Jak připojit třížilový vodič k zástrčce

Správné připojení třívodičového vodiče k zástrčce je důležitým krokem k zajištění bezpečnosti a funkčnosti elektrické sítě ve vaší domácnosti nebo firmě. Nesprávné připojení může vést ke zkratu, přehřátí a dokonce požáru. Proto je prioritou dodržování pokynů a provádění procesu s maximální opatrností.

Před zahájením práce se musíte ujistit, že máte všechny potřebné nástroje: třížilový drát, zástrčku, šroubovák, nůžky na drát, svorkovnici a v případě potřeby izolační pásku. Také se ujistěte, že jste vypnuli elektřinu na příslušném elektrickém panelu.

Dále postupujte podle následujících kroků a připojte třížilový vodič k zástrčce:

 1. Pomocí šroubováku opatrně odstraňte šrouby na zástrčce, abyste ji otevřeli.
 2. Zkontrolujte drát a ujistěte se, že není poškozen a že jeho izolace je zcela neporušená. Pokud je drát poškozený, vyměňte jej za nový.
 3. Pomocí nůžek na drát odstraňte z konců drátu přibližně 2 centimetry izolace.
 4. Seznamte se se značením vodičů: zelená nebo žlutá označuje zemnící vodič, modrá je nulový vodič a hnědý (nebo černý) je fázový vodič.
 5. Podle barevného kódu připojte otevřené konce vodiče k odpovídajícím svorkám na zástrčce. Nulový vodič (modrý) je připojen ke středu zástrčky, zemnící vodič (zelený nebo žlutý) je připojen ke spodní svorce a fázový vodič (hnědý nebo černý) je připojen k horní svorce.
 6. Ujistěte se, že jsou vodiče pevně usazeny ve svorkách zástrčky a šrouby jsou bezpečně utaženy.
 7. Uzavřete zátku opatrným zašroubováním šroubů na místo.

Je důležité si uvědomit, že práce s elektřinou je nebezpečná. Pokud nemáte zkušenosti s elektroinstalačními pracemi, je lepší se obrátit na profesionály. Elektrické problémy mohou způsobit nehody. Bezpečnost je vždy na prvním místě!

Připojení třívodičového vodiče k zástrčce je důležitý postup, který vyžaduje péči a dodržování všech bezpečnostních pravidel. Doufáme, že vám tento podrobný průvodce pomůže dokončit úkol a zajistit spolehlivé napájení ve vaší domácnosti nebo kanceláři.

Připojení třívodičového vodiče k zástrčce: pokyny krok za krokem

Připojení třívodičového vodiče k zástrčce: pokyny krok za krokem

Připojení třívodičového vodiče k zástrčce se může zdát jako skličující úkol, ale dodržování pokynů vám pomůže provést to bezpečně a správně. Následuj tyto kroky:

Krok 1: Vypněte elektrický systém

Chcete-li začít pracovat, musíte vypnout elektrický systém. Najděte hlavní jistič nebo jistič na vašem elektrickém panelu a přepněte jej do polohy „Vypnuto“. Než budete pokračovat, ujistěte se, že je výpadek napájení zcela dokončen.

READ
Skočec: pěstování ze semen a odrůdové vlastnosti plodiny

Krok 2: Připravte třížilový drát

Demontujte konec třívodičového drátu a uvolněte přibližně 2 centimetry každého drátu. Poté odstraňte izolaci z otevřených konců vodičů pomocí kancelářské sponky nebo nůžek na drát, aby byl zajištěn dobrý kontakt.

Krok 3: Připravte vidličku

Zkontrolujte, zda zástrčka pasuje na třívodičový vodič a umístěte na zástrčku odpovídající otvory pro fázový, nulový a zemnící vodič.

Krok 4: Připojte vodiče k zástrčce

Připojte vodiče k zástrčce vložením příslušných vodičů do odpovídajících otvorů v zástrčce. Ujistěte se, že jsou dráty utažené a že žádné nechráněné dráty nevyčnívají nebo se vzájemně nedotýkají. Pokud existují šrouby k zajištění vodičů, utáhněte je pevně, abyste zajistili bezpečné spojení.

Krok 5: Zavřete zástrčku

Po připojení vodičů k zástrčce zavřete zástrčku a ujistěte se, že vodiče nevyvíjejí žádné mechanické namáhání. Vezměte prosím na vědomí, že izolace vodičů nesmí být poškozena nebo zcela odstraněna během procesu zavírání zástrčky.

Po dokončení všech těchto kroků se ujistěte, že jsou vodiče správně připojeny k zástrčce a že všechna připojení jsou dobře izolována a zajištěna. Před opětovným zapnutím zapněte elektrický systém a zkontrolujte, zda vše funguje bezpečně a spolehlivě.

Výběr správného třížilového vodiče

Výběr správného třížilového vodiče

Připojení třívodičového vodiče k zástrčce je důležité pro zajištění bezpečnosti a správného provozu elektrických zařízení. Při výběru třížilového drátu je třeba zvážit několik klíčových faktorů:

1. Napětí a proud

Prvním krokem při výběru 220vodičového drátu je určení napětí a proudu, který bude drátem protékat. Například domácí elektrické systémy obvykle používají vodič 16 V a až XNUMX A. Ujistěte se, že vybraný vodič splňuje požadované specifikace napětí a proudu.

2. Typ drátu

2. Typ drátu

Dalším krokem je výběr typu třížilového vodiče. Existuje několik typů drátů, včetně měděného a hliníkového drátu. Měděný drát má lepší elektrickou vodivost a je odolný vůči oxidaci, ale je dražší. Hliníkový drát je levnější, ale méně účinný při vedení elektřiny. V závislosti na vašich potřebách a rozpočtu vyberte vhodný typ drátu.

Při připojování třívodičového vodiče nezapomeňte být opatrní a dodržovat bezpečnostní pokyny. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, je lepší kontaktovat odborníka, který drát správně a bezpečně připojí.

READ
Polocihelné zdivo: začátek dobývání stavebních vrcholů

Příprava zástrčky pro připojení vodiče

Než začnete připojovat třívodičový vodič k zástrčce, musíte provést nějakou přípravu. V této části projdeme všechny nezbytné kroky, které vám pomohou správně připravit zástrčku pro připojení vodiče.

Krok 1: Zkontrolujte celkový stav zástrčky

Krok 1: Zkontrolujte celkový stav zástrčky

Před zahájením práce pečlivě zkontrolujte vidlici. Ujistěte se, že není viditelně poškozeno a že všechny díly jsou funkční. Zkontrolujte, zda kontakty nejsou ohnuté nebo poškozené.

Krok 2: Odpojení zástrčky od zdroje napájení

Krok 2: Odpojení zástrčky od zdroje napájení

Před prací se zástrčkou byste ji měli vždy odpojit od zdroje napájení. Ujistěte se, že napájecí kabel není zapojen do zásuvky.

Krok 3: Příprava nástrojů a materiálů

Krok 3: Příprava nástrojů a materiálů

K dokončení práce budete potřebovat následující nástroje a materiály:

 1. Šroubovák
 2. Řezný nástroj (například nůžky nebo nůž)
 3. Izolační páska

Krok 4: Oddělení vodiče

Krok 4: Oddělení vodiče

Pečlivě zkontrolujte konec vodiče a najděte tři části: fázový vodič (obvykle červený), nulový vodič (obvykle modrý) a zemnící vodič (obvykle zelený nebo žlutý). Pokud drát není barevně označen, ujistěte se, že máte správné informace o barevném kódování drátu.

Pomocí řezacího nástroje opatrně oddělte konec drátu na pár centimetrů, abyste měli přístup k jednotlivým pramenům drátu. Dávejte pozor, abyste nepoškodili prameny drátu.

Krok 5: Příprava vidlice

Vezměte zástrčku a otevřete ji odšroubováním uzávěru nebo plastových upevňovacích prvků. Ujistěte se, že zástrčka je čistá a všechny části jsou uvnitř.

Nyní musíte určit, kam připojit vodiče uvnitř zástrčky. Tato místa jsou označena písmeny nebo symboly, obvykle L (fázový vodič), N (nulový vodič) a E (zemnící vodič).

Postupujte podle pokynů výrobce zástrčky a zjistěte, kam přesně vložit jednotlivé vodiče. Pokud pokyny nejsou k dispozici, vodiče by měly být obecně vloženy do následujících míst:

 • Fázový vodič (obvykle červený) se zasune do otvoru označeného L.
 • Nulový vodič (obvykle modrý) se zasune do otvoru označeného N.
 • Zemnící vodič (obvykle zelený nebo žlutý) se zasune do otvoru označeného E.

Dávejte pozor, abyste nezaměnili vodiče, protože to může způsobit nesprávnou funkci a dokonce i poškození elektrického systému.

Zástrčka je nyní připravena k připojení vodiče.

Nástroje potřebné k přípravě vidličky

Nástroje potřebné k přípravě vidličky

Pro správnou přípravu vidlice jsou zapotřebí následující nástroje:

 • Šroubovák
 • Skřipec
 • Izolační páska
 • Svorkovnice (svazky)
READ
Materiály pro dřevoobráběcí nástroje

K odšroubování šroubů na držáku zásuvky a zástrčky je potřeba šroubovák. K řezání izolace drátu budete potřebovat řezačky drátu. Elektrická páska se používá k bezpečné izolaci vodičů po připojení. Svorkovnice (svazky) pomohou úhledně svázat vodiče uvnitř zástrčky a zabránit jejich zkroucení.

Kroky pro přípravu zástrčky pro připojení vodiče

Kroky pro přípravu zástrčky pro připojení vodiče

 1. K připojení vodiče používejte pouze novou nebo správně fungující zástrčku. Zkontrolujte, zda jsou všechny kontakty uvnitř zástrčky neporušené a zda nejeví známky poškození.
 2. Před zahájením práce se ujistěte, že je vodič odpojen od napájení. Vypněte vypínač nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
 3. Odizolujte konce vodičů pomocí speciálního nástroje nebo izolaci opatrně odstřihněte nůžkami. Na konci vodiče ponechejte pouze malé množství izolace (přibližně 1-2 cm), aby bylo zajištěno bezpečné spojení.
 4. Zkontrolujte každý pramen drátu a ujistěte se, že není poškozený nebo odkrytý. Pokud je zjištěno poškození, nedoporučuje se používat takový drát.
 5. Pomocí šroubováku uvolněte dvě zátky na zástrčce, aby bylo možné zasunout drát do otvoru v zástrčce.
 6. Vložte konce drátu do odpovídajících otvorů v zástrčce. Správné zapojení vyžaduje vložení živého (žhavého) vodiče do správně označeného otvoru (obvykle označeného L nebo číslem 1), neutrálního vodiče do otvoru označeného N a zemnícího (ochranného) vodiče do otvoru označeného E.
 7. Utáhněte víčka zástrčky, abyste bezpečně zajistili drát uvnitř zástrčky. Ujistěte se, že je kabel bezpečně upevněn a nemůže náhodně vyklouznout ze zástrčky.
 8. Zkontrolujte, zda je vodič správně nainstalován v zástrčce. Ujistěte se, že je vodič mimo svorky a je bezpečně usazen v otvorech zástrčky.
 9. Zkontrolujte, zda je vodič správně připojen pomocí multimetru. Nastavte multimetr do režimu testu kontinuity a zkontrolujte elektrickou kontinuitu mezi každým kolíkem zástrčky a příslušným vodičem.
 10. Po kontrole, zda je vodič správně připojen k zástrčce, můžete zástrčku připojit ke zdroji napájení a zkontrolovat funkčnost připojeného vodiče.

Otázky a odpovědi:

Jak víte, který vodič odpovídá zemi?

Zemnící vodič je obvykle zelený nebo žlutý. Je navržen tak, aby zajistil bezpečnost elektrických zařízení a zabránil možnosti úrazu elektrickým proudem. Pokud je v třívodičovém vodiči zelený nebo žlutý vodič, pak je to zemnící vodič. Pokud nemáte vodič této barvy, doporučuje se poradit se s odborníkem, abyste určili správné připojení vodičů k zástrčce.

READ
Jak připevnit verandu k polykarbonátovému domu. Fotografie různých typů verand

Video:

Zástrčka (úhlová) + drát nebo kabel + přenosná zásuvka = Dobrý prodlužovací kabel pro kutily.

Jak připojit zástrčku

JAK SPRÁVNĚ PŘIPOJIT DRÁT DO ZÁSTRČKY

Recenze

Kateřina

Velmi užitečný článek! Velmi často se musíte vypořádat s problémem připojení třívodičového drátu k zástrčce. Dříve jsem při takových manipulacích vždy zažíval nejistotu až strach. Nyní se díky těmto podrobným pokynům mohu s tímto úkolem snadno a správně vyrovnat. Každá fáze je podrobně a jasně popsána, což vám umožní vyhnout se chybám a poškození. Nyní se cítím jistý ve svých schopnostech a mohu snadno změnit kabeláž a zajistit ji v bezpečí. Děkuji autorovi za tak užitečné a srozumitelné informace! Již není třeba se uchylovat k vnější pomoci a dávat peníze elektrikářům. Samozřejmě byste měli pamatovat na bezpečnost a dodržovat všechny požadavky a pravidla připojení. Tento článek určitě doporučím všem svým přátelům!

Alexander Ivanov

Článek jsem se zájmem přečetl, od poslední doby se aktivně zapojuji do samostatných domácích oprav. Naučit se pravidla elektrické bezpečnosti a vědět, jak správně připojit kabeláž, je důležité pro každého majitele domu. V článku jsem našel užitečné a jednoduché pokyny krok za krokem, které mi pomohou dokončit úkol bezpečně a efektivně. Je velmi užitečné vědět, že třížilový vodič se skládá ze tří vodičů různých barev: fáze, nula a země. Každý drát má svou vlastní funkci a připojení vyžaduje přísné dodržování pravidel. Podrobné kroky mi pomohly pochopit, jak připojit vodiče k zástrčce, aniž bych riskoval sebe nebo svůj domov. Bylo také velmi užitečné dozvědět se o nutnosti používat správné nástroje a materiály pro připojení vodiče k zástrčce. To vše zaručuje bezpečnost a spolehlivost elektroinstalace. Po přečtení článku určitě otestuji své dovednosti a budu si jist, že všechno zvládnu správně. Moc děkuji autorovi článku za dostupné a užitečné vysvětlení. Nyní se cítím jistější ve své schopnosti a jsem připraven přijmout nové výzvy v oblasti renovace domů. Doporučuji všem přečíst si tento článek, pokud se chcete naučit, jak správně zapojit třívodičový vodič do zástrčky!

Gennady

Skvělý článek! Zrovna nedávno jsem potřeboval připojit třívodičový drát k zástrčce a nevěděl jsem, jak to udělat správně. S pomocí tohoto podrobného návodu bylo vše velmi jasné a jednoduché. Nyní jsem si jistý, že jsem kabel připojil bezpečně a v budoucnu nenarazím na problémy. Díky podrobným vysvětlením a přehledným ilustracím jsem všechny kroky bez problémů zvládl sám. Je skvělé, že autor článku věnoval pozornost třížilovému drátu, protože vyžaduje speciální dovednosti a znalosti. Článek mi moc pomohl, děkuji! Více užitečných a srozumitelných materiálů, jako je tento!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: