Jak vyvrtat, vyrobit a vybavit studnu ve vaší dači vlastníma rukama

Vlastní studna na chatě je skvělý způsob, jak si zajistit spolehlivý zdroj pitné vody. Pokud máte možnost instalovat studnu sami, může vám to ušetřit čas i peníze. V tomto podrobném návodu vám řekneme, jak vyvrtat studnu a vybavit ji bez drahého vybavení.

Krok 1: Příprava a plánování

Než začnete vrtat studnu, musíte provést některé přípravné práce. Udělejte si plán místa, kde plánujete instalaci studny. Zvažte blízkost velkých stromů a budov, abyste předešli problémům s kořeny nebo kolizím se základy.

Poznámka: Před zahájením prací vám doporučujeme poradit se s místními vodohospodářskými úřady a ověřit si povolení k vrtání studny na vašem pozemku.

Krok 2. Nákup materiálů a nástrojů

K vrtání studny budete potřebovat následující vybavení a materiály:

– Ruční instalace nebo vrtná souprava pro studny;

– Vrtací nástroje: vrtáky, bity, šneky;

– Potrubí pro stavbu studní;

– Čerpadlo a filtr pro zvedání vody;

– Rozpouštědlo pro cement;

– Posuvné montážní svorky.

Krok 3. Vrtání studny

Začněte proces vrtání podle pokynů výrobce vaší soupravy. Hloubka a průměr studny bude záviset na vašich potřebách a geologické struktuře půdy na vašem místě. Při práci s nástrojem buďte pozorní a opatrní a kontrolujte kvalitu vrtání.

Poznámka: Pokud si nejste jisti svými dovednostmi nebo nemáte potřebné vybavení, je lepší obrátit se na profesionály.

Jak vyvrtat a vybavit studnu ve vaší dači vlastníma rukama: pokyny krok za krokem

Jak vyvrtat a vybavit studnu ve vaší dači vlastníma rukama: pokyny krok za krokem

Krok 1: Plánování

Než začnete s vrtáním, musíte pečlivě naplánovat své akce. Určete místo pro studnu s ohledem na vzdálenost od septiku, hrozbu kontaminace a přístup k elektřině. Také se ujistěte, že vybrané místo není v blízkosti stromů nebo jiných překážek, které by mohly překážet při vrtání.

Krok 2: Příprava nástrojů a materiálů

Před zahájením práce připravte všechny potřebné nástroje a materiály. Budete potřebovat vrtnou soupravu, vrtnou trubku, držák vrtné trubky, vodní čerpadlo, vrtáky s vrtáky požadovaného průměru, lana a další příslušenství. Ujistěte se také, že máte všechna potřebná povolení a bezpečnostní znalosti.

Krok 3: Vrtání studny

Vyvrtejte studnu postupným pokládáním vrtných trubek. Studna musí být vyvrtána do písčité nebo jílovité půdy do hloubky dostatečné k výrobě čisté pitné vody. Je důležité zpomalit rychlost vrtání a pravidelně smáčet vrtné trubky, aby se půda ochladila a navlhčila.

READ
Které obytné auto koupit: vlastnosti, odrůdy a ceny

Krok 4: Provedení technické prohlídky

Po dosažení požadované hloubky proveďte technickou kontrolu studny. Je nutné zjistit průtok studnou (množství odčerpané vody za určitou dobu), kvalitu vody pomocí testů na obsah škodlivých nečistot a také zhodnotit zvodně a celkový design studny.

Krok 5: Nainstalujte čerpadlo a systém přívodu vody

Krok 5: Nainstalujte čerpadlo a systém přívodu vody

Po technické prohlídce můžete začít s instalací čerpadla a vodovodního systému. Vyberte vhodné čerpadlo a připojte jej ke studni. Poté studnu propláchněte, abyste odstranili zbytky zeminy a odpadu z vrtání. Nainstalujte filtry a systémy čištění vody, abyste zajistili bezpečnou pitnou vodu pro vaši rodinu.

Podle těchto podrobných pokynů si můžete vyvrtat a vybavit vlastní studnu na chatě vlastníma rukama. Hlavní věcí je přijmout nezbytná opatření a v případě potřeby konzultovat s odborníky v oblasti vrtání studní.

Výběr místa pro vrtání studny

Nejprve je třeba vzít v úvahu faktory, jako je vzdálenost od obytných a hospodářských budov, přítomnost komunikací (vodovod, kanalizace, elektřina), jakož i přírodní podmínky v okolí chaty (přítomnost podzemních zdrojů vody , terén atd.).

Stanovení vzdálenosti od budov

Stanovení vzdálenosti od budov

Studna musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od obytných a komerčních budov. Doporučujeme minimální vzdálenost 5 metrů od domu a vyvarujte se umístění studny v blízkosti hospodářských budov, kde mohou být skladovány nebezpečné látky. Rovněž je třeba vzít v úvahu dostupnost studny pro personál údržby a zařízení.

Kontrola dostupnosti komunikace

Před výběrem místa pro studnu je třeba vzít v úvahu dostupnost komunikací na místě. Doporučuje se vyhnout se blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí, aby nedošlo k poškození těchto systémů během vrtání. Měli byste také vzít v úvahu dostupnost elektřiny, pokud plánujete používat elektrické čerpadlo pro zásobování domu vodou ze studny.

Je důležité, aby se: Pokud máte pochybnosti o přítomnosti komunikace na webu, doporučuje se konzultovat s odborníky nebo provést speciální studii.

S přihlédnutím k přírodním podmínkám

Výběr místa pro studnu by měl být dán také přírodními podmínkami oblasti. Znalost charakteristik zdrojů podzemní vody, terénu a dalších faktorů může pomoci určit nejvhodnější místa pro vrtání studny. Obecně se například doporučuje vrtat studny v oblastech, kde je zvýšená pravděpodobnost objevení zdrojů podzemní vody.

READ
Jak rychle ustlat postel (jeden z nejjednodušších způsobů)

Takže správný výběr místa pro vrtání studny v zemi je základem úspěšného dokončení práce. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje vzít v úvahu vzdálenost od budov, dostupnost komunikací a přírodní podmínky okolí.

Potřebné nástroje a materiály pro vrtání studny

Chcete-li úspěšně vyvrtat a postavit studnu, budete potřebovat následující nástroje a materiály:

Nástroje:

 • Vrtná souprava
 • Vrtací jeřáb
 • Vrtací trubky
 • Vrtací klíč
 • Proplachovací hadice
 • Proplachovací čerpadlo studny
 • Další upevňovací a adaptační prvky

Materiály:

 • Těsnící materiály (jako silikonové těsnění)
 • Mazací prostředek pro vrtací nástroje
 • Půdní filtry
 • Písek a štěrk pro stavbu studní
 • Trubky pro stavbu studní
 • Materiál absorbující vodu (jako je jíl)
 • Ventily a další prvky vodovodního systému

Než začnete vrtat studnu, ujistěte se, že máte veškeré potřebné vybavení a materiály. To vám pomůže vyhnout se zbytečným prostojům a problémům při vaší práci.

Příprava na vrtání studny

Než začnete vrtat studnu ve své dači, je nutné provést přípravné práce, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost procesu. V tomto článku se podíváme na několik kroků v přípravě na vrtání studny vlastníma rukama.

1. Určení místa vrtání

Před zahájením vrtání je nutné určit místo, kde bude studna umístěna. Je důležité vzít v úvahu faktory, jako je dostupnost vody, hloubka podzemní vody, vzdálenost od budov a silnic, a také koordinovat zvolené místo se sousedy a vládními kontrolními orgány.

2. Příprava zařízení a materiálů

Chcete-li úspěšně vyvrtat studnu, budete muset připravit potřebné vybavení a materiály. Budete potřebovat specializované vrtací zařízení nebo vrtačku, vrtací šnek, zavlažovací čerpadlo, potrubí pro vybavení studny, mazivo, generátor pro zajištění elektřiny a další potřebné nástroje.

3. Studium půdy

Před zahájením vrtání se doporučuje prostudovat půdu na vybraném místě. To vám umožní předvídat překážky, které se mohou při vrtání setkat, jako jsou kameny a hustá půda. Studium půdy vám pomůže vybrat správný nástroj a určit hloubku vrtání.

4. Zkontrolujte požadavky a povolení

4. Zkontrolujte požadavky a povolení

Před zahájením vrtání je nutné zkontrolovat dodržování požadavků a dostupnost povolení pro práci. Různé regiony mohou mít zvláštní pravidla a předpisy, které je třeba dodržovat. Může být také nutné získat povolení od místních úřadů a doplnit příslušnou dokumentaci.

READ
Jak položit dlaždice na podlahu: fáze práce, jak správně položit dlaždice

Příprava na vrtání studny v zemi je jednou z důležitých etap, které je třeba provést před zahájením práce. Tyto přípravné činnosti pomohou snížit pravděpodobnost výskytu problémů a zajistí úspěšnou realizaci projektu.

Vrtání studny a montáž filtrů

Výběr místa vrtání

Před zahájením vrtání je nutné vybrat vhodné místo pro vrt. Doporučuje se určit nejbližší zdroj podzemní vody a zaměřit se na něj. Za zvážení stojí i vzdálenost od toalety, septiku a dalších možných zdrojů znečištění vody.

Příprava na vrtání

Pro proces vrtání budete potřebovat speciální nástroje a vybavení jako např vrtná souprava, vrtné trubky různých průměrů, čerpadlo, čerpadlo-kompresor a další potřebné materiály. Před zahájením práce si přečtěte pokyny k zařízení a ujistěte se, že je v dobrém provozním stavu.

Technika vrtání

Technika vrtání

Vrtání studny probíhá v několika fázích. Pomocí vrtných trubek, soupravy a čerpadla se nástroje spustí do země a sediment se poté odstraní. Hloubka studny závisí na potřebách zkušební vody a vlastnostech půdy.

Délka vrtání závisí na různých faktorech, jako je požadovaná hloubka vrtu, typ půdy a stav zařízení. Je obtížné určit přesný čas dokončení díla, nicméně v průměru bude získání studny hluboké 10 metrů trvat asi 1-2 dny.

Uspořádání filtrů

Po dokončení procesu vrtání je nutné nainstalovat filtry. Filtry poskytují spolehlivou ochranu vody před pískem a jinými částicemi půdy vnikajícími do studny. Chcete-li nainstalovat filtr, musíte jej spustit do požadované hloubky pod povrchem země a zajistit jej ve vrtné trubce pomocí vrtné kapaliny nebo cementu.

Filtry mohou být v různých provedeních, ale nejběžnější je filtr pro ponorné studny. Skládá se z prstencových vrtů naplněných štěrkem a pískem různého složení zrna. Instalace filtru musí být provedena pečlivě a v souladu s pokyny.

Je důležité si uvědomit, že proces vrtání studny a instalace filtrů vyžaduje speciální znalosti a zkušenosti. Pokud vám chybí potřebné zkušenosti, doporučuje se obrátit se na profesionály, abyste se vyhnuli chybám, které by mohly vést k negativním důsledkům.

Otázky a odpovědi:

Jak hluboká by měla být studna v dači?

Hloubka studny ve vaší dači závisí na vaší spotřebě vody. Obvykle stačí hloubka 10 až 30 metrů.

READ
Lak pro vnitřní a vnější práce na dřevo, dekorativní omítky, beton

Jaké materiály jsou potřebné pro stavbu studny ve venkovském domě?

K zřízení studny ve vašem venkovském domě budete potřebovat: vrtnou soupravu, vrtací nástroje (například šneky), lana a naviják, čerpadlo a filtry, potrubí pro přívod vody.

Jak si vybrat místo pro vrtání studny ve venkovském domě?

Při výběru místa pro vrtání studny na chatě zvažte následující faktory: vzdálenost od zdrojů znečištění, dostupnost pro práci s vrtnou soupravou, hloubka podzemní vody.

Jak dlouho trvá vrtání studny ve venkovském domě?

Doba vrtání studny ve venkovském domě závisí na různých faktorech, včetně půdních podmínek a vybraného zařízení. V průměru může proces trvat několik dní až několik týdnů.

Jaká příprava je nutná před vrtáním studny ve venkovském domě?

Před vrtáním studny v chatě je nutné provést následující přípravné práce: určit místo vrtání, připravit vrtnou soupravu a potřebné nástroje, zkontrolovat dostupnost povolení.

Video:

VÝSTAVBA STUDNY ZA HENIČ

Výstavba studní od A do Z, sdílíme tajemství a zkušenosti 10 let!

Udělej si dobře! Habešský a ponorný. Podrobné pokyny.

Recenze

Jekatěrina Smirnová

Velmi zajímavý a užitečný článek! Vždycky jsem se chtěl naučit, jak vyvrtat studnu ve své dači, abych měl přístup k čisté vodě. Díky vašim instrukcím krok za krokem jsem si nyní jistý, že tento úkol zvládnu sám. Všechny kroky jsou popsány velmi jasně a podrobně pomocí dostupných nástrojů. To mi dává jistotu, že proces bude bezpečný a úspěšný. Teď už vím, jak vybrat správné místo pro studnu, jak ji vyvrtat a vybavit pro získání kvalitní vody. Děkujeme za takové užitečné informace! Tento článek opravdu pomůže mnoha lidem, jako jsem já, uskutečnit jejich sny o vlastnictví vlastní studny.

Katrin Štěstí

Jak užitečný průvodce! Nyní jsem se díky tomuto článku cítil sebevědomě a motivoval k tomu, abych sám vyvrtal a vybavil studnu na své dači. Vždy jsem snil o vlastním nezávislém zdroji vody, ale bál jsem se složitosti tohoto procesu. Autor však krok za krokem podrobně vysvětlil, co dělat a poskytl cenné rady při výběru vybavení a použití potřebných nástrojů. Nyní mám představu o požadované hloubce a průměru studny, jak nainstalovat plášť a upevnit čerpadlo. Autor také pomohl předejít možným chybám upozorněním na geologické zvláštnosti pozemku a nutnost provedení hydrogeologické studie před zahájením prací. Ale největší hodnotou tohoto článku je motivace a sebevědomí, které mi dal. Nyní jsem si jistý, že mohu sám vyvrtat a vybavit studnu na své dači, čímž si uskutečním svůj dlouho očekávaný sen. Moc děkuji autorovi za tak podrobný a srozumitelný návod, byl to pro mě opravdový dárek!

READ
Jak vyrobit cihlový obklad pro rámový dům?

Dmitrij Isaev

Velmi užitečný a podrobný článek! Vždy jsem snil o tom, že budu mít na venkově vlastní studnu, ale vždy se mi to zdálo obtížné a drahé. Díky vašim návodům krok za krokem jsem si však uvědomil, že vše zvládnu sám a ušetřím rodinný rozpočet. Od výběru místa vrtu až po instalaci čerpadla je každý krok pečlivě popsán a ilustrován, což usnadňuje pochopení a vede k úspěchu. Dokonce jsem pozval své sousedy, aby mi pomohli kopat, a všechno dopadlo skvěle! Moc děkuji za tak užitečné informace, teď máme na naší dači vlastní studnu a cítím se jako opravdová hrdinka!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: