Upevnění plátna v bagetách

Rámování uměleckých děl do baget je jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak jim dodat hotový vzhled a vytvořit elegantní interiér. Pro dosažení nejlepšího výsledku je však nutné plátno k bagetám správně připevnit. V tomto článku poskytneme podrobné pokyny k této problematice, které vám pomohou tento proces snadno a bezchybně provést.

Prvním krokem je výběr vhodné bagety pro vaše plátno. Věnujte pozornost materiálu a barvě bagety, aby ladila s vaší prací a interiérem místnosti. Dbejte také na to, aby vybraná bageta měla správnou velikost, aby se do ní plátno bez problémů vešlo.

Dále je třeba změřit rozměry plátna a označit je na zadní straně bagety. To pomůže určit přesná místa, kde bude nutné nainstalovat spojovací prvky. Pomocí ručního nástroje nebo speciální pily přizpůsobte výlisek rozměrům plátna, pokud je to nutné.

Když je bageta připravena, můžete přistoupit k dalšímu kroku – instalaci spojovacích prvků. Obvykle se k tomu používají kovové svorky nebo sešívačka. Umístěte upevňovací prvky podél okrajů plátna a přitiskněte jej k zadní části bagety. Ujistěte se, že plátno je bezpečně upevněno a nepohybuje se uvnitř bagety.

Upevnění plátna do baget: podrobné pokyny

Krok 1: Výběr vhodné bagety

Než začnete připevňovat plátno, musíte si vybrat vhodnou bagetu. Musí být dostatečně pevné a kvalitní, aby plátno bezpečně drželo a odpovídalo stylu obrazu.

Krok 2: Příprava rámu

Před připevněním plátna je třeba připravit rám. Ujistěte se, že rám je čistý a bez prachu a nečistot. V případě potřeby jej omyjte vodou a suchým hadříkem. Také se ujistěte, že je rám ve vodorovné poloze.

Krok 3: Připevnění spojovacích prvků

Krok 3: Připevnění spojovacích prvků

Před nalepením plátna připevněte sponky na zadní stranu rámu. Jsou určeny k fixaci plátna a zabránění jeho pohybu.

Krok 4: Natáhněte látku

Natáhněte látku přes rám, začněte od jedné strany. Přitiskněte plátno k rámu, abyste se vyhnuli záhybům nebo záhybům. Natáhněte látku rovnoměrně po celém rámu a zajistěte ji svorkami.

Krok 5: Zajištění plátna

Když je látka napnutá rovnoměrně a bez záhybů, zajistěte ji svorkami. Upevňovací prvky umístěte v pravidelných rozestupech po celém obvodu rámu. Ujistěte se, že jsou všechny upevňovací prvky bezpečně upevněny a nedovolují kotouči pohybovat se.

READ
Jak správně zateplit panelový dům pro pohodlné zimní bydlení

Krok 6: Zkontrolujte napětí

Krok 6: Zkontrolujte napětí

Po zajištění plátna v bagetě zkontrolujte napnutí. Prohlédněte si celé plátno a ujistěte se, že je hladké a bez vrásek. V případě potřeby plátno utáhněte a dodatečně zajistěte.

Krok 7: Dokončovací úpravy

Po kontrole napnutí a upevnění čepele odstraňte přebytečné upevňovací prvky a zkontrolujte pracovní plochu. Ujistěte se, že plátno je zajištěno rovnoměrně a nemá žádné vady.

Nyní, když jste dokončili připevnění plátna k bagetě, je váš obraz připraven k vystavení. Buďte opatrní a opatrní během procesu montáže, abyste vytvořili krásný a bezpečný design pro vaše plátno.

Krok 1: Příprava materiálů

Než začnete připevňovat plátno k bagetám, musíte připravit všechny potřebné materiály. Budete potřebovat:

1. Bagety – rámy, které budou sloužit jako rám na plátno. Vyberte si správnou velikost a styl baget podle svých preferencí.

2. Plátno – umělecké plátno nebo jiný materiál, který plánujete zajistit do baget. Plátno by mělo být dostatečně velké, aby zcela vyplnilo rám.

3. Pero nebo tužka – pro značky na bagety a plátno.

4. Lepidlo nebo sešívačka – pro fixaci plátna v bagetách. Vyberte si lepidlo nebo sešívačku, která je vhodná pro vybraný materiál plátna a baget.

5. Nůžky – pro řezání plátna a ořezávání přebytečných částí baget.

6. Lepicí páska – pro zajištění plátna a zdobení zadní strany bagety.

7. Karton – pro vytvoření zadní strany bagety a zajištění tuhosti rámu.

Než začnete s dalšími kroky, ujistěte se, že máte všechny potřebné materiály.

Krok 2: Změřte rozměry plátna a bagety

Než začnete plátno k bagetám připevňovat, musíte si přesně změřit rozměry plátna i bagety.

Rozměr látky:

 1. Rozviňte látku na rovném povrchu a pečlivě ji vyhlaďte, abyste předešli nesprávnému měření.
 2. Kovovým pravítkem nebo krejčovským metrem změřte šířku plátna od jednoho okraje k druhému a míru zapište.
 3. Poté změřte výšku plátna shora dolů a zapište si tuto hodnotu.

Nezapomeňte, že pro správný výběr velikosti baget je nutné vzít v úvahu prohlubně a možné rámečky uvnitř bagety, proto změřte plátno s ohledem na tyto faktory.

Rozměry bagety:

 1. Položte bagetu na samostatný rovný povrch a ujistěte se, že je ve vodorovné poloze.
 2. Změřte šířku bagety od jednoho okraje ke druhému a zapište hodnotu.
 3. Poté změřte výšku bagety shora dolů a zapište si tuto hodnotu.
READ
Jaké lepidlo zvolit na vliesové tapety

Pamatujte, že rozměry bagety musí být větší než rozměry plátna, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro její instalaci a zarámování.

Krok 3: Příprava bagety a plátna

Než začnete připevňovat plátno do baget, musíte připravit oba prvky. V tomto kroku se podíváme na to, jak správně připravit bagetu a plátno.

Příprava bagety:

1. Prohlédněte bagetu a ujistěte se, že je v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda na povrchu bagety nejsou žádné zjevné vady, praskliny nebo třísky.

2. Otřete bagetu suchým hadříkem nebo měkkou houbičkou, abyste odstranili prach a nečistoty. Dávejte pozor, abyste nepoškodili povrch bagety.

Příprava látky:

1. Zkontrolujte, zda na plátně nejsou skvrny, prach nebo jiné nečistoty. V případě potřeby jej otřete měkkým suchým kartáčem nebo speciálním čisticím hadříkem.

2. Položte plátno na čistý, rovný povrch, aby byl zajištěn snadný přístup na všechny strany.

Proces přípravy bagety a plátna je důležitým krokem před upevněním. Správná příprava pomůže dosáhnout vysoce kvalitních a estetických výsledků.

Krok 4: Připevnění plátna k bagetě

Poté, co připravíte bagety a připravíte plátno, můžete je začít připevňovat. V tomto kroku se podíváme na to, jak správně zajistit plátno do bagety.

 1. Nejprve položte plátno na pracovní plochu a pečlivě jej vyrovnejte.
 2. Poté vezměte jednu stranu bagety a přitiskněte ji k plátnu.
 3. Pomocí zátek nebo spon začněte připevňovat bagetu k plátnu po celé délce. Ujistěte se, že bageta těsně přiléhá k plátnu a nemá zbytečné mezery.
 4. Tento postup opakujte pro všechny strany bagety a postupně ji připevňujte k plátnu.
 5. Poté, co jsou všechny strany bagety zajištěny, pečlivě zkontrolujte kvalitu provedené práce. Ujistěte se, že plátno je bezpečně upevněno a nemá žádné vady.
 6. Po závěrečné kontrole můžete odstranit přebytečný materiál (pokud existuje) a v případě potřeby upravit díly.

Připraveno! Nyní je vaše plátno pevně zajištěno v bagetě a je připraveno k použití. Ujistěte se, že jej opatrně zvednete a zavěsíte na zeď nebo jiný vhodný povrch.

Krok 5: Připevnění spojovacích prvků

Poté, co vložíte plátno do bagety a natřete ji, je čas zajistit upevňovací prvky. V tomto kroku se podíváme na to, jak správně připevnit drát a kroužky k vaší látce.

READ
Jak odstranit prach po rekonstrukci v bytě?

1. Připevnění drátu

Než začnete drát připevňovat, ujistěte se, že je vaše plátno v bagetě dobře upevněno. Dále vyberte místo, kde chcete připojit drát k horní části látky. Obvykle je drát upevněn uprostřed horního okraje plátna nebo mírně níže.

 1. Ustřihněte dva kusy drátu, které jsou dostatečně dlouhé na uvázání uzlu.
 2. Provlékněte jeden konec každého drátu otvory umístěnými na zadní straně bagety.
 3. Ohněte konce drátu a uvažte silný uzel, abyste drát zajistili.
 4. Zkontrolujte, zda je drát pevně utažen a neprověšuje se. Pokud je drát příliš dlouhý, můžete jej odříznout a ponechat malý okraj.

2. Připevnění montážních kroužků

Upevňovací kroužky se používají k zavěšení plátna na stěnu pomocí nitě nebo lana. Obvykle se používají dva prsteny, jeden na každé straně plátna.

 1. Vyberte místo na horním okraji látky, kam chcete prsteny připevnit.
 2. Umístěte kroužky na plátno tak, aby samotné kroužky byly umístěny na jeho zadní straně a otvory pro nit vycházely z vnější strany plátna.
 3. K zajištění každého kroužku na místě použijte malé hřebíky nebo šrouby.

Jakmile zajistíte drát a kroužky, zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky zajištěny a připraveny k použití. Nyní je vaše plátno připraveno k zavěšení na zeď!

Krok 6: Pověste obraz na zeď

Než začnete s procesem, je důležité určit místo, kde bude obraz umístěn. Ujistěte se, že stěna je dostatečně pevná, aby unesla váhu plátna a baget. Doporučuje se také použít speciální upevňovací prvky, které zajistí spolehlivou fixaci malby.

Krok 6.1: Změřte a označte místo

Než začnete obraz zavěšovat, změřte vzdálenost mezi horním okrajem roviny obrazu a horním okrajem rámu. Označte to na zdi pomocí tužky nebo speciální značky. Tato značka určí závěsný bod pro obraz.

Krok 6.2: Připevněte spojovací prvky

Pomocí vrtačky nebo šroubováku zajistěte upevňovací prvky ke stěně v označeném bodě. Ujistěte se, že vybrané spojovací prvky jsou vhodné pro váhu vašeho obrazu a stěny.

Pokud si nejste jisti svými dovednostmi nebo nemáte potřebné nástroje, doporučuje se obrátit se na odborníka, který vám pomůže správně nainstalovat upevňovací prvky.

READ
Na kterou stranu by měla být parozábrana umístěna na stěnách, stropech a střechách?

Krok 6.3: Zavěste obrázek

Krok 6.3: Zavěste obrázek

Po zajištění upevňovacích prvků zbývá pouze obraz zavěsit. Vložte věšáky na zadní straně lišty do upevňovacích prvků na stěně. Ujistěte se, že plátno visí rovně.

Po finální kontrole si užijte svůj obraz, který skvěle doplní interiér vašeho domova či kanceláře!

Otázky a odpovědi:

Jak vybrat správné velikosti baget pro připevnění plátna?

Při výběru velikosti baget pro připevnění plátna je třeba vzít v úvahu rozměry samotného plátna a určit další prostor, který chcete ponechat na okrajích. Obvykle se k připevnění plátna k bagetám používají bagety o šířce 4 až 6 centimetrů, ale výběr konkrétních velikostí závisí na vašich preferencích a stylu designu.

Jak správně připravit plátno pro připevnění k bagetám?

Plátno je třeba nejprve pečlivě rozvinout a uhladit, aby se zbavilo záhybů a vrásek. Poté se doporučuje upevnit jej na rám nebo na rovnou plochu, aby se při připevňování k bagetám nehýbal. Pokud je plátno velké, můžete použít další rámy nebo obložení pro zpevnění konstrukce.

Jak správně zajistit plátno v bagetách?

Před zajištěním tkaniny do baget se musíte ujistit, že bagety mají hladké a rovné okraje. Poté je třeba plátno opatrně položit na vnitřní stranu bagety a pevně přitlačit. Pro upevnění můžete použít speciální sponky nebo sešívačku k upevnění plátna k bagetám. Je důležité látku nepřetěžovat a zátěž rozložit rovnoměrně po celé ploše, aby se zabránilo vzniku vln a záhybů.

Video:

Jak projít obtížným rohem se stropním soklem.

Platbandy to už nedělají! | interiérové ​​dveře | rekonstrukce bytu v Petrohradě

Vyměření a montáž podhledů na konvice.Podrobný návod.

Recenze

Alex

Výborný článek, velmi srozumitelně vysvětleno, jak správně připevnit plátno na bagety. Vždy jsem měl s tímto druhem práce potíže, ale díky těmto pokynům bylo vše mnohem jednodušší. Nyní přesně vím, jaké materiály použít a jak je správně umístit, aby plátno bylo pevně fixováno. Jako muž rád dělám věci vlastníma rukama, proto jsou pro mě takové podrobné pokyny velmi důležité. Nyní díky tomuto článku budu moci nejen vytvořit krásný rám obrazu, ale také mu poskytnout spolehlivou ochranu. Moc děkuji autorovi! Těším se na další články na podobná témata.

READ
Kovový hřebík - co je tato inovace?

Alexander

Skvělý článek, velmi poučný! Nedávno jsem se sám snažil zajistit plátno do baget a tento návod hodně pomohl. Cenné byly zejména rady s výběrem vhodné bagety a správnou přípravou plátna. Kdysi jsem si myslel, že bych mohl plátno vložit do bagety a je to, ale ukázalo se, že existuje mnoho nuancí. Teď už vím, že je potřeba plátno změřit a nařezat, aby správně leželo. A speciální nástroj na vytahování plátna zpod bagety je prostě dar z nebes! Nyní mé obrazy vypadají mnohem profesionálněji a upraveněji. Díky za tak podrobné pokyny! Vřele doporučuji všem, kteří se chtějí naučit, jak to dělat správně.

Dmitry

Dobrý článek, vše je velmi srozumitelně vysvětleno. Konečně jsem přišel na to, jak správně připevnit plátno na bagety! Dříve jsem s tím měl vždy potíže a obrázky byly ohnuté, ale nyní bude vše perfektní. Tento návod určitě použiji při příštím nákupu bagety. Moc se mi líbilo, že autor mluvil nejen o přípravě plátna a nejvýhodnějších možnostech upevnění, ale také o tom, jak správně ramínka nainstalovat. To je velmi důležité, protože bez nich není možné pověsit obraz. Bylo také zajímavé dozvědět se o různých stylech upevnění a výhodách jejich použití. Děkuji, velmi informativní!

Dmitrij Ivanov

Velmi užitečný a informativní článek! Vždy jsem miloval zdobení domu různými obrazy a fotografiemi, ale nikdy jsem nevěděl, jak správně připevnit plátno na bagety. Nyní budu přesně vědět, co dělat díky těmto podrobným pokynům. Zvláště vhodné bylo dozvědět se o správné volbě materiálů a nástrojů. Nyní chápu, že pro spolehlivou a trvanlivou fixaci plátna je nutné používat vysoce kvalitní bagety a spojovací materiál. Velmi užitečné byly také tipy na úpravu napětí plátna a správné umístění spojovacích prostředků. Nyní budou mé obrazy vypadat ještě lépe a profesionálněji. Děkuji za informaci!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: