Jak vyrobit vodorovnou tyč vlastníma rukama na dvoře. Jak vyrobit venkovní vodorovnou lištu vlastníma rukama – krok za krokem

Venkovní stahovací bar je skvělý způsob, jak začlenit zdravý životní styl do vaší každodenní rutiny, aniž byste opustili pohodlí vlastního dvorku. Vytvoření a instalace vlastní vodorovné lišty je jednoduchý a zábavný úkol, který se může stát nejen užitečnou činností, ale také dekorativním prvkem vašeho dvora.

Tento článek obsahuje podrobné pokyny pro vytvoření a instalaci venkovní vodorovné lišty. Podíváme se na různé možnosti designu, vlastnosti výběru materiálů a také se podělíme o užitečné tipy, abyste si mohli vyrobit přesně stejnou vodorovnou lištu, která bude vyhovovat vašim potřebám a zapadne do celkového designu vašeho dvora.

Díky našim instrukcím můžete nejen získat fyzické výhody cvičení na hrazdě, ale také vytvořit útulné místo pro relaxaci a zábavu pro rodinu a přátele. Začněme tedy vytvářet váš venkovní stahovací bar a proměňte váš dvůr v dokonalé místo pro cvičení a relaxaci!

Nástin článku „Jak vyrobit vodorovnou tyč vlastníma rukama na dvoře“

1. Potřebné materiály a nástroje

2. Výběr místa pro instalaci vodorovné lišty

3. Příprava základny pro instalaci vodorovné lišty

4. Výroba a montáž vertikálních regálů

5. Výroba a montáž vodorovného příčníku

6. Instalace přídavných prvků

7. Kontrola a testování vodorovné lišty

Závěr

Výběr místa instalace vodorovné lišty

Výběr místa instalace vodorovné lišty

1. Velikost a dostupný prostor

Při výběru místa pro instalaci vodorovné lišty je nutné vzít v úvahu její velikost a zajistit kolem ní dostatek volného prostoru. Hrazda musí být instalována tak, aby při cvičení nehrozilo nebezpečí nárazu do zdí, stromů nebo jiných překážek.

2. Vhodný povrch

Ujistěte se, že povrch, na kterém bude vodorovná lišta instalován, je rovný a odolný. Nedoporučuje se instalovat vodorovnou lištu na měkký podklad nebo nestabilní povrchy, jako je písek nebo hlína. Nejlépe fungují cementové podlahy, asfalt nebo pevná zemina.

Doporučené typy povrchů: Nedoporučené typy povrchů:
– Cementová podlaha
– Asfalt
– Pevná zem
– Měkká půda
– Písek
– Hlína

Výběr správného místa pro instalaci hrazdy vám umožní používat ji co nejpohodlněji a užívat si trénink. Zvažte všechny faktory a vyberte správné místo pro venkovní hrazdu.

Příprava a výroba potřebných komponentů

Než začnete vytvářet venkovní vodorovnou lištu, musíte připravit všechny potřebné komponenty pro její výrobu. V této části se podíváme na seznam a návod k nákupu a přípravě komponent.

Seznam požadovaných součástí

Seznam požadovaných součástí

K výrobě venkovní vodorovné lišty budete potřebovat následující komponenty:

Komponenta Číslo
Kovové trubky o průměru 3,5 cm a síle stěny 2 mm 2 pc
Kovový profil pro montáž na stěnu 1 pc
Šrouby, matice a podložky pro zajištění součástí v přiměřeném množství
Svorky pro připojení potrubí v přiměřeném množství
Distanční vložky pro vytvoření strukturální tuhosti v přiměřeném množství
Nátěr pro ochranu kovových součástí před vlivy prostředí v přiměřeném množství
READ
Jakou barvu zvolit pro dekoraci interiéru?

Pokyny pro nákup komponentů

Pokyny pro nákup komponentů

Pro výrobu venkovní hrazdy se doporučuje obrátit se na specializovaný obchod nebo dílnu, kde vám pomohou vybrat všechny potřebné komponenty. Při nákupu dbejte na kvalitu materiálů, aby hrazda byla pevná a odolná.

U kovových trubek volte průměr a tloušťku stěny, která zajistí dostatečnou konstrukční pevnost. Kovový profil pro montáž na stěnu musí být dostatečně pevný a spolehlivý.

Rovněž stojí za to věnovat pozornost kvalitě šroubů, matic, podložek a spon. Musí být pozinkované nebo pozinkované, aby byla konstrukce chráněna před korozí.

K ochraně kovových součástí před vlivy prostředí lze použít speciální nátěr. Zeptejte se poradce prodejny na možné možnosti krytí a vyberte si to, které vám vyhovuje.

Po zakoupení všech potřebných komponentů můžete začít vyrábět venkovní hrazdu. V další části se podíváme na proces montáže a instalace vodorovné lišty na dvoře.

Sestavení vodorovné lišty

Než začnete s montáží vodorovné lišty, ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje: vrtačku, šroubovák, klíče, pilník atd.

1. Nejprve si prostudujte montážní schéma, abyste pochopili postup.

2. Připravte si všechny potřebné díly a nástroje na pracovišti.

3. Zahajte montáž s hlavním rámem. Spojte hlavní nosníky a úhelníky pomocí šroubů a matic.

4. Dále nainstalujte boční sloupky a zajistěte je k hlavnímu rámu.

5. Připevněte sedadlo k rámu a ujistěte se, že je bezpečné. V případě potřeby použijte další upevňovací prvky.

6. Přidejte další výztuhy pro zajištění dodatečné strukturální tuhosti.

7. Zkontrolujte kvalitu sestavy a ujistěte se, že všechny díly jsou řádně zajištěny a nejsou uvolněné.

8. Po sestavení vodorovné lišty připravte vhodné místo pro její instalaci. Ujistěte se, že místo instalace je stabilní a bezpečné.

9. Pokračujte v instalaci stahovací tyče podle montážního návodu dodaného výrobcem.

10. Nakonec zajistěte vodorovnou lištu na zvoleném místě a ujistěte se, že je pevně nainstalována.

Připraveno! Nyní si můžete užít trénink na vlastní venkovní hrazdě, kterou jste sestavili vlastníma rukama.

Připevnění vodorovné tyče k podpěře

Podpora výběru

Podpora výběru

Před připevněním vodorovné lišty musíte vybrat vhodnou podpěru. Nejlepší je použít silnostěnnou kovovou tyč instalovanou v zemi do hloubky alespoň 1 metr. Opora musí být dostatečně pevná, aby vydržela zátěž při provádění cviků na hrazdě.

Instalace držáků

Instalace držáků

Chcete-li připevnit vodorovnou lištu k podpěře, musíte použít konzoly. Držáky musí být kovové a pevné, aby byla zajištěna spolehlivá fixace vodorovné tyče. Musí být instalovány na horní a spodní straně podpěry.

READ
Jak nainstalovat baterii na dřez: pevná vložka, upevnění, připojení

1. Označte podpěru pro instalaci držáků. Měly by být umístěny blízko sebe a vodorovně zarovnány.

2. Pomocí vrtáku a vrtáku vyvrtejte otvory do podpěry na značkách. Průměr otvorů musí odpovídat průměru upevňovacích prvků, které budou použity k připevnění držáků.

3. Upevněte držáky k podpěře pomocí spojovacích prvků, jako jsou šrouby nebo šrouby. Ujistěte se, že držáky těsně přiléhají k podpěře a nemají žádnou vůli.

Instalace vodorovné lišty

Instalace vodorovné lišty

Po instalaci držáků můžete vodorovnou lištu připevnit k podpěře.

1. Zvedněte vodorovnou tyč a umístěte ji na držáky.

2. Zajistěte vodorovnou tyč ke konzolám pomocí upevňovacích prvků. Zkontrolujte, zda je vodorovná lišta nainstalována ve vodorovné poloze a bezpečně upevněna.

3. Zkontrolujte spolehlivost upevnění, zatřeste vodorovnou lištou, abyste se ujistili, že se neviklá.

Vodorovná lišta je nyní bezpečně připevněna k podpěře a je připravena k použití. Před zahájením tréninku se ujistěte, že všechna upevnění jsou pevně zajištěna a vydrží zátěž.

Zajištění hrazdy na dvoře

Zajištění hrazdy na dvoře

Před instalací vodorovné lišty musíte vybrat vhodné místo pro její umístění. Ideální variantou je pozemek, který poskytuje prostor pro cvičení a dostatečnou výšku pro pohodlné užívání.

Pro zajištění vodorovné lišty ve dvoře se doporučuje použít betonové základny nebo speciální kovové konzoly určené pro venkovní instalaci. Betonový základ zaručuje pevnost a stabilitu vodorovné tyče. Kovové držáky poskytují pohodlí a snadnou instalaci.

Při instalaci vodorovné tyče pomocí betonové základny musíte provést následující kroky:

1. Vyberte místo pro umístění vodorovného pruhu a označte potřebné body pro betonáž.
2. Vykopejte jámy o velikosti přibližně 30×30 cm a hloubce asi 50 cm.
3. Postavte bednění pro betonový základ pomocí desek nebo speciálních forem.
4. Betonovací roztok připravte podle návodu.
5. Nalijte roztok do otvorů, opatrně jej rozdělte a vyrovnejte povrch.
6. Nainstalujte vodorovnou tyč do betonové základny a držte ji, dokud beton zcela neztvrdne.
7. Zkontrolujte, zda je vodorovná lišta bezpečně upevněna a ujistěte se, že se nepohybuje.

Při instalaci vodorovné lišty pomocí kovových držáků se musíte řídit pokyny přiloženými k nim. Instalace se obvykle skládá z několika jednoduchých kroků a nevyžaduje speciální nástroje.

Po instalaci vodorovné lišty se před použitím ujistěte, že je spolehlivá a bezpečná. Pravidelně kontrolujte upevnění a v případě potřeby základnu opravte nebo vyměňte.

Nyní, když je stahovací tyč bezpečně nainstalována na vašem dvoře, můžete si užívat venkovní cvičení a posilovat své tělo.

READ
Rámové domy: výhody a nevýhody budov tohoto typu

Udržování vodorovné lišty v dobrém stavu

Zkontrolujte upevnění a svary: Vodorovnou lištu pravidelně kontrolujte a kontrolujte stav svarových spojů. Pokud si všimnete jakýchkoli prasklin nebo poškození, kontaktujte odborníka, aby jej opravil.

Vyčistěte vodorovný pruh: Čas od času očistěte vodorovnou lištu od prachu, nečistot a nahromaděné vlhkosti. Použijte měkkou houbu nebo hadřík s vodou a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte abrazivní materiály, aby nedošlo k poškození povrchu.

Chraňte před povětrnostními vlivy: Pokud je to možné, instalujte vodorovnou lištu pod střechu nebo přístřešek, abyste minimalizovali její vystavení povětrnostním podmínkám. Pokud to není možné, pravidelně kontrolujte stav povrchu a nátěru vodorovné lišty, aby bylo možné poškození rychle opravit.

Provádějte pravidelná preventivní opatření: Zkontrolujte stav všech prvků hrazdy, včetně madel, hrazd a držáků. Podle potřeby utáhněte upevňovací prvky.

Zůstat v bezpečí: Ujistěte se, že je vodorovná lišta instalována na rovném povrchu a bezpečně upevněna. Sledujte také stav půdy kolem vodorovné tyče, abyste zajistili její stabilitu.

Dodržováním těchto tipů a pravidelnou údržbou můžete svou lištu udržet v dobrém stavu po dlouhou dobu.

Otázky a odpovědi:

Jaké materiály jsou potřeba k vytvoření venkovní vodorovné lišty?

K vytvoření venkovní vodorovné tyče budete potřebovat materiály, jako jsou kovové trubky, svařovací stroj, šrouby a šrouby a nástroje pro instalaci a upevnění vodorovné tyče.

Jaké nástroje jsou potřeba k instalaci venkovní vodorovné lišty?

K instalaci venkovní vodorovné lišty budete potřebovat následující nástroje: příklepová vrtačka nebo vrtačka, šroubovák, klíč, vodováhu a měřicí nástroj.

Jaké výhody má venkovní hrazda oproti posilovacím strojům v posilovně?

Venkovní hrazda má oproti vybavení tělocvičny několik výhod. Za prvé, jeho instalace je dostupnější a ekonomičtější. Za druhé, na venkovní hrazdě můžete provádět rozmanitější a přirozenější pohyby, což pomáhá rozvíjet sílu a flexibilitu. Do třetice trénink na venkovní hrazdě probíhá na čerstvém vzduchu, což má pozitivní vliv na celkovou pohodu.

Video:

Hrazdy na dvorek udělej si sám!

Jak vyrobit vodorovnou tyč v dacha vlastníma rukama!

jak vyrobit vodorovnou lištu vlastníma rukama

Recenze

Иван Иванов

Opravdu se mi líbil článek o tom, jak vyrobit vodorovnou tyč vlastníma rukama na dvoře. Vždy jsem snil o tom, že budu mít vlastní stahovací tyč, ale nevěděl jsem, kde začít. Díky tomuto článku nyní chápu, že je to docela reálné a dostupné všem. Návod krok za krokem je velmi jasný a podrobný, což pomůže i nepříliš zkušenému řemeslníkovi vytvořit a nainstalovat venkovní hrazdu. Je velmi výhodné, že autor článku dává různé možnosti materiálů pro vytvoření vodorovné lišty, vhodné pro různé rozpočty. To umožňuje vybrat nejlepší možnost na základě vašich zdrojů. Nyní vím jistě, že v blízké budoucnosti budu mít na dvoře vlastní hrazdu a budu moci sportovat, aniž bych opustil domov. Moc děkuji autorovi za tak užitečný článek!

READ
DIY lapač snů - mistrovská třída s pokyny krok za krokem

přezdívka 1

Článek byl velmi užitečný! Už dlouho jsem chtěl udělat hrazdu na svém dvoře, ale nevěděl jsem, kde začít. Pokyny byly velmi podrobné a srozumitelné. Je dobré, že všechny fáze instalace vodorovné lišty jsou rozděleny do kroků, takže jsem mohl snadno postupovat podle pokynů. Byl jsem příjemně překvapen, že vytvoření vodorovné lišty nevyžaduje složité nástroje a materiály, vše lze snadno zakoupit v nejbližší prodejně. Článek také obsahuje mnoho užitečných rad pro výběr vhodného místa pro instalaci hrazdy, její bezpečnost a další příslušenství. Autor dal několik možností designu pro vodorovnou lištu, což mi dalo příležitost vybrat si vhodný styl pro můj dvůr. Obzvláště se mi líbila část o správné technice provádění cviků na hrazdě. Autor vysvětlil, jak správně držet a provádět pohyby, aby nedošlo ke zranění. To je velmi důležitá informace, kterou jsem nikdy předtím nezvažoval. Díky za skvělý článek! Nyní jsem připraven začít vytvářet vlastní stahovací tyč a užívat si trénink přímo na dvoře. Jsem přesvědčen, že s mými novými znalostmi a pokyny uspěji!

sweetangel21

Outdoorové tréninkové vybavení je stále oblíbenější mezi lidmi, kteří chtějí vést aktivní životní styl. Mezi nimi je jedním z nejúčinnějších a cenově dostupných horizontální lišta. V tomto článku bych se s vámi rád podělil o podrobné pokyny pro vytvoření a instalaci venkovní vodorovné lišty, kterou si můžete vyrobit vlastníma rukama na dvoře. Prvním krokem je výběr místa instalace. Najděte pevnou konstrukci, jako je strana budovy nebo dřevěný sloupek. Ujistěte se, že zvolené místo je vhodné pro trénink a neomezuje přístupnost venkovní stahovací tyče. Druhým krokem je výběr materiálů. K vytvoření vodorovné tyče budete potřebovat ocelové trubky o průměru asi 3 cm, vrtáky, šrouby a matice a také nástroje, jako je vrtačka a klíče. Třetím krokem je měření a příprava. Určete výšku, ve které bude vodorovná tyč instalována, a také vzdálenost mezi šrouby pro upevnění trubek. Čtvrtým krokem je instalace vodorovné lišty. Pomocí vrtáku vyvrtejte otvory na vybraných místech instalace. Poté zajistěte trubky šrouby a maticemi a ujistěte se, že drží pevně. Pátým krokem je testování síly. Před zahájením tréninku se ujistěte, že hrazda je bezpečně nainstalována a unese vaši váhu. Zkuste jím zatřást nebo držet trubky rukama a zkontrolovat jejich stabilitu. Konečně můžete začít trénovat! Venkovní stahovací tyč je ideální pro různé cviky, jako jsou přítahy, dipy, visy s jednoručkami a další. Nezapomeňte se před tréninkem rozcvičit a zajistit správnou techniku ​​cvičení, abyste předešli zranění. Stavba a instalace venkovní stahovací tyče je skvělý způsob, jak přidat na váš dvůr jednoduché a efektivní tréninkové vybavení. S trochou úsilí a dodržováním pokynů si můžete užít venkovní cvičení, kdykoli se vám to bude hodit.

READ
Jak sami pokácet lázeňský dům

Alexey Smirnov

Skvělý článek! Stává se, že se náš život stává příliš sedavým a začínáme přemýšlet o sportu. A pro ty, kteří nechtějí trávit čas a peníze chozením do posiloven, je domácí hrazda vynikajícím řešením. Líbil se mi návod krok za krokem, který je jednoduchý a přehledný. Je obzvláště příjemné, že všechny materiály a nástroje lze nalézt v každém obchodě se stavebninami. Dlouho jsem přemýšlel o výrobě stahovací tyče na mém dvoře a nyní mám všechny základy, abych ji mohl začít vyrábět. Je důležité pamatovat na bezpečnost a správnou instalaci, zejména zkontrolovat bezpečnost upevnění. Jsem si jistý, že tato stahovací tyč bude skvělým způsobem, jak zůstat fit a cvičit přímo doma. Děkujeme za užitečné informace!

Alexander

Článek je velmi užitečný a praktický pro každého, kdo chce na dvoře vyrobit vodorovnou tyč vlastníma rukama. Sám jsem nedávno nainstaloval takový design a mohu se podělit o své zkušenosti. Článek nabízí pokyny krok za krokem, což značně usnadňuje proces instalace. Okamžitě jsem ocenil přítomnost podrobných ilustrací a popisů, které mi pomohly pochopit, jaké materiály a nástroje jsou potřebné, a také jak správně provést každý krok. Kromě toho autor článku poskytl několik možností designu, ze kterých si můžete vybrat ten nejvhodnější pro váš dvůr a individuální potřeby. Opravdu se mi líbila myšlenka použití povrchových primerů k ochraně kovových prvků vodorovné lišty před korozí. To je důležité pro prodloužení životnosti konstrukce a prodloužení jejího estetického vzhledu. V článku jsou také uvedena všechna nezbytná bezpečnostní opatření, což je velmi důležité zejména při instalaci hrazdy na dvoře, kde si budou hrát děti. Věřím, že takový článek bude pro mnoho lidí užitečný, protože poskytuje všechny potřebné informace pro vlastní tvorbu a instalaci venkovní hrazdy. Díky tomuto článku si každý může vyrobit vodorovnou tyč vlastníma rukama a užít si fyzické cvičení na čerstvém vzduchu. Mnohokrát děkuji autorovi za tak podrobný a informativní materiál!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: