Označení vodičů a kabelů štítky podle PUE: typy, označení a použití

Značení vodičů a kabelů je důležitým krokem při výstavbě a provozu elektrických sítí. Podle Pravidel elektrické instalace (PUE) musí být každý vodič a kabel označen speciálním štítkem obsahujícím informace o jeho účelu, napětí a dalších charakteristikách. V tomto článku se podíváme na různé typy označení, označení na visačkách a pravidla pro jejich používání.

Jedním z hlavních typů značení vodičů a kabelů je barevné značení. Každá barva drátu nebo kabelu odpovídá určitému účelu. Například černá označuje fázi, modrá nulový vodič a zelená/žlutá označuje ochranný vodič. Díky barevnému značení tak můžete rychle a přesně určit účel drátu nebo kabelu.

Kromě barevného kódování mohou mít vodiče a kabely také textové označení. Štítek označuje různé vlastnosti vodiče nebo kabelu, například jeho průřez, materiál, třídu izolace atd. Textové značení umožňuje získat další informace o vodiči nebo kabelu a v případě potřeby je snadno identifikovat.

Je důležité si uvědomit, že označení vodičů a kabelů v souladu s PUE je povinné a jeho porušení může vést k nepředvídatelným následkům. Nesprávné označení může ohrozit provoz elektrických instalací a vést k nehodám, požárům a zraněním.

Na aplikaci štítků pro vodiče a kabely jsou kladeny zvláštní požadavky. Štítky musí být odolné vůči agresivnímu prostředí, vlhkosti, vysokým teplotám a mechanickému namáhání. Označení musí být jasné a čitelné, aby nedocházelo k chybám při identifikaci vodičů a kabelů. Při instalaci elektroinstalace je nutné důsledně dodržovat pravidla označování a používat pouze vysoce kvalitní štítky, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz elektrických sítí.

Označení vodičů a kabelů podle PUE

Označení vodičů a kabelů podle PUE

Podle PUE musí označení vodičů a kabelů splňovat následující požadavky:

 1. Drát musí být označen po celé délce. Označení musí být odolné vůči vnějším vlivům a nesmí být snadno smazatelné nebo zestárlé.
 2. Označení musí uvádět informace o vlastnostech drátu: jmenovité napětí, průřez, materiál jádra a počet žil.
 3. Označení drátu musí být ve formě štítku s jasnými a čitelnými nápisy nebo symboly. Značky by měly být umístěny dostatečně daleko od sebe, aby bylo snadné je číst.
 4. Při použití barevného značení je třeba dodržovat následující pravidla:
 • Každá barva by měla mít svůj vlastní jedinečný význam a měla by být použita pouze na určité typy vodičů nebo kabelů.
 • Je povoleno použít barevný pruh nebo nápis označující účel drátu nebo kabelu.
READ
Které povlečení je lepší? Doporučení pro výběr pro kupující (sdílíme životní hacky a tajemství)

Označení vodičů a kabelů v souladu s PUE je povinné pro všechny elektrické instalace na území Ruské federace. Porušení tohoto může mít za následek sankce v souladu s platnými zákony.

Typy značení vodičů a kabelů

Typy značení vodičů a kabelů

Hlavní typy značení vodičů a kabelů:

 • Barevné kódování: Vodiče a kabely mohou být obarveny v různých barvách, aby bylo možné označit jejich účel nebo vlastnosti. Například modré vodiče mohou být použity pro přenos dat, zatímco červené vodiče mohou být použity pro napájení.
 • Označení číslem: Každému vodiči nebo kabelu je přiřazeno jedinečné číslo, které umožňuje jeho identifikaci a určení jeho funkčního účelu. Číslo lze umístit na štítek, ke kterému je připojen drát nebo kabel.
 • Textová označení: Štítky nebo samotný drát mohou mít textové štítky označující jeho vlastnosti, účel nebo jiné důležité informace.
 • Označení symbolem: Vodiče a kabely mohou být označeny speciálními symboly nebo symboly, které označují jejich vlastnosti nebo funkčnost.

Výběr konkrétního typu značení vodičů a kabelů závisí na vlastnostech konkrétního systému a požadavcích regulačních dokumentů. Je důležité systém správně označit, aby se usnadnilo používání systému a byla zajištěna jeho bezpečnost.

Označení vodičů a kabelů

Aby byla zajištěna bezpečnost a snadná obsluha elektrických instalací, musí být vodiče a kabely označeny. Označení vodičů a kabelů umožňuje jejich identifikaci, určení účelu použití a jejich příslušnost k různým elektrickým obvodům.

Vodiče a kabely jsou označeny v souladu s Pravidly elektrické instalace (ELR), které stanoví standardní označení a barevné označení vodičů a kabelů.

Označení vodičů a kabelů obsahuje informace o následujících vlastnostech:

 • Napětí – udává, pro jaké napětí jsou vodiče a kabely určeny;
 • Průřez drátu – udává jeho průřezovou plochu;
 • Typ drátu – popisuje jeho provedení a materiál;
 • Počet žil – udává počet jednotlivých vodičů v kabelu;
 • Marker Color Sequence – označuje barevnou sekvenci jader.

Označení vodičů a kabelů se aplikuje na speciální štítky, které jsou připevněny ke každému vodiči nebo kabelu. Štítky mají obvykle průhledný plastový obal se snadno čitelným nápisem uvnitř.

Je důležité dodržovat pravidla pro označování vodičů a kabelů, aby se předešlo možným chybám při obsluze elektroinstalací a byla zajištěna bezpečná práce s nimi.

READ
Instalace dlaždic na balkon s vlastními rukama: jak je položit, foto

Označování vodičů a kabelů

Označování vodičů a kabelů

K aplikaci značek lze použít různé metody. Jedním z nejběžnějších je použití štítku na drát pomocí nylonové nebo plastové spony. To umožňuje bezpečné připevnění štítku k drátu a zajišťuje jeho jasnou viditelnost.

K umístění informací na štítek můžete použít speciální značky nebo štítky. Je důležité správně uvést všechny potřebné údaje, jako je název předmětu, číslo nebo kód vodiče, jeho funkce a napětí. Pro snadnější identifikaci můžete přidat další značky nebo symboly.

Při použití štítků na vodiče a kabely musíte zajistit jejich správné umístění a čitelnost informací. Štítky by měly být umístěny v dostatečné vzdálenosti od sebe a na dobře viditelném místě, aby byl v případě potřeby snadný přístup k informacím.

Označování vodičů a kabelů je náročný a přesný proces, který vyžaduje přesnost a pozornost k detailu. Při označování vodičů a kabelů je důležité dodržovat požadavky PUE, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost používání elektrických systémů.

Význam označení podle PUE

Význam označení podle PUE

Značení vodičů a kabelů hraje důležitou roli v elektroinstalacích. Umožňuje vám identifikovat drát, určit jeho účel a provést správné připojení.

Podle Pravidel elektrické instalace (PUE) existuje řada požadavků na označování vodičů a kabelů:

1. Typy značení

1. Typy značení

Podle PUE musí být vodiče a kabely označeny štítky, které označují následující údaje:

 • Název obvodu, ke kterému je vodič nebo kabel připojen;
 • Umístění objektu, ke kterému je připojen drát nebo kabel;
 • Účel drátu nebo kabelu;
 • Jmenovité napětí drátu nebo kabelu;
 • Průřez vodiče nebo název kabelu;
 • Značka nebo typ drátu nebo kabelu.

Větší položky mohou vyžadovat další označení k identifikaci různých systémů, subsystémů, obvodů atd.

2. Označení

2. Označení

Označení vodičů a kabelů ve značení mohou být prezentována ve formě písmen, číslic, symbolů nebo jejich kombinací. Správné označení umožňuje rychle určit účel drátu nebo kabelu a jeho vlastnosti.

Například čísla 1, 2, 3 atd. mohou být použita k označení vodičů, označujících různé fáze, stejně jako písmena L a N k označení fáze a nulového vodiče. U kabelů lze použít písmenná označení v kombinaci s čísly udávajícími počet žil a průřez.

3. Použití značek

3. Použití značek

Identifikační štítky vodičů a kabelů musí být bezpečně připevněny k příslušným vodičům nebo kabelům. Měly by být umístěny tak, aby bylo možné číst informace z tagu.

READ
Jak udělat bouřkový odtok kolem domu

Označování vodičů a kabelů by se mělo provádět pomocí udržitelných materiálů a metod, aby bylo zajištěno, že označení zůstane čitelné po dlouhou dobu.

Správné značení vodičů a kabelů v souladu s PUE je nedílnou součástí elektrické bezpečnosti a efektivního provozu elektrických instalací. Umožňuje rychle a přesně identifikovat vodiče a kabely, což usnadňuje jejich připojení a odstraňování problémů.

Požadavky na značení vodičů a kabelů podle PUE

Požadavky na značení vodičů a kabelů podle PUE

Označení vodičů

Označení vodičů

Podle PUE musí být vodiče označeny symboly, které označují jejich účel a sílu proudu, pro kterou jsou určeny. Označení vodičů jsou standardizována a uvedena v příslušných GOST a regulačních dokumentech.

K označení vodičů se obvykle používají barevné kódy. Například vodiče určené pro připojení nulového a pracovního vodiče jsou označeny modře. Pomocí barevného značení můžete také označit vodiče s potenciálem uzemnění, fázové vodiče různých fází, vodiče pro speciální účely atd.

Použití značek

Použití značek

Vodiče a kabely by také měly být opatřeny štítky obsahujícími informace o nich. Štítky se připevňují na vodiče a kabely trvanlivým způsobem, který zajišťuje, že se během používání elektrické instalace neposunou ani nespadnou.

Značka musí obsahovat následující informace:

 1. Název nebo označení elektrické instalace, ve které je použit drát nebo kabel.
 2. Typ drátu nebo kabelu.
 3. Průřez vodiče.
 4. Dovolené zatížení nebo proudová síla vodiče.
 5. Délka drátu nebo kabelu.

Štítek musí být bezpečně připevněn k drátu nebo kabelu, aby se nepohnul nebo nespadl. V případě částečné výměny vodiče nebo kabelu musí být štítky znovu zaplombovány a opraveny v souladu s novými parametry.

Povinné značení vodičů a kabelů v souladu s PUE je zaměřeno na usnadnění údržby a oprav elektrických instalací a také na zvýšení provozní bezpečnosti. Správné značení pomáhá rychle najít závady, provádět preventivní opatření a v případě potřeby zjednodušuje opravy.

Je důležité, aby se: Nesprávné nebo chybějící značení na vodičích a kabelech může vést k provozním chybám a způsobit elektrické nehody nebo nehody.

 • Pravidla elektrické instalace (PUE), článek 1.7.41
 • GOST 10444.15-2016 „Elektrické vodiče a kabely. Značení vodičů a kabelů”

Otázky a odpovědi:

Jaké typy značení vodičů a kabelů existují podle PUE?

Podle PUE existují dva hlavní typy značení vodičů a kabelů: barevné značení a textové značení.

READ
Jak udělat skryté elektrické rozvody ve srubu

Jaké symboly se používají k barevnému označení vodičů?

Při barevném značení vodičů se používají následující označení: černý (B) – fázový vodič, modrý (G) – nulový vodič, žlutozelený (G) – uzemnění, hnědý (K) – vodič k zařízení.

Jak se provádí textové značení vodičů?

Textové značení vodičů se provádí pomocí speciálních značek, které označují potřebné údaje o vodiči nebo kabelu, jako je jeho účel, číslo, datum instalace atd.

Jaká jsou pravidla pro použití štítků při označování vodičů a kabelů?

Při aplikaci štítků na vodiče a kabely je třeba vzít v úvahu následující pravidla: štítek musí být instalován v dostatečné vzdálenosti od konektoru, štítek musí být chráněn před vnějšími vlivy, text na štítku musí být čitelný a aplikovatelný pomocí materiál odolný proti oděru, příliš malé nebo příliš velké štítky.

Video:

Výběr 25A stroje pro kabel 2,5 mmXNUMX. Videoodpověď.

Nový způsob, jak úhledně a krásně označit vodiče

⚠ Jaké dráty a kabely používám pro své předměty! #Skutečný_elektrikář

Recenze

Alexej Timofejev

Článek je velmi užitečný a informativní! Nedávno jsem začal dělat elektroinstalaci a potýkal jsem se s problémem nerozeznatelných drátů. Bylo velmi obtížné zjistit, který drát co udělal. V článku jsem se dozvěděl o značení vodičů podle PUE, o typech symbolů a způsobech aplikace značek. Nyní pro mě bude mnohem jednodušší pracovat s dráty a organizovat elektrické rozvody. Hlavně se mi líbilo, že všechny symboly jsou jednotné a srozumitelné. Díky těmto informacím se mohu spolehnout, že moje práce je správná a vyvarovat se případných chyb. Vřele doporučuji tento článek každému, kdo se zabývá elektroinstalací!

Max65

Skvělý článek! Moc se mi líbilo, že podrobně mluví o značení vodičů a kabelů podle PUE. Vždy jsem přemýšlel, jak správně označit vodiče, aby nedošlo k záměně. Zvláště užitečné bylo dozvědět se o různých typech symbolů, včetně písmen a barevných kódů. Nyní rozumím tomu, jak správně označovat vodiče a kabely. Jsem si jistý, že tyto informace budou velmi užitečné pro každého, kdo pracuje s elektřinou. Moc děkuji autorovi za užitečný a srozumitelný článek!

Alexandr Smirnov

Skvělý článek! Vždy je obtížné porozumět rozmanitosti typů vodičů a kabelů a také vědět, jak je správně označit. Jsem rád, že PUE poskytuje jasná doporučení ohledně značení a označování. Teď už budu vždy vědět, co tato tajemná písmena a čísla na drátech znamenají. Jak jsem byl předtím ignorant! Nyní si snadno poradím se značením vodičů v mé elektroinstalaci. Děkujeme za užitečné informace a podněty k zamyšlení!

READ
Praktický průvodce vytvořením zemní smyčky v soukromém domě: vše, co potřebujete vědět o návrhu a instalaci.

Alex83

Velmi užitečný článek! Nedávno jsem se setkal s problémem třídění vodičů a kabelů v novém domě. Díky tomuto článku jsem se dozvěděl o důležitosti značení vodičů podle PUE. Nyní chápu, že správné označení vodičů a kabelů může být klíčem k bezpečnosti a pohodlí vašeho domova. Dříve jsem o tom nepřemýšlel, ale nyní si uvědomuji, že nesprávné označení může vést k nebezpečným situacím, jako jsou zkraty nebo nesprávně připojené elektrické spotřebiče. Dozvěděl jsem se také o různých metodách značení, od používání barevných kódů až po používání speciálních značek. To je pro mě velmi užitečná informace, jelikož elektroinstalační práce v domě provádím sám. Nyní tyto znalosti určitě využiji k zajištění bezpečnosti své rodiny a vyhnutí se potížím při budoucí údržbě elektrické sítě. Děkuji autorovi za praktické informace!

Růžová růže

Článek je velmi užitečný a informativní. Dlouhodobě se zajímám o problematiku značení vodičů a kabelů, ale vždy bylo těžké pochopit všechny zkratky a označení. Díky tomuto materiálu nyní lépe rozumím tomu, jak správně označit vodiče v souladu s PUE. Zvláště se mi líbilo, že článek popisuje různé typy značek a jak je aplikovat. Teď už přesně vím, co si pro svůj projekt vybrat. Chtěl bych poznamenat, že informace jsou podávány velmi přehledným a přístupným způsobem i pro osobu bez speciálních znalostí v oblasti elektrotechniky. Moc děkuji autorovi! Nyní mohu s jistotou správně označit vodiče a kabely.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: