Jak vypočítat plochu stěn v místnosti

Při rekonstrukci nebo stavbě místnosti se musíte zaměřit nejen na výběr materiálů a barev, ale také na určení plochy stěn. Správným výpočtem plochy stěny se můžete vyhnout nedostatku materiálů a přebytkům. V tomto jednoduchém průvodci si projdeme základní kroky, které vám pomohou správně vypočítat plochu stěny v místnosti.

Krok 1: Změřte výšku stěn

Prvním krokem při určování plochy stěny je změření výšky stěn. Pomocí speciální měřicí pásky nebo měřicího pásma změřte vzdálenost od podlahy ke stropu v několika bodech v místnosti. Výsledné hodnoty si zapište, abyste je pak mohli použít při výpočtu plochy stěn.

Poznámka: Při měření výšky stěn nezapomeňte vzít v úvahu přítomnost soklových lišt a jiných vyčnívajících prvků.

Krok 2: Změřte délku každé stěny

Po změření výšky stěn pokračujte v měření délky každé stěny v místnosti. Pomocí měřicí pásky nebo metru určete vzdálenost od jednoho rohu stěny k druhému. Tento krok opakujte pro každou stěnu v místnosti a zapište si výsledné hodnoty.

Rada: Pokud má místnost okna nebo dveře, změřte zvlášť jejich výšku a šířku a zapište si hodnoty. Tyto oblasti můžete odečíst od celkové plochy stěny, abyste získali přesný údaj.

Jak vypočítat plochu stěny v místnosti: krok za krokem

Jak vypočítat plochu stěny v místnosti: krok za krokem

Výpočet plochy stěn v místnosti vám pomůže určit množství materiálů potřebných pro opravu nebo malování. Chcete-li se s tímto úkolem vyrovnat, postupujte takto:

1. Změřte výšku stěny. K určení přesné výšky stěny od podlahy ke stropu použijte měřicí pásku nebo metr.

2. Změřte šířku stěny. Přesně určete šířku stěny z jedné strany na druhou.

3. Vypočítejte plochu každé stěny. Vynásobte výšku stěny její šířkou, abyste získali plochu jedné stěny. Tento krok opakujte pro každou stěnu v místnosti.

4. Najděte celkovou plochu stěn. Sečtěte plochu každé jednotlivé stěny, abyste získali celkovou plochu stěny v místnosti.

Nyní máte přesné rozměry plochy stěn místnosti, které lze použít k nákupu barev nebo jiných materiálů. Při provádění měření a výpočtů buďte opatrní, abyste získali co nejpřesnější výsledek.

Změřte délku a výšku stěn

Změřte délku a výšku stěn

Před výpočtem plochy stěn v místnosti musíte správně změřit jejich délku a výšku. Toto je důležitý krok, který zajistí přesné výpočty a pomůže vám vybrat správné množství materiálu.

READ
Který olejový ohřívač je lepší: jak si vybrat, co potřebujete, a neudělat chybu?

Měřicí nástroje

Před zahájením měření připravte potřebné nástroje:

Měření délky stěny

Měření délky stěny

Délka stěny se měří vodorovně. Umístěte konec měřicí pásky na jeden konec stěny a protáhněte ji na druhý konec. Ujistěte se, že páska těsně přiléhá ke stěně a nemá žádné ohyby.

Měření výšky stěny

Měření výšky stěny

Změřte výšku stěn, počínaje podlahou a konče stropem. K tomu použijte vodováhu, která zajistí vodorovnou polohu měřicí pásky. Umístěte spodní konec pásky na podlahu a vytáhněte ji nahoru, přičemž horní konec zarovnejte se stropem. Získáte tak přesné údaje o výšce stěny.

Jakmile provedete měření, zapište si hodnoty délky a výšky pro každou stěnu. To vám umožní snadno začít s výpočtem plochy stěny v dalším kroku.

Rozdělte stěny na obdélníkové fragmenty

Rozdělte stěny na obdélníkové fragmenty

Chcete-li vypočítat plochu stěn v místnosti, musíte každou stěnu rozdělit na obdélníkové fragmenty. To nám umožní získat přesné a snadno měřitelné hodnoty.

Proces dělení stěn na kusy může být trochu komplikovaný, zvláště pokud má místnost okna, dveře nebo jiné prvky, které ovlivňují tvar stěn. Ale nebojte se, podle jednoduchých kroků tento úkol zvládnete bez problémů.

Krok 1: Změřte stěny

Krok 1: Změřte stěny

Prvním krokem je změřit délku a šířku každé stěny v místnosti. Pro přesné měření použijte měřicí pásku nebo pravítko. Zapište si rozměry každé stěny na samostatný list papíru.

Krok 2: Rozdělte stěny na fragmenty

Krok 2: Rozdělte stěny na fragmenty

Na základě získaných měření rozdělte každou stěnu na obdélníkové části. Identifikujte okna, dveře nebo jiné prvky, které ovlivňují tvar stěny, a změřte je samostatně. Zaznamenejte měření úlomků a prvků na kus papíru vedle příslušné stěny.

Příklad:

Řekněme, že máte zeď 4 metry dlouhou a 2,5 metru širokou. Na této stěně je okno o šířce 1 metru a výšce 1,2 metru. V tomto případě můžete stěnu rozdělit na dva obdélníkové díly: jeden díl o rozměrech 4 metry (4 m x 2,5 m – 1 m x 2,5 m) a druhý o rozměru 1 metr (1 m x 2,5 m).

Tip: Pokud máte potíže s vizualizací rozdělení stěny na fragmenty, kontaktujte odborníka nebo použijte online zdroje nebo aplikace pro výpočet oblastí.

Vypočítejte plochu každého fragmentu stěny

Vypočítejte plochu každého fragmentu stěny

Při výpočtu plochy stěny místnosti byste měli vzít v úvahu každou jednotlivou část stěny místo celkové plochy celé stěny. To vám umožní získat přesnější výsledky a přesně vědět, kolik materiálu budete potřebovat na tapetování nebo malování stěn.

READ
Jak si vyrobit ochranu před bleskem doma

Chcete-li vypočítat plochu každého kusu stěny, musíte změřit výšku a šířku každé jednotlivé části. Můžete například rozdělit stěnu na horní a spodní část a poté změřit výšku a šířku každé z těchto částí.

Krok 1: Změřte výšku a šířku horní části stěny

Pomocí měřicí pásky nebo pravítka změřte výšku a šířku horní části stěny. Zapište si získané hodnoty a přejděte na další fragment.

Krok 2: Změřte výšku a šířku spodní části stěny

Opakujte proces měření pro spodní část stěny. Ujistěte se, že jste zaznamenali správné hodnoty výšky a šířky.

Jakmile změříte výšku a šířku každého kusu stěny, můžete vypočítat jejich plochu vynásobením výšky šířkou každého kusu. Zapište si výsledné hodnoty plochy, abyste měli přesné informace o rozměrech každého fragmentu stěny.

Poznámka: Než začnete měřit, ujistěte se, že vaše měřicí nástroje jsou jasné a přesné. Všimněte si také všech nerovností nebo výčnělků na stěně, které mohou ovlivnit rozměry a plochu stěny.

Sečtěte plochy všech fragmentů zdi

Poté, co jsme vypočítali plochu každého fragmentu stěny, musíme je sečíst, abychom získali celkovou plochu stěn místnosti. K tomu je potřeba sečíst všechny vypočtené hodnoty.

Pro větší pohodlí můžete stěny rozdělit na několik fragmentů. Pokud má místnost například výčnělky nebo výklenky, lze jejich plochy vypočítat samostatně a poté je přidat k ploše zbytku stěny.

Při přidávání oblastí věnujte pozornost měrným jednotkám. Pokud jsou plochy úlomků stěn vyjádřeny v metrech čtverečních, pak bude celková plocha stěn místnosti vyjádřena ve stejných měrných jednotkách.

Nezapomeňte, že při přidávání oblastí stojí za to vzít v úvahu chybu zaokrouhlení. Pokud byly plochy stěn zaokrouhleny na určité desetinné místo, měl by být konečný výsledek zaokrouhlen na stejný počet desetinných míst.

Příklad:

Příklad:

Řekněme, že máme místnost se čtyřmi stěnami a dvěma výklenky. Vypočítejme plochu každého fragmentu stěny:

Plocha stěny A: 10 m²

Plocha stěny B: 12 ​​m²

Plocha stěny C: 8 m²

Plocha stěny D: 7 m²

Plocha výklenku 1: 2 m²

Plocha výklenku 2: 3 m²

Sečteme plochy všech fragmentů:

Celková plocha stěny místnosti = plocha stěny A + plocha stěny B + plocha stěny C + plocha stěny D + plocha výklenku 1 + plocha výklenku 2

READ
Jak postavit a vybavit letní krytou terasu u vaší dachy: fotografie a užitečné tipy

Celková plocha stěn místnosti = 10 m² + 12 m² + 8 m² + 7 m² + 2 m² + 3 m²

Celková plocha stěn místnosti = 42 m²

Plocha všech fragmentů stěn v místnosti je tedy 42 m².

Nezapomeňte, že při sčítání ploch stěn byste měli vzít v úvahu všechny fragmenty, dokonce i ty nejmenší, abyste získali přesnou celkovou plochu místnosti.

Zvažte okna a dveře

Zvažte okna a dveře

Při výpočtu plochy stěny v místnosti je důležité vzít v úvahu přítomnost oken a dveří. Tyto prvky zabírají určitou plochu na stěnách a je třeba je vzít v úvahu, aby bylo možné získat přesné výsledky.

Windows

Chcete-li vypočítat plochu okna, musíte změřit jeho výšku a šířku. Vynásobte tyto hodnoty navzájem, abyste získali plochu okna. Poté odečtěte plochu okna od celkové plochy stěny.

Dveře

Podobně jako u oken, pro výpočet plochy dveří změřte jejich výšku a šířku. Vynásobte tyto hodnoty navzájem, abyste získali plochu dveří. Poté odečtěte plochu dveří od celkové plochy stěny.

Po započtení oken a dveří lze celkovou plochu stěny přepočítat pro přesnější výsledky. Porovnejte celkovou plochu stěn s plochou oken a dveří, abyste získali konečné hodnoty.

Přidejte plochu stěny k ploše podlahy

Při výpočtu plochy místnosti je důležité vzít v úvahu nejen podlahovou plochu, ale také plochu stěn. Přidání plochy stěny k podlahové ploše vám pomůže získat celkovou plochu místnosti.

Pro výpočet plochy stěny budete potřebovat následující kroky:

  1. Změřte výšku každé stěny v místnosti pomocí měřicí pásky. Zaznamenejte hodnoty v metrech nebo stopách.
  2. Změřte délku každé stěny pomocí měřicí pásky. Zaznamenejte hodnoty v metrech nebo stopách.
  3. Vynásobte délku každé stěny její výškou, abyste našli plochu každé stěny. Zapište si hodnoty.
  4. Sečtěte všechny plochy stěn, abyste získali celkovou plochu stěny v místnosti.
  5. Přidejte podlahovou plochu k celkové ploše stěny, abyste získali celkovou plochu místnosti.

Nyní, když víte, jak přidat plochu stěny k ploše podlahy, můžete získat přesnou plochu vašeho pokoje.

Otázky a odpovědi:

Jak vypočítat plochu stěn v místnosti?

Chcete-li vypočítat plochu stěn v místnosti, musíte změřit výšku stěn a délku každé stěny. Poté pro každou stěnu vynásobte její výšku její délkou. Sečtěte výsledné hodnoty a získáte celkovou plochu stěn v místnosti.

READ
Jak vybrat nejlepší základní nátěr: Hodnocení omítek s vysokou penetrací

Jak správně změřit výšku stěn v místnosti?

K měření výšky stěn v místnosti můžete použít měřicí pásku nebo pravítko. Měřící zařízení namontujte svisle na stěnu a roztáhněte jej na podlahu nebo strop. Poté zaznamenejte hodnotu na měřící přístroj a zapište výslednou výšku stěny.

Co dělat, když mají stěny místnosti různé tvary?

Pokud mají stěny místnosti různé tvary, lze je rozdělit na obdélníkové nebo jiné jednoduché geometrické tvary. U každého tvaru změřte délku a výšku a poté vypočítejte plochu zvlášť pro každý tvar. Na tomto základě můžete určit celkovou plochu stěn místnosti.

Video:

Jak správně vypočítat plochu domu nebo budovy

Plocha stěny | Jak vypočítat metry čtvereční

Jak zjistit nerovnosti stěny – zkoumání stěn (měření) před vyrovnáním

Recenze

Novikov

Článek je velmi užitečný. Dlouho jsem přemýšlel, jak správně vypočítat plochu stěn v místnosti, a nakonec jsem našel podrobné vysvětlení. Vždy jsem si myslel, že stačí vynásobit délku stěny výškou, ale ukázalo se, že existují další nuance. Autor nejen mluvil o nutnosti brát při výpočtu v úvahu okna a dveře, ale dal k tomu i jednoduché matematické vzorce. Nyní přesně vím, jak vypočítat plochu stěn v místnosti, a mohu si vybrat správnou tapetu při renovaci. Nyní bude tento proces mnohem jednodušší a rychlejší. Moc děkuji autorovi za užitečné informace!

Omlouváme se, ale nemohu splnit váš požadavek.

Článek je velmi užitečný a informativní! Vždy jsem měl potíže s výpočtem plochy stěn v místnosti, ale díky tomuto článku mi vše nyní zapadá. Dozvěděl jsem se, že pro správný výpočet je potřeba změřit výšku a šířku stěn, zohlednit okna a dveře a následně sečíst všechny výsledné hodnoty. Nyní chápu, jak důležité je znát plochu stěn při nákupu barvy nebo tapety. Děkuji autorovi za přístupné vysvětlení a užitečné tipy! Nyní mohu nezávisle vypočítat plochu stěn v mém pokoji bez problémů. Doporučuji všem, aby si přečetli tento článek, pokud máte dotazy ohledně výpočtu plochy stěny!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: