Montáž plastových trubek

Montáž plastových trubek je jednou z hlavních etap při provádění interiérových dekoračních prací. Plastové trubky jsou široce používány ve vodovodních a topných systémech kvůli jejich spolehlivosti, snadné instalaci a dlouhé životnosti. Chcete-li však úspěšně provést práci, musíte dodržovat určitá pravidla instalace a naučit se správně instalovat potrubí.

Pravidla pro instalaci plastových trubek jsou založeny na zohlednění vlastností materiálu a práci s ním. Je důležité zvolit správný průměr potrubí, zohlednit vlastnosti místnosti a vzdálenost mezi jednotlivými prvky sítě. Měli byste také zvážit přítomnost dalších prvků, jako jsou armatury, ventily a spojovací prvky.

Technika instalace plastových trubek také vyžaduje dodržování určitých pravidel. Je důležité správně připravit trubky pro instalaci, odstranit otřepy a drážky a zajistit těsné spoje. Při instalaci je také nutné vzít v úvahu dostupnost potřebného nářadí a vybavení, jako jsou řezačky trubek, vodováhy, klíče a lisovací nástroje.

Správná instalace plastových trubek zajistí spolehlivý provoz vodovodního nebo topného systému a také prodlouží jeho životnost. Nezapomeňte, že pro úspěšnou instalaci musíte zakoupit vysoce kvalitní materiály a nástroje a také kontaktovat profesionální specialisty, pokud máte nějaké potíže nebo pochybnosti.

Instalace plastových trubek: pravidla a instalační techniky

Instalace plastových trubek: pravidla a instalační techniky

Pravidlo č. 1: Příprava potrubí

Před instalací je nutné řádně připravit plastové trubky. Chcete-li to provést, musíte provést následující:

 • Odřízněte trubku na požadovanou délku.
 • Očistěte vnější povrch potrubí od nečistot.
 • Vnější povrch trubky ošetřete bělidlem.

Pravidlo č. 2: Připojení potrubí

Při instalaci plastových trubek je nutné použít speciální spojovací díly. Pro správné připojení potrubí musíte:

 • Umístěte spojovací kus na každý konec trubky.
 • Spojte potrubí pomocí spojek nebo tvarovek.
 • Pevně ​​utáhněte spojovací prvky.

Při instalaci je třeba vzít v úvahu následující důležité body:

 • Je nutné zajistit správnou orientaci potrubí.
 • Zabraňte poškození potrubí během instalace.
 • Umístěte potrubí správně, aby byl zajištěn snadný přístup pro opravy.

Nedodržení pravidel a nedbalost při instalaci může vést k netěsnostem, deformaci a dalším negativním důsledkům. Proto při instalaci plastových trubek musíte pečlivě dodržovat pravidla a doporučení výrobce.

Výběr správných nástrojů

K úspěšné instalaci plastových trubek budete potřebovat následující nástroje:

 • Stavební nůž – používá se pro řezání plastových trubek a pouzder. Vyberte si nůž s ostrou čepelí a pohodlnou rukojetí.
 • Řezačka trubek je nástroj určený pro řezání plastových trubek. Dbejte na řezný průměr, aby zvolený řezák trubek odpovídal vaší trubce.
 • Řezací nůž – slouží k řezání plastových trubek na požadovanou délku. Řezací nůž musí být stabilní a odolný, abyste mohli snadno řezat.
 • Svěrák – užitečný pro držení trubky při instalaci a řezání.
 • Šroubováky – K připevnění spojovacích prvků budete potřebovat šroubováky správné velikosti.
 • Pokyny – před zahájením instalace si přečtěte pokyny výrobce. Obsahuje doporučení pro výběr potřebných nástrojů a instalační techniky.
READ
Stropní záclonové tyče - vše, co potřebujete vědět: typy, klasifikace, tipy pro výběr, jedinečné fotografie nových položek

Výběrem správných nástrojů můžete plastové trubky instalovat efektivně a bez plýtvání časem a úsilím.

Příprava místnosti pro instalaci

Příprava místnosti pro instalaci

Před instalací plastových trubek je nutné řádně připravit místnost, aby byla zajištěna kvalitní a bezpečná instalace vodovodního systému. Je důležité vzít v úvahu následující body:

1. Poskytnutí přístupu k místu instalace: Před zahájením práce je nutné odstranit všechny nepotřebné předměty a nábytek, které mohou narušovat instalační práce. Měli byste také zajistit volný přístup na místo instalace pro práci s trubkami a tvarovkami.

2. Příprava povrchu: je nutné zkontrolovat a připravit povrch, na kterém bude instalace probíhat. Povrch musí být hladký, čistý a suchý. V případě potřeby povrch před instalací vyrovnejte nebo očistěte.

3. Předběžné měření: Před zahájením instalace se doporučuje provést předběžná měření a určit požadovanou délku potrubí, jakož i počet potřebných spojovacích prvků a armatur. Tento přístup zabrání neočekávaným problémům během instalace.

4. Připravenost nástrojů a materiálů: Před zahájením instalace se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a materiály pro práci. Seznam obvykle obsahuje: trubky, tvarovky, lepidlo, nářadí na řezání a montáž trubek, šroubováky a další potřebné věci.

Správná příprava místnosti před instalací plastových trubek je důležitou fází práce. Dodržení nezbytných kroků zajistí efektivní a bezpečné dokončení prací a také prodlouží životnost vodovodního systému.

Hlavní fáze instalace plastových trubek

Stage popis
1. Příprava Před zahájením instalace musíte připravit všechny potřebné nástroje a materiály. Je také nutné očistit povrch, na kterém budou trubky instalovány, od nečistot a nečistot, aby bylo zajištěno spolehlivé spojení.
2. Měření a značení V této fázi se změří a označí místo instalace potrubí. To vám umožní určit přesné rozměry a umístění potrubí, abyste předešli chybám při jejich instalaci.
3. Řezání trubek Dalším krokem je řezání trubek na požadované rozměry pomocí speciálního nástroje. Řezání musí být přesné a rovnoměrné, aby bylo zajištěno kvalitní spojení.
4. Připojení potrubí Pro spojení potrubí se používá speciální systém tvarovek. V závislosti na typu spoje (lepidlo, lis atd.) je třeba provést vhodná opatření k zajištění spolehlivosti spoje.
5. Ověření Po dokončení instalace je nutné zkontrolovat těsnost potrubí a správné připojení. K tomu můžete použít hydraulický test nebo pečlivě zkontrolovat spoje a spoje.
6. Fixace a izolace Po kontrole je nutné trubky upevnit tak, aby se nedeformovaly a nehýbaly. Měla by být také zajištěna izolace, která chrání před změnami teploty a poškozením.
READ
Jak správně položit penoplex na betonovou podlahu

Správné provedení každé fáze instalace plastových trubek je důležitou podmínkou pro zajištění spolehlivosti a trvanlivosti potrubí. Dodržováním těchto kroků můžete dosáhnout vysoké kvality instalace a vyhnout se problémům v budoucnu.

Pravidla pro spojování plastových trubek

Pravidla pro spojování plastových trubek

Plastové trubky jsou široce používány při instalaci vodovodních a topných systémů. Pro správné připojení plastových trubek je třeba dodržovat následující pravidla a instalační techniky.

1. Příprava potrubí

Před připojením potrubí je nutné je připravit. Chcete-li to provést, odřízněte konce trubek v pravém úhlu pomocí speciálního nástroje – řezačky trubek. Po řezání odstraňte zkosení pomocí brusného papíru nebo speciálního nože.

2. Výběr spojovacích prvků

2. Výběr spojovacích prvků

Pro spojování plastových trubek se používají různé typy spojovacích prvků, jako jsou spojky, T-kusy, úhelníky atd. Při výběru spojovacích prvků je nutné zohlednit průměry trubek a požadavky na pevnost spoje.

3. Použití kování a spojovacích prvků

Před použitím armatur a spojovacích prvků by měly být zkontrolovány na vady a poškození. Musíte se také ujistit, že prvky jsou navrženy pro použití s ​​plastovými trubkami. Při instalaci spojovacích prvků dbejte na jejich správnou polohu a orientaci.

4. Aplikace speciálních spojovacích technik

K dosažení vysoce kvalitních spojů plastových trubek se používají různé techniky. Některé z nich zahrnují ohřev trubek a tvarovek pomocí topného nástroje nebo pomocí speciálních lepidel. Při použití ohřevu je nutné hlídat teplotu a dobu ohřevu, aby nedošlo k poškození potrubí a prvků.

5. Kontrola těsnosti spoje

Po instalaci spojovacích prvků je nutné zkontrolovat jejich těsnost. To lze provést protlačením vzduchu nebo vody potrubním systémem a kontrolou netěsností. Pokud jsou zjištěny netěsnosti, měly by být spojovací prvky vyměněny nebo utaženy.

Dodržování těchto pravidel vám umožní správně a bezpečně připojit plastové trubky a zajistit spolehlivost a životnost vašeho vodovodního nebo topného systému.

Kontrola kvality montáže a odstraňování závad

Po dokončení montáže plastových trubek je nutné zkontrolovat kvalitu montáže, aby bylo zajištěno správné provedení práce a identifikovat případné nedostatky. Toto je důležitý krok, protože nesprávná instalace může vést k netěsnostem, poškození systému a neúčinnému provozu.

Klíčové body, kterým je třeba věnovat pozornost při kontrole kvality instalace:

 1. Hustota spojení. Zkontrolujte těsnost všech potrubních spojů a armatur. Všechny spoje musí být bezpečné a bez viditelných netěsností.
 2. Montáž armatur. Ujistěte se, že všechny armatury jsou nainstalovány správně a bezpečně. Neměly by mít mezery a umožňovat posun při zatížení.
 3. Dostupnost uzavíracích ventilů. Zkontrolujte přítomnost a správnou instalaci uzavíracích ventilů v systému. Musí být snadno přístupný pro operace otevírání a zavírání a musí také poskytovat spolehlivou těsnost.
 4. Mezery a mezery. Zkontrolujte mezery a mezery mezi potrubím a stěnami, podlahami nebo jinými konstrukčními prvky. Mezery mohou umožnit pronikání vlhkosti a způsobit problémy s klouby.
 5. Úroveň napětí a sklonu potrubí. Vyhodnoťte správné napnutí a sklon trubek. Musí být položeny vodorovně, bez nadměrného namáhání a v případě potřeby umožnit pád, aby byla zajištěna správná drenáž.
READ
Jaký postřikovač vybrat na zahradu

Pokud jsou při kontrole kvality instalace zjištěny nedostatky, musí být neprodleně odstraněny. Chcete-li to provést, můžete použít následující doporučení:

 1. Obnovte spojení. Pokud zjistíte netěsnosti nebo uvolněné spoje, odpojte je a znovu je nainstalujte. Dbejte na správné použití fluoroplastové pásky nebo tmelu, abyste zajistili spolehlivé utěsnění.
 2. Zkontrolujte a zajistěte kování. Zkontrolujte, zda jsou armatury pevně utaženy a v případě potřeby dotáhněte matice nebo proveďte dodatečné upevnění. Je důležité zabránit nadměrnému namáhání nebo deformaci kování.
 3. Nainstalujte chybějící uzavírací ventily. Pokud v systému není uzavírací armatura nebo je namontována nesprávně, je nutné nainstalovat nebo opravit její polohu. Pro správnou instalaci se řiďte pokyny výrobce.
 4. Vyplňte mezery a mezery. Vyplňte mezery a mezery mezi trubkami a stěnami, podlahami nebo jinými prvky pomocí tmelu nebo izolační pásky. To pomůže zabránit pronikání vlhkosti a odstranit možné problémy se spoji.
 5. Upravte napětí a sklon trubek. Pokud zjistíte nesprávné napětí nebo sklon trubek, opravte je. Dávejte ale pozor, abyste nevytvářeli zbytečné napětí, aby nedošlo k poškození systému.

Kontrola kvality instalace a náprava nedostatků jsou důležitými kroky k zajištění dlouhé životnosti a spolehlivosti plastových potrubních systémů. Dodržováním pravidel a doporučení se můžete vyhnout problémům a získat úspěšně fungující systém zásobování vodou nebo vytápění.

Otázky a odpovědi:

Jaké nástroje jsou potřebné k instalaci plastových trubek?

K instalaci plastových trubek jsou zapotřebí následující nástroje: řezačka trubek, držák pro upevnění trubek, lepidlo na plastové trubky, plynový hořák nebo vysoušeč vlasů na topné trubky, nástroj na odstraňování otřepů z trubek, vodováha a měřič a klíč na matice.

Jak správně řezat plastovou trubku?

K řezání plastové trubky musíte použít řezačku trubek. Nejprve je třeba upevnit trubku mezi svorky řezačky trubek. Poté musíte řezačku trubek otáčet kolem trubky a při každém otočení zvyšujte tlak, aby čepel prořízla plast. Po několika otáčkách můžete vědět, že trim je zcela dokončen. Řezačka trubek musí být správně nainstalována na základně, aby se zabránilo nesprávným řezům.

Jaké lepidlo použít pro instalaci plastových trubek?

Pro instalaci plastových trubek se doporučuje použít speciální lepidlo na plastové trubky. Typicky se jedná o jednosložkové nebo dvousložkové lepidlo, které se nanáší na povrch trubky a spojovaných prvků. Lepidlo má vysokou pevnost a poskytuje spolehlivé spojení mezi trubkami. Při výběru lepidla je nutné vzít v úvahu typ plastové trubky a její účel.

READ
Jak přepravovat pračku: praktické tipy pro přepravu

Jak utěsnit plastové trubky?

Plastové trubky lze utěsnit pomocí speciálních tmelů nebo pryžových těsnění. Tmel se nanáší na spoje potrubí a spojovaných prvků. Pryžová těsnění se instalují mezi spoje potrubí a utahují se maticemi nebo svorkami. Těsnění zabraňuje úniku vody a zajišťuje spolehlivost vodovodního nebo topného systému.

Jaký způsob připojení plastových trubek byste si měli vybrat?

Volba způsobu připojení plastových trubek závisí na jejich provozních podmínkách a systémových požadavcích. Nejběžnější způsoby spojování jsou: spojování pomocí tvarovek (lisovaný spoj, lepicí spoj), svařování plastových trubek (elektrické svařování, svařování plynem), mechanické spojování (dorazy, příchytky). Každá metoda má své vlastní charakteristiky a vyžaduje určité dovednosti a nástroje.

Video:

Master Class: Svařování polypropylenových trubek a tvarovek

Instalatérské chyby. Pájecí trubky. Kanalizace. RENOVACE CHRUŠČEVKY OD A DO Z. #17

Velmi nebezpečné chyby v měřicích panelech

Recenze

Dmitry Petrov

Skvělý článek! O toto téma se zajímám již delší dobu a našel jsem zde mnoho užitečných informací. Instalace plastových trubek se ukazuje jako ne tak obtížný proces, jak jsem si myslel. Všechna pravidla a techniky instalace jsou jasně vysvětleny a jasně znázorněny. Nyní jsem přesvědčen, že tento úkol zvládnu sám bez pomoci specialisty. Zvláště se mi líbilo, že autor podrobně popsal všechny fáze instalace, počínaje výběrem potřebných nástrojů a materiálů a konče správnou instalací spojovacích prvků. Díky za tak užitečný článek! Určitě doporučím svým přátelům, které toto téma také zajímá.

tiger35

Přečetl jsem si článek s velkým zájmem! Velmi užitečné informace o instalaci plastových trubek. Teď už konečně chápu techniku ​​instalace a všechna pravidla, která je potřeba dodržovat. Nemohu nepoznamenat, že autor velmi jasně a podrobně vysvětlil všechny fáze procesu. Rady ohledně výběru nástrojů a povinné kontroly těsnosti spojů nebyly považovány za nadbytečné. Nyní jsem si jistý, že mohu bez problémů nainstalovat plastové trubky sám! Autorovi patří velký dík za dostupnost a užitečnost materiálu. Vřele doporučuji každému, kdo si plánuje instalaci provést sám!

Jekatěrina Smirnová

Článek je velmi užitečný a srozumitelný pro ty, kteří chtějí instalovat plastové trubky vlastníma rukama. Všechna pravidla a metody instalace jsou velmi podrobně popsány a jasně znázorněny na obrázcích. Nyní už nepochybuji a jsem si jistý, že se s tímto úkolem vypořádám bez pomoci specialisty. Velmi se mi také líbilo, že autorka článku jednoduchým jazykem vysvětlila odborné termíny a technické nuance, což bylo pro mě jako ženu obzvlášť důležité. Děkujeme za užitečné informace! Nyní mám všechny znalosti, které potřebuji k úspěšné instalaci plastových trubek v mém domě.

READ
Krásný trávník vlastníma rukama. Pět základních pravidel pro jeho tvorbu

lionking94

Článek je velmi užitečný! Díky ní jsem se naučil správně instalovat plastové trubky. Je důležité dodržovat všechna pravidla a techniky instalace, aby se předešlo problémům v budoucnu. Pomohly mi zejména rady, jak vybrat správné kování a používat správné nástroje. Nyní bez problémů zvládám připojení vodovodu nebo topení svépomocí. Článek podrobně popisuje každý krok instalace a poskytuje užitečná doporučení. Dokonce jsem se naučil, jak správně vypočítat tlak a zajistit těsnost systému. Nyní s jistotou doporučím tento článek svým přátelům, kteří budou také potřebovat znalost pravidel a technik pro instalaci plastových trubek.

Maxim Sidorov

Článek je velmi užitečný a přehledný! Vždy se zajímám o domácí opravy a instalace elektrospotřebičů, takže informace o instalaci plastových trubek pro mě byly obzvláště zajímavé. Děkuji autorovi za podrobné vysvětlení a ilustrace, které mi pomohly lépe pochopit proces instalace. Nyní jsem si jistý, že se mohu snadno vyrovnat s instalací plastových trubek vlastníma rukama. Obzvláště se mi líbila část článku, která popisuje základní bezpečnostní pravidla a doporučení pro výběr materiálů. Myslím, že je to velmi důležité, protože bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. Po přečtení článku jsem si jistý, že se mi instalace plastových trubek stane mnohem jednodušší a přehlednější. Velice vám děkuji za tak užitečné informace!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: