Jak správně změřit dveřní otvor pro instalaci posuvných dveří?

Instalace posuvných dveří může proměnit váš interiér a zvýšit pohodlí při využití prostoru. Aby však vše proběhlo hladce, je nutné správně změřit dveřní otvor. Správné měření vám pomůže vybrat správnou velikost dveří a vyhnout se problémům s instalací. Je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů, jako je typ dveří, rozpětí, šířka otvoru, výška stropu a struktura stěny. V tomto článku se podíváme na pokyny krok za krokem, které vám pomohou správně změřit dveře před instalací posuvných dveří.

Prvním krokem je určit typ dveří, které chcete nainstalovat. Existuje několik různých typů posuvných dveří, jako jsou jednoduché a dvoukřídlé dveře, zapuštěné a přisazené. V závislosti na typu dveří se mohou požadavky na měření lišit.

Určení rozpětí je jedním z důležitých aspektů při měření dveří. Rozpětí je vzdálenost od jednoho vertikálního nosného prvku k druhému. Určuje šířku otvoru, který bude potřeba zavřít dveřmi. Je důležité vzít v úvahu, že rozpětí a šířka otvoru se nemusí shodovat kvůli přítomnosti svahů nebo jiných konstrukčních prvků. Je nutné přesně změřit šířku otvoru v několika bodech, aby bylo možné zohlednit všechny nerovnosti stěn a získat přesné rozměry pro objednávku posuvných dveří.

Při objednávce posuvných dveří je také důležité zvážit výšku stropu. Abyste se vyhnuli problémům s instalací dveří, musíte zajistit, aby byl strop dostatečně vysoký, aby se do něj vešel typ dveří, který si vyberete. V opačném případě budete možná muset provést další práce na stropě.

Jak správně změřit dveře

Instalace posuvných dveří může výrazně zlepšit funkčnost a vzhled místnosti. Aby však byla instalace provedena správně, je nutné přesně změřit dveřní otvor. V této části se podíváme na podrobné pokyny pro měření dveřního otvoru pro instalaci posuvných dveří.

Krok 1: Shromážděte potřebné nástroje

Krok 1: Shromážděte potřebné nástroje

Než začnete měřit dveře, ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje. Budete potřebovat:

1. Měřicí páska nebo svinovací metr.
2. Tužka a papír pro záznam měření.

Krok 2: Změřte šířku a výšku dveří

Krok 2: Změřte šířku a výšku dveří

Nejprve změřte šířku dveří. Umístěte měřicí pásku nebo metr vodorovně od jednoho vnitřního rohu otvoru ke druhému a zapište výslednou hodnotu.

READ
Střešní římsa a její struktura: popis a charakteristika, foto

Poté změřte výšku dveří. Umístěte krejčovský metr nebo metr svisle od horního vnitřního rohu otvoru ke spodnímu a zapište si výslednou hodnotu.

Při měření buďte opatrní a přesní, abyste získali správné rozměry dveří.

Krok 3: Změřte hloubku dveří

Krok 3: Změřte hloubku dveří

Pro instalaci posuvných dveří je také důležité znát hloubku dveřního otvoru. Změřte vzdálenost od přední části dveří k zadní stěně a zapište hodnotu.

Toto měření pomůže určit, jaký typ posuvných dveří bude pasovat do vašeho otvoru.

Podle těchto podrobných pokynů můžete přesně změřit dveřní otvor pro instalaci posuvných dveří. To vám pomůže vybrat správné dveře a zajistit správnou instalaci.

Měřicí nástroje

Měřicí nástroje

Pro správné změření dveří před instalací posuvných dveří budete potřebovat následující nástroje:

 • Měřicí páska – pro měření šířky dveří.
 • Úroveň – pro kontrolu svislosti stěn a měření výšky dveří.
 • Pravítko – pro přesné měření velikosti otvoru a vzdálenosti mezi předměty.
 • Tužka – pro značky a značení na stěnách a podlahách.
 • Papír a pero – pro záznam výsledků měření.

Ujistěte se, že všechny nástroje jsou v dobrém stavu a připravené k použití. To vám pomůže získat přesné a spolehlivé výsledky měření. Pokuste se provádět měření pečlivě a přesně, abyste eliminovali možné chyby.

Příprava před měřením

Než začnete měřit dveře pro instalaci posuvných dveří, musíte provést několik přípravných kroků:

Zkontrolujte dveře

Zkontrolujte dveře

Před měřením pečlivě zkontrolujte dveře. Ujistěte se, že je dostatečně prostorný, aby se do něj vešly posuvné dveře, a že v něm nejsou žádné překážky, které by mohly bránit správné instalaci.

Vyčistěte otvor od tapety nebo barvy

Pokud je na stěnách otvoru tapeta nebo vrstva barvy, před měřením ji odstraňte. To vám umožní získat přesnější měření a správně odhadnout velikost otvoru pro instalaci posuvných dveří.

Změřte výšku otvoru

Pomocí měřicí pásky určete výšku dveří. Měření se provádějí od podlahy ke stropu s ohledem na možné nerovnosti podlahy. Zaznamenejte výslednou hodnotu.

Změřte šířku otvoru

Dalším krokem je změření šířky dveří. Chcete-li to provést, změřte vzdálenost mezi stěnami na obou stranách. Pozor na případné nesrovnalosti a výslednou hodnotu si zapište.

READ
Jak vybrat plynový kondenzační kotel: tipy, jak se vyhnout záměně v mnoha možnostech

Po dokončení těchto přípravných kroků můžete začít měřit dveře pomocí získaných dat.

Měření šířky dveří

Krok 1: Příprava na měření

Než začnete měřit šířku dveří, musíte se ujistit, že máte potřebné nástroje:

 • měřicí páska;
 • Tužka nebo značka;
 • Poznámkový blok nebo kus papíru na poznámky.

Doporučuje se také zkontrolovat, zda se v otvoru nenacházejí žádné překážky, jako je nábytek nebo jiné předměty.

Krok 2: Začněte měřit

Krok 2: Začněte měřit

Jděte ke dveřím a vezměte si měřicí pásku.

 1. Začněte měřit na stěně vlevo od otvoru. Konec pásky připevněte ke stěně a protáhněte ji otvorem na protější stěnu.
 2. Výslednou šířku si zapište do sešitu nebo na papír.

Pokud mají dveře nerovnosti nebo sklony, doporučuje se provést několik měření v různých úrovních a ze získaných hodnot vzít nejmenší šířku.

Poté můžete přistoupit k měření výšky dveří a dalších nezbytných měření.

Měření výšky dveří

Pokyny krok za krokem pro měření výšky dveří:

Pokyny krok za krokem pro měření výšky dveří:

 1. Odstraňte stávající dveře: Než začnete s měřením, musíte odstranit stará dvířka, pokud jsou nainstalovaná. Jinak budou měření nepřesná.
 2. Vyčistěte otvor: Ujistěte se, že v otvoru nejsou žádné překážky, které by mohly bránit měření.
 3. Použijte metr: Pro měření výšky otvoru stačí použít běžný metr. Začněte měřit od podlahy a měřte k horní části otvoru. Je důležité vzít v úvahu, že podlaha vedle otvoru může být nerovná, takže měření by měla být provedena na několika místech a měla by se použít nejmenší hodnota.
 4. Zaznamenejte výsledek: Výslednou hodnotu zaznamenejte, abyste ji mohli použít při objednávce a instalaci posuvných dveří.

Správné měření výšky dveřního otvoru je jedním z klíčových bodů při instalaci posuvných dveří. Správně vyměřený otvor vám umožní vybrat správnou velikost dveřního křídla a zaručí pevné usazení dveří. Pokud pochybujete o správnosti měření, je lepší kontaktovat odborníky, abyste se vyhnuli chybám a problémům při instalaci konstrukce dveří.

Určení požadované velikosti dveří

Než začnete s výběrem a montáží posuvných dveří, musíte určit přesnou velikost dveří. Tento krok je mimořádně důležitý, protože soulad dveřních konstrukcí se stávajícími otvory závisí na správných měřeních.

Chcete-li určit požadovanou velikost dveří, postupujte takto:

 1. Změřte šířku dveří. K tomu použijte měřicí pásku nebo pravítko. Umístěte měřicí zařízení na nejnižší bod otvoru a poté si poznamenejte získanou hodnotu.
 2. Určete výšku dveří. Proveďte podobná měření umístěním měřicí pásky nebo pravítka do nejužšího místa otvoru a vyznačením měření.
 3. Vezměte prosím na vědomí další body. Kromě šířky a výšky zvažte přítomnost žeber a překážek, které mohou ovlivnit instalaci konstrukce dveří.
READ
Jak si vybrat spárovací hmotu pro koupelnové dlaždice - klady a zápory různých složení

Po provedení všech potřebných měření budete mít přesnou představu o požadovaných velikostech posuvných dveří. To vám umožní správně vybrat a zakoupit efektivní a bezpečné řešení pro vaše dveře.

Pečlivě měřte a nezapomínejte na detaily – jen tak si můžete být jisti pořízením a montáží dokonale padnoucích posuvných dveří.

Kontrola přesnosti měření a příprava na instalaci

Kontrola přesnosti měření a příprava na instalaci

Po provedení měření dveří pro instalaci posuvných dveří je nutné zkontrolovat přesnost získaných výsledků. Chcete-li to provést, postupujte takto:

1. Zkontrolujte správnost měření:

Znovu zkontrolujte všechna měření, abyste předešli chybám a vyloučili možnost nepřesností. Ujistěte se, že všechna měření byla provedena přesně a přesně.

2. Ujistěte se, že rozměry otvoru odpovídají rozměrům dveří:

Porovnejte rozměry dveřního otvoru s rozměry vybraných posuvných dveří. Ujistěte se, že rozměry otvoru odpovídají rozměrům dveří. V případě potřeby proveďte úpravy měření.

3. Zkontrolujte volné místo pro instalaci:

Zkontrolujte, zda je kolem dveří a uvnitř místnosti dostatek volného prostoru pro instalaci posuvných dveří. Neměly by zde být žádné překážky, nábytek nebo jiné předměty, které by mohly bránit otevírání a zavírání dveří.

4. Připravte otvor pro instalaci:

Před instalací posuvných dveří je třeba připravit otvor. Ujistěte se, že je otvor čistý a bez prachu a nečistot. V případě potřeby proveďte nezbytné práce na vyrovnání nebo zpracování otvoru.

5. Svěřte instalaci odborníkům:

Je důležité si uvědomit, že pro vysoce kvalitní instalaci posuvných dveří se doporučuje kontaktovat zkušené specialisty. Instalace tohoto typu dveří vyžaduje specializované znalosti a dovednosti, aby bylo zajištěno, že systém bude dlouhodobě správně a spolehlivě fungovat.

Dodržováním těchto doporučení můžete zajistit přesnost měření a připravenost dveří pro instalaci posuvných dveří. Pamatujte, že správná příprava hraje důležitou roli při vytváření dlouhotrvajícího a funkčního systému posuvných dveří.

Otázky a odpovědi:

Jaké nástroje jsou potřeba k měření dveří?

K měření dveří budete potřebovat následující nástroje: měřicí pásku, vodováhu, tužku a papír na poznámky.

Jaká by měla být šířka dveří pro instalaci posuvných dveří?

Šířka dveřního otvoru pro instalaci posuvných dveří by měla být o 5-10 cm větší než šířka samotných dveří, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro pohodlné otevírání a zavírání dveří.

READ
Zdění na balkoně - uspořádání (foto)

Video:

Střih videa posuvného systému “PENAL”

Jaká by měla být velikost dveřního otvoru?Instalace interiérových dveří

Jak a čím postavit zlomený roh betonové zdi? Metoda-Bednění.

Recenze

Andrew

Článek je velmi užitečný a informativní! Vždy jsem si myslel, že měření otvoru pro instalaci posuvných dveří je snadný úkol, ale po přečtení článku jsem se hodně naučil a začal jsem si tento proces více uvědomovat. Je důležité postupovat podle pokynů krok za krokem, aby instalace proběhla hladce a bez problémů. Určitě využiji doporučení pro měření výšky, šířky a hloubky otvoru pro výběr ideálních rozměrů posuvných dveří. Rovněž stojí za to věnovat pozornost kvalitě a spolehlivosti zvoleného designu, aby dveře sloužily po dlouhou dobu. Moc děkuji za podrobné vysvětlení a užitečné rady!

Olga Smirnová

Vždy jsem snil o krásných posuvných dveřích v mém domě a nakonec jsem se rozhodl je nainstalovat. Než jsem se ale pustil do práce, rozhodl jsem se nastudovat, jak správně změřit dveřní otvor. Přesně tyto informace jsem našel v článku „Jak správně změřit dveře pro instalaci posuvných dveří: pokyny krok za krokem“. Článek mi dal všechny pokyny, které jsem potřeboval k dosažení přesných a správných měření. Dozvěděl jsem se, že před měřením musíte odstranit stávající dveře a našel jsem spoustu užitečných tipů, jak to udělat, aniž byste je poškodili. Dále byste měli změřit šířku a výšku dveří s přihlédnutím k podlahové krytině a dodatečné vůli. Článek také hovoří o tom, co byste měli zvážit při výběru posuvných dveří. Je důležité zvolit systém, který se snadno vejde do dveří a bude ladit s designem interiéru. Dozvěděl jsem se také o nutnosti dalšího volného prostoru pro rám a mechanismus posuvných dveří. Celkově byl článek velmi užitečný a jasný. Díky ní jsem mohl samostatně změřit dveřní otvor a vybrat vhodný systém posuvných dveří. Nyní jsem plný důvěry ve své činy a jsem připraven začít instalovat své vysněné dveře!

Igor

Díky za užitečný a jasný článek! O instalaci posuvných dveří do pokoje jsem přemýšlel už dlouho, ale vždy jsem se bál, že měření sám nezvládnu. S vašimi pokyny krok za krokem jsem se ujistil, že to zvládnu správně a bez problémů. Zvláště se mi líbilo, že jste podrobně popsali každý krok a dokonce jste poskytli užitečné tipy. Nyní vím jistě, že musím změřit nejen samotný otvor, ale také výšku od podlahy ke stropu, šířku a hloubku a také vzít v úvahu všechny možné překážky a vlastnosti místnosti. Nyní jsem si jistý, že budu schopen vybrat vhodné posuvné dveře a bez problémů je namontovat. Těším se na nové užitečné články od vás!

READ
Lampy do skleníku, které si vybrat

Alexander Ivanov

Skvělý článek! Mnoho užitečných tipů, které mi pomohou správně změřit dveře pro instalaci posuvných dveří. Dříve jsem si myslel, že je to obtížný úkol, ale po přečtení vašich pokynů se ukázalo, že je to velmi jednoduché. Líbil se mi především postup krok za krokem – pomáhá nevynechat jediný detail. Nyní přesně vím, jak změřit výšku, šířku a hloubku otvoru a také vzít v úvahu vlastnosti stěn a podlahy. Příjemně mě překvapila také část o dalších faktorech, které je třeba vzít v úvahu při výběru posuvných dveří. Děkuji za informaci! Nyní jsem připraven koupit a nainstalovat své nové posuvné dveře.

Alex

Skvělý článek! Dlouho jsem si chtěl do bytu namontovat posuvné dveře, ale vždy jsem se bál, že otvor špatně změřím. Vaše pokyny krok za krokem mi opravdu pomohly pochopit tento problém. Nyní vím, že musím měřit několikrát a vzít největší hodnotu. Také bylo velmi užitečné zjistit, že je třeba vzít v úvahu tloušťku podlahy a výšku prahu. Nyní se cítím jistější a připravený začít s nákupem a montáží posuvných dveří. Děkujeme za užitečné informace!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: