Jak vyrobit betonovou podlahu v garáži

Garáž není jen místem pro uložení auta, ale také dílnou a někdy i další rekreační místností. Při zařizování garáže byste však měli věnovat zvláštní pozornost její podlaze, protože jde o jednu z nejvíce zatěžovaných ploch. Betonová podlaha je jednou z nejpevnějších a nejodolnějších možností. V tomto článku vám řekneme, jak si můžete vyrobit betonovou podlahu garáže vlastníma rukama, včetně všech potřebných materiálů a nástrojů.

Proces pokládky betonové podlahy v garáži vyžaduje přípravné práce, od měření a vyrovnání podlahy až po přípravu povrchu. Následuje lití betonu, jeho válcování a sušení. A teprve poté můžete začít s následnými dokončovacími kroky, jako je broušení, tmelení a lakování. Pro všechny fáze práce se doporučuje používat specializované nástroje a dodržovat nezbytná bezpečnostní opatření.

Je důležité si uvědomit, že proces vytváření betonové podlahy garáže je náročný na práci a vyžaduje určitou úroveň zkušeností a praktických dovedností. Pokud tedy nemáte dostatečné zkušenosti nebo si nejste jisti svými schopnostmi, je lepší obrátit se na profesionály. Pokud však tuto dovednost zvládnete, můžete si sami vytvořit kvalitní garážové podlahy s dlouhou životností.

Jak vyrobit betonovou podlahu v garáži: Průvodce krok za krokem

Krok 1: příprava povrchu

Než začnete pokládat beton, musíte připravit povrch podlahy garáže. Odstraňte všechny předměty a očistěte povrch od prachu a nečistot. Pokud je starý nátěr, musí být také odstraněn.

Krok 2: Montáž bednění

Krok 2: Montáž bednění

Aby beton zachoval svůj tvar a byl rovnoměrně rozložen po povrchu, je nutné instalovat bednění. Bednění může být dřevěné nebo kovové a musí být dostatečně pevné, aby odolalo tlaku betonu. Nainstalujte bednění podél stěn garáže a udržujte jej ve vzdálenosti od podlahy rovnající se tloušťce budoucí betonové vrstvy.

Krok 3: Instalace armatur

Výztuž pomáhá beton zpevnit a zabránit jeho praskání. Položte armovací klec na dno garáže, mezi tyčemi ponechejte mezery přibližně 30-40 cm.Výztužné tyče spojte drátem tak, aby zůstaly na místě při lití betonu.

Krok 4: Lití betonu

Po instalaci bednění a položení výztuže pokračujte v lití betonu. Použijte hotový beton nebo si jej připravte sami podle návodu. Beton rovnoměrně rozetřete po celé ploše podlahy pomocí omítací nebo nivelační lopaty. Nejpohodlnější je být na kolenou a rozprostírat beton před sebou a pohybovat se z jednoho rohu garáže do druhého.

READ
DIY ptačí krmítka vyrobená z odpadových materiálů s dítětem

Krok 5: Péče a vytvrzování

Po nalití betonové směsi se ujistěte, že je rovnoměrně rozložena a těsně vyplňuje všechny rohy a prostory. V případě potřeby upravte betonový rozvod pomocí sádrové lopaty. Nechte beton několik dní vyzrát a zaschnout, ale doporučuje se ho pravidelně zalévat nebo použít film pro udržení vlhkosti.

To je vše! Nyní máte betonovou podlahu garáže, která vám vydrží roky. Odstraňte bednění a užijte si svou novou garážovou podlahu.

Upozornění: při práci s betonem se doporučuje dodržovat všechna bezpečnostní opatření a používat osobní ochranu.

Příprava místa pro betonáž

Příprava místa pro betonáž

Před zahájením práce je nutné připravit místo pro lití betonu. Tato fáze je nesmírně důležitá, protože kvalita hotové podlahy závisí na správné přípravě.

Nejprve musíte vyčistit oblast od všech překážek, jako jsou trosky, větve, listí atd. Veškerá ornice musí být odstraněna, aby se zajistilo pevné spojení mezi betonem a podkladem.

Za druhé je nutné vyrovnat podklad. K tomu můžete použít speciální nástroje, například hliníkové lamely nebo laserovou vodováhu. Připravený povrch musí být rovný a vodorovný.

Je také důležité vzít v úvahu, že místo musí mít sklon pro odvod vody. Obvykle stačí vytvořit mírný sklon směrem k bráně nebo odvodňovacímu systému. Chcete-li určit požadovaný sklon, můžete použít speciální úrovně nebo potrubí s vodou.

Poté je nutné položit geotextilii na podklad. Zabraňuje pronikání zeminy a zachovává pevnost a odolnost podlahy. Plátno by mělo být pevně umístěno a pokrývat celý povrch.

Po dokončení přípravných prací můžete začít nalévat beton.

Montáž podlahového bednění

Zde jsou podrobné pokyny pro instalaci bednění:

  1. Očistěte povrch podlahy od nečistot a nečistot.
  2. Změřte rozměry podlahy a určete, jak vysoké má být bednění.
  3. Připravte dřevěné nebo kovové desky, které budou použity jako bednění. Upozorňujeme, že bednění musí být pevné a stabilní.
  4. Nainstalujte bednění podél obvodu podlahy, ujistěte se, že je ve správné poloze a v rovině se stěnami garáže.
  5. Zajistěte bednění dřevěnými sloupky nebo kovovými tyčemi, abyste zabránili jeho pohybu při lití betonu. Sloupky by měly být připevněny k podlaze a instalovány přibližně každých 60-90 cm.
READ
Kované brány: výběr, nuance montáže a krásný design

Po instalaci bednění zkontrolujte, zda je vodorovné a pevné. Ujistěte se, že bednění je bezpečně upevněno a nehýbe se. Teprve poté můžete začít betonovat podlahu garáže.

Pokládka výztuže na připravené místo

Pokládka výztuže na připravené místo

Po přípravě místa pro betonovou podlahu garáže je třeba začít s pokládáním výztuže. Výztuž je důležitá pro vytvoření pevného základu a zabránění vzniku trhlin v podlaze.

1. Příprava kování a nářadí

1. Příprava kování a nářadí

Před položením výztuže je nutné připravit následující materiály a nástroje:

  • Výztužné tyče – vyberte výztužné tyče vhodné velikosti a třídy pevnosti.
  • Odkrytý drát – používá se pro vázání armovacích tyčí.
  • perforovaná páska – pomůže zabránit prasklinám na spojích různých materiálů.
  • Kabelový nůž – nezbytné pro řezání drátů a tvarovek.
  • Řezačky nebo nůžky na kov – používá se pro práci s drátem.

2. Uspořádání výztužných prutů

Před pokládkou výztuže označte připravenou plochu. Určete umístění a délku každé výztužné tyče podle požadavků projektu.

Poté umístěte výztužné tyče na jejich místa. Ujistěte se, že jsou ve vodorovné poloze a paralelně k sobě. Mezi tyčemi ponechte dostatečné mezery, jak to vyžaduje projekt.

3. Vázání výztužných tyčí

Ke spojení výztužných tyčí použijte holý drát. Protáhněte drát tyčemi a stočte jej do bezpečného uzlu. Ujistěte se, že spoje mezi tyčemi jsou pevné a bezpečné.

Kromě spojování výztuže můžete použít perforovanou pásku k zajištění a prevenci prasklin ve spojích různých materiálů, jako jsou stěny a podlahy.

Zkontrolujte spoje a upevnění, abyste se ujistili, že je výztuha bezpečně nainstalována a nepohybuje se.

Po dokončení pokládky výztuže můžete začít nalévat betonovou směs a dále dokončovat podlahu v garáži.

Nanášení vrstvy betonové směsi na výztuž

Nanášení vrstvy betonové směsi na výztuž

Jakmile položíte výztuž na základnu garáže a zajistíte ji speciálními sponkami nebo drátem, jste připraveni začít na výztuž nanášet vrstvu betonové směsi. Tato vrstva vytvoří základ pro podlahu vaší garáže.

Krok 1: Příprava betonové směsi

Před nanesením vrstvy betonové směsi je nutné připravit samotnou směs. K tomu smíchejte cement, písek a drcený kámen v poměru doporučeném výrobcem betonu. Postupně přidávejte vodu a ingredience míchejte do hladka.

Krok 2: Aplikace betonové směsi

Krok 2: Aplikace betonové směsi

Po přípravě směsi začněte nanášet na výztuž pomocí spárovací lopaty nebo širokého hladítka. Rozložte směs rovnoměrně po celé ploše výztuže a nenechávejte žádná prázdná místa.

READ
Fotogalerie se 110 designovými nápady a možnostmi instalace a připojení kompaktních dřezů

Chcete-li směs distribuovat rovnoměrněji, můžete použít speciální lamely nebo distribuční nástroje. Pokračujte v nanášení a roztírání směsi, dokud vrstva nedosáhne požadované tloušťky. Pro podlahu garáže se obvykle doporučuje tloušťka vrstvy 5 až 10 cm.

Krok 3: Zhutnění a vyrovnání

Po nanesení vrstvy betonové směsi je nutné povrch zhutnit a vyrovnat. K tomu použijte speciální nástroje, jako je potěr nebo hladítko. Protáhněte je po celé ploše, vyrovnejte a zhutněte beton.

Dávejte pozor na úroveň podlahy, aby byla rovná a vodorovná. V případě potřeby lze nástroje dovybavit pro přesnější vyrovnání. Než přejdete k dalšímu kroku, nechte betonu čas vyschnout a ztvrdnout.

Vyrovnání povrchu podlahy a odstranění nerovností

Vyrovnání povrchu podlahy a odstranění nerovností

Prvním krokem je kontrola povrchu podlahy a identifikace míst, kde jsou nerovnosti nebo výmoly. Poté by měl být povrch očištěn od nečistot, prachu a dalších nečistot. K tomu můžete použít drátěný kartáč nebo vysavač.

Dále k odstranění malých výmolů a nerovností na podlaze můžete použít speciální opravné směsi nebo omítku. Opravné směsi mají vysokou přilnavost k betonu a usnadňují vyplnění nerovností. Při použití těchto materiálů se doporučuje řídit se pokyny výrobce.

Pokud jsou na podlaze velké výmoly nebo je poškozena, doporučuje se obrátit se na odborníka, který umí nanést základní nátěr a pomocí tloušťkoměru určit hloubku poškození. V takových případech může být nutné demontovat starý nátěr a nahradit jej novým.

Po odstranění nerovností na povrchu podlahy by mělo být provedeno konečné vyrovnání. K tomu můžete použít speciální samonivelační roztoky, které mají vysokou tekutost a jsou schopny vyplnit všechny drobné nerovnosti a výmoly. Při použití takových roztoků je důležité dodržovat pokyny výrobce a zajistit rovnoměrné rozložení roztoku po celé ploše podlahy.

Je důležité si uvědomit, že vyrovnání povrchu podlahy v garáži je důležitým krokem, který určuje kvalitu a životnost podlahy. Proto se doporučuje být obezřetný a řídit se pokyny a doporučeními výrobců podlahových vyrovnávacích hmot.

Otázky a odpovědi:

Jaký materiál je vhodný pro garážové podlahy?

V garáži je nejlepší použít betonovou podlahu. Je pevný, odolný a nevyžaduje zvláštní péči.

Jak připravit povrch před litím betonu?

Před nalitím betonu je nutné očistit povrch od nečistot a prachu a také odstranit všechny překážky a struktury v cestě. Poté byste měli zkontrolovat rovinnost povrchu a v případě potřeby vyrovnat nebo odstranit nerovnosti.

READ
Nábytkové kování: jak vybrat to správné?

Video:

🍀 Betonová podlaha na zemi. Bez výztuže, bez hydroizolace a bez pěny. | Stavím si to sám

Podlahy na zemi / podrobný návod / udělejte si sami

Vylila betonovou podlahu v garáži. Podíl betonu pro podlahový potěr s výztuží

Recenze

Ilya

Článek je velmi užitečný a praktický zejména pro ty, kteří si chtějí vybavit garáž. Dlouho jsem snil o betonové podlaze, protože je to nejodolnější a trvanlivější varianta. Návod je velmi podrobný a srozumitelný i pro ty, kteří nemají ve stavebnictví žádné zkušenosti. Absence zbytečných technických termínů a jednoduchá posloupnost akcí činí tento proces skutečně proveditelným pro každého muže. Naučil jsem se hodně o výběru materiálů a správné přípravě povrchu před litím betonu. Nyní se cítím jistější a připravenější začít svůj vlastní projekt. Děkuji autorovi za tak užitečný článek, určitě se o něj podělím se svými přáteli.

Ivan Petrov

Článek je velmi užitečný a zajímavý! Garážové práce jsou mojí vášní a vždy jsem tam chtěl vytvořit kvalitní betonovou podlahu. Návod, který jste poskytli, je opravdu popsaný krok za krokem a je srozumitelný i mně, laikovi. Oceňuji zejména vaše rady ohledně přípravy povrchu a výběru materiálů. Pomohou mi získat odolný a trvanlivý nátěr, který vydrží mnoho let. Dalším plusem článku jsou vaše doporučení pro bezpečnost a osobní ochranu. Rád bych hned teď začal pracovat na podlaze v garáži! Děkuji mnohokrát za užitečné informace!

Anastasia Ivanova

Článek je velmi užitečný! Moje garáž už dlouho potřebovala kompletní rekonstrukci a já jsem opravdu potřeboval informace, jak vyrobit betonovou podlahu. Dlouho jsem o tom přemýšlel, ale nevěděl jsem, kde začít. Návod je velmi přehledný a podrobný – všechny úkony jsou popsány krok za krokem s přihlédnutím k vlastnostem garážového stání. Ocenil jsem především doporučení na přípravu povrchu a výběr materiálů – to mi ušetří peníze a čas. Teď už vím, co je potřeba udělat, aby podlaha v garáži byla pevná a odolná. Mnohokrát děkuji autorovi za užitečné informace a jsem připraven začít s rekonstrukcí své garáže!

Artem Ivanov

Článek je velmi užitečný a informativní. Už dlouho jsem chtěl udělat betonovou podlahu v garáži, ale nevěděl jsem, kde začít. Díky tomuto návodu krok za krokem jsem získal všechny potřebné znalosti a mohl jsem práci dokončit sám. Popsané kroky jsou podrobně vysvětleny a lze je snadno pochopit a sledovat. Je důležité si uvědomit, že článek se zaměřuje na bezpečnost a zdůrazňuje nutnost používání ochranných prostředků a nástrojů. Kromě toho článek nabízí několik užitečných tipů a triků, které vám pomohou učinit podlahu pevnější a odolnější. Teď se mi moje garáž líbí ještě víc a jsem hrdý na své vlastní úsilí. Velice vám děkuji za tak užitečné informace!

READ
Elektrický ohřev indukční kotel: klady a zápory

Jekatěrina Smirnová

Rád dělám malá vylepšení na svém autě a mým dalším projektem byla instalace betonové podlahy v garáži. Článek velmi podrobně popisuje všechny kroky, od výběru materiálů a přípravy povrchu až po nanesení dokončovací vrstvy. Byl jsem příjemně překvapen, že proces nebyl tak náročný, jak jsem očekával, a podařilo se mi úkol úspěšně dokončit. Díky podrobným pokynům a užitečným tipům se mi podařilo vytvořit odolnou a esteticky příjemnou podlahu, která se stala skutečným vrcholem mé garáže. Nyní mohu pracovat na svém autě bez obav ze znečištění nebo poškození podlahy. Tento článek mi nejen pomohl naučit se novou dovednost, ale také mě inspiroval k vyzkoušení dalších projektů kolem domu. Děkuji autorovi za tak užitečný a zajímavý návod!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: