Jak zapojit vytápěný podlahový termostat Vlastnosti připojení termostatů v různých systémech podlahového vytápění

Vytápěné podlahy jsou výkonným a účinným topným systémem, který je rok od roku populárnější. Pro správnou funkci vyhřívané podlahy je však nutné nainstalovat a připojit termostat. Termostat je klíčovým prvkem systému a je zodpovědný za udržování příjemné teploty v místnosti.

V tomto článku se podíváme na vlastnosti připojení podlahového termostatu v různých systémech. Zjistíme, jaké další komponenty mohou být vyžadovány pro připojení, jak správně nainstalovat a nakonfigurovat termostat. Tyto informace budou užitečné jak pro odborníky, tak pro lidi, kteří se chystají termostat instalovat sami.

Než začnete připojovat, musíte se rozhodnout pro typ vyhřívané podlahy, protože každý systém má své vlastní vlastnosti pro připojení termostatu. Podíváme se na propojení vodních a elektrických vyhřívaných podlah a uvedeme několik užitečných tipů a doporučení pro každý typ systému.

Jak připojit termostat podlahového topení

Připojení vytápěného podlahového termostatu závisí na typu topného systému. Existuje několik hlavních typů systémů, které využívají podlahové vytápění: vodní, elektrické a infračervené.

Při připojování vodou vyhřívaného podlahového termostatu je nutné počítat s přítomností tepelné hlavice na radiátoru. Termostat můžete nastavit pomocí vestavěného menu nebo pomocí speciálních tlačítek. V případě elektrické vyhřívané podlahy stačí propojit vodiče pomocí svorkovnice. U infračervených vyhřívaných podlah musíte správně připojit kabel k termostatu a provést nastavení podle přiloženého návodu.

Je důležité pamatovat na to, že při připojení podlahového termostatu pro vytápění musíte dodržovat všechna bezpečnostní opatření a přísně dodržovat pokyny výrobce. V případě pochybností je vždy lepší vyhledat odbornou pomoc.

Vytápěné podlahy s termostatem jsou výborným řešením pro zajištění komfortního a efektivního vytápění místnosti. Modernizace topného systému umožňuje vytvořit komfortní mikroklima v obytných nebo kancelářských prostorách a výrazně ušetřit náklady na vytápění.

Funkce připojení v různých systémech

Funkce připojení v různých systémech

Při připojení podlahového termostatu pro vytápění k různým systémům je nutné vzít v úvahu jejich vlastnosti a požadavky.

V systému s elektricky vyhřívanými podlahami musí být termostat připojen ke zdroji energie a topnému tělesu. Je nutné zajistit správné připojení vodičů podle pokynů, aby se vyloučila možnost zkratu a poškození systému.

Při připojení k systému s vodou vyhřívanými podlahami se musíte ujistit, že termostat je kompatibilní s tímto systémem. Musí být schopen řídit teplotu vody a ovládat čerpadlo. Vyžaduje se také správné zapojení a také dodržení všech pokynů a požadavků výrobce systému.

READ
Jak natáhnout pletivo - technologie a metody

Pokud je termostat připojen k systému využívajícímu plyn nebo jiný zdroj paliva, musí být dodržena všechna bezpečnostní pravidla a požadavky příslušných regulačních dokumentů. Je důležité správně připojit plynové nebo elektrické ventily, regulátory tlaku a další součásti systému.

V každém konkrétním případě je nutné přečíst si pokyny pro instalaci a připojení termostatu a také se poradit s odborníky, aby se předešlo chybám nebo nesprávnému připojení, které mohou vést k poruše a ohrožení osob

Připojení v podlahovém systému vytápěném vodou

Chcete-li připojit termostat do podlahového systému vyhřívaného vodou, je třeba vzít v úvahu následující vlastnosti:

 • Před zahájením připojení se ujistěte, že je podlahový systém vyhřívaný vodou již nainstalován a správně funguje. Pokud systém ještě není nainstalován, kontaktujte odborníka, aby jej nainstaloval.
 • Vyberte si vhodný termostat pro váš systém hydronického podlahového vytápění. Věnujte pozornost jeho kompatibilitě se systémem, způsobu připojení (kabelové nebo bezdrátové), dostupnosti dalších funkcí (například softwarové ovládání) a možnosti konfigurovat různé provozní režimy.
 • Určete, kam instalovat termostat. Nejlepší je zvolit stěnu poblíž vchodu do místnosti nebo místo, které je uživateli snadno dostupné.
 • Připojte termostat k podlahovému systému vyhřívanému vodou podle pokynů výrobce. To obvykle zahrnuje připojení vodičů k příslušným svorkám na systému a na termostatu.
 • Zkontrolujte připojení a ujistěte se, že termostat funguje správně. V případě potřeby proveďte nastavení uvedená v pokynech.

Správné zapojení termostatu do vodou vyhřívaného podlahového systému zajistí pohodlné používání systému a efektivní regulaci teploty.

Připojení v systému elektrického podlahového vytápění

Připojení v systému elektrického podlahového vytápění

Připojení termostatu v elektrickém podlahovém systému se provádí podle následujícího schématu:

 1. Určete, kam umístit termostat na stěnu v interiéru. Doporučuje se instalovat ve výšce asi 1,2-1,5 metru od podlahy.
 2. Udělejte otvor ve stěně pro vedení vodiče z termostatu do systému elektrického podlahového vytápění. Velikost otvoru by měla být dostatečně velká, aby umožnila průchod drátu bez nadměrného napětí.
 3. Položte vodič od termostatu ke spojovacímu bodu v systému elektrického podlahového vytápění. Zvažte nutnost použití ochranných vlnitých trubek k ochraně drátu před poškozením.
 4. Připojte vodič z termostatu k systému elektrického podlahového vytápění pomocí speciálních svorek nebo standardních šroubových svorek.
 5. Nainstalujte termostat na předem připravenou platformu nebo použijte instalační krabici, která poskytne ochranu před vlhkostí a mechanickým poškozením.
 6. Po instalaci termostatu zakryjte otvor ve zdi speciálním dekorativním pouzdrem nebo použijte organizér k úhlednému vedení vodiče.
 7. Zkontrolujte, zda je termostat správně připojen a věnujte pozornost návodu k obsluze pro správné nastavení a používání zařízení.
READ
Jaké laminátové uspořádání je pro místnost nejlepší?

Připojení termostatu v systému elektrického podlahového vytápění je důležitým krokem, který zajišťuje pohodlný a bezpečný provoz systému. Doporučuje se svěřit tuto práci odborníkům, aby nedošlo k chybám a poškození zařízení.

Připojení v infračerveném podlahovém systému

Připojení v infračerveném podlahovém systému

Infračervený podlahový systém se liší od ostatních systémů podlahového vytápění. Pro správné připojení termostatu je nutné vzít v úvahu provozní vlastnosti tohoto systému.

Krok 1: Zkontrolujte kompatibilitu

Před připojením termostatu se ujistěte, že je kompatibilní s infračerveným podlahovým systémem. Přečtěte si pokyny pro instalaci a interakci se systémem. Pokud termostat není kompatibilní, vyberte vhodný model.

Krok 2: Připojení elektronického termostatu

 1. Před připojením termostatu vypněte napájení infračerveného vyhřívaného podlahového systému.
 2. Přečtěte si pokyny k instalaci termostatu a určete kabeláž, kterou je třeba provést. Obvykle se jedná o připojení fázových a nulových vodičů a také vodičů pro připojení teplotního čidla.
 3. Připojte vodiče termostatu k odpovídajícím vodičům infračerveného podlahového systému podle pokynů. To se obvykle provádí pomocí připojení svorek nebo pájecích vodičů.
 4. Nainstalujte snímač teploty na požadované místo. Ujistěte se, že ponořená část je v rovině s povrchem podlahy.
 5. Zkontrolujte, zda jsou vodiče správně připojeny a zda jsou připojení zajištěna. Poté znovu připojte napájení infračerveného podlahového vytápění.

Krok 3: Nastavení termostatu

Krok 3: Nastavení termostatu

Po připojení termostatu je třeba jej nakonfigurovat tak, aby správně fungoval s infračerveným podlahovým systémem s vyhřívanou podlahou. V návodu k termostatu najděte informace o způsobu nastavení. To se obvykle provádí prostřednictvím nabídky termostatu, kde můžete nastavit požadovanou teplotu a provozní parametry systému. Ujistěte se, že nastavení odpovídá vašemu pohodlnému provoznímu režimu systému.

Je důležité pamatovat na to, že správné zapojení a nastavení termostatu v infračerveném podlahovém systému vám umožní užívat si vytápěnou podlahu bez přehřívání nebo nedostatku tepla.

Jak vybrat vhodný termostat pro vytápěnou podlahu

Při výběru termostatu pro vytápěnou podlahu je třeba vzít v úvahu několik důležitých faktorů. Každý systém podlahového vytápění může mít své vlastní charakteristiky, takže je třeba zvolit termostat, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

Typ systému podlahového vytápění

Typ systému podlahového vytápění

Před výběrem termostatu se musíte rozhodnout pro typ podlahového vytápění, který je instalován. Pokud máte například elektrickou vyhřívanou podlahu, pak potřebujete speciální termostat pro elektrické systémy. Pokud máte vyhřívanou podlahu na vodě, pak potřebujete termostat pro vodní systémy. Tento faktor zohledněte při výběru vhodného termostatu.

READ
Jak odstranit omyvatelné tapety ze stěn. Jak a čím rychle odstranit tapetu?

Typ řízení

Typ řízení

Existují dva hlavní typy ovládání termostatů pro vytápěné podlahy: drátové a bezdrátové. Drátové termostaty se připojují přímo k systému podlahového vytápění pomocí vodičů. Bezdrátové termostaty fungují prostřednictvím rádiové frekvence a nevyžadují kabelové připojení. Vyberte si typ ovládání, který je pohodlnější a vyhovuje vašim potřebám.

Důležité je také zohlednit další funkcionality termostatu, jako je možnost programování teploty, citlivost na změny teploty, přítomnost čidel apod. Zhodnoťte všechny tyto faktory a vyberte si vhodný termostat pro vaši vytápěnou podlahu.

Otázky a odpovědi:

Jak připojit vyhřívaný podlahový termostat v jednookruhovém systému?

Pro připojení podlahového termostatu pro vytápění v jednookruhovém systému je třeba provést následující kroky. Nejprve vypněte napájení a odstraňte zátěž z obvodu. Dále připojte kabel termostatu k termostatu a kabel k topnému tělesu. Připojte také teplotní čidlo k termostatu. Poté zapněte elektřinu a zkontrolujte funkci termostatu a vyhřívané podlahy.

Jak zapojit vytápěný podlahový termostat do systému se dvěma okruhy?

Chcete-li připojit podlahový termostat do systému se dvěma okruhy, musíte provést následující kroky. Nejprve vypněte napájení a odstraňte zátěž z obvodů. Dále připojte kabel termostatu k termostatu a kabel ke každému topnému tělesu v okruzích. Připojte teplotní senzor k termostatu a nainstalujte jej do každého okruhu. Po připojení zapněte elektřinu a zkontrolujte činnost termostatu a vyhřívaných podlah v obou okruzích.

Jak správně zapojit vytápěný podlahový termostat do systému se smíšenými okruhy?

Pro správné připojení podlahového termostatu do systému se smíšenými okruhy jsou nutné následující kroky. Nejprve vypněte napájení a odstraňte zátěž z obvodů. Dále připojte kabel termostatu k termostatu a kabel ke každému topnému tělesu v okruzích. Připojte teplotní senzor k termostatu a nainstalujte jej do každého okruhu. Kromě toho připojte míchadlo k termostatu pro řízení míchání chladicí kapaliny. Poté zapněte elektřinu a zkontrolujte funkci termostatu, vyhřívané podlahy a míchadla.

Jak připojit vyhřívaný podlahový termostat v systému suchého potěru?

Pro připojení termostatu v systému suchého potěru je nutné jej napojit na termostatický směšovač nebo rozdělovač. Vodiče od termostatu je nutné vyvést na místo na stěně, kde bude termostat umístěn. Po připojení vodičů je třeba zkontrolovat provoz termostatu a upravit jej v souladu s požadovanou teplotou.

READ
Kuchyňský žebřík: ideální úložný prostor pro pánve

Video:

Připojení vytápěné podlahy k topnému systému. 4 způsoby připojení.

Jak připojit vytápěné podlahy a radiátory.

Jak připojit termostat podlahového topení

Recenze

Super moucha

Velmi užitečný článek! Již dlouho jsem měl potřebu připojit termostat na vyhřívanou podlahu, ale vždy jsem to odložil na později. Nyní díky tomuto článku úplně rozumím tomu, jak to správně udělat v různých systémech. Hlavně se mi líbilo, že autorka podrobně popsala všechny potřebné kroky a varovala před možnými chybami. Nyní přesně vím, jaký termostat vybrat a jak jej správně nainstalovat. Těším se na pokračování série článků na toto téma! Děkuji!

Sergei

Článek je velmi užitečný a informativní. Dlouho jsem přemýšlel o připojení termostatu k teplé podlaze, ale tuto otázku jsem vždy položil na druhou kolej. Nyní díky vašemu článku chápu, jaké funkce existují při připojení v různých systémech. Je velmi zajímavé, že v teplovodních systémech se používají různé typy termostatů, zatímco elektrické systémy mají své vlastní nuance s výběrem výkonu a typu regulátoru. Nyní mám jasno a jsem si jistý, že mohu správně připojit termostat k mé vyhřívané podlaze. Děkuji mnohokrát za užitečné informace!

Alexej Ivanov

Článek je velmi užitečný a informativní. Dlouho jsem přemýšlel o instalaci vyhřívané podlahy a nyní mi bylo jasné, jak k ní připojit termostat. Zvláště mě potěšilo, že autor rozebral různé systémy a podrobně popsal každý způsob připojení. Nyní přesně vím, jak vše dělat správně a bezpečně. Díky za jasný a srozumitelný článek! Teď mám větší důvěru ve své činy.

Andrej Smirnov

Článek je velmi užitečný! Zodpověděla všechny mé dotazy ohledně zapojení termostatu v různých typech otopných soustav. Bylo zajímavé zjistit, že systém „teplá podlaha s teplou vodou“ vyžaduje čerpadlo, zatímco systém „elektrická vyhřívaná podlaha“ vyžaduje přímé připojení k síti. Připojení termostatu samozřejmě vyžaduje určité znalosti a dovednosti, ale s přihlédnutím k doporučením je lze úspěšně zvládnout. Je také důležité pamatovat na technické problémy – jak vybrat správný kabel a instalační sadu. Díky tomuto článku nyní snadno chápu, jak zapojit termostat a mohu začít s jeho instalací.

Jekatěrina Smirnová

Článek je velmi užitečný a informativní. Dlouho jsem přemýšlel o instalaci termostatu do mé vytápěné podlahy. V článku jsem našel odpovědi na všechny mé otázky. Líbilo se mi především to, že jsou popsány různé systémy připojení a jejich vlastnosti. Nyní vím, jak vybrat vhodný termostat a správně jej zapojit. Moc děkuji autorovi za tak podrobný článek! Nyní mohu s jistotou začít instalovat termostat a užívat si pohodlí a útulnosti vyhřívané podlahy.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: