Jak postavit betonový bazén vlastníma rukama

Mít vlastní bazén je snem mnoha lidí. A pokud máte na svém webu volné místo a touhu, můžete si postavit betonový bazén vlastníma rukama. Přestože tento úkol vyžaduje určitou zručnost a je časově náročný, výsledkem je luxusní bazén s dlouhou životností, ze kterého se budete vy i vaši hosté těšit po mnoho let. V tomto článku se podíváme na podrobné pokyny, jak postavit betonový bazén vlastníma rukama.

Prvním krokem je výběr místa na pozemku pro bazén. Zvažte velikost bazénu a jeho umístění vzhledem k domu nebo jiným budovám na místě. Zohledněte také terénní vlastnosti lokality a dostupnost komunikací.

Dále je potřeba vypracovat projekt bazénu a získat potřebná povolení. K tomu byste měli kontaktovat profesionálního architekta nebo specialistu na bazény.

Po obdržení potřebných dokumentů a schválení projektu může být zahájena stavba. První etapou je příprava půdy a označení místa budoucího bazénu. Poté musíte začít kopat díru. Při hloubení je třeba vzít v úvahu hloubku a tvar bazénu, což umožňuje další prostor pro betonování.

Přehled informačního článku:

1. Příprava a plánování

1.1 Určení velikosti a tvaru bazénu

1.2 Vypracování náčrtu a plánu betonáže

1.3 Stanovení potřebného materiálu a nástrojů

2. Přípravné práce

2.1 Čištění a vyrovnání plochy pro bazén

2.2 Položení základu a instalace výztuže

2.3 Instalace kanalizačního systému a přívodu vody

3. Betonování

3.1 Příprava betonové směsi

3.2 Zásyp a hutnění betonové směsi

3.3 Odbednění a vyrovnání povrchu

4. Vybavení a dokončovací práce

4.1 Instalace ventilačního a filtračního systému

4.2 Pokládka dlažby na dno a stěny bazénu

4.3 Instalace dekorativních prvků a doplňků

5. Uvedení do provozu a údržba

5. Uvedení do provozu a údržba

5.1 Naplnění bazénu vodou a kontrola těsnosti

5.2 Připojení topného a chloračního systému

5.3 Pravidelná údržba a péče o bazén

Příprava staveniště pro stavbu

Před zahájením prací je nutné určit místo, kde bude bazén umístěn. Vezměte prosím na vědomí následující důležité faktory:

1. Výběr vhodné lokality

Ideální možností je plochá a stabilní platforma, která splňuje následující požadavky:

1 Dostatečně velký prostor pro instalaci bazénu s přihlédnutím k doplňkovým prvkům (schody, hydromasážní systémy atd.).
2 Absence stromů a keřů, které se mohou dostat do bazénu a vést k jeho kontaminaci.
3 Vzdálenost od domů, aby se zabránilo padajícímu listí, větvím atd. v bazénu.
4 Nedostatek podzemních inženýrských sítí, jako je kanalizace, vodovod, elektrické vedení atd.
5 Pohodlný přístup na staveniště a dostatečný prostor pro příjezd techniky a materiálu.

2. Čištění vegetace a nánosů půdy

Po výběru stanoviště je nutné jej očistit od vegetace a dalších nánosů půdy. Odstraňte trávu, keře, kameny a další překážky, které mohou překážet při stavbě.

READ
Jak vybrat perfektní přehoz

Doporučuje se také provést geologické a hydrologické studie území. Umožní vám určit hladinu spodní vody, abyste se vyhnuli problémům spojeným s jejím stoupáním a vstupem do bazénu.

Je důležité si uvědomit, že povrch musí být hladký a stabilní. Pokud jsou v oblasti výmoly nebo nerovné oblasti, musí být odstraněny speciálními technikami nebo ručními metodami. Vyhnete se tak problémům s instalací a dodatečným nákladům na stavbu základů.

Dalším krokem je vytvoření půdních polštářků pro základnu bazénu a vylití betonové desky. O tom bude řeč v další části návodu.

Vývoj projektu bazénu

Chcete-li úspěšně realizovat stavbu bazénu, budete muset vypracovat projekt, který zahrnuje všechny potřebné parametry a vlastnosti budoucí struktury. V této části se podíváme na hlavní fáze vývoje projektu bazénu.

1. Definování cílů a požadavků

Prvním krokem při vývoji projektu je stanovení cílů a požadavků na budoucí bazén. Co přesně chcete z této budovy získat? Je bazén určený ke koupání, relaxaci nebo aktivnímu odpočinku? Jaká by měla být jeho hloubka a plocha? Jaké další vybavení by mělo být zajištěno, jako je osvětlení, fontány nebo hydromasážní systémy? Definování cílů a požadavků zúží rozsah vyhledávání a zjednoduší zbývající fáze návrhu.

2. Příprava plánu lokality

Před zahájením návrhu bazénu je nutné připravit plán místa, na kterém bude konstrukce umístěna. Zvažte geometrické rysy lokality, její topografii a možná omezení. Zvažte také umístění místa vzhledem ke slunci, abyste určili, kde bude bazén ve stínu nebo kde bude maximální množství slunečního světla.

3. Výběr typu bazénu a stavebních materiálů

V této fázi je třeba zvolit typ bazénu, který bude splňovat vaše cíle a požadavky. Existují různé typy bazénů: bazény, dětské bazény, dekorativní bazény atd. Kromě toho je třeba rozhodnout o materiálech, ze kterých bude bazén postaven. Nejoblíbenější variantou je betonový bazén, protože je vysoce odolný a má dlouhou životnost.

4. Navrhování a kreslení plánu

Dalším krokem je navrhnout a nakreslit plán bazénu. V této fázi bude určeno umístění bazénu na místě, jeho tvar, hloubka, rozměry a další charakteristiky. Při navrhování vyhledejte pomoc profesionálních designérů nebo inženýrů, abyste získali optimální řešení pro vaše potřeby.

5. Vývoj technických charakteristik

Při zpracování projektu bazénu nezapomeňte zohlednit všechny technické parametry a požadavky. Zahrňte funkce systému filtrace vody, zařízení pro ohřev vody, sprinklerového systému a dalších důležitých prvků. Je třeba vzít v úvahu také bezpečnostní aspekty, včetně plotu nebo bariéry kolem bazénu.

Jakmile dokončíte návrh bazénu a vezmete v úvahu všechny výše uvedené kroky, budete připraveni pokračovat a začít stavět svůj bazén.

READ
Jak používat zařízení Karcher na mytí oken: vybavení zařízení, provozní řád

Výběr materiálů a nástrojů

Než začnete stavět betonový bazén s vlastními rukama, musíte správně připravit všechny potřebné materiály a nástroje.

Hlavním materiálem pro stavbu bazénu je beton. Při výběru betonu byste měli věnovat pozornost jeho značce a kvalitě. Pro bazén se doporučuje používat beton třídy ne nižší než B20, který se vyznačuje vysokou pevností a odolností.

Také pro stavbu bazénu budete potřebovat výztuž, která dodává konstrukci další pevnost. Velikost a počet výztužných tyčí závisí na velikosti a hloubce bazénu. Vezměte prosím na vědomí, že kování musí být chráněno před korozí, k tomu je nejprve naneste antikorozní nátěr.

Dalším důležitým materiálem je hydroizolace, která ochrání beton před pronikáním vlhkosti. Pro hydroizolaci můžete použít různé materiály, jako jsou: hydroizolační fólie, rolovací membrány nebo tekutá hydroizolace.

K vytvoření obkladů kolem bazénu budete potřebovat keramické nebo kamenné obklady. Musí být odolný proti vlhkosti a chemikáliím. Pro pokládku obkladů potřebujete také lepidlo a spárovací hmotu.

Při stavbě bazénu budete potřebovat různé nástroje. Budete potřebovat: spárovačku na nanášení betonu, paličku na odstranění vzduchových bublin, měsíce na urovnání betonu, motyku na odstranění zeminy, nivelaci na urovnání ploch, krumpáč a lopatu na kypření půdy a mnoho dalších.

Nezapomeňte na ochranné pomůcky: rukavice, masku, brýle a sluchátka, které zajistí vaši bezpečnost při práci.

Výběr správných materiálů a nástrojů je klíčovým krokem při stavbě betonového bazénu vlastníma rukama. Chcete-li se dozvědět více o materiálech a nástrojích potřebných pro váš projekt, kontaktujte odborníka.

Montáž výkopů a základů

Chcete-li určit hloubku jámy, musíte vypočítat, na jaké úrovni bude dno bazénu, a také vzít v úvahu požadovanou tloušťku povlaku dna a stěny. Obvykle je hloubka bazénu mezi 1,5 a 2 metry, ale můžete si vybrat libovolnou hloubku v závislosti na vašich potřebách a preferencích. Je také důležité vzít v úvahu nutnost instalace drenážního systému pro odstranění přebytečné vody v případě nepředvídaných situací.

Po vykopání díry byste měli postavit základ pro budoucí bazén – základ. Základ musí být pevný a bezpečný, aby unesl váhu bazénu a zabránil jeho prohýbání nebo deformaci. K tomu se doporučuje použít železobetonové desky nebo sloupy vyplněné betonem.

Je důležité zajistit, aby dno jámy a základ byly rovné a vodorovné. V opačném případě může být bazén křivý a nerovný, což zkomplikuje jeho další provoz.

Položení betonové desky

Přípravné práce

Před položením betonové desky je nutné provést řadu přípravných prací:

  1. Zkontrolujte rovinnost podkladu, na který bude deska položena. V případě potřeby jej vyrovnejte odstraněním nerovných povrchů a zeminy. Poté povrch zhutněte.
  2. Umístěte obrubníkové cihly na místo, aby podpíraly desku. Umístěte je podél obvodu bazénu a zajistěte.
  3. V případě potřeby označte umístění otvorů pro podvodní filtry a odtoky vody.
READ
Jak malovat stěny vzorem pomocí barvy na vodní bázi?

Položení betonové desky

Položení betonové desky

Proces pokládky betonové desky je následující:

  1. Betonovou směs připravte podle pokynů výrobce. Věnujte pozornost proporcím a pravidlům míchání.
  2. Na připravený podklad naneseme v rovnoměrné vrstvě vrstvu betonové směsi. Rovnoměrně rozetřete a vyrovnejte omítkou.
  3. Umístěte betonové desky na vrstvu betonové směsi. Snažte se je umístit co nejrovnoměrněji a nejúhledněji.
  4. Desky zafixujte v betonové směsi jemným přitlačením a odstraněním přebytečného betonu z povrchu desky.
  5. Zkontrolujte vodorovnost a vodorovnost desky pomocí vodováhy. V případě potřeby jej upravte.
  6. Opakujte proces instalace desky pro všechny ostatní oblasti bazénu.

Jakmile jsou všechny desky položeny a zajištěny, nechte beton vyschnout a ztvrdnout. Poté přejděte k další fázi práce na bazénu.

Tabulka: Výhody betonové desky pro bazén

Výhody betonové desky
Vysoká pevnost a odolnost
Odolný vůči vodě a chemikáliím
Snadná instalace a údržba
Možnost různých designových řešení a textur

Otázky a odpovědi:

Jak dlouho trvá postavit betonový bazén vlastníma rukama?

Doba potřebná k vybudování betonového bazénu vlastními rukama závisí na různých faktorech, jako je velikost bazénu, dostupnost materiálů a nástrojů, úroveň zkušeností stavitele atd. V průměru může proces výstavby trvat několik týdnů na několik měsíců.

Jaké jsou základní kroky při stavbě betonového bazénu vlastními rukama?

Mezi základní kroky stavby betonového bazénu patří příprava a vyrovnání staveniště, montáž bednění, pokládka výztuže, zalití betonem, vytvoření vodovodního a filtračního systému, montáž obkladů a obložení stěn a dna bazénu, montáž topení a systém osvětlení.

Jaké materiály a nástroje potřebujete k vybudování betonového bazénu vlastníma rukama?

Pro stavbu betonového bazénu budete potřebovat následující materiály: beton, výztuž, bednění, obklady na obklady stěn a dna bazénu, speciální lepidla a základní nátěry, systém přívodu vody a filtrace, systém vytápění a osvětlení. Dále budete potřebovat nářadí, jako je lopata, bagr, míchačka na beton, špachtle, pily, šroubováky a další běžné stavební nářadí.

Kolik to bude stát postavit betonový bazén vlastníma rukama?

Náklady na stavbu betonového bazénu pro vlastní potřebu závisí na mnoha faktorech, včetně velikosti bazénu, výběru materiálů, mzdových nákladů atd. V průměru se náklady mohou pohybovat od několika tisíc do desítek tisíc dolarů. Postavit si betonový bazén svépomocí je však často cenově výhodnější varianta ve srovnání s najmutím profesionála.

Video:

Dokončení výstavby betonového bazénu. Stavba bazénu (BETONOVÁ FÓLIE) # 3. ČÁST

Betonový bazén ve stylu Infinity

⚫Úžasná stavba STRÁNKY a SILNICE pro auta – Workshop Udělej si sám, část 4

Recenze

Ivan

Článek je velmi užitečný a informativní, ideální pro ty, kteří chtějí postavit betonový bazén vlastníma rukama. Vždy jsem snil o vlastním bazénu, ale myslel jsem si, že je to velmi obtížné a drahé. Díky tomuto návodu krok za krokem jsem si však uvědomil, že možné je všechno. Autor podrobně popisuje všechny fáze prací od výběru místa pro bazén až po jeho dokončení. Líbilo se mi hlavně to, že radí s výběrem materiálů a mluví o různých způsobech zpevnění stěn a dna bazénu. Tento materiál představuje různé typy filtračních systémů a produktů pro čištění vody. To je velmi důležité, protože při stavbě bazénu je nutné vzít v úvahu všechny vlastnosti a vybrat ty nejlepší možnosti vybavení. Líbilo se mi, že se autor dělí o své zkušenosti a dává praktické rady. Doporučuje například poradit se s profesionály a brát přípravu místa vážně. Díky těmto doporučením se můžete v budoucnu vyhnout chybám a problémům. Stavba bazénu je samozřejmě složitý úkol, který vyžaduje čas, úsilí a náklady. Ale s pomocí těchto pokynů jsem si jistý, že tento úkol zvládnu. Jednoho dne, až bude bazén hotový, si v něm budu moci užívat a relaxovat s rodinou a přáteli. Děkuji autorovi za tak užitečný článek!

READ
Jak určit fázi a nulu pomocí indikačního šroubováku, multimetru a indikátoru napětí

Natálie_98

Článek je velmi užitečný a informativní. Vždy jsem snil o vlastním bazénu, ale myslel jsem si, že postavit betonový bazén je příliš složité a drahé. Díky tomuto návodu krok za krokem jsem si však uvědomil, že to lze udělat sám. Autor podrobně popisuje každou fázi prací od plánování a výběru vhodné plochy pro bazén až po dokončení. Příklady a ilustrace pomáhají lépe porozumět procesu výstavby a správnému výběru materiálů a nástrojů. Za důležité považuji především rady ohledně uspořádání drenážního systému a výběru vhodného skimmeru a filtru do bazénu. Čistota vody je přece to hlavní! Autor navíc dává mnoho užitečných rad, jak o bazén pečovat a udržovat jej v dobrém stavu. Líbilo se mi, že článek pokrývá všechny aspekty stavby bazénu, od začátku až do konce. To mi umožňuje získat úplný obrázek a připravit se na všechny fáze práce. Postavit bazén vlastníma rukama může být obtížné, ale díky těmto pokynům se cítím jistější a připravenější přijmout svůj plán. Doufám, že v blízké budoucnosti budu mít vlastní betonový bazén, který si díky tomuto článku postavím sám. Děkuji autorovi za jasný a srozumitelný návod!

zmije

Článek je velmi užitečný a informativní! Vždy jsem snil o vlastním bazénu, ale myslel jsem si, že jeho vybudování zabere spoustu času a peněz. Díky podrobným pokynům uvedeným v tomto článku jsem si však uvědomil, že takový projekt je docela proveditelný a dokonce i příjemný. Hlavně se mi líbilo, jak autor rozebral postup výstavby na etapy. To nejen usnadňuje úkol, ale také pomáhá rozdělit projekt na menší cíle. Tento přístup vám umožňuje postupovat a získat uspokojení z vykonané práce. Navíc jsem si všiml, že článek obsahuje mnoho užitečných tipů a doporučení. Autor varuje před možnými chybami a radí, jak se jich vyvarovat. Jsou to velmi cenné informace, které mi pomohou vyhnout se zbytečným potížím a ušetřit peníze. Nyní mám díky tomuto článku akční plán. Jsem si jistý, že si dokážu postavit svůj vlastní betonový bazén a užít si ho se svou rodinou a přáteli. Mnohokrát děkuji autorovi za tak podrobné pokyny a podněty, které mi dodaly důvěru v mé schopnosti a realizaci mých snů!

READ
Jak vyrobit parní generátor vlastníma rukama: užitečné tipy pro domácí řemeslníky

Alexey Smirnov

Článek je velmi užitečný a zajímavý. Vždy jsem snil o vlastním bazénu, ale myslel jsem si, že je to velmi obtížné a drahé. Díky těmto informacím jsem si však uvědomil, že betonový bazén můžete vyrobit vlastníma rukama. Líbilo se mi, že autor podrobně popisuje každou fázi procesu: příprava staveniště, vytvoření bednění, pokládka výztuže, lití betonu a obklad. Díky instrukcím krok za krokem můžete snadno pochopit proces a dokončit veškerou práci sami. Ocenil jsem také rady s výběrem materiálů a nástrojů. Autor dal užitečná doporučení pro výběr vysoce kvalitního betonu, výztuže a speciálních drenážních systémů. To pomůže vyhnout se chybám a dosáhnout dlouhé životnosti struktury. Obzvláště se mi líbila sekce o bezpečnosti. Autor podrobně popsal opatření a doporučení pro bezpečnou práci. To je velmi důležité, protože stavba bazénu je vážná a zodpovědná věc. Cítím inspiraci a jistotu, že dokážu postavit svůj vlastní betonový bazén. Tento článek mi dal všechny znalosti a rady, které jsem potřeboval k úspěšnému dokončení projektu. Teď čekám na léto, abych si užil svůj útulný a originální bazén!

Alexej Ivanov

Velmi mě zajímá stavba betonového bazénu sama a tento podrobný návod krok za krokem byl zjevením. Vždy jsem snil o vlastním bazénu na svém pozemku a tento materiál mi dává konkrétní pokyny, které mi pomohou proměnit můj sen ve skutečnost. Líbila se mi především přehlednost a přehlednost kroků a také důležité rady při výběru materiálů a vybavení. Nyní jsem si jistý, že mohu bazén postavit sám, aniž bych přitahoval další pracovní sílu. Jsem velmi vděčný autorovi za jeho práci a podrobný rozbor každé etapy. Nemůžu se dočkat, až začnu stavět a užívat si svůj vlastní bazén!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: