Energeticky úsporná žárovka bliká – hlavní příčiny poruchy

Energeticky úsporné žárovky se staly oblíbenými díky své účinnosti a odolnosti. Mnoho uživatelů si však všimne, že takové lampy blikají, což způsobuje nepříjemnosti a nepohodlí. Proč se to děje a jaká jsou možná řešení tohoto problému? Pojďme na to přijít.

Jedním z hlavních důvodů, proč energeticky úsporné zářivky blikají, je nesprávný vztah mezi zdrojem elektřiny a zářivkou. Lampa nemusí být kompatibilní s domácím elektrickým systémem, což způsobuje blikání nebo pulzování světla. Také nesprávné zapojení a nedostatečná kvalita vodičů mohou způsobit problémy s blikáním.

Kromě toho může být blikání energeticky úsporných žárovek způsobeno nastavením nesprávného výkonu nebo typu žárovky. Například lampy s nízkým příkonem mohou při použití v příliš velké místnosti blikat, protože nejsou schopny zajistit dostatečné osvětlení. Také použití nekvalitních žárovek, které nesplňují normy a požadavky, může způsobit blikání světel.

Abyste se vyhnuli problémům s blikáním úsporných žárovek, doporučujeme použít několik řešení. Nejprve byste se měli ujistit, že lampa, kterou používáte, je vhodná pro daný napájecí systém. Možná budete muset vyměnit lampu za kompatibilnější model nebo se poradit s elektrikářem, aby zkontroloval elektrický systém.

Rovněž stojí za to věnovat pozornost kvalitě elektrických vodičů a připojení, aby bylo zajištěno, že nezpůsobují problémy s blikáním světel. Použití vysoce kvalitních žárovek a komponent může také pomoci zabránit blikání. Pokud problém s mrkáním přetrvává, je třeba kontaktovat odborníka pro podrobnější diagnostiku a řešení problému.

Proč úsporná žárovka bliká? Problémy a řešení

Proč úsporná žárovka bliká? Problémy a řešení

Energeticky úsporné žárovky, známé také jako kompaktní zářivky, jsou stále oblíbenější jako alternativa ke klasickým žárovkám. Mohou se však setkat s problémy, jako je mrkání, které může být docela nepříjemné a nepříjemné.

Existuje několik důvodů, proč může energeticky úsporná žárovka blikat:

 • Nestabilní napětí: Pokud napětí v síti není konstantní nebo má velké výkyvy, může to způsobit blikání lampy. V takových případech může problém vyřešit použití stabilizátoru napětí.
 • Vadná lampa: Pokud je samotná lampa vadná, může to být příčinou blikání. V takovém případě by výměna lampy za novou měla problém vyřešit.
 • Vadný spínač: Pokud má spínač problémy s kontakty, může to způsobit blikání lampy. Pomoci může výměna spínače.
 • Umístění lampy příliš blízko: Pokud jsou energeticky úsporné žárovky umístěny příliš blízko u sebe nebo u jiných zdrojů světla, mohou se vzájemně rušit a blikat. Jejich umístění v určité vzdálenosti od sebe pomůže vyřešit tento problém.
READ
Jak postavit sporák s vlastními rukama, výkresy a stavební technologií: pokyny krok za krokem, video

Za zmínku také stojí, že energeticky úsporné žárovky mohou při zapnutí nebo vypnutí blikat, což je normální a souvisí s jejich provozem. Pokud však blikání trvá delší dobu nebo způsobuje nepohodlí, doporučuje se, abyste k vyřešení problému provedli výše popsané kroky.

Obecně má problém blikání úsporných žárovek často jednoduché vysvětlení a lze jej bez problémů vyřešit. Pokud však problém přetrvává, neváhejte vyhledat pomoc odborníka, který vám může pomoci pochopit důvody a najít nejlepší řešení pro vaši situaci.

Špatná kvalita lampy

Špatná kvalita lampy

Kvalita energeticky úsporných zářivek je velmi důležitá pro jejich spolehlivost a stabilní provoz. Pokud lampa bliká, jedním z důvodů může být špatná kvalita samotné lampy. Špatná kvalita součástí a montáže může mít za následek nestabilní provoz a blikání světla.

Špatná kvalita lampy může být způsobena různými faktory. Jedním z nich jsou levné materiály použité při výrobě svítidla. Lampy nízké kvality používají elektronické součástky s krátkou životností, které mohou rychle selhat nebo vést k nestabilnímu provozu. Také nedostatečně kvalitní materiály mohou vést ke špatné tepelné vodivosti a přehřívání lampy.

Špatná kvalita lampy může být také způsobena nedostatečnou kontrolou kvality ve výrobě. V případě sériové výroby žárovek ne všechny mohou projít přísným testováním a kontrolou kvality. Nekvalitní žárovky mohou být prodávány na trhu a používány v domácnosti, což způsobuje problémy včetně blikání světla.

K vyřešení problému nízké kvality lampy se doporučuje vybrat spolehlivé výrobce, kteří mají dobrou pověst. Je také vhodné věnovat pozornost certifikátům kvality a záruce na lampu. Nákup lamp od důvěryhodných dodavatelů může také zaručit vysokou kvalitu produktu.

Nesprávná instalace lampy

Nesprávná instalace lampy

Jedním z důvodů blikání energeticky úsporné žárovky může být nesprávná instalace. Špatné nebo uvolněné připojení lampy k zásuvce může způsobit problémy s kontakty a vést k přerušení provozu.

Pokud je lampa uvolněná nebo není zcela usazena, mohou se kontakty během používání uvolnit nebo opotřebit. To může mít za následek přerušovaný kontakt způsobující blikání lampy.

Chcete-li problém vyřešit, musíte lampu pečlivě zkontrolovat a správně nainstalovat. Ujistěte se, že je lampa zcela zasunuta do objímky a bezpečně upevněna bez jakékoli vůle. Vyplatí se také zkontrolovat stav kontaktů na základně a lampě. Pokud jsou opotřebované nebo poškozené, vyměňte je za nové.

READ
Jak položit potrubí pod základ.

Tato jednoduchá opatření vám pomohou vyhnout se problémům s nesprávnou instalací lampy a zachovat její normální provoz.

Nestabilní napětí v síti

Nestabilní napětí v síti

Nestabilní napětí může být způsobeno různými faktory, jako jsou přepětí, špatné elektrické připojení, vysoké zatížení sítě nebo závada v elektrickém systému. Je důležité si uvědomit, že nestabilní napětí může také způsobit další elektrické problémy, jako je ztlumení nebo ztlumení světel, další šum nebo přerušovaný zvuk.

Jak problém vyřešit

Pokud narazíte na blikající energeticky úspornou žárovku z důvodu nestabilního síťového napětí, doporučujeme provést následující opatření:

 1. Zkontrolujte stav elektrického vedení a spojů. Ujistěte se, že jsou všechna připojení zajištěna a že nedošlo k poškození kabelů.
 2. Zkontrolujte stav zásuvky. Pokud je zásuvka poškozená nebo nesprávně zapojená, může to způsobit nestabilní napětí.
 3. Nainstalujte stabilizátor napětí. Stabilizátor napětí pomůže udržet stabilní napětí v síti a zabrání blikání lampy.
 4. Zkontrolujte zatížení sítě. Pokud je síť přetížena, může to způsobit změny napětí. Pokuste se snížit zátěž vypnutím některých elektrických spotřebičů.

Pokud se problém s blikáním kontrolky nevyřeší, doporučuje se obrátit se na odborníka, aby provedl další diagnostiku elektrického systému a identifikoval možné poruchy nebo problémy.

Porucha elektrického vedení

Porucha elektrického vedení

Pokud kontrolka úspory energie bliká, může být příčinou vadné elektrické vedení. To znamená, že ve vašem elektrickém systému jsou problémy, které je třeba vyřešit.

Nejprve zkontrolujte připojení vodičů a zásuvek. Jeden z drátů se mohl uvolnit nebo přerušit, což způsobilo blikání světla. Zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče správně připojeny a zda jsou bezpečně připojeny k zásuvkám.

Pokud nové zapojení nepomůže, může být příčinou vadný spínač nebo pojistka. Ujistěte se, že spínač funguje správně a že pojistka není spálená. Pokud najdete poškozenou pojistku, vyměňte ji za novou a vyzkoušejte žárovku.

Měli byste se také ujistit, že kabeláž není poškozená nebo opotřebovaná. Věnujte pozornost stavu vodičů a jejich izolaci. Pokud jsou vodiče shledány poškozené, je třeba je vyměnit.

Pokud problém s kabeláží přetrvává, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Bude schopen provést hlubší diagnostiku a vyřešit problém s elektrickým vedením.

Vliv ostatních elektrických spotřebičů

Vliv ostatních elektrických spotřebičů

Blikání energeticky úsporné žárovky může být způsobeno vlivem jiných elektrických spotřebičů v domě. K tomu dochází v důsledku nestability síťového napětí a vystavení elektromagnetickým polím.

READ
Lampy pro osvětlení pokojových květin doma

Některé elektrické spotřebiče, jako jsou klimatizace, ledničky a pračky, spotřebovávají při zapnutí nebo vypnutí velké množství energie. To může vést k dočasným přepětím v elektrické síti, které ovlivňují provoz lampy.

Elektromagnetická pole generovaná elektrickými spotřebiči mohou navíc ovlivnit elektroniku energeticky úsporné žárovky a způsobit její blikání. To je běžné zejména při používání domácích spotřebičů s elektromotory, jako jsou vysavače a mixéry.

Chcete-li tento problém vyřešit, můžete provést následující:

 • Nainstalujte stabilizátor napětí, který pomůže vyhladit dočasné přepětí a zajistí stabilní napětí v elektrické síti.
 • Izolujte elektromagnetická pole od energeticky úsporné žárovky umístěním ostatních elektrických spotřebičů co nejdále od ní.
 • Použijte filtry ke snížení elektromagnetického rušení, které může ovlivnit provoz lampy.

Pokud problém s blikáním úsporné žárovky přetrvává i po provedení opatření, doporučujeme, abyste se obrátili na odborníka v oboru elektro, aby problém diagnostikoval a odstranil.

Je důležité, aby se: Před prováděním jakýchkoli elektrikářských prací vždy vypněte napájení ze sítě a proveďte taková opatření, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození zařízení.

Otázky a odpovědi:

Proč úsporná žárovka bliká?

Blikání energeticky úsporné žárovky může mít několik důvodů. Jedním z nejčastějších důvodů je nekompatibilita lampy s vypínačem. Pokud kontrolka bliká, může být nutné vyměnit spínač za kompatibilní.

Jak vyřešit problém s blikající úspornou žárovkou?

Pokud kontrolka bliká, existuje několik způsobů, jak problém vyřešit. Nejprve můžete zkusit vyměnit lampu za novou. Někdy může problém s blikáním nastat kvůli problému se samotnou lampou. Za druhé, můžete zkontrolovat kompatibilitu lampy s vypínačem a v případě potřeby vyměnit vypínač za kompatibilní. Můžete také zkusit použít stabilizátor napětí, aby bylo napětí konstantní a zabránilo se blikání.

Video:

LED LAMPA BLIKÁ. RYCHLÁ OPRAVA.

Lampa svítí, když je světlo vypnuté. Jak to opravit.

Jak odstranit pulzování nebo blikání LED lampy třemi jednoduchými způsoby

Recenze

Jekatěrina Smirnová

Velmi mě zaujal článek na téma „Proč bliká úsporná žárovka? Problémy a řešení.” Nedávno jsem si všiml, že moje úsporná žárovka začala blikat a byl jsem zmatený, proč. Zdá se mi, že takové problémy může mít mnoho lidí, proto bych rád věděl, jak tuto situaci řešit. Článek je velmi užitečný, protože vysvětluje možné důvody blikání úsporné žárovky. Autor například říká, že jedním z důvodů může být nekompatibilita lampy se stmívačem nebo relé osvětlení. Článek také upozorňuje na závady v elektrické síti, které mohou způsobit blikání lampy. Tyto informace mi byly velmi užitečné, protože nyní vím, co zkontrolovat a opravit jako první. Kromě toho článek nabízí několik řešení problému blikání lampy. Autor například doporučuje zkontrolovat kvalitu vaší sítě a vyměnit váš stmívač osvětlení nebo relé, pokud způsobují problémy. Také jsem se dozvěděl o možnosti použití stabilizátoru napětí k řešení problému blikání. Jsou to velmi užitečné tipy a těším se, až je vyzkouším a opravím blikání lampy. Celkově jsem si tento článek opravdu užil. Jasně vysvětluje možné důvody, proč energeticky úsporná žárovka bliká, a nabízí praktická řešení. Jsem si jistý, že tyto tipy mi pomohou vyřešit problém s blikáním a upravit provoz mé lampy. Děkuji mnohokrát za tu informaci!

READ
Jak si sami postavit kvalitní králíkárna

Maxima

Zdá se mi, že článek je velmi užitečný a relevantní pro ty, kteří používají energeticky úsporné žárovky. Bohužel jsem se také setkal s problémem blikání takových lamp a velmi mě to dráždilo. Je velmi dobře, že autor článku nabízí několik řešení tohoto problému. Jsem rád, že existují tak jednoduché a dostupné způsoby, jak eliminovat nepříjemné účinky mrkání. Je obzvláště pěkné, že autor vysvětluje, proč energeticky úsporná lampa bliká. Zajímalo mě, že příčinou blikání může být špatná elektrická kvalita nebo nekompatibilita se stmívačem. Naštěstí jsem se dozvěděl, že existují speciální stabilizátory, které mohou pomoci tento problém vyřešit. Myslím, že tento článek pomůže nejen mně, ale i mnoha dalším lidem vyřešit problém s blikáním úsporných žárovek. Poskytuje užitečné rady a nabízí různá řešení. Jsem si jist, že mnoho lidí bude autorovi vděčné za jeho poučný a praktický článek. Nyní vím, co mám dělat, když moje světlo začne blikat, a mohu si být jistý, že problém rychle a snadno vyřeším. Děkujeme za spolehlivé a užitečné informace!

katy89

Článek je velmi užitečný a informativní! Vždy mě zajímalo, proč úsporná žárovka bliká, a nakonec jsem našel odpovědi na své otázky. Článek jasně a snadno popsal důvody takového blikání: problémy s napájením, vyhoření staré cívky měniče, vibrace a dokonce i vysokofrekvenční zdroje. Dozvěděl jsem se, že tento typ mrkání může být velmi nepříjemný a může dokonce poškodit váš zrak. Děkuji autorovi, že nejen popsal důvody, ale nabídl i řešení. Prvním krokem by pro mě byla kontrola zdroje, výměna lampy a také použití stabilizátoru napětí. Dozvěděl jsem se také, že staré spotřebiče jako lednice nebo klimatizace mohou způsobovat blikání a souhlasím s autorem, že nejlepším řešením je v takových případech kontaktovat odborníka. Celkově mi článek pomohl pochopit příčiny blikání a nabídl praktická řešení, která rád implementuji. Všem vřele doporučuji přečíst si tento užitečný článek!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: