Jak vyrobit filtr pro studnu, video – filtr studny

Studniční filtr je nedílnou součástí vodovodního systému. Pomáhá chránit studnu před pískem, špínou a jinými nečistotami ve vodě, což zase poskytuje čistší a bezpečnější pitnou vodu pro váš dům nebo zahradu.

V tomto článku představujeme video průvodce krok za krokem, jak si vyrobit filtr pro studnu vlastníma rukama. Video ukazuje krok za krokem hlavní fáze procesu, od výběru vhodného materiálu až po montáž a instalaci filtru. Bez ohledu na to, zda jste zkušený specialista nebo začátečník, bude tento článek užitečný pro každého, kdo se chce naučit, jak si vyrobit filtr studní svépomocí.

Potřebné nástroje a materiály jsou také uvedeny, abyste se mohli připravit předem. Kromě toho, že vám ušetří peníze, vytvoření vlastního filtru pro studny také poskytne možnost přizpůsobit filtr tak, aby vyhovoval vašim potřebám a vkusu. Podle našeho podrobného průvodce si můžete vytvořit spolehlivý a účinný filtr pro vaši studnu, který vám bude sloužit mnoho let.

Jak nainstalovat filtr do studny: podrobný video návod

Jak nainstalovat filtr do studny: podrobný video návod

Krok 1: Připravte si materiály a nástroje

Před instalací filtru budete potřebovat následující materiály a nástroje:

 • dobře filtrovat
 • Speciální lepidlo na filtry studní
 • Ohebná trubka
 • Sada pro montáž filtru
 • studniční čerpadlo
 • Kleště a šroubovák

Krok 2: Příprava studny

Krok 2: Příprava studny

Před instalací filtru je třeba zkontrolovat a připravit studnu. Vyčistěte studnu od všech nečistot, usazenin nebo jiných nečistot, které mohou být na dně.

Také se ujistěte, že hloubka studny je dostatečná pro instalaci filtru. Chcete-li to provést, změřte hloubku studny pomocí měřicí pásky nebo speciálního nástroje.

Krok 3: Instalace filtru

Krok 3: Instalace filtru

Nyní přejdeme k instalaci filtru. Spolu s filtrem je dodávána instalační sada, která obsahuje všechny potřebné prvky.

Na závitové připojení na filtru naneste speciální lepidlo na filtrační jamky a připojte ohebnou trubku. Utáhněte spojení pomocí kleští, abyste zajistili bezpečné uchycení.

Poté nainstalujte filtr do jímky a ujistěte se, že těsně přiléhá ke dnu. Pomocí šroubováku zajistěte filtr na místě.

Krok 4: Připojení čerpadla

Krok 4: Připojení čerpadla

Po instalaci filtru připojte studnové čerpadlo k systému. Připojte ohebnou trubku k čerpadlu a nainstalujte ji na horní část studny. Poté připojte závitové připojení na čerpadle k filtru pomocí instalační sady.

READ
Jak často potřebujete kontrolovat fungování ochrany před bleskem?

Ujistěte se, že všechny spoje jsou těsné a bezpečné, aby nedošlo k úniku vody nebo jiným problémům. V případě potřeby použijte k utažení spojů kleště.

Gratulujeme! Právě jste nainstalovali filtr pro vaši studnu. Vaše voda bude nyní čistá a bezpečná pro použití.

Příprava staveniště [Proces montáže]

Příprava staveniště [Proces montáže]

Než začnete s montáží filtru studny, musíte připravit pracovní místo. To zjednoduší proces montáže a zajistí bezpečný provoz.

Zde je několik kroků, které je třeba dodržet při přípravě svého pracoviště:

 1. Pro práci si vyberte rovné a stabilní místo. Ujistěte se, že místo je dostatečně pevné a není náchylné k záplavám.
 2. Vyčistěte oblast od trosek, kamenů a dalších překážek. Předejdete tak možným zraněním během provozu.
 3. Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály k sestavení filtru. Seznam obvykle obsahuje: šroubovák, kleště, šroubováky, vyřezávací nůž, gumové rukavice, filtrační prvky, trubky atd.
 4. Připravte si potřebné ochranné prostředky. Včetně ochranných brýlí, obličejové masky a rukavic. To pomůže předejít možnému zranění a ochrání vaše smysly před prachem a jinými škodlivými látkami.

Jakmile dokončíte všechny tyto kroky, budete připraveni začít s montáží filtru studny.

Výběr a nákup potřebného vybavení [Nezbytné vybavení]

Výběr a nákup potřebného vybavení [Nezbytné vybavení]

Jméno Číslo Stát
studniční čerpadlo 1 pc z ruble 10 000
Vodní filtr 1 pc z ruble 5 000
Studniční trubky požadovaná délka od 2 000 rublů na běžný metr
Spodní čerpací jednotka 1 pc z ruble 20 000
Filtry pro čištění vody 1 pc z ruble 1 000

Chcete-li úspěšně nainstalovat filtr do studny, musíte si zakoupit následující vybavení:

 • Čerpadlo studny – hlavní zařízení pro zásobování vodou ze studny;
 • Filtr na čištění vody je zařízení, které umožňuje odstranit nečistoty a nečistoty z vody;
 • Studniční potrubí – nezbytné pro spuštění čerpadla do studny a zajištění jeho stabilní polohy;
 • Spodní čerpací jednotka – zajišťuje přeměnu energie pro provoz čerpadla;
 • Filtry na čištění vody jsou doplňková zařízení pro zlepšení kvality vody.

Výběr zařízení závisí na hloubce studny, potřebě čisté vody a dostupných finančních prostředcích. Pro radu a výběr optimálního vybavení se doporučuje kontaktovat specialisty.

Čištění studny před instalací filtru [Předběžné přípravy]

Čištění studny před instalací filtru [Předběžné přípravy]

Před instalací filtru do studny je nutné provést postup čištění. Čištění pomůže odstranit písek, nečistoty a další nečistoty ze studny, které mohou bránit provozu filtru.

READ
Je možné natřít laminátovou podlahu jinou barvou sami?

Zde jsou podrobné pokyny pro čištění studny před instalací filtru:

 1. Připravte si všechny potřebné nástroje a materiály pro čištění studny, včetně čerpadla, hadic a závaží pro vyjmutí filtru (pokud je nainstalován).
 2. Vypněte napájení studničního čerpadla, abyste zabránili jeho náhodnému zapnutí během provozu.
 3. Odpojte hadice od čerpadla a zakryjte je, abyste zabránili vniknutí nečistot.
 4. Nainstalujte čerpadlo a příslušenství tak, aby nepřekážely při čištění studní.
 5. Připojte hadici k čerpadlu a spusťte ji do studny. Ujistěte se, že hadice je dostatečně dlouhá, aby dosáhla na dno studny.
 6. Zapněte čerpadlo a počkejte, až se studna naplní vodou. To vytvoří protitlak, který pomůže odstranit nečistoty ze stěn studny.
 7. Vypněte čerpadlo a počkejte, až voda ze studny vyteče.
 8. Opakujte proces několikrát, abyste zcela vyčistili studnu od nečistot.
 9. Po dokončení čisticí procedury můžete nainstalovat filtr do studny podle pokynů výrobce.

Je důležité si pamatovat, že čištění studny před instalací filtru je důležitým krokem k zajištění účinného provozu filtru a jeho dlouhé životnosti.

Sestavení filtru podle pokynů [Fáze montáže]

Sestavení filtru podle pokynů [Fáze montáže]

K sestavení filtru budete potřebovat následující materiály a nástroje:

 • Filtrační prvek
 • kryt filtru
 • Těsnící kroužek
 • Klíč pro zajištění krytu
 • Šroubovák
 1. Vezměte filtrační prvek a nainstalujte jej na dno studny.
 2. Umístěte uzávěr filtru na horní část filtrační vložky.
 3. Nasaďte O-kroužek na hřeben krytu filtru.
 4. Pomocí klíče utáhněte uzávěr filtru, dokud nebude O-kroužek pevně přitlačen k vložce filtru.
 5. Zkontrolujte, zda je kryt bezpečně upevněn pomocí šroubováku.

Jakmile je sestava filtru kompletní, ujistěte se, že jsou všechna připojení zajištěna a že je filtr připraven k použití.

Instalace filtru do studny [Instalační práce]

Instalace filtru do studny [Instalační práce]

Krok 1: Připravte si materiály a nástroje

Před instalací filtru musíte připravit všechny potřebné materiály a nástroje. Budete potřebovat: filtr, vodiče, čerpadlo, čerpací stanici, lepidlo a další nástroje potřebné k připojení prvků.

Krok 2: Čištění studny

Před instalací filtru by měla být studna zbavena všech nečistot a usazenin. To lze provést pomocí speciálního zařízení nebo jednoduše pomocí čerpadla k odstranění vody a nečistot.

Krok 3: Instalace filtru

Když je studna vyčištěna, můžete začít instalovat filtr. Než to uděláte, měli byste zkontrolovat, zda má filtr správnou velikost a zda splňuje bezpečnostní požadavky. Filtr se poté nainstaluje do požadované hloubky pomocí speciálních nástrojů.

READ
Kuchyňské doplňky: pohodlí a krása ve vaší kuchyni

Krok 4: Připojení prvků

Po instalaci filtru byste jej měli připojit ke zbytku prvků studny. Může to být čerpací stanice, dráty a další potřebné prvky. Pro spojení se používají speciální spojovací prvky nebo lepidlo, aby byla zajištěna spolehlivost spojení.

Krok 5: Funkční kontrola

Po dokončení montážních prací je nutné zkontrolovat funkčnost filtru a dalších prvků studny. Chcete-li to provést, zapněte čerpadlo a ujistěte se, že voda bez problémů prochází filtrem. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, měly by být odstraněny před konečným uvedením studny do provozu.

Krok 6: Závěr

Instalace filtru do studny je důležitým krokem, který zajišťuje bezpečnost a účinnost studny. Správně provedené instalační práce zaručují životnost a nepřetržitý provoz filtru.

Upozornění: při instalaci filtru do studny se doporučuje kontaktovat odborníky nebo postupovat podle pokynů výrobce, abyste zajistili, že všechny práce budou provedeny správně a bezpečně.

Otázky a odpovědi:

Jaké materiály jsou potřeba k výrobě filtru studní?

K výrobě filtru pro studnu budete potřebovat následující materiály: trubku, síto nebo filtrační tkaninu, lepidlo, nůžky, kovovou síť nebo drát, gumový kroužek.

Jaké nástroje jsou potřeba k výrobě filtru studní?

K výrobě filtru do studny budete potřebovat následující nástroje: šroubovák nebo šroubovák, kleště, kladivo, vrtačku nebo vrták, pilník nebo pilku.

Video:

JAK UDĚLAT FILTR STUDNÍ PRO ABYSINA?

DIY filtr pro habešskou studnu.

Jak vyrobit filtr pro 90mm studnu vlastníma rukama!

Recenze

Alexander Ivanov

Skvělý článek se skvělým videem! Jaký užitečný materiál pro ty, kteří mají vlastní studnu! Vždy jsem přemýšlel, jak vyrobit filtr, a nakonec jsem našel podrobný a srozumitelný návod! Video ukazuje krok za krokem, jak vybrat vhodné materiály, jak vyrobit základ pro filtr, jak nainstalovat membránu a všechny díly pevně utěsnit. Zdá se, že i já si nyní umím vyrobit filtr pro svou studnu! Podrobné vysvětlení každého kroku a kvalitní grafické ilustrace vám pomohou pochopit pracovní proces. Doufám, že v budoucnu budete sdílet i článek o tom, jak filtr udržovat a čistit. Děkujeme za užitečné informace!

Maximus007

Velmi užitečný článek! Už dlouho jsem se chtěl naučit, jak vyrobit vlastní filtr studní, a teď mám perfektní návod. Zvláště se mi líbilo, že článek obsahoval pokyny krok za krokem doplněné videem. To vám pomůže zachytit každý krok procesu a snadno jej zopakovat. Často se setkávám s problémem kontaminace vody v naší studni, takže mít vlastní filtr je opravdový dar z nebes. A co je nejatraktivnější, je, že způsob výroby filtru popsaný v článku je přístupný a snadno implementovatelný. Líbí se mi, že to vyžaduje dostupné materiály a nástroje, které lze sehnat v každém obchodě. To šetří čas a peníze! Video jsem již zhlédl a podrobný návod nastudoval. Nyní jsem plný důvěry, že si filtr do své studny mohu vyrobit sám. Mnohokrát děkuji autorovi článku za pokrytí tohoto důležitého tématu a za pomoc při řešení mého problému!

READ
Který zámek je lepší pro garáž: polstrovaný, vnitřní, stropní, zadlabací nebo regálový, jak vybrat dobrý spolehlivý zámek pro garážová vrata a bránu

Sofia

Velmi zajímavý a užitečný článek! Dlouho jsem hledal informace o tom, jak vyrobit filtr do studny vlastníma rukama, a nakonec jsem našel všechny potřebné kroky na jednom místě. Video tutoriál je velmi názorný a srozumitelný i pro ty, kteří s takovou prací nemají žádné zkušenosti. Ocenil jsem podrobné vysvětlení a jasné pokyny. Nyní mám všechny potřebné nástroje a znalosti k tomu, abych si vyrobil filtr pro svou studnu a zajistil si čistou a nezávadnou vodu. Díky za tak užitečný článek! Vřele doporučuji všem, kteří si chtějí sami vyrobit filtr pro svou studnu.

John1991

Skvělý článek! Již delší dobu si chci namontovat filtr do své studny a jsem moc rád, že jsem narazil na Váš článek. Váš video průvodce krok za krokem je pro mě záchranou! Vždy jsem si myslel, že instalace filtru je obtížný úkol, ale díky vašim podrobným pokynům jsem si jistý, že to zvládnu sám. Obzvlášť užitečné bylo vidět, jaké nástroje a materiály budu potřebovat, abych byl na cokoli připraven. Nyní mám vše, co potřebuji, abych mohl začít. Velice vám děkuji za tak informativní a užitečný článek!

Иван Иванов

Skvělý článek! Vždy jsem se chtěl naučit, jak vyrobit filtr studní, ale nevěděl jsem, kde začít. Tento video tutoriál krok za krokem je pro mě perfektní. Nyní rozumím všem krokům procesu a mohu vytvořit filtr sám. Líbily se mi především informace o výběru materiálů a nástrojů. Nyní mám vše, co potřebuji! Těším se na další video a nové užitečné tipy. Děkuji mnohokrát za tuto informaci!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: