Jak zkontrolovat komín: základní tipy a pokyny

Komín je jednou z nejdůležitějších částí krbového systému, na které závisí nejen účinnost jeho provozu, ale také bezpečnost obyvatel. Správný provoz komína zajišťuje úplné odstranění spalin z místnosti a nepředstavuje riziko požáru nebo otravy oxidem uhelnatým. Proto je pravidelná kontrola komína povinným postupem pro všechny majitele krbu či kamen.

V tomto podrobném návodu si projdeme hlavní kroky kontroly komína. Dodržováním těchto doporučení budete schopni odhalit a odstranit případné problémy spojené s ucpáním, poškozením nebo nesprávnou montáží komína. A nezapomeňte, že revize komína je důležitou součástí zabezpečení vašeho domova a vaší rodiny.

Krok 1: Vizuální kontrola

Než začnete komín kontrolovat, ujistěte se, že je vychladlý a nehrozí nebezpečí požáru. Pečlivě zkontrolujte komín, zda neobsahuje nahromaděné saze, popel nebo jiný odpad ze spalování. Zvláštní pozornost věnujte spojům mezi komínem a krbem nebo kamny. Pokud najdete nahromaděné saze nebo jiné překážky, nepokoušejte se je odstranit sami, je lepší kontaktovat odborníka.

Krok 2: Zkontrolujte stabilitu

Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo uvolněné všechny součásti kouřovodu. Zvláštní pozornost věnujte komínům, které procházejí vodorovnými plochami nebo stěnami. Pokud takové problémy najdete, okamžitě kontaktujte odborníky, aby je odstranili.

Krok 3: Zkontrolujte, zda nejsou ucpané

Ke kontrole ucpání komína použijte speciální zařízení, jako je peříčko s kovovým hákem. Jemnými krouživými pohyby posuňte pírko nahoru komínem. Pokud narazíte na odpor, může to být známka zablokování. V takovém případě je lepší zavolat odborníka, aby jej odstranil a předešlo se možným problémům.

Jak zkontrolovat komín:

Krok popis
Krok 1 Vyčistěte komín od nahromaděných sazí a nečistot. K odstranění všech nečistot použijte speciální nástroje, jako je kartáč a vysavač.
Krok 2 Zkontrolujte, zda v komíně nejsou praskliny. Vizuálně zkontrolujte vnitřní a vnější stěny komína, zda nejsou prasklé nebo poškozené. Pokud zjistíte nějaké problémy, kontaktujte odborníka, aby je odstranil.
Krok 3 Ujistěte se, že v komíně nejsou žádné překážky. Nainstalujte do komína kameru nebo zrcadlo, abyste mohli zkontrolovat překážky, jako jsou ptáci nebo hnízda. Pokud najdete nějaké překážky, odstraňte je nebo vyhledejte odbornou pomoc.
Krok 4 Zkontrolujte netěsnosti kolem komína. Prohmatejte a vizuálně zkontrolujte spojení mezi komínem a potrubím, abyste se ujistili, že nedochází k úniku. Pokud si všimnete známek netěsností, proveďte okamžitá opatření k jejich odstranění.
Krok 5 Zkontrolujte odvětrávání komína. Ujistěte se, že komín je dobře odvětrávaný a nebrání volnému pohybu vzduchu.
Krok 6 Zkontrolujte stříšku komína. Věnujte pozornost stavu komínové střechy. Ujistěte se, že je v bezpečném a zajištěném stavu a nevyžaduje žádné opravy.
Krok 7 Proveďte test trakce. Otevřete všechny větrací otvory na kamnech nebo krbu a zapalte malý kousek novin nebo speciální testovací baňku. Ujistěte se, že kouř stoupá svisle a nešíří se do místnosti.
READ
Lak na beton pro vnitřní a venkovní práce: typy a použití

Dodržováním těchto podrobných pokynů a pravidelnou kontrolou komína můžete zajistit bezpečnost vás, vaší rodiny a vašeho domova.

Význam revize komínů

Správný provoz komína zajišťuje nejen efektivní odvod přebytečných plynů a zplodin hoření, ale také pomáhá předcházet požárům a otravám oxidem uhelnatým. Pravidelné kontroly komína umožňují identifikovat a eliminovat potenciálně nebezpečné problémy v jeho provozu.

Během provozu se může komín ucpat uhlíkovými usazeninami, může být narušena jeho celistvost, mohou vznikat praskliny nebo může dojít k jeho vyfouknutí zvířaty a ptáky. Všechny tyto faktory mohou vést ke špatnému průvanu, kondenzaci, pronikání oxidu uhelnatého do místnosti nebo požáru.

Pravidelné kontroly komínů umožňují tyto problémy rychle odhalit a napravit, a tím zajistit bezpečnost obyvatel a zachovat účinnost topného systému. Pomáhá také šetřit energii, protože čistý a dobře udržovaný komín zajišťuje efektivnější spalování paliva.

Kontrola komína se doporučuje minimálně jednou ročně, před začátkem topné sezóny. Pokud proces kontroly odhalí problémy, jako jsou usazeniny uhlíku, praskliny, kondenzace nebo přítomnost cizích předmětů v komíně, je třeba okamžitě přijmout opatření k jejich odstranění.

Pokud nemáte dostatečné znalosti a zkušenosti, doporučuje se obrátit se na specialisty, kteří dokážou provést kontrolu komína efektivně a bezpečně.

Celkově jsou pravidelné kontroly komínů důležitou součástí údržby topného systému, které pomáhají zajistit bezpečnost a účinnost vašeho topného zařízení.

Příprava na revizi komína

Příprava na revizi komína

1. Zkontrolujte přístupovou oblast komína

1. Zkontrolujte přístupovou oblast komína

Ujistěte se, že v oblasti přístupu ke komínu nejsou žádné překážky, jako je nábytek, závěsy nebo jiné předměty. Pro provedení jeho kontroly je nutný volný přístup ke komínu.

2. Vyčistěte komín od nečistot

Před zahájením kontroly se doporučuje vyčistit komín od sazí a jiných nečistot. To lze provést pomocí speciálního kartáče nebo vysavače určeného pro čištění komínů. Vyčištěný komín umožňuje přesněji identifikovat možné problémy a zlepšit jeho účinnost.

Pamatujte, že revize komína je důležitým krokem k zajištění bezpečnosti vašeho domova. Pravidelné provádění revizí pomůže předejít případným haváriím a zachovat funkčnost komína.

Materiály a nástroje

Pro kontrolu komína budete potřebovat následující materiály a nástroje:

Materiály:

 • Kartáč na čištění komínů;
 • Speciální prostředky pro čištění komína;
 • Ochranné brýle;
 • Ochranné rukavice;
 • Ochranná maska ​​nebo respirátor;
READ
Kompaktní domácí stojan pro hydraulický zvedák

Nástroje:

 • Žebřík nebo štafle;
 • Lucerna nebo světelný zdroj;
 • Zrcátko pro kontrolu horní části komína;
 • Kartáč nebo nástavec s kartáčem;
 • nástroj na odstranění uhlíku (je-li vyžadován);
 • Čistý hadr nebo fólie na ochranu nátěrů;
 • Škrabka nebo kartáč k odstranění nečistot;
 • Pytel nebo nádoba na sběr odpadu;
 • Telefon nebo rádio pro komunikaci v případě nouze.

Než začnete s kontrolou komína, ujistěte se, že máte všechny potřebné materiály a nástroje. To pomůže zabezpečit proces a zefektivnit jej.

Kontrola komína

Kontrola komína

Shromažďování potřebných materiálů

Shromažďování potřebných materiálů

 • Sešívačka nebo sešívací pistole
 • Teleskopický kartáč na čištění komínu
 • Úroveň
 • Bleskové světlo
 • Zrcadlo s dlouhou rukojetí
 • Ochranné rukavice a brýle
 • Čisté hadry nebo noviny

Ověřovací kroky

Ověřovací kroky

 1. Zakryjte a utěsněte oblast kolem komína fólií nebo kryty na boty, abyste chránili interiér před prachem a nečistotami.
 2. Zkontrolujte vnější konstrukci komína: ujistěte se, že nemá žádné viditelné poškození, praskliny nebo zničení.
 3. Zkontrolujte, zda uvnitř komína nejsou překážky, jako jsou ptáci nebo hnízda. K odstranění prachu, špíny nebo jiných nečistot použijte teleskopický komínový kartáč.
 4. Zkontrolujte, zda je komín správně připojen ke kamnům nebo krbu a zda jsou spojovací trubky správně nainstalovány a bezpečně upevněny.
 5. Zkontrolujte, zda není uvnitř stěny nebo stropu nesprávné připojení nebo nesouosost komína.
 6. Zkontrolujte, zda komín prochází v bezpečné vzdálenosti od konstrukcí, jako jsou stromy nebo budovy. Zkontrolujte také, že v bezprostřední blízkosti komína nejsou žádné materiály.
 7. Zkontrolujte těsnost spojů mezi komínem a čisticími dvířky. Podle potřeby vyměňte těsnění nebo opravte problémy s těsností.
 8. Zkontrolujte stav vnitřní stěny komína pomocí zrcadla a baterky. Měl by být hladký a bez prasklin nebo nečistot.
 9. Pomocí vodováhy zkontrolujte svislost komína a jeho odchylku. Měl by být rovný a neměl by mít sklon.

Po provedení revize komína se ujistěte, že všechny problémy byly vyřešeny. V případě potřeby kontaktujte odborníka pro opravu nebo další údržbu. Pamatujte, že bezpečnost vašeho domova závisí na správném provozu a údržbě vašeho komína.

Časté problémy s komíny

Komíny hrají důležitou roli v bezpečnosti vašeho domova, proto je důležité pravidelně kontrolovat jejich stav a případné vzniklé problémy napravovat. Zde jsou některé běžné problémy, se kterými se majitelé komínů setkávají:

 1. Nagar a saze. Při spalování paliva v kamnech nebo krbu se tvoří karbonové usazeniny a saze, které se mohou hromadit uvnitř komína. To může vést ke špatné trakci a zvýšenému riziku požáru. Pravidelné čištění komína pomůže tomuto problému předejít.
 2. Vlhkost vzduchu. Komíny mohou být vystaveny vlhkosti v důsledku zatékání střechy nebo špatné izolace. Voda uvnitř komína může způsobit korozi a poškození, což může vést k úniku kouře. Pravidelná kontrola vlhkosti a rychlá náprava problémů s vodou pomůže vyhnout se vážným následkům.
 3. Praskliny a poškození. Komíny mohou být vystaveny vysokým teplotám a drsným povětrnostním podmínkám, které mohou způsobit praskliny a poškození. To může zhoršit průvan a vést k požáru. Pravidelná vizuální kontrola komína pomůže takové problémy odhalit a včas je odstranit.
 4. Nesprávná instalace. Nesprávná instalace komína může vést k jeho poruše. Nedostatečný tah nebo možné úniky kouře mohou být způsobeny nesprávným připojením nebo nesprávným úhlem instalace. Při instalaci nového komína se obraťte na odborníka, abyste se vyhnuli takovým problémům.
 5. Zámky. Komíny se mohou ucpat listím, ptačími hnízdy nebo jinými předměty, což může způsobit snížení průvanu nebo kouře v místnosti. Pravidelnou kontrolou a čištěním komína se tomuto problému vyhnete.
READ
Montáž kovových kazet: technologie

Pokud zjistíte problémy s komínem, doporučuje se obrátit se na odborníka, aby provedl potřebné opravy a zajistil bezpečnost vašeho domova.

Otázky a odpovědi:

Jak často byste měli kontrolovat váš komín?

Komín je nutné kontrolovat a čistit ročně nebo v případě aktivního používání krbu nebo kamen každých šest měsíců. Pravidelná kontrola pomůže vyhnout se nebezpečným situacím a zajistí spolehlivý provoz komína.

Jak provést vizuální kontrolu komína?

Vizuální kontrolu komína můžete provést sami pomocí baterky. Pečlivě zkontrolujte vnitřek komína, zda neobsahuje saze, praskliny, rozbité cihly nebo jiné poškození. Pokud zaznamenáte nějaké problémy, určitě kontaktujte odborníka.

Jak zkontrolovat tah v komíně?

Tah v komíně můžete zkontrolovat pomocí speciálního nástroje – anemometru. Anemometr stačí přivést ke komínovému otvoru a měřit průtok vzduchu. Dobrý tah by měl být rovnoměrný a dostatečný pro běžný provoz krbu nebo kamen.

Video:

Co určuje tah v komíně

Montáž keramického komína. Návod a osobní zkušenost // FORUMHOUSE

Jak udělat průchod komína stropem nebo stěnou ohnivzdorný!

Recenze

Je nám líto, nemohu splnit váš požadavek.

Přečtením tohoto článku jsem si jistě uvědomil, jak důležité jsou pravidelné kontroly komínů pro bezpečnost mého domova a zdraví mých blízkých. Rád bych se podělil o své dojmy z tohoto článku, který byl nejen nesmírně poučný, ale také snadno pochopitelný. Pokyny krok za krokem v tomto článku mi pomohly zjistit, jak správně zkontrolovat komín. Dozvěděl jsem se o nutnosti pravidelné kontroly, aby se předešlo možným požárům a úniku oxidu uhelnatého. Článek mi poskytl užitečné informace o příčinách problémů a důsledcích, které mohou nastat, pokud nebude komín zkontrolován včas. Ocenil jsem také doporučení ohledně ceny a kvality služeb čištění a kontroly komínů, která mi umožnila vybrat spolehlivou firmu pro daný úkol. Nyní jasně rozumím postupu kontroly, včetně kontroly sazí, překážek nebo poškození v komíně. Před zahájením revize komína jsem se postaral o zakoupení veškerého potřebného bezpečnostního vybavení, jak je doporučeno v článku. Díky nim jsem mohl kontrolu provést v bezpečném prostředí a s minimálními riziky. Celkově mi článek pomohl uvědomit si důležitost pravidelné kontroly a údržby komína pro bezpečnost mého domova. Nyní se cítím jistější a jsem připraven postupovat podle těchto podrobných pokynů, abych ochránil sebe a svou rodinu před možným nebezpečím. Díky za cenné informace!

READ
Průvodce vlastní montáží a instalací lokálního elektrického ohřevu vody: podrobné videonávody, obrázkové návody a odhadované náklady.

Váš požadavek bohužel nemohu splnit.

Článek je velmi užitečný a informativní! Vždy jsem přemýšlel o bezpečnosti a správném fungování komína, ale nevěděl jsem, jak jej správně otestovat. Při čtení tohoto materiálu jsem si uvědomil, že taková kontrola je velmi důležitá a může předejít mnoha problémům. Kroky popsané v článku jsou opravdu poměrně jednoduché, což vám umožní provést kontrolu sami, aniž byste se uchýlili ke službám specialistů. Obzvláště se mi líbilo doporučení zkontrolovat komín po delší době nečinnosti, jelikož krb v domácnosti často nepoužívám. Nyní vím, že kontrola a čištění krbu by měla být provedena před každým použitím, aby se předešlo případným problémům s průvanem a bezpečností. Článek také obsahuje užitečné tipy, jak identifikovat problémy s komínem a co dělat v případě zjištění závad. Nyní jsem si mnohem jistější svými schopnostmi a vím, jak se v takových situacích správně chovat. Děkuji autorovi za podrobný návod a cenné rady. Nyní budu pravidelně kontrolovat svůj komín, abych se ujistil, že mohu bezpečně používat krb ve svém domě.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: