Klasifikace protipožárních dveří

Požární dveře hrají důležitou roli při zajišťování bezpečnosti budov a prostor. Jsou navrženy tak, aby zabránily šíření ohně a kouře a také zajistily evakuaci osob v případě požáru.

Podle stupně ochrany proti požáru a kouři se požární dveře dělí do různých kategorií. Klasifikace určuje dobu, po kterou jsou dveře schopny oddálit šíření ohně a zápach kouře.

Obecně uznávaná klasifikace požárních dveří se skládá z několika úrovní: E, EI, EI30, EI60, EI90 a EI120. Třída E znamená, že dveře si zachovají svou celistvost a oheň se jimi nešíří. Písmeno „I“ znamená, že dvířka brání pronikání kouře skrz ně. Číslo za písmenem „I“ označuje dobu trvání požární odolnosti dveří v minutách.

Před pořízením protipožárních dveří je důležité určit požadavky a normy na požární bezpečnost v objektu nebo prostorách. Za zvážení stojí i místo montáže dveří, jejich rozměry a materiály, ze kterých jsou vyrobeny. Při výběru protipožárních dveří dbejte na označení třídy a stupně ochrany. To pomůže určit, zda dveře splňují požadavky, a umožní vám správně vybrat potřebné protipožární opatření.

Klasifikace protipožárních dveří

Klasifikace protipožárních dveří

Klasifikace podle stupně požární odolnosti

Protipožární dveře mají různé stupně požární odolnosti, což určuje dobu, po kterou dveře odolávají požáru. Požární odolnost dveří se měří v minutách a klasifikuje se od E15 do E120. Čím vyšší číslo, tím déle budou dveře odolávat požáru.

Klasifikace podle propustnosti kouře

Klasifikace podle propustnosti kouře

Kouřová propustnost protipožárních dveří určuje jejich schopnost zabránit pronikání kouře do sousedních místností. Klasifikace dveří podle kouřové propustnosti je upravena normou DIN 18095 a je označena písmenem S následovaným číslem od 0 do 200. Čím nižší číslo, tím lépe dveře chrání před pronikáním kouře.

Klasifikace proti vloupání

Protipožární dveře mohou mít také hodnocení proti vloupání, které udává jejich schopnost odolat pokusům o vloupání. Klasifikace odolnosti proti vloupání je označena písmenem RC (Resistant Class) a číslem od 1 do 6. Čím vyšší číslo, tím vyšší stupeň ochrany proti vloupání.

Třída Požární odolnost Propustnost kouře Ochrana proti vloupání
E15 15 minut S200 RC1
E30 30 minut S90 RC2
E60 60 minut S30 RC3
E90 90 minut S10 RC4
READ
Jak přibít základní desku?

Jak určit úroveň ochrany

Jak určit úroveň ochrany

Chcete-li určit úroveň ochrany protipožárních dveří, musíte věnovat pozornost několika klíčovým vlastnostem:

1. Třída požární odolnosti

Třída požární odolnosti udává schopnost dveří odolávat požáru po určitou dobu. Tento indikátor je označen čísly, obvykle od 30 do 120 minut. Čím vyšší číslo, tím déle mohou dveře zůstat ohnivzdorné.

2. Plynotěsnost

Plynotěsnost dveří určuje, jak účinně chrání před pronikáním kouře a plynů do místnosti. Protipožární dveře s vysokou úrovní plynotěsnosti minimalizují riziko otravy a zajišťují bezpečnou evakuaci osob.

3. Mechanická pevnost

Mechanická pevnost dveří určuje jejich schopnost odolávat mechanickým silám, jako jsou nárazy a pokusy o proražení. Čím vyšší je úroveň síly, tím obtížnější je otevřít dveře a dostat se dovnitř místnosti.

Věnujte pozornost těmto vlastnostem, které vám pomohou vybrat protipožární dveře, které poskytnou správnou úroveň ochrany a bezpečnosti v případě požáru. Svěřte instalaci a údržbu vašich dveří profesionálům pro zaručenou spolehlivost a efektivitu.

Třída požární odolnosti Doba požární ochrany
Třída EI30 30 minut
Třída EI60 60 minut
Třída EI90 90 minut
Třída EI120 120 minut

Typy protipožárních dveří

1. Jednokřídlé protipožární dveře

Jednokřídlé protipožární dveře jsou dveřní konstrukce skládající se z jednoho křídla. Jsou široce používány ve všech typech budov včetně obytných, obchodních a průmyslových. Jednokřídlé dveře mohou mít různé úrovně požární ochrany, které se určují na základě doby požární odolnosti a izolačních hodnot.

2. Dvoukřídlé protipožární dveře

Dvoukřídlé protipožární dveře se skládají ze dvou křídel, která se mohou otevírat v různých směrech nebo v jednom směru. Často jsou instalovány v oblastech, kde jsou vyžadovány široké uličky, jako jsou továrny nebo sklady. Dvoukřídlé dveře mají také různé stupně požární odolnosti a izolace.

3. Dveře se speciálními funkcemi

V některých případech jsou vyžadovány protipožární dveře s doplňkovými funkcemi. Mohou být například instalovány dveře, které jsou odolnější proti vloupání nebo mají systém, který se automaticky zavírá, když je zjištěn požár. Takové dveře mohou mít zvláštní označení a klasifikaci udávající jejich další vlastnosti a funkčnost.

4. Specializované protipožární dveře

Kromě hlavních typů protipožárních dveří existují i ​​dveře speciálně určené pro určité objekty a provozní podmínky. Například nemocnice nebo laboratoře mohou mít dveře se zvýšenou odolností vůči chemikáliím nebo dveře se zlepšenými zvukově izolačními vlastnostmi. Tyto specializované dveře vyžadují dodatečné testování a certifikaci k určení jejich požární odolnosti.

READ
DIY malování pomocí LED

Kritéria pro výběr protipožárních dveří

Při výběru protipožárních dveří je třeba vzít v úvahu řadu kritérií, aby byla zajištěna maximální úroveň ochrany:

1. Třída pevnosti a požární odolnosti

Protipožární dveře mají různé třídy pevnosti a požární odolnosti, které určují jejich schopnost odolávat požáru po určitou dobu. Podle požadavků a norem je nutné vybrat dveře s příslušnou třídou.

2. Materiály a provedení

Materiály, ze kterých jsou dveře vyrobeny, jako je ocel, dřevo nebo jejich kombinace, určují jejich požární odolnost. Na bezpečnosti a dlouhé životnosti se podílí i provedení dveří včetně zámků, pantů a těsnění.

Dalšími kritérii pro výběr protipožárních dveří mohou být zvuková izolace, odolnost proti kouři, snadné použití a design. Všechny tyto faktory je důležité zvážit při výběru protipožárních dveří pro zajištění bezpečnosti a pohodlí.

Testování a certifikace protipožárních dveří

Testování a certifikace protipožárních dveří

Než se protipožární dveře dostanou na trh, musí projít určitými testy a získat certifikát shody. Zkoušky se provádějí ve specializovaných laboratořích, které jsou akreditované a mají právo vydávat certifikáty.

Typy testů

Mezi hlavní typy testů protipožárních dveří patří:

Typ testu popis
Požární odolnost Testování dveří na odolnost proti ohni a vysokým teplotám. Zde se určuje doba, po kterou si dveře zachovají své ochranné vlastnosti.
Kouřotěsnost a plynotěsnost Zkouška těsnosti dveří, aby se zabránilo vnikání kouře a plynů.
Odolnost proti otřesům Zkouška nárazem dveří pro ověření jejich schopnosti držet konstrukční prvky pohromadě.
Zvuková izolace Testování schopnosti dveří snižovat hladinu hluku z přilehlých místností.

osvědčení

Po úspěšném absolvování zkoušek obdrží protipožární dveře certifikát shody. Certifikát je oficiální dokument potvrzující, že dveře splňují určité bezpečnostní požadavky.

V Rusku existuje certifikační systém pro požární dveře od Státního testovacího střediska požární bezpečnosti. Certifikáty jsou udělovány na základě výsledků testů a regulačních požadavků.

Kromě toho mohou být protipožární dveře certifikovány podle mezinárodních norem, jako je ISO 9001 a ISO 14001.

Výrobci protipožárních dveří

1. „Požární ochrana dveří“

Jedním z předních výrobců protipožárních dveří v Rusku je společnost Doors Fire Protection. Nabízí širokou škálu modelů dveří, které splňují všechny moderní požadavky na požární bezpečnost. Firma vyrábí dveře různých tříd požární odolnosti a nabízí individuální přístup ke každému klientovi. Kvalitu výrobků Doors Fire Protection potvrzují nejen mezinárodní certifikáty, ale také pozitivní hodnocení zákazníků.

READ
DIY houpačka vyrobená ze dřeva: kresby a fotografie

2. „Bezpečnost domova“

Společnost Home Safety je také známým výrobcem protipožárních dveří. Nabízí dveře různých modelů a velikostí, které splňují všechny požadavky na požární bezpečnost. Specialisté na domácí bezpečnost neustále pracují na vylepšování svých produktů, aby zákazníkům zajistili maximální bezpečnost. Společnost nabízí záruční servis a špičkový servis, díky čemuž jsou její produkty mezi zákazníky velmi oblíbené.

To je jen malá část výrobců protipožárních dveří na trhu. Při výběru dveří se doporučuje věnovat pozornost pověsti výrobce, certifikátům kvality a hodnocením zákazníků. Je důležité si uvědomit, že protipožární dveře nejsou jen dekorativním prvkem, ale prostředkem ochrany před požárem, který může zachránit životy a ochránit majetek.

Otázky a odpovědi:

Jaké jsou požadavky na protipožární dveře?

Protipožární dveře musí splňovat určité požadavky týkající se požární odolnosti, vzduchotěsnosti, pevnosti a odolnosti vůči vysokým teplotám. Musí pomáhat chránit osoby a majetek před šířením ohně a kouře v případě požáru.

Jaké typy protipožárních dveří existují?

Existuje několik různých klasifikací požárních dveří. Jedna z nich je založena na době požární odolnosti dveří a je označena písmeny „EI“ a „E“. Další klasifikace vychází z tříd požární odolnosti a vzduchotěsnosti dveří a používá číselný systém označování.

Jak zjistit úroveň požární odolnosti protipožárních dveří?

Úroveň požární odolnosti protipožárních dveří lze určit podle doby, po kterou mohou udržet oheň. K tomu se používá systém označení písmen, kde „E“ znamená, že dveře jsou schopny udržet oheň po dobu 30 minut a „EI“ znamená po dobu 60 minut.

Jak vybrat protipožární dveře do bytových prostor?

Při výběru protipožárních dveří do obytných prostor se doporučuje věnovat pozornost jejich třídě požární odolnosti a vzduchotěsnosti a také doplňkovým vlastnostem, jako je zvuková izolace a tepelná izolace. Je také důležité vzít v úvahu požadavky současných stavebních předpisů a předpisů a také konkrétní provozní podmínky prostor.

Jaká je třída těsnosti protipožárních dveří?

Třída vzduchotěsnosti protipožárních dveří udává jejich schopnost vzduchotěsnosti a zabránění pronikání požárního kouře trhlinami a mezerami. Označuje se číslem od 0 do 3, kde 0 je úplný nedostatek těsnosti a 3 je vysoká úroveň těsnosti.

Video:

Porovnání protipožárních dveří z produkce Zvenotekstil s ostatními

Definice protipožárních dveří

Sanace. DŮVODY pro zamítnutí schválení přestavby.

Recenze

Marii Petrovou

READ
Krajinný design a rysy jeho designu

Článek je velmi užitečný a informativní. Pomohla mi pochopit klasifikaci protipožárních dveří a určit úroveň jejich ochrany. Nyní vím, že při výběru dveří je třeba věnovat pozornost charakteristikám, jako je doba požární odolnosti, požární odolnost dveří a regulační požadavky. Nyní jsem si jistý, že si mohu vybrat ty správné protipožární dveře pro svůj domov a zajistit bezpečnost sebe a své rodiny v případě požáru. Děkuji autorovi za jasné a srozumitelné podání materiálu!

Anna Ivanova

Velmi užitečný a praktický článek! Požáry jsou jednou z nejhorších hrozeb, kterým čelí každý dům nebo kancelář. To je důvod, proč jsou správně vybrané protipožární dveře skutečným zachráncem v nouzových situacích. Vždy mě zajímalo, jaká by měla být úroveň ochrany takových dveří, jak je vybrat a na co si dát pozor. Tento článek mě poučí o různých klasifikacích protipožárních dveří a pomůže mi určit úroveň ochrany, která bude nejlépe vyhovovat mým potřebám. Moc děkuji autorovi, teď se budu cítit mnohem bezpečněji!

alex_miller

Článek je užitečný a zajímavý. Je velmi důležité vědět, jak určit úroveň ochrany protipožárních dveří. Při jejím čtení jsem se dozvěděl mnoho o klasifikaci dveří podle stupně požární odolnosti a doby požární ochrany. Informace o různých třídách, jejich použití a vlastnostech jsou velmi užitečné při výběru dveří pro váš domov nebo kancelář. Nyní vím, že označení DB v klasifikaci znamená, že dveře vydrží požár 30 minut a DV – 60 minut. Zajímavé bylo také poznání třídy DK, která zajišťuje požární ochranu po dobu 90 minut. Je také důležité si uvědomit, že cena protipožárních dveří se může odvíjet od jejich třídy, proto mi článek pomohl rozhodnout se při výběru dveří s přihlédnutím k mým potřebám a rozpočtu. Děkuji autorovi za podrobné a poučné vysvětlení. Nyní se cítím jistější ve svých znalostech o požárních dveřích.

Alexandr Smirnov

Velmi užitečné informace! Bezpečnost je vždy nejvyšší prioritou, zejména pokud jde o požární bezpečnost v našem domě. Vždy mě zajímalo, jak určit stupeň ochrany a klasifikaci protipožárních dveří. Článek mi dal jasnou představu o tomto důležitém problému. Nyní vím, že klasifikace požárních dveří je založena na jejich schopnosti odolávat požáru po určitou dobu. Také jsem se dozvěděl, že je důležité věnovat pozornost symbolu na dveřích, který označuje jejich zařazení. Nyní si mohu vybrat ty správné protipožární dveře pro svůj domov a být si jistý jejich spolehlivostí. Děkuji mnohokrát za užitečné informace!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: