičů.
  6. Po provedení nezbytných prací můžete spínač nainstalovat zpět do krytu podle pokynů k instalaci.

Je důležité si uvědomit, že odstranění a instalace přepínače vyžaduje určité znalosti a dovednosti a také opatrnost. Pokud nemáte dostatečné zkušenosti, je lepší kontaktovat odborníka, aby nedošlo k poškození elektrického zařízení a byla zajištěna bezpečnost při práci.

Vyrovnání povrchu stěny po vyjmutí spínače

Poté, co jsme úspěšně odstranili vypínač ze stěny, je třeba věnovat pozornost povrchu stěny a vyrovnat ji. Na místě spínače mohou být stopy nebo nepravidelnosti, které je třeba odstranit.

Nejprve zkontrolujte povrch stěny, zda nemá nerovnosti nebo vyboulení. Pokud nějaké najdete, obruste je brusným papírem nebo speciální bruskou. Nezapomeňte si chránit ruce rukavicemi a oči ochrannými brýlemi.

Po broušení očistěte stěnu od prachu a zbytků brusného materiálu. K tomu můžete použít měkký hadřík nebo speciální kartáč. Ujistěte se, že povrch stěny je zcela čistý a připravený k další práci.

Pokud jsou na povrchu stěny třísky nebo hluboké škrábance, musíte použít tmel. Naneste malé množství tmelu na rovnoměrnou stěrku a opatrně vyplňte mezeru. Počkejte, až tmel zcela zaschne, a poté povrch přebruste brusným papírem.

Zkontrolujte, zda je povrch stěny rovný. Pokud jsou odstraněny všechny nepravidelnosti a mezery, je vyrovnání považováno za dokončené. Zbývá jen vymalovat nebo vytapetovat stěnu podle vašich preferencí.

READ
Jaký by měl být design koupelny v Chruščově?

Nainstalujte nový vypínač nebo zavřete otvor ve zdi

Pokud se rozhodnete vyměnit starý vypínač za nový nebo jednoduše potřebujete zakrýt díru ve zdi, budete muset provést několik kroků:

1. Vypněte elektřinu. Před instalací nového jističe nebo ucpáním otvoru se ujistěte, že je vypnuto napájení. Chcete-li to provést, vyjměte pojistku nebo vypněte příslušný jistič v elektrickém panelu.

2. Demontujte starý spínač. Pokud již máte nainstalovaný jistič, budete jej muset odstranit. Otevřete kryt spínače a odpojte vodiče a označte je, abyste věděli, ke kterému se po instalaci nového spínače připojit.

3. Nainstalujte nový spínač. Pokud máte nový jistič, postupujte podle pokynů k instalaci. Otevřete kryt nového spínače, připojte vodiče podle značek, které jste udělali při demontáži starého spínače. Ujistěte se, že všechny dráty jsou bezpečné a nejsou stísněné.

4. Uzavřete otvor ve zdi. Pokud potřebujete pouze uzavřít otvor ve zdi, použijte speciální uzavírací mechanismus nebo do otvoru utáhněte šroub či šroub. Ujistěte se, že uzávěr je bezpečný a není pohyblivý.

Pokud nemáte žádné zkušenosti s instalací elektrických zařízení nebo pochybujete o svých dovednostech, poraďte se s odborníkem. Práce s elektřinou může být nebezpečná a vyžaduje náležité znalosti a bezpečnostní opatření.

Otázky a odpovědi:

Jak správně sundat vypínač ze zdi?

Chcete-li odstranit spínač ze zdi, musíte provést několik jednoduchých kroků. Nejprve vypněte přívod elektřiny do areálu, abyste předešli případným nehodám. Poté sejměte plastový panel nebo rámeček ze spínače. Poté uvidíte instalační krabici, ve které je umístěn samotný přepínač. Odstraňte šrouby nebo spony, které připevňují spínač ke krabici, a opatrně jej vyjměte z krabice. Připraveno! Vypínač byl odstraněn ze zdi.

Je možné odstranit vypínač ze zdi bez vypnutí napájení?

Za žádných okolností neodstraňujte vypínač ze zdi, aniž byste vypnuli napájení! To je extrémně nebezpečné a může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Před zahájením práce na demontáži vypínače se ujistěte, že je vypnuto napájení v místnosti, ze které chcete vypínač vyjmout. To lze provést vypnutím příslušné zásuvky nebo jističe v elektrickém panelu. Teprve poté můžete začít odstraňovat spínač ze zdi.

READ
Mistrovská třída: naučte se, jak správně nanášet tmel na dřevo vlastními rukama, a studujte vlastnosti zpracování materiálu.

Jaké nástroje jsou potřeba k sejmutí vypínače ze zdi?

K sejmutí vypínače ze zdi budete potřebovat následující nářadí: šroubovák (běžný nebo křížový) na vyšroubování šroubů, dřevěnou tyč nebo nůž na sejmutí panelu nebo rámu, případně pinzetu nebo kleště na práci s dráty. Mějte na paměti, že při práci na elektrickém vedení je nejlepší používat izolované nástroje, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Všechny tyto nástroje by měly být k dispozici ve vaší domácí sadě nářadí nebo je lze zakoupit v jakémkoli železářství.

Video:

Jak odstranit vypínač ze zdi Jak rozebrat vypínač světla

Jak odstranit vypínač ze zdi vlastníma rukama.

„Sprcha dojmů“ a pokoj s měkkými stěnami: co dalšího skrývá Lukašenkovo ​​nové sídlo?

Recenze

Alex

Skvělý článek! Vždy jsem si nebyl jistý, jak správně odstranit vypínač ze zdi, ale díky těmto informacím nyní vím, jak to udělat správně. Vysvětluje krok za krokem, co musíte udělat, abyste spínač bezpečně odebrali. Zvláště užitečné bylo naučit se, že musíte nejprve vypnout elektřinu. Vždy jsem se při provádění tohoto typu práce obával o svou bezpečnost, ale nyní mám jasnou představu, jak se tomu vyhnout. Popsané metody a nástroje budou vhodné i pro provádění dalších oprav. Děkuji za podrobné vysvětlení! Teď mám něco, co mě navede, když potřebuji sundat vypínač ze zdi.

kočička

Velmi užitečný článek! Vždy jsem se trochu styděl, když jsem měl po domě věci rozebírat nebo zase skládat, ale díky tomuto návodu jsem bez problémů sebral vypínač ze zdi. Všechny kroky jsou popsány velmi srozumitelně a přístupně i pro mě, v této věci nezkušeného člověka. Je velmi pěkné, že autorka vysvětlila každý krok tak podrobně a dokonce poskytla fotografie pro názornost. Nyní mohu spínač bezpečně vyjmout a znovu nainstalovat sám, což šetří nejen můj čas, ale i peníze. Velice vám děkuji za tak užitečné informace!

Jekatěrina Smirnová

Děkujeme za podrobný návod, jak sejmout vypínač ze zdi! Někdo to může považovat za triviální úkol, ale pro mě to byla úplně nová zkušenost. Nyní se s tímto úkolem mohu s jistotou vyrovnat sám. Zvláště užitečné bylo naučit se, že před zahájením práce byste měli vypnout elektřinu pomocí jističe. Nikdy jsem si nemyslel, že je to tak důležité! Je důležité si uvědomit, že k odstranění spínače se doporučuje používat správné nástroje, aby nedošlo k poškození. Určitě si koupím šroubovák správné velikosti a odolné rukojeti. Díky vašim radám už vím, jak správně sundat vypínač, aby nedošlo k poškození vodičů a předešlo se případným nehodám. Jsem rád, že tento všední úkol nyní zvládám sám, aniž bych se musel obracet na elektrikáře. Vaše pokyny byly jednoduché a jasné a jsem si zcela jistý, že to ostatní čtenáři budou považovat za užitečné. Velice vám děkuji za podrobné pokyny krok za krokem!

READ
Indelová střecha: výrobní metody a technologie instalace

Max

Velmi užitečný článek! Nedávno jsem se rozhodl provést rekonstrukci svého bytu sám a jedním z úkolů bylo sundat vypínač ze zdi. Abych byl upřímný, neměl jsem ponětí, jak to udělat správně. Ale díky těmto pokynům vše fungovalo! Moc se mi líbilo, že každý krok byl podrobně a srozumitelně popsán. Žádné složité technické výrazy nebo matoucí návody. Vypínač se mi podařilo bez problémů sundat bez poškození zdi. Nyní mohu s jistotou říci, že si to nainstaluji zpět do sebe! Děkuji autorovi za srozumitelný návod a užitečné rady! Doporučuji všem, kteří chtějí ušetřit za volání specialisty a vyřešit tento problém sami.

Ivan Petrov

Článek je velmi užitečný a informativní. Svépomocná demontáž elektrických spínačů se může zdát jako skličující úkol, zejména pro dívky. Proto jsem si s velkým zájmem přečetl podrobné pokyny krok za krokem, které vám pomohou správně a bezpečně odstranit vypínač ze zdi. Autor velmi srozumitelně vysvětluje každou fázi procesu a text dokonce doplňuje vizuálními fotografiemi. Díky tomu jsem snadno pochopil, jak vypnout elektřinu a jak správně použít šroubovák k sejmutí krytu. Dle mého názoru je velmi užitečné, že autor věnoval bezpečnosti samostatnou část. Práce s elektřinou totiž vyžaduje zvláštní péči a doporučení pro prevenci úrazů jsou velmi důležitá. Nyní se díky tomuto článku cítím jistější při odstraňování a instalaci přepínačů. Děkuji autorovi za tak jasný a užitečný návod! Určitě doporučuji všem holkám, které se to chtějí také samy naučit.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: