Udělej si dobře sám: návod na stavbu krok za krokem

Studna je důležitým prvkem zásobování vodou v příměstské oblasti. Poskytuje přístup k čisté pitné vodě a je spolehlivým zdrojem v případě výpadku centrálního zásobování vodou. Stavba studny vlastníma rukama je nejen ekonomická, ale také zajímavá. V tomto článku nabízíme podrobné pokyny pro stavbu studny a sdílíme užitečné tipy a triky.

Před zahájením výstavby studny je nutné určit místo pro její instalaci. Doporučuje se vybrat umístění na nižší úrovni místa, daleko od stromů a jiných budov. Je také nutné počítat s hloubkou spodní vody – ta musí být minimálně 5 metrů.

První etapou výstavby je položení studny. K tomu je třeba vykopat kulatou díru o průměru asi 1 metr a hloubce asi 3 metry. Dno jámy by mělo být rovnoměrně zhutněno a pokryto pískem nebo drceným kamenem. K posílení studny můžete použít prstence z betonu nebo cihel.

Tip: Před instalací skruží můžete boční stěny studny zpevnit geotextilií nebo lištou, aby neprosakovala spodní voda.

Druhou etapou je instalace čerpadla a filtračního systému. Použijte čerpadlo speciálně navržené pro použití se studnami. Měla by být instalována v určité hloubce, která zajišťuje odtok vody potrubím do domu. Instalaci čerpadla je lepší svěřit odborníkům.

Třetí a poslední etapou je výstavba studny. Pro bezpečné použití byste měli na studnu nainstalovat kryt a označit jej na povrchu oblasti. Doporučuje se také instalovat odpadní potrubí pro odvádění dešťové vody nebo přebytečné vody ze studny.

Pamatujte, že stavba studny vyžaduje přísné dodržování všech pokynů a bezpečnostních pravidel. V případě pochybností nebo potíží se raději obraťte na specialisty, kteří vám pomohou správně postavit studnu a zajistí spolehlivé zásobování vodou ve vaší oblasti.

Jak postavit studnu vlastníma rukama: kompletní pokyny

Jak postavit studnu vlastníma rukama: kompletní pokyny

Krok 1: Příprava a výběr staveniště

Prvním krokem je určení místa pro stavbu studny. Vyberte si otevřenou, nízko položenou oblast na místě, která bude vhodná pro budoucí použití. Ujistěte se, že v blízkosti vybraného místa nejsou žádné inženýrské sítě.

Krok 2: Výkop

Po výběru místa je třeba zahájit výkopové práce. Vezměte lopatu a začněte kopat díru. Hloubka díry závisí na vaší oblasti a hloubce podzemní vody. Obvykle je hloubka asi 3-5 metrů. Druhý otvor, pro umístění studny, má průměr cca 1,5-2 metry.

Krok 3: Instalace těsnícího kroužku

READ
Clinker dlaždice pro vnitřní výzdobu stěn - nápady na fotografii

Po dokončení výkopových prací je nutné osadit skruž studny. Musí být pevně připevněn ke dnu druhé jámy. Umístěte prstenec a zkontrolujte jeho úroveň pomocí šňůry a vodováhy.

Krok 4: Pokládka betonových desek

Po instalaci prstence studny je nutné položit betonové desky na dno jámy. To pomůže zabránit vniknutí půdy do studny. Desky by měly být položeny úhledně, těsně k sobě.

Krok 5: Instalace filtru a čerpadla

Po položení desek můžete nainstalovat filtr a čerpadlo. Filtr zabrání vnikání nečistot do vody a čerpadlo bude sloužit k odsávání vody ze studny.

Krok 6: Pozorování a údržba

Po dokončení vrtu je nutné pravidelně sledovat jeho provoz a provádět údržbu. Vyčistěte filtr, zkontrolujte čerpadlo a ujistěte se, že voda zůstává čistá.

Nyní víte, jak postavit studnu vlastníma rukama. Dodržováním těchto úplných pokynů si můžete zajistit spolehlivý zdroj vody na svém pozemku.

Příprava na stavbu: výběr místa a nářadí

Příprava na stavbu: výběr místa a nářadí

Než se pustíte do stavby studny, musíte vybrat správné místo instalace. Na výběru místa závisí nejen provozní vlastnosti studny, ale také její bezpečnost.

Při výběru místa pro studnu zvažte následující faktory:

  • Daleko od zdrojů znečištění – vyberte místo, které není v blízkosti odpadu, toalety nebo jatek.
  • Velikost místa – Zvažte velikost studny a ponechte dostatek místa pro budoucí údržbu.
  • Podzemní voda – zjistěte si hladinu spodní vody ve vaší oblasti, abyste zvolili hloubku studny.
  • Úroveň podzemních komunikací – před zahájením prací se ujistěte, že pod zemí nejsou žádné kabely nebo potrubí, aby nedošlo k jejich poškození.

Kromě toho je nutné připravit nástroje a materiály pro stavbu. Zde je seznam hlavních nástrojů:

číslo Název nástroje
1 Lopata
2 Výběr
3 Měřicí páska
4 Úroveň
5 Mikrometr
6 Kladivo
7 Olovnice
8 Šroubovák
9 Saw
10 Nůžky na kov

Nezapomeňte na nákup všech potřebných materiálů pro stavbu, jako je beton, cihly, armatura a další.

Správná volba místa a dostupnost potřebných nástrojů a materiálů jsou základem úspěšné výstavby studny vlastními rukama.

Určení hloubky a rozměrů budoucí studny

Určení hloubky a rozměrů budoucí studny

Před zahájením výstavby studny je nutné určit její hloubku a rozměry. Je důležité správně stanovit tyto parametry, aby bylo zajištěno dostatečné množství vody a zohledněny všechny možné potřeby.

Pro určení hloubky je třeba vzít v úvahu několik faktorů. V první řadě je to hloubka podzemní vody, která se může lišit v závislosti na regionu. Měli byste také zvážit potřeby využití vody a počet rodinných příslušníků nebo obyvatel na místě.

READ
Jak správně šít kalhoty a způsoby, jak je zmenšit o velikost vlastníma rukama

Rozměry studny závisí na její funkčnosti. Pokud je studna určena pouze k zalévání zahrady nebo zeleninové zahrady, stačí kompaktní velikosti. V tomto případě může být hloubka asi 3–5 metrů a průměr může být asi 1–2 metry. Pokud je studna určena k pitné vodě nebo k zásobování domu vodou, měla by být její velikost zvětšena: hloubka může být zvětšena na 10–12 metrů a průměr na 2–3 metry.

Pro určení velikosti studny je také vhodné zvážit přítomnost dalších prvků, jako jsou čerpadla, filtry, šneky, které musí být umístěny uvnitř studny. Doporučuje se navrhnout studnu s dalším prostorem pro vybavení.

Při určování hloubky a rozměrů studny je třeba zohlednit i zákonné požadavky na bezpečnost a hygienu. V některých případech může být k návrhu a vybudování studny vyžadována účast specialistů.

Označení a vyhloubení otvoru pro studnu

Označení a vyhloubení otvoru pro studnu

Před zahájením stavby studny je nutné označit místo, kde bude umístěna jáma pro studnu. K tomu můžete použít kolejnici a šňůru. Umístění studny si určete podle svých potřeb a zohledněte požadavky na bezpečnost.

Po určení místa označte instalací kolejnice a natažením šňůry přes ni. Délka šňůry musí odpovídat velikosti jámy studny.

Poté začněte kopat díru. Na kyprou půdu použijte lopatu nebo rypadlo a na tvrdou půdu krumpáč. Určete hloubku vrtu, která závisí na předpokládané hloubce vody ve studni a celkové velikosti konstrukce. V hloubce se doporučuje ponechat rezervu, která umožní instalaci studny nad úrovní terénu.

Opatrně vykopejte díru a ujistěte se, že strany jsou svislé. Pravidelně kontrolujte hloubku otvoru pomocí měřicí pásky nebo provázku.

Kromě vykopání díry je nutné zajistit přístup ke studni, jmenovitě vykopat příkop ze studny do místa, kde bude instalováno čerpadlo nebo jiné zařízení pro zvýšení vody na povrch. Vzdálenost a hloubka příkopu závisí na typu systému zvedání vody a vzdálenosti od studny. Zvažte také potřebu potrubí, odvodnění a elektrického vedení, pokud je plánováno.

Vykopanou zeminu lze využít k vybudování vyvýšené plošiny kolem studny nebo k jiným účelům na zahradě.

Konstrukce dna a stěn studny

Konstrukce dna a stěn studny

Při stavbě studny je nutné správně uspořádat dno a stěny, aby byla zajištěna pevnost a trvanlivost konstrukce. Níže jsou uvedeny podrobné pokyny pro konstrukci dna a stěn studny.

READ
Rámový dům ze dřeva: výběr materiálu, montáž a opláštění rámu

Spodní struktura

Spodní struktura

Před zahájením výstavby dna je nutné předem vybrat místo pro studnu, aby to bylo pohodlné a bezpečné. Připravte místo odstraněním ornice a vytvořením otvoru požadované hloubky.

Dalším krokem je vylití betonového dna. Kolem otvoru vykopejte příkop a položte do něj výztužnou síť. Poté nalít beton do tvaru jámy, vyrovnat a kompaktně zhutnit.

Aby bylo dno pevné a spolehlivé, doporučuje se použít beton třídy ne nižší než B25.

Uspořádání na zeď

Uspořádání na zeď

Po naplnění dna můžete začít stavět stěny studny. K tomu je třeba připravit stavební bloky nebo cihly, cement, maltu a potřebné nástroje.

Na dno položte první vrstvu stavebního materiálu z cihel nebo bloků s použitím cementové malty jako lepidla. Vyrovnejte každou vrstvu stěn pomocí metrového pravítka a vyrovnejte.

Doporučuje se stavět stěny studní o tloušťce minimálně 25 cm, aby byla zajištěna jejich pevnost a stabilita.

Při pohybu nahoru odstraňujte nerovná místa a upravte polohu cihel nebo bloků. Pokud je nutné použít rozpěrky nebo výplň, zajistěte, aby byly dostatečně pevné a stabilní.

Po položení několika vrstev nainstalujte do stěn studny svislé výztuhy, které zvýší jejich pevnost a stabilitu.

Během výstavby zajistěte dostatečný počet otvorů pro instalaci odpadních potrubí a elektrických komunikací. Nezapomeňte také ponechat otvor pro instalaci inspekčního poklopu.

Jakmile je stavba stěn dokončena, nechte studnu několik týdnů vyschnout a získat sílu.

Správná konstrukce dna a stěn studny je tedy důležitou součástí stavby. Dodržováním těchto doporučení zajistíte pevnost a odolnost své vlastnoručně postavené studny.

Otázky a odpovědi:

Jaký materiál je nejlepší použít pro stavbu studny?

Pro stavbu studny je nejlepší použít cihlové nebo betonové bloky, protože jsou pevné a odolné.

Jak vybrat místo pro stavbu studny?

Při výběru místa pro stavbu studny je třeba vzít v úvahu několik faktorů. Za prvé, studna musí být přístupná pro odběr vody. Za druhé, místo musí být odstraněno z ulice a znečištění. Za úvahu stojí i tekoucí voda a hloubka spodní vody. Je vhodné zvolit místo, kde je podzemní voda nejblíže povrchu.

Jaké nástroje jsou potřeba k vybudování studny?

Ke stavbě studny budete potřebovat následující nářadí: sekeru, kladivo, krumpáč, hladítko, lopatu, šroubovák, pilku, pravítko, šňůru, hřebíky a latě. K odstranění malých částic z vody je také užitečné síto.

READ
Porcelánové obklady na fasádu. Možnosti opláštění

Video:

Dům pro studnu za 8 tisíc rublů.

Stavíme dům pro studnu!

Jak navrhnout studnu? Originální nápady na design Jak navrhnout studnu.

Recenze

Alexey Petrov

Článek je velmi užitečný a informativní! Podrobně mluví o tom, jak postavit studnu vlastníma rukama. Začátek článku mě okamžitě zaujal, protože autor nabízí několik možností výběru místa pro stavbu studny a vysvětluje, jak vybrat vhodné místo pro vaše individuální potřeby. Autor také podrobně popisuje potřebné materiály a nástroje pro stavbu studny, což pomáhá odhadnout množství práce a připravit se předem. Ocenil jsem, že článek nabízel návod krok za krokem, který rozebral proces stavby do jednoduchých a srozumitelných kroků. Zvláště užitečná byla doporučení pro výběr kvalitních materiálů pro studnu a také tipy pro uspořádání vnitřku studny, aby bylo zajištěno spolehlivé zásobování vodou a zabránilo se znečištění vody. Doplnění fotografií ilustrujících jednotlivé etapy výstavby zdůrazňuje profesionalitu autora a pomáhá lépe porozumět pracovnímu procesu. Ocenil jsem i praktické rady, jak studnu po vybudování udržovat a udržovat. Celkově mi článek dává jistotu, že si díky dostupným vysvětlením a podrobným pokynům dokážu postavit studnu vlastníma rukama. Jsem velmi vděčný autorovi za tak podrobný a informativní materiál!

Alexej Ivanov

Článek je velmi užitečný a informativní! Dlouho jsem snil o vlastní studně a nyní jsem si díky těmto pokynům jistý, že ji zvládnu postavit vlastníma rukama. Celý proces výstavby je podrobně popsán a ilustrován, což je velmi užitečné pro pochopení každé fáze. Obzvláště se mi líbila rada ohledně výběru vhodného umístění studny. Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že by to místo mělo být daleko od keřů a stromů, aby se tam nedostalo listí a jiné nečistoty. Je také užitečné vědět o nutnosti zkontrolovat hladinu podzemní vody před zahájením stavby. Návod také vysvětluje, jak vybrat správné materiály pro studnu a nabízí několik možností. Jsem vděčný za podrobný popis procesu vrtání studny a za užitečné tipy pro uspořádání filtračního systému. Velmi mě potěšilo, že článek věnoval pozornost otázkám bezpečnosti. K dispozici je seznam potřebných nástrojů a upozornění na nebezpečí hlubinných prací. To vše dává jistotu, že stavba bude provedena bezpečně a v souladu se všemi požadavky. Celkově jsem s tímto článkem velmi spokojený. Dává všechny potřebné informace a rady, abych si mohl postavit studnu a zajistit sobě i své rodině spolehlivý zdroj vody. Děkuji autorovi za tak podrobný materiál!

READ
Trubková matrice pro řezání závitů: ruční nástroj pro řezání závitů na trubkách

Mari_Lovely

Článek je velmi užitečný a informativní. Handmade projekty mě vždy fascinovaly, a tak jsem byl velmi rád, když jsem narazil na tento článek o stavbě studny vlastníma rukama. Pokyny krok za krokem mi pomohly pochopit všechny fáze procesu a pochopit, že jde o zcela proveditelný úkol, a to i bez speciálních dovedností. Hlavně se mi líbilo, že se autor podělil o své zkušenosti a dal spoustu užitečných rad. Mluvil o potřebných nástrojích a materiálech i o tom, jak vybrat místo pro studnu. Nyní vím, že před zahájením prací musím zvážit hloubku spodní vody a odstranit případné nečistoty. Bylo velmi zajímavé naučit se správně vykopat díru a nainstalovat kroužky. Nevěděl jsem, že potřebuji zhutnit zeminu a použít hydroizolaci, abych zabránil zatékání. Nyní se cítím připraven dokončit tuto fázi. Kromě toho se v článku hovořilo o tom, jak připojit čerpadlo a zajistit přístup k vodě. Dozvěděl jsem se o různých typech čerpadel a jak je správně nainstalovat a připojit. Tyto informace se mi budou velmi hodit při výběru a nákupu čerpadla. Celkově mi článek opravdu pomohl pochopit proces výstavby studny a dal mi potřebné znalosti a sebevědomí. Nemůžu se dočkat, až začnu s tímto zábavným DIY projektem! Moc děkuji autorovi za užitečné rady a doporučení!

Andrej Kuzněcov

Velmi užitečný a zajímavý článek! Vždy jsem snil o vlastní studně, abych měl stálý zdroj čisté vody. Mnohokrát děkuji autorovi za tak podrobné a podrobné pokyny pro stavbu studny vlastníma rukama. Všechny fáze procesu jsou popsány velmi jasně a srozumitelně. Hlavně se mi líbilo, že se autor podělil i o své tipy a triky na základě vlastních zkušeností. Nyní mám představu o všech materiálech a nástrojích, které budou k práci potřeba, a také o bezpečnosti a hloubce studny. Tyto informace určitě využiji ke splnění svého snu. Stavba studny vlastníma rukama není jen funkčním řešením, ale také skvělým způsobem, jak dodat vašemu dvoru zvláštní kouzlo. A jsem si jistý, že se mi to díky tomuto podrobnému článku podaří. Výborná práce, doporučuji každému, kdo si chce postavit studnu vlastníma rukama!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: