Jak vyrobit indukční kotel

Indukční kotle jsou v poslední době stále populárnější díky své účinnosti, spolehlivosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Tato zařízení slouží k ohřevu vody, páry nebo jiných kapalin na principu elektromagnetické indukce. Výroba vlastního indukčního kotle může být zábavný a ekonomický projekt.

Než začnete vyrábět, musíte se naučit základy fungování indukčního kotle a jeho součástí. Hlavní částí indukčního kotle je indukční ohřívač, který se skládá z cívky a stejnosměrného na vysokofrekvenční AC měnič. Pro vytvoření indukčního pole je nutný i chladicí systém, který zabraňuje přehřívání a zajišťuje dlouhodobý provoz zařízení.

V praxi se výroba indukčního kotle skládá z několika fází. Nejprve je třeba vyvinout řídicí obvod a vybrat potřebné komponenty. Poté byste měli vytvořit pouzdro, kde bude umístěn celý topný blok. Poté můžete začít s montáží a připojením kotle a poté otestovat a nakonfigurovat jeho provoz.

Výroba indukčního kotle s vlastními rukama vyžaduje určité dovednosti v oblasti elektroniky a zpracování kovů, stejně jako péči a trpělivost. Nakonec ale získáte zařízení, které skvěle ohřeje vodu nebo jiné kapaliny a které lze použít v domácnosti nebo pro komerční účely.

Příprava materiálů

Než začnete vyrábět indukční kotel, musíte připravit následující materiály:

Název materiálu Číslo
Ocelový kontejner 1 kus.
Magnetický drát z nutnosti
Topný prvek 1 kus.
Dráty z nutnosti
Regulátor teploty 1 kus.
Izolační materiál z nutnosti
Elektronické komponenty z nutnosti

Před zahájením práce se ujistěte, že máte všechny potřebné materiály. Pokud nějaký materiál chybí, kupte jej předem.

Potřebné nástroje a materiály

K vytvoření indukčního kotle budete potřebovat následující nástroje a materiály:

Nástroje:

 • Páječka
 • Pájecí kyselina
 • Pájecí drát
 • Sada šroubováků
 • nůžky
 • Skřipec
 • Stapler
 • Soubor
 • Vrták
 • Vrtáky různých průměrů
 • Šroubovák s bity

Materiály:

 • Měděný drát
 • Limitní transformátor
 • Procesní transformátor
 • Desky pro montáž
 • Elektrody
 • Dráty
 • Kondenzátory
 • Rezistory
 • Diody
 • Termoprvky
 • Radiátory
 • Fanoušci
 • Izolační páska
 • Spojovací materiál (šrouby, matice, šrouby atd.)

Než začnete se stavbou svého indukčního kotle, ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.

Sestavení základny indukčního kotle

Chcete-li začít s montáží základny indukčního kotle, musíte připravit všechny potřebné materiály a nástroje. Budete potřebovat:

 • kovová skříň nebo pouzdro, které bude sloužit jako těleso kotle;
 • magnetický povlak nebo deska, která bude použita k přenosu magnetického pole;
 • měděná cívka, která bude použita k ohřevu látky;
 • termostat, který bude regulovat teplotu indukčního kotle;
 • konektory a vodiče pro připojení kotle;
 • další nástroje jako nůž, páječka, vodiče atd.
READ
Jaké druhy košťat existují na koupel?

Když jsou všechny potřebné materiály a nástroje připraveny, můžete začít s montáží základny indukčního kotle. Následuj tyto kroky:

Příprava krabice nebo pouzdra

Příprava krabice nebo pouzdra

Do krabice vyřízněte otvory pro magnetický kryt, měděnou cívku, konektory a termostat. Ujistěte se, že všechny otvory jsou na správném místě a vzájemně se nepřekrývají.

Instalace magnetického povlaku

Nainstalujte magnetický kryt nebo desku do určeného otvoru. Zajistěte jej lepidlem nebo vhodnými spojovacími prvky.

Instalace měděné cívky

Instalace měděné cívky

Umístěte měděnou cívku do určeného otvoru. Zajistěte jej lepidlem nebo vhodnými spojovacími prvky.

Spojovací konektory

Spojovací konektory

Připojte konektory ke kotli a zajistěte je v odpovídajících otvorech. Ujistěte se, že všechna připojení jsou bezpečná a nezpůsobují zkraty.

Instalace termostatu

Nainstalujte termostat do určeného otvoru. Zajistěte jej pomocí vhodných upevňovacích prvků.

Po sestavení základny indukčního kotle je nutné zkontrolovat všechny spoje a vyzkoušet funkčnost kotle. Je důležité pamatovat na bezpečnost a správně připojit kotel ke zdroji energie.

Výběr správného kontejneru

Návrh indukčního kotle začíná výběrem vhodné nádoby, která se použije jako topné těleso. Nádoba musí mít několik důležitých vlastností, aby byl zajištěn účinný provoz kotle:

Kontejnerový materiál

Kontejnerový materiál

Při výběru materiálu nádoby je nutné vzít v úvahu její magnetické vlastnosti, protože indukční princip kotle je založen na interakci magnetického pole s materiály. Vhodnými materiály pro nádobu jsou ocel a litina.

Rozměry nádoby

Rozměry nádoby musí odpovídat potřebám a rozměrům indukčního kotle. Musí být dostatečně velká, aby se do ní vešly všechny potřebné součásti, a musí mít dostatečně vysoké stěny, aby se zabránilo úniku magnetického pole.

Optimální rozměry nádoby by také měly zohledňovat nutnost chlazení topných těles. Při výběru nádoby byste měli věnovat pozornost možnosti instalace chladicího systému.

Izolace nádoby

Izolace nádoby

Nádoba musí mít také dostatečnou tepelnou izolaci, aby se minimalizovaly tepelné ztráty. K tomu můžete použít speciální tepelně izolační materiály, jako jsou keramické dlaždice nebo sklolaminát.

Charakterizace Hodnota
Materiál Ocel nebo litina
Размеры Vhodné pro potřeby kotle
Izolace Dostatečná tepelná izolace

Instalace topného tělesa

Instalace topného tělesa

Po přípravě tělesa indukčního kotle musíte začít s instalací topného tělesa. Jako topné těleso lze použít drátěné spirály nebo speciální topné desky.

READ
Kritéria pro výběr MDF zástěn pro vanu

Chcete-li nainstalovat topné těleso, postupujte takto:

 1. Určete místo pro instalaci topného tělesa uvnitř kotlového tělesa. Ujistěte se, že topné těleso je umístěno rovnoměrně a nedotýká se jiných součástí kotle.
 2. V případě potřeby odhadněte rozměry topného tělesa a vytvořte otvor v pouzdře, aby bylo možné jej nainstalovat.
 3. Zkontrolujte, zda je topné těleso správně připojeno k napájecím vodičům. Ujistěte se, že je práce provedena dobře a nedochází k poškození.
 4. Nainstalujte topné těleso do tělesa kotle a zajistěte jej pomocí speciálních spojovacích prvků nebo lepidla.
 5. Zkontrolujte, zda topné těleso těsně přiléhá ke stěnám pouzdra a nezpůsobuje jejich deformaci.
 6. Uzavřete kotlové těleso a ujistěte se, že je topné těleso bezpečně nainstalováno.

Správná instalace topného tělesa je důležitým krokem při vytváření indukčního kotle a ovlivňuje jeho účinnost a životnost. V případě potřeby se poraďte s elektrotechnikem nebo specialistou, abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz kotle.

Umístění a upevnění topného tělesa

Umístění a upevnění topného tělesa

Před instalací topného tělesa je třeba věnovat pozornost následujícím aspektům:

1. Výběr vhodné lokality

 • Topné těleso musí být instalováno v blízkosti přívodu teplé vody a elektrické sítě. Tím se zkrátí délka potrubí a drátů, což sníží tepelné a energetické ztráty.
 • Místo instalace musí být chráněno před přímou vlhkostí a deštěm. Topné těleso se doporučuje instalovat uvnitř nebo na otevřeném prostranství zakrytém přístřeškem nebo přístřeškem.
 • Je také nutné vzít v úvahu přístupnost pro údržbu a opravy topného tělesa. Musí být instalován tak, aby elektrické přípojky a ventily byly přístupné pro údržbu a výměnu.

2. Připevnění topného tělesa

 1. Topné těleso lze upevnit pomocí speciálních spojovacích prvků nebo svařováním.
 2. Pokud se používají upevňovací prvky, je nutné zkontrolovat jejich spolehlivost a ujistit se, že je topné těleso bezpečně upevněno.
 3. Pokud je topné těleso připevněno svařováním, je nutné zajistit kvalitní a spolehlivé svařování, celistvost a těsnost spoje.

Je důležité si uvědomit, že kvalitní a spolehlivé umístění a upevnění topného tělesa je jedním z klíčových bodů pro úspěšnou instalaci a provoz indukčního kotle. Před zahájením instalace si musíte přečíst pokyny výrobce a poradit se s odborníkem, abyste předešli chybám a poškození zařízení.

Otázky a odpovědi:

Jaké materiály jsou potřeba k výrobě indukčního kotle?

K výrobě indukčního kotle budete potřebovat následující materiály: těleso kotle, měděné cívky, feritová deska, tepelně izolační materiál, termočlánek, termostat a vodiče.

READ
Jak správně zavěsit záclonové tyče na zeď

Jaké nářadí je potřeba k sestavení indukčního kotle?

K sestavení indukčního kotle budete potřebovat následující nástroje: páječku, řezačku, svářečku, elektrický nebo ruční stroj na zpracování kovů, sadu šroubováků a pinzetu.

Video:

Topení v bytě elektrické / NENÍ NUTNÉ PLYN. / Zdarma

Část 4. Indukční kotel Udělej si sám – je to snadné. Testování v systému ohřevu vody.

Indukční kotel

Recenze

def create_male_name():

Článek je velmi užitečný a zajímavý! Vždy jsem snil o vlastním indukčním kotli, ale přišlo mi to příliš složité a drahé. Díky těmto informacím jsem si uvědomil, že si takový kotlík můžete vyrobit vlastníma rukama. Zapamatoval jsem si všechny kroky v návodu a dokonce jsem si udělal malý seznam potřebných materiálů. Nyní mohu s jistotou začít vytvářet indukční kotel a být si jistý jeho kvalitou. Jsem moc ráda, že jsem na tento článek narazila, otevřel mi novou příležitost. Těším se na výsledek a velmi rád se o svůj úspěch podělím se svými přáteli. Děkuji autorovi za tak užitečné informace!

tisknout (jméno)

Děkuji autorovi za podrobný a jasný návod! Jako žena jsem se vždy zajímala o opravy a výrobu domácích spotřebičů. Je skvělé, že si nyní můžete vyrobit svůj vlastní indukční kotel. Návod je velmi podrobný a krok za krokem vysvětluje, jak sestavit veškeré potřebné vybavení a provést montáž. Zvláště se mi líbilo, že autor dbal na bezpečnost a poskytl informace o nezbytných opatřeních. To je velmi důležité, protože práce s elektrickými zařízeními může být nebezpečná. Indukční kotle jsou považovány za stabilní a účinné. Nyní si díky těmto informacím mohu zkusit vyrobit vlastní kotel, který bude nejen zajímavý, ale i ekonomický. Vše, co potřebujete, je postupovat podle pokynů a mít trpělivost. Jsem si jistý, že moje rodina bude mile překvapena mou novou dovedností a léčivým teplem indukčního kotle, který jsem vyrobil vlastníma rukama!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: