Podrobný průvodce výměnou topného tělesa na ohřívači vody sami: krok za krokem vysvětlíme, jak to udělat správně

Ohřívač vody je jedním z nejdůležitějších spotřebičů v našich domácích spotřebičích. Na tom závisí komfort a pohodlí používání teplé vody v našem životě. Časem však může být nutné vyměnit topné těleso (topné těleso), které je odpovědné za ohřev vody. Někteří lidé se mohou pokusit zavolat na tento úkol profesionála, ale výměnu topného tělesa na ohřívači vody lze provést svépomocí bez větších problémů.

Před analýzou procesu výměny topného článku je důležité vědět, že tento proces je spojen s elektřinou. Před zahájením jakékoli práce je proto důležité odpojit ohřívač vody od napájení. Je také nutné zajistit přístup a prostor pro práci, aby bylo možné pohodlně dosáhnout na topné těleso a jeho upevnění.

Krok 1: Nejprve musíte ohřívač vody odpojit ze zásuvky nebo jej vypnout na elektrickém panelu. Poté můžete začít demontovat kryt ohřívače vody. Obvykle je kryt zajištěn speciálními šrouby nebo nýty, které je třeba opatrně odšroubovat nebo vylisovat.

Krok 2: Po sejmutí krytu je nutné odpojit elektrické přívody od topného tělesa. Obvykle jsou na svorkách topného tělesa šrouby, které je třeba odšroubovat. Při instalaci nového topného tělesa je důležité si pamatovat, kam vedou vodiče, aby je bylo možné správně připojit.

Krok 3: Nyní můžete odstranit staré topné těleso. Obvykle se připevňuje k tělu ohřívače pomocí šroubů nebo kovových spojovacích prvků. Odšroubujte nebo odšroubujte je, abyste odstranili staré topné těleso.

Pamatujte, že topné těleso je zranitelným prvkem ohřívače vody, proto s ním musíte zacházet opatrně a vyhnout se nárazům nebo poškození.

Krok 4: Po odstranění starého topného článku můžete začít s instalací nového. Nainstalujte nové topné těleso na místo, utáhněte šrouby nebo kovové upevňovací prvky tak, aby bylo bezpečně upevněno.

Krok 5: Připojte elektrické vodiče ke svorkám nového topného článku. Ujistěte se, že všechny spoje jsou těsné a nic není uvolněné.

Je důležité si uvědomit, že při připojování elektrických vodičů musíte zajistit jejich správné připojení, jinak to může vést k poruše ohřívače vody nebo dokonce k požáru.

Krok 6: Po provedení všech připojení můžete kryt ohřívače vody připevnit zpět. Utáhněte nebo zaklapněte šrouby nebo nýty, aby kryt bezpečně držel na místě.

READ
Jaký je design moderní koupelny se sprchovým koutem?

Po dokončení všech kroků můžete ohřívač vody zapojit zpět do zásuvky nebo elektrického panelu a zkontrolovat jeho funkčnost. Pokud je vše provedeno správně, po nějaké době by se voda měla začít zahřívat.

Jak sami vyměnit topné těleso na ohřívači vody

Jak sami vyměnit topné těleso na ohřívači vody

Krok 1: Odpojte ohřívač vody, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

Krok 2: Uzavřete přívod vody do ohřívače vody, abyste zabránili úniku vody při výměně topného tělesa.

Krok 3: Najděte elektrický přístup k topnému tělesu. Obvykle se nachází na spodní nebo horní straně ohřívače vody.

Krok 4: Odpojte vodiče od topného tělesa pomocí šroubováku nebo jiného nástroje.

Krok 5: Pomocí speciálního klíče, šroubováku nebo jiného nástroje odšroubujte topné těleso ve směru vyznačeném na ohřívači vody.

Krok 6: Nainstalujte nové topné těleso na své místo a opatrně jej otočte v požadovaném směru.

Krok 7: Připojte vodiče k novému topnému tělesu a dbejte na správné připojení.

Krok 8: Zapněte přívod vody do ohřívače vody a ujistěte se, že nedochází k úniku vody.

Krok 9: Zapojte ohřívač vody zpět do elektrické sítě.

Vezměte prosím na vědomí, že je lepší vyměnit topné těleso s vypnutým přívodem teplé vody, aby nedošlo k opaření.

Pokud si nejste jisti svými dovednostmi, je lepší kontaktovat specialisty, protože nesprávná výměna topného tělesa může vést k vážnému poškození nebo dokonce nehodě.

Příprava na výměnu topného článku

Příprava na výměnu topného článku

Před výměnou topného tělesa je nutné provést řadu přípravných operací. Nejprve se ujistěte, že je vypnuté napájení ohřívače vody. To je důležité, abyste se vyhnuli riziku úrazu elektrickým proudem.

Dále vypněte přívod vody. To lze provést pomocí speciálního kohoutku, který je umístěn v blízkosti ohřívače vody. Pokud takový kohoutek není, můžete ve svém bytě nebo domě uzavřít hlavní vodovodní kohoutek.

Uniklá voda by měla být odčerpána z ohřívače vody. K tomu použijte čerpadlo, hadici nebo kbelík. To pomůže zabránit rozlití vody při demontáži topného tělesa.

Nyní musíte nejprve zkontrolovat funkci nového topného tělesa. Připojte jej k napájení a všimněte si, jak se zahřívá. Pokud je vše v pořádku, můžete začít s výměnou.

READ
Balkonová polena: pokyny krok za krokem pro pokládku podkladu

Vypnutí ohřívače vody a vypnutí napájení

Vypnutí ohřívače vody a vypnutí napájení

Než začnete vyměňovat topné těleso na ohřívači vody, musíte provést následující kroky:

  1. Vypněte ohřívač vody otočením vypínače na jeho těle do polohy „vypnuto“. Tím se zabrání náhodné aktivaci při výměně.
  2. Vypněte napájení ohřívače vody na elektrickém panelu vypnutím příslušného jističe nebo jističe. Ujistěte se, že žádné vodiče nedodávají napětí do zařízení.
  3. Odpojte ohřívač vody ze zásuvky, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem během provozu.

Provedením těchto opatření zajistíte svou bezpečnost při výměně topného tělesa na vašem ohřívači vody.

Demontáž pláště a demontáž starého topného tělesa

Před zahájením práce se ujistěte, že je ohřívač vody odpojen od elektřiny. Pro bezpečnost se také doporučuje zavřít hlavní vypínač na elektrickém panelu.

Krok 1: Odšroubujte ozdobný kryt

Krok 1: Odšroubujte ozdobný kryt

Vezměte šroubovák a opatrně odšroubujte šrouby, které zajišťují ozdobný kryt. Opatrně sejměte kryt a umístěte jej na bezpečné místo, aby nedošlo k poškození.

Krok 2: Najděte topné těleso

Krok 2: Najděte topné těleso

Po sejmutí krytu pláště uvidíte topné těleso – topné těleso. Obvykle se jedná o válcovou trubku instalovanou v ohřívači vody. Najděte topné těleso a věnujte pozornost upevňovacím prvkům, kterými je zajištěno.

Krok 3: Odpojte kabeláž

Krok 3: Odpojte kabeláž

Než přistoupíte k demontáži topného tělesa, odpojte kabeláž. Opatrně odšroubujte svorky nebo odpojte propojovací vodiče tak, aby bylo ukončeno elektrické připojení k topnému tělesu.

Krok 4: Odšroubujte upevňovací prvky topného článku

Vezměte si vhodný nástroj, obvykle klíč nebo klíč, a opatrně odšroubujte upevnění topného tělesa. V případě potřeby použijte gumové kladivo nebo jiný nástroj k rozbití případných usazenin a usnadnění procesu odšroubování.

Je důležité, aby se: Dbejte na těsnost a neporušenost instalovaných součástí. Pokud si všimnete poškození nebo jiných problémů, doporučujeme vám kontaktovat odborníka za účelem opravy nebo výměny.

Po dokončení práce na odstranění pláště a demontáži starého topného tělesa jste připraveni začít s instalací nového topného tělesa. Pro bezpečnou a správnou instalaci nového topného tělesa na ohřívač vody postupujte podle níže uvedených pokynů.

Výběr nového topného tělesa a jeho instalace

Výběr nového topného tělesa a jeho instalace

Když přijde čas na výměnu topného tělesa na vašem ohřívači vody, je důležité vybrat správné nové topné těleso a nainstalovat jej bezpečně a efektivně. V této části vysvětlíme, jak tento postup provést.

READ
Jak řezat profilovou trubku podélně a příčně, technologie řezání

Prvním krokem je výběr nového topného tělesa. K tomu potřebujete znát výkon a typ starého topného tělesa. Výkon najdete na jeho těle nebo v dokumentaci. Typ topného tělesa může být zátěžový nebo ponorný. Zatížené topné těleso se instaluje přes přírubu na ohřívač vody a ponorné topné těleso je ponořeno přímo do vody. Pozor si dejte také na materiál použitý k výrobě topného tělesa – nerezová ocel je nejodolnější.

Po výběru nového topného tělesa můžete začít s jeho instalací. Nejprve musíte vypnout přívod proudu do ohřívače vody a vypustit vodu z nádrže. Poté můžete začít demontovat staré topné těleso. Pokud se jedná o ponorné topné těleso, musíte odšroubovat kryt, uvolnit a vyjmout staré topné těleso z nádrže. Pokud se jedná o zatížené topné těleso, musíte přírubu sejmout a uvolnit.

Dále byste měli místo instalace nového topného článku očistit od vodního kamene. To lze provést pomocí speciálních produktů nebo běžného 9% octa. Po vyčištění nainstalujte nové topné těleso na své místo, pečlivě zajistěte a připojte vodiče a ujistěte se, že připojení je správné.

Když je topné těleso nainstalováno, můžete zavřít kryt nebo vrátit přírubu na místo. Poté zapněte napájení ohřívače vody a ujistěte se, že nové topné těleso ohřívá vodu. Pokud vše funguje správně, můžete uzavřít přístup k topnému tělesu a začít používat ohřívač vody.

Pamatujte, že výměna topného tělesa je složitý postup a vyžaduje určité dovednosti a znalosti. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, je lepší kontaktovat odborníka.

Kontrola a zapnutí ohřívače vody

Kontrola a zapnutí ohřívače vody

Po instalaci nového topného tělesa nebo výměně starého byste měli zkontrolovat funkčnost ohřívače vody před jeho připojením k síti. To je důležité, aby bylo zajištěno, že všechna připojení jsou správně nainstalována a nedochází k únikům vody.

Před zapnutím ohřívače vody se ujistěte, že všechny spoje a těsnění zajišťují těsnost systému. Zkontrolujte, zda z připojených trubek a matic neuniká voda.

Kontrola spojů a těsnění

Kontrola spojů a těsnění

Ujistěte se, že jsou všechny matice a armatury utaženy. Zkontrolujte těsnost spojů a těsnění. Pokud zaznamenáte únik vody, utáhněte spojovací matici nebo vyměňte těsnění. Vezměte prosím na vědomí, že únik vody může způsobit zkrat a poškodit váš ohřívač vody.

READ
Jak pověsit tapetu na omítku: základní pravidla a některé funkce

Kontrola provozu ohřívače vody

Kontrola provozu ohřívače vody

Před připojením napájení k ohřívači vody zkontrolujte stav topného okruhu. Ujistěte se, že čerpadlo funguje správně a že ze systému neuniká voda/nemrznoucí kapalina. Spusťte čerpadlo a zkontrolujte, zda nedochází k únikům a zda je zachován provozní tlak.

Po kontrole připojení a provozu ohřívače vody jej můžete zapojit do sítě. Při zapínání dbejte na správné zapojení vodičů a dodržení polarity. Také se ujistěte, že je vypínač v poloze „vypnuto“, poté jej zapněte a zkontrolujte provoz ohřívače vody.

Otázky a odpovědi:

Proč potřebujete vyměnit topné těleso na ohřívači vody?

Topné těleso ohřívače vody slouží k ohřevu vody. Má omezenou životnost a může se časem rozpadnout. Pokud topné těleso přestane fungovat, je potřeba jej vyměnit, aby se voda dále ohřívala.

Jaké nástroje jsou potřeba k výměně topného tělesa na ohřívači vody?

K výměně topného tělesa na ohřívači vody budete potřebovat následující nástroj: šroubovák, klíč (běžný nebo klíč) vhodné velikosti, kleště, prak nebo jiný způsob uvolnění příruby.

Jak vybrat nové topné těleso pro bojler?

Při výběru nového topného tělesa pro ohřívač vody je třeba vzít v úvahu následující parametry: výkon, délku a průměr. Výkon nového topného tělesa by měl být stejný nebo blízký výkonu starého. Délka a průměr nového topného tělesa musí také odpovídat parametrům starého topného tělesa a rozměrům příruby na ohřívači vody.

Video:

JAK PŘIPOJIT KOTEL?! TOTO BY MĚL VĚDĚT KAŽDÝ!

Oprava ohřívačů vody Termex, demontáž, odstranění vodního kamene, výměna topného tělesa, anody, servisní středisko

Výměna topných těles v ohřívači vody vlastníma rukama

Recenze

Liza369

Tento článek je pro mě velmi užitečný a relevantní, protože jsem se nedávno stal majitelem svého vlastního domu. Dříve jsem nepřemýšlel o tom, jak vyměnit topné těleso na ohřívači vody, ale teď, když se rozbil, rozhodl jsem se to zkusit sám. Pokyny krok za krokem v článku vysvětlují velmi podrobně každý krok procesu, od vypnutí elektřiny a vypuštění vody z nádrže až po samotnou instalaci nového topného tělesa. Je velmi vhodné, že autor článku upozorňuje na potřebné nástroje a upozorňuje na možná nebezpečí při práci s elektřinou. Nyní jsem si jistý, že se s tímto úkolem vypořádám sám a ušetřím za volání specialisty. Moc děkuji autorovi za srozumitelný návod!

READ
Jak vybrat a vyměnit baterie v napájecím zdroji pro gejzír: výběr a instalace

Alexander

Článek je velmi užitečný a informativní. Dlouho jsem se chtěl naučit, jak vyměnit topné těleso na ohřívači vody, abych nemusel volat technika a utrácet peníze. Díky tomuto článku jsem dostal pokyny krok za krokem a nyní jsem si jistý, že všechno zvládnu sám. Jsem velmi rád, že autorka vysvětlila každý krok krok za krokem a podala nejen teoretické informace, ale i praktická doporučení. Nyní vím, jaké topné těleso potřebuji, jak jej správně vypnout, jak odstranit staré a nainstalovat nové a také jak zkontrolovat jeho provoz. Díky za tak podrobné pokyny! Nyní se cítím jako skutečný mistr, připravený řešit takové problémy sám. Tento článek vřele doporučuji všem, kteří se chtějí naučit, jak svépomocí vyměnit topné těleso na ohřívači vody.

Alexej Sidorov

Článek je velmi užitečný! Už dlouho jsem měl v úmyslu vyměnit topné těleso na svém bojleru, ale bál jsem se, abych neudělal něco špatně. Díky vašim návodům krok za krokem jsem to zvládl sám. Je velmi výhodné, že autor popsal každý krok a dokonce poskytl fotografie, aby pochopil, jak topné těleso vypadá. Nyní mohu ušetřit peníze a nevolat technika pokaždé, když potřebuji vyměnit topné těleso. Děkuji za informaci!

Daniel

Článek je velmi užitečný a informativní! Dlouho jsem se chtěl naučit, jak sám vyměnit topné těleso na ohřívači vody, a teď jsem na to díky tomuto článku přišel! Velmi se mi líbilo, že výklad je uveden krok za krokem, takže i laik pochopí, co a jak má dělat. Autor dobře popsal všechny kroky a podrobně popsal nástroje, které jsou potřeba k výměně topného tělesa. Nyní mám všechny potřebné znalosti, abych se s tímto úkolem vyrovnal sám a bez pomoci specialistů. Jsem si jistý, že tyto informace budou užitečné pro další čtenáře, kteří také pochybují o tom, jak vyměnit topné těleso. Díky za skvělý článek!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: