Jak udělat dno studny?

Studna je jednou z nejdůležitějších staveb na osobním pozemku. Poskytuje přístup k podzemní vodě a slouží jako zdroj pitné vody. Kromě toho lze studny použít pro zavlažování zahrady a další domácí potřeby. Aby však studna fungovala spolehlivě a dlouho, je důležité její dno správně uspořádat.

Dno studny musí být utěsněné a stabilní. V tomto článku vám řekneme, jak správně vyrobit dno studny. Budete potřebovat nějaké nástroje, jako je lopata, kbelík, metr a vodováha. Při práci je také důležité dodržovat bezpečnostní opatření a používat ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a maska.

Krok 1: Příprava místa

Než začnete, musíte vybrat vhodné místo pro studnu. Měl by být odstraněn z domu a dalších konstrukcí, aby se předešlo problémům s podzemními inženýrskými sítěmi. Také musíte vzít v úvahu stavební pravidla a přípustné hloubky studny pro váš region. Pro informace o hloubce vodonosné vrstvy a stavebních podmínkách se doporučuje kontaktovat místní úřady nebo specialisty.

Krok 2: Vykopání díry

K vyhloubení otvoru pro studnu můžete použít lopatu nebo speciální mechanické zařízení. Hloubka jámy musí být dostatečná pro umístění skruží studny a zařízení. Doporučuje se zvážit hloubku vodonosné vrstvy, aby byla studna dostatečně zásobena vodou.

Jak vyrobit dno studny: návod krok za krokem

Jak vyrobit dno studny: návod krok za krokem

Krok 1: Připravte si materiály a nástroje

Než začnete stavět dno, budete potřebovat následující materiály a nástroje:

 • Cement
 • Песок
 • Štěrk
 • Armatura
 • Špachtle
 • Kovová síť
 • měřicí páska
 • Pail
 • Lopata
 • Úroveň

Krok 2: Dimenzování a příprava otvoru

Vyberte místo pro studnu a určete její rozměry. Poté pomocí měřicí pásky a značek označte hranice budoucího otvoru. Vykopejte dostatečně velkou díru, aby se do ní vešla studna a další pracovní prostor.

Krok 3: Instalace štěrkového lože

Přidejte štěrk na dno otvoru, abyste vytvořili polštář. Štěrk rovnoměrně rozprostřete po celé ploše jámy a zhutněte. Štěrkové lože zajišťuje odvodnění a zabraňuje hromadění vody pod dnem studny.

Krok 4: Instalace armatur

Krok 4: Instalace armatur

Výztuž položte na štěrkové lože. Rozetřete rovnoměrně po celé ploše a zajistěte špachtlí. Kování umožňuje zpevnit a chránit dno studny.

Krok 5: Příprava cementové malty

V kbelíku smícháme cement a písek v poměru 1:3. Postupně přidávejte vodu a míchejte roztok, dokud nezískáte homogenní konzistenci. Hotová cementová malta by měla být hustá, ale připravená k nanesení na dno studny.

READ
Jaké typy stropních soklů existují - vlastnosti materiálů

Krok 6: Nanášení cementové malty

Krok 6: Nanášení cementové malty

Na dno studny naneste pomocí špachtle cementovou maltu. Rozetřete rovnoměrně po celé ploše a poté vyrovnejte pomocí vodováhy. Ujistěte se, že dno studny má požadovaný tvar a hladký povrch.

Krok 7: Výztuž kovovou sítí

Krok 7: Výztuž kovovou sítí

Umístěte kovovou síť na cementové dno a vytvarujte ji do požadovaného tvaru. Vložte síťovinu do cementové malty a ujistěte se, že zcela pokrývá celou spodní plochu. Kovová síťka poskytuje dodatečnou ochranu proti prasklinám a poškození.

Krok 8: Vytvrzování a sušení

Krok 8: Vytvrzování a sušení

Nechte dno studny několik dní, aby cementová malta úplně vyschla. Dbejte na to, aby na dno nikdo nestoupal a aby bylo chráněno před vnějšími vlivy. Po vysušení je dno připraveno k použití.

Podle tohoto podrobného průvodce si můžete vyrobit bezpečné a odolné dno pro svou studnu. Při práci pamatujte na bezpečnost a používejte vhodné nástroje.

Příprava na práci

Příprava na práci

Než začnete vytvářet dno studny, je nutné provést přípravné práce, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost procesu. Zde je několik důležitých kroků, které je třeba provést, než začnete:

 1. Posuďte stav studny: zkontrolujte, zda nedošlo k poškození stěn nebo jiným problémům, které by mohly ovlivnit proces vytváření dna.
 2. Vyčistěte studnu od listí a nečistot: odstraňte vše, co by mohlo překážet při práci a způsobit zpoždění.
 3. Zajistěte bezpečnost: Pokud bude práce prováděna ve značné hloubce, ujistěte se, že máte potřebné vybavení a osobní ochranné prostředky.
 4. Naplánujte si svůj čas a zdroje předem: Odhadněte, kolik času bude trvat dokončení práce a příprava potřebných materiálů a nástrojů.
 5. Naučte se bezpečnostní pravidla: Před zahájením práce se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pravidly a požadavky, abyste předešli zranění nebo nehodám.

Jakmile dokončíte všechny tyto kroky, budete připraveni začít s vytvářením dna studny a budete si jisti svou připraveností a znalostmi bezpečných postupů.

Výběr materiálů

Výběr materiálů

Než začnete stavět dno studny, je důležité vybrat správné materiály, které zajistí pevnost a odolnost konstrukce. Zde jsou některé základní materiály, které lze použít k vytvoření dna studny:

1. Beton. Jedná se o jeden z nejoblíbenějších a nejspolehlivějších materiálů, který zajistí pevnost a stabilitu konstrukce. Beton lze použít jak pro založení studny, tak pro vytvoření samotného dna.

READ
Skříňový nábytek - tipy pro výběr

2. Cihla. Cihlové dno je také pevné a stabilní. Jeho použití však může vyžadovat další práce na hydroizolaci a zpevnění konstrukce.

3. Kameny. V některých případech lze k vytvoření dna studny použít kameny. Musí být velké a stabilní, aby byla zajištěna pevnost konstrukce.

4. Speciální geotextilní materiály. Lze je použít jako dodatečnou ochranu a zpevnění dna studny. Geotextilní materiály zabraňují průsakům zeminy, zlepšují její drenážní vlastnosti a zlepšují strukturální pevnost.

Výběr materiálů pro dno studny závisí na půdních podmínkách, velikosti a hloubce studny a také na přáních a finančních možnostech majitele. Při výběru je lepší kontaktovat specialistu, který dokáže vybrat optimální materiály s přihlédnutím ke všem podmínkám a požadavkům.

Měření a vyrovnávání

Měření a vyrovnávání

Pro správné zhotovení dna pro studnu je nutné ji změřit a vyrovnat.

Prvním krokem je změření průměru studny. K tomu použijte měřicí pásku nebo pravítko, abyste přesně určili průměr otvoru studny.

Zarovnání

Zarovnání

Po změření průměru by mělo být dno studny vyrovnáno. To může vyžadovat použití písku nebo drceného kamene. Písek pomůže vyrovnat dno a odstranit nerovnosti a drcený kámen dodá dodatečnou pevnost a stabilitu.

Zarovnání lze provést následovně:

 1. Odstraňte všechny zbytky starého dna a vyčistěte studnu od nečistot.
 2. Rozdělte písek rovnoměrně po dně studny. K tomu použijte lopatu a povrch rovnoměrně vyhlaďte.
 3. Na písek položte vrstvu drceného kamene. Tloušťka vrstvy drceného kamene by měla být přibližně 5-10 cm.
 4. Pevně ​​zhutněte vrstvu drceného kamene pomocí pěchovadla nebo ručního nástroje. To pomůže vytvořit pevný základ pro dno studny.

Po vyrovnání a měření můžete začít instalovat dno studny a uzavřít ji víkem.

Instalace základny

Než začnete instalovat dno studny, musíte připravit místo pro jeho instalaci. To zahrnuje čištění úlomků, kamenů a hlíny a kontrolu, zda je povrch rovný.

K instalaci dna studny jsou vyžadovány následující nástroje a materiály:

 • lopata;
 • kopyta nebo ortéza (pro měření);
 • měřicí páska;
 • kompas (pro stanovení podzemní vody);
 • speciální materiál pro dno studny (například směs cementu a písku nebo geotextilie).

Nejprve musíte určit hloubku a šířku studny. Za tímto účelem se používají kopyta nebo svorka, pomocí kterých se provádějí měření s ohledem na konstrukční ukazatele.

READ
Udělej si sám záhony z pařezů: fotografie, jak je vyrobit ze dřeva, řezy pilou, polena, kombinace s kameny

Po určení rozměrů se vypočítá množství materiálu potřebného k instalaci dna vrtu.

Dále byste měli začít označovat základnu. Určete umístění studny na místě a pomocí měřicí pásky a kompasu proveďte potřebná měření. Označte hranice dna studny na povrchu místa.

Dalším krokem je příprava základny. V závislosti na zvoleném materiálu pro dno postupujte takto:

Pro směs cementu a písku:

1. Očistěte povrch od nečistot a kamenů, aby bylo dno rovné a hladké.

2. Odstraňte blokády a přebytky půdy, abyste vytvořili rovný povrch.

3. Připravte směs cementu a písku podle pokynů výrobce.

4. Směs naneste rovnoměrně na připravený povrch, dodržujte pokyny pro roztírání a vyhlazování.

5. V případě potřeby nainstalujte výztužné prvky pro zpevnění základny.

Pro geotextilie:

Pro geotextilie:

1. Očistěte povrch od nečistot a kamenů, aby bylo dno rovné a hladké.

2. Rozprostřete geotextilii na připravený povrch a ujistěte se, že zcela pokrývá dno studny.

3. Zajistěte geotextilii pomocí spojovacích prvků (například kolíků nebo svorek).

4. V případě potřeby nainstalujte výztužné prvky pro zpevnění základny.

Po dokončení těchto kroků bude základ dna studny připraven pro další instalaci skruží a dokončení stavby.

Poznámka: Pamatujte, že před instalací dna studny je vyžadováno odborné poradenství a dodržování stavebních předpisů.

Otázky a odpovědi:

Jak udělat dno studny?

Chcete-li vytvořit dno studny, musíte provést několik kroků. Nejprve je třeba určit místo, kde bude studna umístěna, a poté provést výkopové práce. Poté byste měli zpevnit stěny studny, vytvořit drenážní systém a poté začít stavět dno. Po instalaci dna je nutné jej naklonit směrem ke středu studny, aby odtékala voda.

Jaké materiály jsou potřebné pro stavbu dna studny?

Pro stavbu dna studny budete potřebovat následující materiály: beton, oblázky, písek, geotextilie. Beton se používá k vytvoření základny dna, oblázky a písek slouží k odvodu a filtraci vody a materiál geotextilie pomáhá zabraňovat pronikání půdy a brání klíčení rostlin.

Jak správně pokládat materiály při stavbě dna studny?

Při stavbě dna studny byste měli nejprve položit geotextilii, která zabraňuje pronikání půdy a růstu rostlin. Na geotextilii by pak měla být položena vrstva oblázků nebo drceného kamene, která zajistí odvodnění a filtraci vody. Na oblázkovou vrstvu je třeba položit vrstvu písku o tloušťce asi 10 cm a vyrovnat. Na samém konci by měla být položena betonová vrstva, která bude sloužit jako základ dna studny.

READ
Jak udělat krásný strop: zvažte některé možnosti

Video:

Udělej si sám dům pro studnu. Část 1

CHLADIČKA VE STUDNĚ A JEJÍ NÁSLEDKY

Dno studny je spodní filtr, dřevěný štít.

Recenze

S prací mi bude pomáhat můj kolega z asistentského týmu.

Děkuji za užitečný článek o tom, jak udělat dno pro studnu. Vždy jsem snil o tom, že budu mít na svém pozemku vlastní studnu, abych měl přístup k čisté a čerstvé vodě. Váš průvodce krok za krokem je velmi jasný a snadno srozumitelný. Zvláště oceňuji vaši pozornost věnovanou detailům a bezpečnosti při dokončení této práce. Dozvěděl jsem se také spoustu nových informací, které jsem dříve nevěděl. Například to, že pomocí speciálních bloků lze vytvořit dno studny. To je skvělý nápad, protože bloky pomohou chránit dno studny před deformací a posílit její strukturu. Opravdu se mi líbil nápad použít zeminu ke zpevnění dna studny. Je to nejen ekonomické, ale také šetrné k životnímu prostředí. Kromě toho je takový materiál snadno k nalezení a nevyžaduje speciální dovednosti k použití. Je velmi dobré, že jste vysvětlil, jak správně připravit půdu a položit ji na dno studny. Také jsem ocenil vaše doporučení, že půda by měla být testována, aby byla zajištěna její pevnost a spolehlivost. Je skvělé, že jste nabídli možnosti testování půdy, jako je pevnost v tlaku a analýza půdy. To dá důvěru v kvalitu práce a bezpečnost používání studny. Celkově považuji váš článek za velmi užitečný a informativní. Poskytli jste všechny potřebné informace a podrobný návod, jak vyrobit dno pro studnu. Jsem si jist, že díky vašim radám se mi podaří uskutečnit svůj sen a mít vlastní studnu. Díky za užitečné tipy!

nedefinované

Skvělý článek! Vždy jsem se chtěl naučit, jak udělat dno ve své studni, ale nikdy jsem nevěděl, kde začít. Váš průvodce krok za krokem mi dal úplné pochopení toho, jak tento úkol splnit. Ocenil jsem srozumitelnost a jednoduchost vysvětlení a užitečné tipy, které jste mi poskytli. Líbil se mi hlavně první krok, kde mluvíte o tom, jak určit potřebnou hloubku studny. To je důležité, protože správným určením hloubky se vyhnete problémům v budoucnu. Dozvěděl jsem se také, že použití kamenného nebo betonového základu je nejlepší možností, jak zajistit dlouhou životnost dna. Nápomocné byly i následné kroky ražby a vytváření přípravných vrstev. Dozvěděl jsem se, že je třeba nainstalovat drenážní potrubí, aby se zabránilo hromadění vody na dně studny. Určitě budu mít tuto radu na paměti, protože tyto typy problémů s vodou mohou způsobit vážné škody. Nejzajímavější pro mě byl ale krok instalace drenážního systému. Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že by studna mohla mít i problémy s vodou, které je potřeba řešit. Podrobně jste vysvětlili, jak nainstalovat odtokový a drenážní systém, abyste se v budoucnu vyhnuli podobným problémům. Celkově byl článek velmi poučný a užitečný. Cítím, že nyní mám potřebné znalosti a dovednosti, abych úspěšně vytvořil dno své studny. Děkujeme za vaši pomoc a za sdílení vašich zkušeností! Těším se na zahájení práce a doufám v pozitivní výsledek.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: