Popis zařízení, výběr, výhody a nevýhody kulových kohoutů z PVC materiálu

Kulové kohouty z PVC jsou armatury používané k regulaci průtoku kapaliny nebo plynu v potrubí. Jsou dnes jedním z nejoblíbenějších typů jeřábů díky své jednoduchosti, spolehlivosti a dostupné ceně. Kulové kohouty jsou vyrobeny z polyvinylchloridu (PVC), vysoce odolného plastového materiálu, který má několik výhod oproti tradičním kovovým ventilům.

Klíčovým prvkem kulového ventilu z PVC je kulička umístěná uvnitř těla. Míč má otvor, kterým proudí médium. Pro regulaci průtoku stačí otočit pákou ventilu, což způsobí rotaci koule. V otevřené poloze tok zcela prochází otvorem a v uzavřené poloze koule zcela blokuje tok. PVC kulové kohouty lze instalovat jak vertikálně, tak horizontálně, v závislosti na požadavcích konkrétního systému.

Hlavní výhodou PVC kulových kohoutů je jejich chemická odolnost. PVC nekoroduje ani nekoroduje, díky čemuž jsou tyto baterie ideální pro použití v různých prostředích. Kromě toho má PVC vysokou tepelnou odolnost, což umožňuje, aby baterie zůstala funkční i při vysokých teplotách. Dalšími výhodami plastových armatur je jejich lehkost, snadná montáž a údržba a nízká cena ve srovnání s kovovými bateriemi.

Kulový kohout z PVC: zařízení, výběr, výhody a nevýhody plastových armatur

Kulový kohout z PVC: zařízení, výběr, výhody a nevýhody plastových armatur

Výběr kulového kohoutu z PVC vychází z požadavků na pracovní prostředí a provozní tlak. V závislosti na těchto faktorech se volí průměr a typ těsnění ventilů. PVC kulové kohouty se liší průměrem, maximálním provozním tlakem, typem připojení (například závitové nebo lepicí) a dalšími parametry.

Výhody kulových kohoutů z PVC jsou následující:

 • Vysoká chemická odolnost. PVC nereaguje s většinou agresivních prostředí, což umožňuje použití PVC kulových kohoutů v různých průmyslových odvětvích.
 • Nemožnost tvorby vodního kamene a koroze uvnitř kohoutku. To zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz.
 • Nízká hmotnost a snadná instalace. PVC kulové kohouty jsou lehké, což zjednodušuje jejich přepravu a instalaci.
 • Dostupná cena. PVC kulové ventily jsou ekonomičtější možností ve srovnání s kovovými protějšky.

PVC kulové ventily však mají také některé nevýhody:

 • Omezení pracovního tlaku. PVC není vhodné pro vysokotlaké aplikace, proto je třeba tento faktor vzít v úvahu před výběrem baterie.
 • Velká teplotní závislost. PVC se může deformovat při vysokých teplotách, proto se nedoporučuje používat PVC kulové ventily v prostředí s vysokou teplotou.
 • Mechanická stabilita. PVC je ve srovnání s kovem měkčí materiál, takže PVC kulové kohouty jsou náchylnější k mechanickému poškození.
READ
Kotle na tuhá paliva pro vytápění soukromého domu - pojďme na to

Obecně platí, že výběr kulového ventilu z PVC závisí na požadavcích konkrétního projektu nebo úkolu. Pro určení nejvhodnější možnosti se doporučuje kontaktovat specialisty na ventily a provést výběr na základě konkrétních technických charakteristik a provozních podmínek.

Princip činnosti kulového kohoutu z PVC: konstrukce a principy činnosti

Princip činnosti kulového kohoutu z PVC: konstrukce a principy činnosti

Zařízení kulového ventilu z PVC

Zařízení kulového ventilu z PVC

Mezi hlavní prvky kulového ventilu z PVC patří:

 • Pouzdro je vyrobeno z odolného plastu (PVC), odolného vůči chemickým vlivům a korozi.
 • Kulička, která je vyrobena ze stejného materiálu jako tělo a má v sobě otvor, který umožňuje regulovat průtok.
 • O-kroužky zabraňující netěsnostem mezi tělem a koulí.
 • Rukojeť nebo páka pro mechanické ovládání rotace míče.

Princip činnosti kulového ventilu z PVC

Princip činnosti kulového ventilu z PVC

PVC kulový ventil funguje na jednoduchém principu – při otočení koule o 90 stupňů dochází k otevření a uzavření průtoku kapaliny nebo plynu otvorem v kouli.

Když se kulička otočí tak, že otvor je rovnoběžný s potrubím, průtok je zcela otevřený a kapalina nebo plyn mohou volně proudit systémem.

Když se však kulička otočí o 90 stupňů, otvor se stane kolmým k potrubí, zablokuje průtok a uzavře systém. Ventil tak může zcela zastavit průtok kapaliny nebo plynu.

Výhodou PVC kulových kohoutů je jejich snadné použití a spolehlivost. Obecně mají nízký průtokový odpor a lze je použít pro širokou škálu kapalin a plynů.

Je však třeba poznamenat, že PVC kulové ventily se nedoporučují pro použití ve vysokotlakých nebo vysokoteplotních systémech, protože plast nemusí odolat extrémním podmínkám.

Jak si vybrat kulový ventil z PVC: hlavní kritéria výběru

Jak si vybrat kulový ventil z PVC: hlavní kritéria výběru

Při výběru kulového ventilu z PVC byste měli věnovat pozornost několika základním kritériím, která vám pomohou při správné volbě:

1. Průměr kohoutku: Před nákupem je třeba určit požadovaný průměr kohoutku, který závisí na objemu přepravované kapaliny nebo plynu. Nedostatečně široký ventil může mít za následek nedostatečný průtok a příliš široký ventil může způsobit zbytečnou tlakovou ztrátu.

2. Typ připojení: PVC kulové kohouty mohou mít různé typy připojení, jako jsou závitové, lepené nebo svařované. Výběr závisí na vlastnostech systému a dostupnosti vhodných armatur.

3. Pracovní tlak: Je důležité zvážit požadovaný provozní tlak systému a vybrat ventil, který tento tlak odolá bez poškození nebo úniku.

READ
Jak vyrobit falešnou stěnu ze sádrokartonu

4. Provozní teplota: Kulové kohouty z PVC mají omezení provozní teploty, proto je nutné vybrat ventil, který dokáže pracovat v podmínkách splňujících požadovanou teplotu.

5. Výrobce: Při výběru kulového kohoutu z PVC se doporučuje věnovat pozornost výrobci, přednost by měla být dána spolehlivým a osvědčeným značkám, které zaručují kvalitu a trvanlivost výrobků.

Při zohlednění zadaných kritérií výběru si můžete být jisti, že zakoupený kulový ventil z PVC splní požadavky a zajistí spolehlivý provoz systému.

Výhody kulových kohoutů z PVC materiálu

1. Odolnost vůči agresivnímu prostředí

Materiál PVC, ze kterého jsou kulové kohouty vyrobeny, je vysoce odolný vůči různým agresivním prostředím, jako jsou kyseliny, zásady, soli a další chemikálie. To je důležité zejména v případech, kdy se baterie používají v systémech s chemicky aktivními kapalinami nebo vodou z místních zdrojů.

2. Ochrana proti korozi

PVC kulové kohouty nepodléhají korozi, protože materiál nereaguje s vodou ani vzduchem. To zaručuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz jeřábů bez rizika poškození korozí.

3. Snadná a pohodlná instalace

3. Snadná a pohodlná instalace

Materiál PVC má nízkou hustotu, takže kulové ventily z něj vyrobené jsou velmi lehké a snadno se instalují. Nevyžadují použití dalších nástrojů nebo speciálních dovedností pro instalaci. To umožňuje rychlou a efektivní instalaci systému.

4. Cena:

PVC kulové kohouty mají atraktivní cenu ve srovnání s jejich protějšky vyrobenými z jiných materiálů. Jejich cena je nižší, což je činí dostupnějšími pro širokou škálu spotřebitelů a umožňuje jim ušetřit na projektu.

Výhody PVC kulových kohoutů
Odolnost vůči agresivnímu prostředí
Ochrana proti korozi
Snadnost a pohodlí instalace
Atraktivní cena

Nevýhody kulových kohoutů z plastových armatur

Kulové kohouty vyrobené z plastových armatur mají své nevýhody, které je třeba vzít v úvahu při výběru tohoto typu armatur:

1. Nestabilita vůči vysokým teplotám

1. Nestabilita vůči vysokým teplotám

Plastové kulové kohouty nejsou vhodné pro použití v prostředí, kde teplota překračuje povolenou mez. Při zvýšení teploty může dojít k deformaci plastu, což snižuje spolehlivost a životnost baterie.

2. Omezená síla

2. Omezená síla

Plastové kulové kohouty mají menší pevnost ve srovnání s kovovými armaturami. Mohou být náchylnější k mechanickému poškození, jako je náraz nebo vnější vlivy, které mohou vést k netěsnostem nebo selhání.

READ
Jak vybrat správné velikosti šroubů pro vlnité plechy?

Obecně platí, že plastové kulové kohouty mají svá omezení a nedoporučují se pro použití v provozních prostředích, kde je vyžadována vysoká teplota nebo pevnost. Pokud jsou však správně vybrány a používány, mohou být dobrou volbou pro nekritické systémy s nízkými požadavky na parametry ventilů.

Vlastnosti provozu kulového ventilu z PVC

Vlastnosti provozu kulového ventilu z PVC

V první řadě stojí za zmínku, že PVC kulové ventily Vyznačují se chemickou odolností a odolností proti korozi. Nejsou vystaveny většině agresivních prostředí, což je činí nepostradatelnými v mnoha průmyslových odvětvích a veřejných službách.

PVC kulové ventily jsou také vysoce spolehlivé a snadno se obsluhují. Lze je snadno instalovat a udržovat, což snižuje náklady na údržbu.

Je však třeba zvážit, že kulové ventily z PVC mají určitá omezení. Nejvýraznější nevýhodou je omezená teplotní odolnost materiálu – od -10°C do +60°C. Při překročení specifikovaných hodnot se PVC kulové ventily mohou zdeformovat nebo ztratit své výkonové charakteristiky.

Za zmínku také stojí PVC kulové ventily Doporučeno pouze pro použití v nekorozivním prostředí. Jinak může dojít k rychlému opotřebení nebo poškození kování.

Je třeba poznamenat, že PVC kulové ventily poměrně kompaktní, což je důležité zejména při omezeném prostoru. Díky tomu je lze použít i na těžko dostupných místech.

Kulové kohouty z PVC mají tedy řadu výhod a nevýhod, které je třeba vzít v úvahu při výběru a provozu tohoto ventilu.

Otázky a odpovědi:

Jaký typ zařízení má kulový ventil z PVC?

Kulový ventil z PVC se skládá z těla, uvnitř kterého je koule, s průchody pro vstup a výstup kapaliny a také otvorem pro výstup lehké kulové sopky. Otáčením páky můžete otevřít nebo zavřít cestu pro kapalinu.

Jak vybrat kulový ventil z PVC?

Při výběru PVC kulového kohoutu je nutné vzít v úvahu rozměry, tlak a teplotu pracovního média. Rovněž stojí za to věnovat pozornost těsnosti spojů, přítomnosti dalších funkcí, jako je blokování nebo automatizace.

Jaké jsou výhody kulového ventilu z PVC?

PVC kulové ventily mají řadu výhod. Jsou odolné proti korozi, chemicky inertní, lehké a snadno se instalují. Kromě toho mají nízké náklady ve srovnání s kovovými armaturami. Poskytují také vysokou těsnost a jsou odolné vůči nízkým a vysokým teplotám.

READ
Jak správně skladovat jablka na zimu v bytě

Jaké jsou nevýhody kulového ventilu z PVC?

PVC kulové ventily mají také některé nevýhody. Nejsou vhodné pro použití s ​​horkými kapalinami pod vysokým tlakem, protože by se mohly deformovat. Mohou být také křehčí než kovové baterie a vyžadují pravidelnou kontrolu a výměnu těsnících prvků.

Video:

Rozdíl mezi polypropylenovými bateriemi a kovovými bateriemi

NIKDY NEKUPOVAT KULOVÉ VENTILY, AŽ SI ZKONTROLUJTE MÉ DOPORUČENÍ

Jaký je rozdíl mezi plastovou a ocelovou výztuží?!

Recenze

Alexandr Smirnov

Článek je velmi zajímavý a poučný! Nedávno jsem se rozhodl vyměnit baterii na svém vodovodním systému a hledal jsem nejlepší řešení. Poté, co jsem se dozvěděl o PVC kulových kohoutech, se mi zdálo, že je to pro mě ideální volba. Koneckonců, takové kování mají nízkou cenu, snadno se instalují a nevyžadují speciální dovednosti. Překvapivé bylo především to, že funguje dobře při nízkých teplotách, což je důležité zejména v zimě. Článek však poukazuje i na nevýhody plastových kohoutků, jako je špatná odolnost proti mechanickému poškození. To mě trochu vyděsilo, ale po pečlivém prostudování všech výhod a nevýhod jsem se přesto rozhodl koupit baterii z PVC a nelitoval jsem! Svou práci plní perfektně a nezaznamenal jsem žádný problém. Moc děkuji autorovi článku za tak podrobnou recenzi!

Petrov

Článek je velmi poučný a zajímavý! Jako žena se v domácnosti vždy snažím o ekologická řešení. Proto, když jsem se dozvěděl o PVC kulovém ventilu, byl jsem příjemně překvapen. Výhody plastových svítidel, jako je nízká cena, nízká hmotnost a snadná instalace, z nich činí atraktivní volbu pro můj domov. Navíc jsem si všiml, že nerezaví a nekoroduje. To je opravdu velké plus! Jako u všeho se však najdou i nevýhody. Zajímalo by mě více o tom, jak jsou tyto baterie odolné a skutečně vydrží vysoký tlak vody? Jako vždy děkuji za užitečné informace!

MarkSmith

Článek je velmi užitečný a informativní. Dlouho jsem přemýšlel o tom, kterou baterii zvolit pro zásobování vodou v mém domě, a PVC kulový ventil se pro mě ukázal jako vynikající volba. Líbilo se mi, že tato baterie je vyrobena z plastu, protože nekoroduje a má dlouhou životnost. Plastové tvarovky jsou navíc lehké, takže instalace a údržba jsou velmi jednoduché. Také kulové ventily z PVC mají výhodu nízké ceny ve srovnání s kovovými protějšky. Ale stojí za to zvážit nevýhody – plastové kování může být náchylné k poškození při silném nárazu, takže byste měli být opatrní při jejich používání. Celkově jsem se svým výběrem PVC kulového ventilu velmi spokojen a doporučil bych jej každému, kdo hledá spolehlivé a cenově dostupné vodovodní armatury.

READ
Jakou vyhřívanou podlahu si vybrat: pojďme zjistit, která z nich je lepší a proč

Ivan

Kulový kohout z PVC je vysoce kvalitní a spolehlivé zařízení, které lze použít v různých oblastech života. Já jako čtenář jsem po přečtení článku zjistil, že takový faucet má mnoho výhod. Za prvé, stojí za zmínku jeho nízké náklady ve srovnání s kovovými protějšky. To vám umožní ušetřit peníze při nákupu a instalaci armatur. Další výhodou baterie je nízká hmotnost a snadná instalace. Pro mě jako běžného spotřebitele je to důležité, protože nechci trávit další čas a úsilí složitými instalačními pracemi. Kromě toho má PVC kulový ventil dobré výkonové charakteristiky, jako je odolnost vůči chemikáliím a korozi. To je velmi důležité v podmínkách vysoké vlhkosti a agresivního prostředí. Je však nutné počítat s některými nevýhodami plastových tvarovek, jako je krátká životnost a omezená pevnost oproti kovovým protějškům. Celkově bych doporučil PVC kulový ventil pro použití v domácích a malých průmyslových vodovodních a topných systémech.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: