Tlačítko splachovací nádrže: princip činnosti, výměna, oprava

Tlačítko splachovací nádrže je malé, ale velmi důležité zařízení, které nám umožňuje ovládat napouštění a vypouštění vody. Bez něj si nelze představit normální fungování toalety, proto je důležité vědět o jejím provozu, možných problémech a způsobech jejich řešení. V tomto článku se podíváme na princip fungování tlačítka nádrže a poradíme s jeho výměnou a opravou.

Jak funguje tlačítko splachovací nádrže toalety

Tlačítko splachovací nádrže se skládá z několika prvků – těla, ventilu a lisovacího mechanismu. Když stiskneme tlačítko, ventil se otevře a umožní, aby voda z nádržky proudila do toalety. Po úplném spuštění tlačítka se ventil automaticky uzavře a uzavírací ventil zablokuje další průtok vody.

Výměna tlačítka splachovací nádrže toalety

Pokud tlačítko splachovací nádržky toalety nefunguje správně, je třeba jej vyměnit. Chcete-li to provést, musíte vypnout přívod vody do toalety, odstranit staré tlačítko a na jeho místo nainstalovat nové. Při výběru nového tlačítka byste měli věnovat pozornost kvalitě materiálů a spolehlivosti mechanismu. Pokud máte potíže s výměnou, můžete vždy kontaktovat odborníka.

Oprava tlačítka záchodové splachovací nádrže

Pokud je tlačítko splachovací nádrže rozbité, může být někdy opraveno bez jeho výměny. Ve většině případů je problém způsoben zaseknutým ventilem nebo uvolněným uložením. V takových případech stačí jednoduchý postup čištění, mazání nebo seřízení. Je důležité dávat pozor, abyste nepoškodili prvky tlačítka, abyste nenarušili jeho funkčnost.

Znalost toho, jak funguje tlačítko splachovací nádrže toalety a schopnost jej vyměnit nebo opravit, jsou důležité dovednosti pro každého majitele domu. Správná funkce tlačítka zajišťuje spolehlivost a snadné použití toalety a také pomáhá šetřit vodní zdroje.

Tlačítko splachovací záchodové mísy a princip jeho činnosti

Tlačítko splachovací záchodové mísy a princip jeho činnosti

Jak funguje tlačítko splachovací nádrže toalety docela jednoduché. Když stisknete tlačítko, vyšle signál do mechanismu, který otevře ventil přívodu vody. Voda začne plnit nádrž, dokud nedosáhne nastavené úrovně. Poté se při příštím stisknutí tlačítka otevře druhý ventil, který umožní odtékání vody z nádržky do toalety.

Vlastnosti tlačítka splachovací nádrže toalety se může lišit v závislosti na modelu a výrobci. Některá tlačítka mohou mít dva režimy vypouštění – úplné a částečné. Úplné spláchnutí se používá k odstranění velkého odpadu, zatímco částečné spláchnutí se používá, když je potřeba méně vody. Některé modely mohou mít také možnost upravit sílu splachování nebo dokonce mít další funkce, jako je splachování záchodové mísy.

READ
Jak vyrobit falešnou stěnu ze sádrokartonu

Je důležité si uvědomit, že nesprávné ovládání tlačítka splachovací nádrže toalety může mít za následek neúplné spláchnutí nebo únik vody. Pokud tedy zaznamenáte nějaké problémy s ovládáním tlačítka, doporučuje se obrátit se na odborníka za účelem výměny nebo opravy.

Typy tlačítek splachovací nádrže

Typy tlačítek splachovací nádrže

Typ tlačítka popis
Tlačítko s jedním tlačítkem Jedná se o nejjednodušší verzi tlačítka, která má pouze jedno tlačítko pro splachování vody. Toto tlačítko je obvykle umístěno na horní straně nádrže a je stisknuto jedním pohybem prstu.
Tlačítko se dvěma tlačítky Dvoutlačítkové tlačítko je funkčnější a efektivnější. Umožňuje vám vybrat požadovaný režim splachování – velký nebo malý. Tlačítka jsou obvykle umístěna vedle sebe a mají různé symboly pro označení režimů splachování.
Dotykové tlačítko Dotykové tlačítko se ovládá dotykem nebo pohybem ruky před senzorem. Je vybaven elektronikou a senzory, které reagují na pohyb a aktivují splachování vodou. Tato tlačítka se běžně používají na moderních automatických toaletách.
Pneumatické tlačítko Pneumatické tlačítko je založeno na principu činnosti pneumatického ventilu. K aktivaci splachování používá tlak vzduchu. Chcete-li to provést, musíte stisknout tlačítko pro vytvoření proudění vzduchu a otevřít ventil.
Tlačítko dálkového ovládání Dálkové tlačítko je pohodlný způsob, jak ovládat nádržku toalety na dálku. Je připojen k splachovací nádržce toalety pomocí speciální hadice nebo drátu a může být instalován na místě, které vám vyhovuje.

Typ tlačítka splachovací nádrže toalety, který si vyberete, závisí na vašich preferencích a funkčních potřebách. Při výběru tlačítka splachovací nádrže na toaletu zvažte ergonomii, design a cenu. Dbejte také na kompatibilitu zvoleného tlačítka s vaší toaletou, abyste předešli problémům s instalací a provozem.

Výběr a výměna tlačítka splachovací nádrže

Při výběru tlačítka splachovací nádrže je třeba vzít v úvahu následující body:

kůň Typ Design
Zkontrolujte, zda je zvolené tlačítko vhodné pro typ připevnění k vaší nádrži. Vyberte typ tlačítka v závislosti na vašich preferencích a možnostech. Prozkoumejte různé vzory tlačítek a vyberte si ten, který se hodí ke stylu vaší koupelny.

Při výměně tlačítka splachovací nádrže je třeba dodržet následující kroky:

 1. Vypněte přívod vody do toalety uzavřením kulového kohoutu na přívodní hadici.
 2. Vyjměte staré tlačítko zásobníku jeho odšroubováním otáčením ve směru hodinových ručiček.
 3. Zkontrolujte vnitřek nádrže a zkontrolujte její stav. V případě potřeby vyčistěte nebo vyměňte jiné díly.
 4. Nainstalujte nové tlačítko zásobníku jeho šroubováním ve směru hodinových ručiček.
 5. Otevřete kulový kohout na přívodní hadici, abyste obnovili přívod vody.
 6. Otestujte nové tlačítko zásobníku, abyste se ujistili, že funguje správně.
READ
Jak udělat banket na chodbě vlastníma rukama: doporučení pro výrobu

Pokud máte nějaké potíže nebo si nejste jisti svými schopnostmi, je lepší kontaktovat odborníka, aby vyměnil tlačítko toaletní nádrže. Vyhnete se tak možným problémům a nesprávným připojením.

Výměna tlačítka splachovací nádrže je poměrně jednoduchý postup, který může provést každý majitel domu. Tímto způsobem nejen aktualizujete design vaší koupelny, ale také budete moci s jistotou používat zařizovací předměty po dlouhou dobu.

Výměna pryžového těsnění na tlačítku splachovací nádrže

Výměna pryžového těsnění na tlačítku splachovací nádrže

Než začnete s výměnou těsnění, musíte připravit několik potřebných materiálů:

 • Sada pro výměnu těsnění (obvykle obsahuje pryžové kroužky různých velikostí);
 • Nůžky;
 • Klíč na matice;
 • Hadr na utírání povrchů;
 • Mýdlo nebo detergent;
 • Vědro nebo jiná nádoba na sběr vody.

Kroky k výměně pryžového těsnění tlačítka splachovací nádrže:

 1. Vypněte přívod vody do záchodu, k tomu zavřete kohoutek na přívodním potrubí;
 2. Vypusťte vodu z nádrže. Chcete-li to provést, zavřete odtokové potrubí a vytáhněte řetěz, aby se nádrž zcela vyprázdnila;
 3. Odstraňte celý horní kryt nádržky, vyjměte tlačítko a pryžová těsnění umístěná pod ním;
 4. Očistěte těsnění od nečistot a vápenných usazenin. Můžete použít teplou vodu a mýdlo nebo speciální čisticí prostředky;
 5. Umístěte nová pryžová těsnění na tlačítko a nainstalujte je do odpovídajících drážek;
 6. Umístěte tlačítko s těsněním zpět na místo v nádrži. Ujistěte se, že je správně zajištěno;
 7. Nasaďte horní uzávěr nádrže;
 8. Otevřete přívod vody do toalety otevřením kohoutku na přívodním potrubí;
 9. Otestujte funkčnost toalety stisknutím tlačítka a ujistěte se, že nedochází k úniku vody a že voda naplňuje nádrž na správnou úroveň.

Po výměně pryžových těsnění se doporučuje provést malou kontrolu, zda nezůstaly žádné netěsnosti. Pokud jsou netěsnosti stále přítomny, může být nutné znovu nainstalovat těsnění nebo zkontrolovat jiné části vodního systému.

Výměna pryžového těsnění tlačítka splachovací nádrže je jednoduchý postup, který zvládnete sami i bez odborných znalostí. Správná výměna těsnění pomůže zabránit únikům a zajistí spolehlivý provoz toalety.

Časté poruchy tlačítka splachovací nádrže toalety a jak je opravit

Časté poruchy tlačítka splachovací nádrže toalety a jak je opravit

1. Poškození mechanismu tlačítka nádrže

1. Poškození mechanismu tlačítka nádrže

Jednou z nejčastějších poruch je porucha mechanismu tlačítka zásobníku. K tomu může dojít v důsledku opotřebení, mechanického poškození nebo nesprávného použití. K odstranění této poruchy je nutné vyměnit mechanismus tlačítka zásobníku. Chcete-li to provést, musíte vypnout vodu, odšroubovat matici, odstranit starý mechanismus a nainstalovat nový na jeho místo. Poté byste měli zkontrolovat funkci tlačítka a ujistit se, že se nádrž bez problémů plní.

READ
Barva na plasty: typy, vlastnosti a použití ( 20 fotografií)

2. Voda prosakující tlačítkem nádrže

2. Voda prosakující tlačítkem nádrže

Další častou poruchou tlačítka nádrže je prosakování vody přes něj. To může být způsobeno poškozeným pryžovým těsněním nebo vadným ventilem. Pro odstranění této poruchy je nutné odpojit tlačítko nádrže, zkontrolovat a v případě poškození vyměnit pryžové těsnění. Pokud únik pokračuje i po výměně těsnění, je nutné ventil vyměnit. Po dokončení práce musíte zkontrolovat těsnost tlačítka a ujistit se, že problém byl vyřešen.

Závěrem lze říci, že oprava a výměna tlačítka splachovací nádrže je možná i bez speciálních dovedností nebo vybavení. Hlavní věcí v tomto případě je znát hlavní příčiny poruch a umět je správně napravit. Pokud máte potíže nebo nepochopitelné okamžiky, je lepší kontaktovat odborníka, který dokáže práci provést efektivně a rychle.

Péče a prevence poškození tlačítka splachovací nádrže toalety

Péče a prevence poškození tlačítka splachovací nádrže toalety

1. Pravidelně čistěte tlačítko toaletní nádržky od nečistot a oleje. K tomu můžete použít běžné mýdlo nebo jemný čisticí prostředek. Po čištění nezapomeňte také otřít tlačítko suchým hadříkem.

2. Zkontrolujte funkci tlačítka splachovací nádržky toalety, zda se nelepí nebo zda při stisknutí není obtížné. Pokud zaznamenáte problémy, jako jsou tyto, může být nutné tlačítko upravit nebo vyměnit.

3. Nestiskněte tlačítko toaletní nádržky příliš silně. Nadměrná síla může způsobit zlomení mechanismu nebo zlomení tlačítka.

4. Při výměně tlačítka splachovací nádrže WC dodržujte pokyny výrobce a používejte pouze kvalitní díly. Nesprávně nainstalované nebo nekvalitní tlačítko nemusí zcela uzavřít nádrž nebo zajistit správný průtok vody.

5. Pokud se vyskytnou nějaké neobvyklé problémy nebo poruchy, obraťte se na odborníka, aby vám tlačítko záchodové nádrže opravili nebo vyměnili. Nepokoušejte se sami opravovat nebo upravovat mechanismus tlačítek, pokud nemáte odpovídající zkušenosti a znalosti.

Dodržováním těchto jednoduchých doporučení se budete moci postarat o tlačítko splachovací nádrže toalety a zabránit možným poruchám. To vám zase umožní vyhnout se zbytečným nákladům na opravy a prodloužit životnost tlačítka.

Otázky a odpovědi:

Jak funguje tlačítko splachovací nádrže toalety?

Tlačítko splachovací nádrže toalety funguje na pneumatickém principu. Když stisknete tlačítko, tlak vzduchu se přenese trubicí do nádrže, což způsobí spuštění mechanismu odvodu vody. Po uvolnění tlačítka se tlak sníží a vypouštění se zastaví. Tlačítko splachovací nádrže tak řídí proces vypouštění vody.

READ
Jak odstranit lak na nehty z oblečení

Kdy a jak byste měli vyměnit tlačítko splachovací nádrže?

Pokud je tlačítko splachovací nádrže rozbité nebo nefunguje správně, je třeba jej vyměnit. Pokud po stisknutí tlačítka voda nevyteče nebo dojde k odtoku nesprávně, je pravděpodobně tlačítko vadné. Chcete-li vyměnit tlačítko, musíte vypnout vodu na toaletu, odstranit staré tlačítko a nainstalovat nové a utáhnout jej maticí. Před výměnou je důležité vypnout vodu a zkontrolovat funkčnost nového tlačítka.

Video:

Oprava splachovací nádržky WC GEBERIT svépomocí.

Jak nastavit dvouúrovňové armatury ve splachovací nádržce, 2 tlačítka

Jak vyčistit záchodovou nádržku od vápna a rzi na radu instalatéra

Recenze

DiamondGirl

Článek je velmi užitečný a informativní! Je velmi důležité znát princip fungování tlačítka splachovací nádrže, abyste v případě poruchy mohli problém vyřešit sami. Příběh o tom, jaké typy tlačítek existují a jak fungují, byl velmi jasný a přístupný. Líbila se mi také informace o výměně tlačítka a možných příčinách poruchy. Komentář mi pomohl rozhodnout se, že pro drobné poruchy nemusím volat opraváře, ale že se mohu pokusit opravit sám. Jsem velmi vděčný autorovi za užitečné tipy! Děkuji mnohokrát za tu informaci!

Ivanov Alexandr

Článek je velmi užitečný a informativní! Nedávno jsem narazil na problém s tlačítkem splachovací nádrže a hledal jsem řešení tohoto problému. V článku jsem se dozvěděl, že tlačítko splachovací nádrže se skládá z několika prvků, které mohou časem selhat. Například pryžové těsnění může ztratit své vlastnosti a způsobit únik vody. Také jsem se naučil, jak sám vyměnit tlačítko splachovací nádrže, aniž bych se obrátil na specialisty. To vám umožní ušetřit peníze a čas. Díky článku jsem se dozvěděl, že jemné nastavení tlačítka WC nádržky umožňuje šetřit vodu a snížit její spotřebu. Nyní jsem získal nejen potřebné znalosti, jak správně používat a nastavovat tlačítko tanku, ale také jsem se naučil řešit drobné problémy spojené s jeho provozem. Velmi užitečné informace!

Alexandrova Maria

Článek je velmi užitečný a informativní. Jako majitel domu, který se často setkává s problémy v koupelně, je pro mě velmi důležité znát princip fungování tlačítka splachovací nádrže toalety a také umět jej vyměnit a opravit. Dříve jsem se často obracel na instalatéry, ale díky tomuto článku jsem se v této věci osamostatnil. Velmi srozumitelně a podrobně popisuje, jak tlačítko funguje, jaké existují druhy a jak vybrat to pravé pro vaši toaletu. Kromě toho článek poskytuje užitečné tipy pro výměnu a opravy tlačítek. Nyní mám všechny potřebné znalosti a dovednosti, abych se s instalatérskými problémy vypořádal sám. Děkuji autorům za užitečný článek!

READ
Jak různými způsoby přeměnit akumulátorový šroubovák na kabelový

Alex

Článek je velmi užitečný a informativní. Jako majitel domu se domnívám, že znalost principu fungování a možnost vyměnit nebo opravit tlačítko splachovací nádrže toalety je nutností. Díky tomuto článku jsem se naučil, jak správně vyměnit tlačítko nádrže, a také jaké problémy mohou během procesu nastat a jak se s nimi vypořádat. Nyní mohu opravit své problémy s toaletou sám, aniž bych musel volat instalatéra. Moc děkuji autorovi za užitečné rady! Tento článek určitě pomůže mnoha majitelům domů, zejména těm, kteří se chtějí naučit, jak opravit drobné problémy sami.

Dmitrij Smirnov

Velmi užitečný článek! Jako majitele domu mě vždy zajímá, jak funguje každá maličkost v mém domě, včetně tlačítka pro splachování toalety. Stav tohoto tlačítka je velmi důležitý pro pohodlí a snadné používání koupelen. Je příjemné vědět, že pomocí malých manipulací můžete vyměnit a opravit tlačítka nádrže vlastníma rukama. Je důležité si uvědomit, že při výměně nebo opravě musíte vzít v úvahu typ toalety, abyste vybrali správné náhradní díly nebo nové tlačítko. Kromě toho byste měli věnovat pozornost pravidelné výměně O-kroužku, abyste předešli netěsnostem a problémům s vodou. Obecně lze říci, že článek poskytuje mnoho užitečných tipů a informací pro ty, kteří chtějí být při údržbě svého domova nezávislí. Díky za radu!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: