Jaký tlak vydrží polypropylenové trubky – typy a použití

Polypropylenové trubky jsou jedním z nejoblíbenějších materiálů pro potrubní systémy. Vyznačují se svou pevností a odolností vůči vysokému tlaku, díky čemuž jsou nepostradatelné v mnoha průmyslových odvětvích. Volba polypropylenu jako materiálu pro potrubí je obvykle dána jeho vysokou chemickou odolností, která umožňuje jeho použití v agresivním prostředí.

Jako každý jiný materiál však i polypropylenové trubky mají svá omezení, pokud jde o tlak, kterému mohou odolat. Při volbě polypropylenu jako materiálu pro potrubí je nutné vzít v úvahu požadovaný provozní tlak a vybrat trubky s odpovídající pevností.

Tlak, který polypropylenové trubky vydrží, závisí na jejich třídě a tloušťce stěny. Polypropylenové třídy se obvykle označují číslem od 1 do 5, přičemž čím vyšší třída, tím vyšší pevnost materiálu. Tloušťka stěn trubky má vliv i na její pevnost – čím silnější je stěna, tím většímu tlaku vydrží.

Polypropylenové trubky odolávají tlaku

Polypropylenové trubky odolávají tlaku

Hlavní typy polypropylenových trubek používaných při zásobování vodou a vytápění mohou odolat následujícím tlakům:

1.PN10

1.PN10

 • tlak 10 bar;
 • Obvykle se používá v systémech studené vody;
 • Není vhodný pro použití s ​​horkou vodou, protože nesnese vysoké teploty.

2.PN16

2.PN16

 • tlak 16 bar;
 • Obvykle se používá v teplovodních a topných systémech;
 • Schopný odolat vysokým teplotám.

Polypropylenové trubky, které jsou odolnější a vydrží vysoký tlak, obvykle stojí více. Výběr vhodného typu polypropylenové trubky pro konkrétní projekt závisí na požadavcích na tlak v systému a specifikacích.

Vezměte prosím na vědomí, že nesprávné použití nebo instalace polypropylenových trubek může způsobit poškození nebo netěsnosti. Vždy se proto řiďte doporučeními výrobce pro instalaci a provoz potrubního systému.

Typy polypropylenových trubek

Typy polypropylenových trubek

Polypropylenové trubky používané v různých průmyslových odvětvích a domácích podmínkách mohou mít různé typy a vlastnosti.

1. Polypropylenové trubky pro studenou vodu

Takové trubky mají obvykle šedou nebo černou barvu a jsou určeny k přepravě studené vody, přičemž odolávají tlaku až 10 atmosfér. Často se používají v systémech zásobování vodou a vytápění.

2. Polypropylenové trubky pro horkou vodu a páru

2. Polypropylenové trubky pro horkou vodu a páru

Takové trubky mají červenou barvu a vydrží zvýšený tlak až 20 atmosfér. Jsou široce používány v systémech zásobování horkou vodou, vytápění a zásobování párou.

READ
Jak odemknout pračku LG?

3. Polypropylenové trubky na plyn

3. Polypropylenové trubky na plyn

Takové trubky mají oranžovou barvu a odolají tlaku až 8 atmosfér. Používají se ve zplyňovacích systémech pro dopravu zemního plynu.

 • 3.1 Potrubí pro pobřežní plynovody
 • 3.2 Potrubí pro podzemní plynovody

Polypropylenové trubky jsou široce používány díky svým přednostem, jako je vysoká pevnost, nízká hmotnost, odolnost vůči chemikáliím a korozi. Výběr typu potrubí závisí na konkrétních požadavcích a provozních podmínkách.

Výhody použití polypropylenových trubek

Polypropylenové trubky mají řadu výhod, díky kterým jsou oblíbenou volbou pro různé aplikace:

 • Vysoká síla. Polypropylenové trubky odolávají vysokému tlaku, což umožňuje jejich použití ve vodních, topných a jiných technických systémech.
 • Odolnost proti korozi. Polypropylen nereaguje s mnoha chemikáliemi, takže takové trubky nepodléhají korozi a mají dlouhou životnost.
 • Nízká hmotnost. Ve srovnání s kovovými trubkami jsou polypropylenové trubky velmi lehké, což zjednodušuje jejich instalaci a přepravu.
 • Flexibilita a snadná instalace. Polypropylenové trubky mají dobrou flexibilitu, což umožňuje jejich bezproblémovou instalaci na těžko přístupných místech. Jsou také snadno vzájemně propojeny bez použití složitého zařízení, což snižuje náklady na instalaci.
 • Tepelná izolace. Polypropylenové trubky mají dobré tepelně izolační vlastnosti, což výrazně snižuje tepelné ztráty při dopravě teplé vody nebo topné kapaliny.
 • Environmentální bezpečnost. Polypropylen neobsahuje toxické látky a při zahřívání nevypouští škodlivé výpary ani látky. Díky tomu jsou polypropylenové trubky bezpečné pro použití v pitné vodě a potravinářském průmyslu.

Všechny tyto výhody dělají z polypropylenových trubek atraktivní řešení pro různé úkoly ve stavebnictví a veřejných službách.

Oblasti použití polypropylenových trubek

Oblasti použití polypropylenových trubek

Polypropylenové trubky jsou široce používány v různých průmyslových odvětvích díky svým jedinečným vlastnostem a výhodám. Vyznačují se vysokou pevností, odolností vůči agresivnímu prostředí, vysokou tepelnou odolností a také relativní lehkostí a snadnou instalací. Zde jsou některé oblasti použití polypropylenových trubek:

Průmysl přihláška
Dodávka vody Polypropylenové trubky jsou perfektní pro přepravu pitné vody, protože nereagují s vodou a nevylučují škodlivé látky. Mají také dobrou tlakovou odolnost a nepodléhají korozi. Polypropylenové trubky se používají k vytváření vnitřních a vnějších vodovodních systémů, včetně potrubí, kohoutků a armatur.
Vytápění a větrání Polypropylenové trubky jsou široce používány v systémech vytápění a ventilace budov. Mají vysokou tepelnou vodivost a jsou odolné vůči vysokým teplotám, což zajišťuje efektivní a spolehlivý provoz systému. Takové trubky se používají k vytvoření radiátorových systémů, vytápěných podlah, tepelných čerpadel a dalších topných a ventilačních systémů.
Zásobování plynem Polypropylenové trubky mají vysokou plynotěsnost a chemickou odolnost, což z nich dělá ideální materiál pro systémy zásobování plynem. Nepodléhají korozi a nevylučují škodlivé látky, což zaručuje bezpečnost a spolehlivost plynárenských sítí. Polypropylenové trubky se používají pro městské a domácí plynárenské sítě, gejzíry a další zařízení pro zásobování plynem.
Chladicí systémy Polypropylenové trubky se používají v chladicích systémech, jako jsou klimatizace, chladicí jednotky a průmyslové chladicí systémy. Mají vysoký přenos tepla a dobrou odolnost vůči nízkým teplotám, což umožňuje efektivní odvod tepla a spolehlivý provoz chladicího systému.
Průmysl Polypropylenové trubky jsou široce používány v různých průmyslových odvětvích, včetně chemického průmyslu, potravinářského průmyslu, lékařského a farmaceutického průmyslu a automobilového průmyslu. Používají se k vytváření potrubí, ventilačních systémů, dopravních systémů pro různá média a dalších inženýrských sítí.
READ
Jak si vyrobit sušící olej doma?

To jsou jen některé příklady aplikací pro polypropylenové trubky. Pro své jedinečné vlastnosti, jako je vysoká pevnost, chemická odolnost a tepelná odolnost, se polypropylenové trubky stále více používají v různých oblastech života a činnosti.

Výpočet tlaku pro polypropylenové trubky

Výpočet tlaku pro polypropylenové trubky

Faktory ovlivňující výpočet tlaku

Faktory ovlivňující výpočet tlaku

Při výpočtu tlaku pro polypropylenové trubky je třeba vzít v úvahu několik faktorů:

 1. Rozměry potrubí. Čím větší je průměr a tloušťka stěny trubky, tím větší tlak může odolat;
 2. Materiál. Existují různé typy polypropylenu, z nichž každý má své vlastní pevnostní charakteristiky;
 3. Teplota. Při zvýšených teplotách může dojít ke snížení pevnosti polypropylenových trubek, takže tento faktor je třeba vzít v úvahu při výpočtu tlaku;
 4. Úroveň tlaku. Tlak v systému závisí na tlaku a úrovni tlaku, takže tyto parametry je třeba vzít v úvahu při výpočtu;
 5. Síla spojení. Tlak, který potrubí vydrží, závisí také na kvalitě a spolehlivosti spojů.

Metoda výpočtu tlaku

Metoda výpočtu tlaku

Pro výpočet tlaku pro polypropylenové trubky lze použít různé metody a normy, včetně národních a mezinárodních předpisů. Jednou z těchto metod je technika založená na třídění trubek podle pevnostních tříd.

Pro výpočet tlaku můžete použít následující vzorec:

 • P – návrhový tlak;
 • S – součinitel pevnosti pro zvolenou hmotnostní třídu;
 • t – tloušťka stěny trubky;
 • D je vnitřní průměr trubky.

Výsledná hodnota tlaku by měla být porovnána s tlakovým limitem uvedeným v příslušných regulačních dokumentech pro vybraný typ a třídu potrubí. Pokud návrhový tlak nepřekročí mezní hodnotu, lze potrubí za stanovených podmínek použít.

Praktické zkušenosti s používáním polypropylenových trubek

Praktické zkušenosti s používáním polypropylenových trubek

Polypropylenové trubky jsou široce používány v různých oblastech díky svým jedinečným vlastnostem a spolehlivosti. Praktické zkušenosti s používáním polypropylenových trubek potvrzují jejich vynikající technické vlastnosti, vysokou odolnost proti korozi a dlouhou životnost.

V oblasti zásobování vodou a vytápění se polypropylenové trubky dlouhodobě etablovaly jako spolehlivé řešení. Odolávají vysokému tlaku a výborně přenášejí horkou vodu. Takové trubky jsou odolné, utěsněné a odolné vůči agresivnímu prostředí, což je zvláště důležité pro systémy vytápění a zásobování vodou ve vícepodlažních budovách.

Polypropylenové trubky se také úspěšně používají při zásobování plynem. Díky své struktuře a nízké náchylnosti ke korozi zajišťují nejen spolehlivý provoz plynových systémů, ale také zabraňují únikům a nehodám. Současně jsou polypropylenové trubky lehké a snadno se instalují, což značně zjednodušuje pracovní proces.

READ
Jak zařídit kuchyň a nelitovat

Polypropylenové trubky jsou také nedílnou součástí ventilačních a klimatizačních systémů. Výborně odvádějí vzduch a nejsou vystaveny vysokým teplotám a agresivním látkám. Díky tomu jsou ventilační systémy vybavené polypropylenovými trubkami odolné a účinné.

Společnost XYZ již několik let úspěšně používá polypropylenové trubky v různých projektech. Praktické zkušenosti potvrzují, že tyto trubky dobře zvládají vysoké zatížení, nevyžadují další údržbu a zajišťují spolehlivý provoz systému po dlouhou dobu.

Rozsah aplikace Výhody polypropylenových trubek
Zásobování vodou a vytápění Vysoká pevnost a odolnost proti korozi
Zásobování plynem Spolehlivost a prevence úniku
Větrání a klimatizace Trvanlivost a účinnost

Otázky a odpovědi:

Jaké typy tlaku vydrží polypropylenové trubky?

Polypropylenové trubky vydrží různé typy tlaku: provozní tlak, zkušební tlak, špičkový (dočasný) tlak a dlouhodobý tlak.

Jaké vlastnosti činí polypropylenové trubky odolné a schopné odolat tlaku?

Polypropylenové trubky mají vysokou pevnost v tahu, elasticitu a odolnost vůči tlaku. Jejich struktura a materiálové složení jim umožňuje odolat vysokému tlaku bez deformace nebo poškození.

V jakých oblastech se používají polypropylenové trubky?

Polypropylenové trubky jsou široce používány v různých oblastech: zásobování vodou a kanalizací, systémy vytápění, ventilace a klimatizace, průmyslové procesy atd. Jsou spolehlivé a odolné, takže se aktivně používají v různých oblastech.

Jaký tlak lze použít na polypropylenové trubky ve vodovodním systému?

Tlak, který může být aplikován na polypropylenové trubky ve vodovodním systému, závisí na jejich průměru. Například pro trubky o průměru 20 mm je maximální přípustný tlak 10 atmosfér a pro trubky o průměru 110 mm – 4 atmosféry.

Je možné použít polypropylenové trubky k přepravě plynu pod vysokým tlakem?

Ano, polypropylenové trubky lze použít k přepravě plynu pod vysokým tlakem. Jsou trvanlivé a odolné vůči tlaku, což jim umožňuje odolat vysokotlakým proudům plynu bez rizika úniku nebo prasknutí.

Video:

Polypropylenové tlakové potrubí v otázkách a odpovědích – webinář 04.09.19

Testování potrubí na destruktivní tlak v horké vodě

Jaký tlak odolá polypropylenová trubka? Zkouška studenou vodou. Test vařící vodou

Recenze

Ivan Petrov

Článek je velmi informativní a užitečný pro ty, kteří se zajímají o téma polypropylenových trubek. Vždy jsem si myslel, že takové trubky jsou slabé a nevydrží vysoký tlak, ale ukázalo se, že tomu tak není. Dokážou odolat vysokému tlaku a používají se v různých oblastech, od zásobování vodou až po vytápění. Překvapilo mě, že polypropylenové trubky nepodléhají korozi a mají dlouhou životnost. Nyní budu věnovat pozornost takovým potrubím při výběru materiálů pro dům. Děkujeme za užitečné informace!

READ
Základní komponenty a zásady pro výběr elektrické řetězové pily pro práci se dřevem

Alexandr Smirnov

Článek je velmi poučný, dozvěděl jsem se spoustu zajímavostí o polypropylenových trubkách a jejich aplikaci. S potěšením jsem zjistil, že tyto trubky dokážou odolat velmi vysokým tlakům, díky čemuž jsou ideální pro použití ve vodovodních a topenářských systémech. Bylo také zajímavé dozvědět se o různých typech polypropylenových trubek, z nichž každý má své vlastní vlastnosti a výhody. Abych byl upřímný, nikdy jsem předtím nepřemýšlel o tom, z jakého materiálu jsou trubky vyrobeny, ale nyní chápu, že výběr materiálu je velmi důležitý pro bezpečnost a životnost systému. Celkově se mi článek moc líbil a doporučuji ho všem, koho toto téma zajímá.

juliagirl

Článek je velmi informativní! Velmi jsem ocenil váš podrobný a jasný materiál o typech a aplikacích polypropylenových trubek. Nejsem moc technický člověk, ale váš článek mi dal představu o tom, jak silné a spolehlivé tyto trubky jsou. Ani jsem nevěděla, že si tak dobře poradí s vysokým krevním tlakem, což otevírá nové možnosti jejich využití. A rozmanitost aplikací pro polypropylenové trubky je prostě působivá – od zásobování vodou až po vytápění a zásobování plynem. Nyní vím jistě, že pokud je nutné vyměnit vodovodní nebo topné systémy, je lepší věnovat pozornost polypropylenovým trubkám. Děkujeme za užitečné informace!

Alexander

Skvělý článek! Nyní přesně vím, jaké zatížení polypropylenové trubky vydrží a kde je lze použít. Jako muže mě zajímá zejména problematika bytového a průmyslového stavitelství a také vodovodní systémy. Když vím, že polypropylenové trubky vydrží tlak až do určité úrovně, mohu si být jistý jejich spolehlivostí a životností. Nyní mám mnohem jednodušší výběr správných materiálů pro své projekty. Článek mi dal užitečné informace, které rád aplikuji ve svém každodenním životě. Moc děkuji za objasnění!

Alex89

Velmi zajímavý a užitečný článek! Dlouho jsem přemýšlel o výměně starých kovových trubek v mém domě a polypropylenové trubky vypadají jako velmi atraktivní možnost. Zaujalo mě hlavně to, že vydrží docela velký tlak. To mi dává důvěru v jejich spolehlivost a životnost. Navíc se mi líbí různé aplikace polypropylenových trubek. Dozvěděl jsem se, že je lze použít nejen pro instalatérské práce, ale také pro vytápění, ventilaci a dokonce i klimatizaci. To znamená, že mohu zlepšit nejen zásobování vodou v mém domě, ale také v něm zajistit pohodlné podmínky. Děkujeme za užitečné informace! Nyní si s jistotou vyberu polypropylenové trubky pro svůj domov. Jedná se o vynikající řešení z hlediska kvality i funkčnosti. Doufám, že jejich instalace bude bez problémů a budou mi sloužit mnoho let.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: