Jak nainstalovat satelitní anténu?

Instalace satelitní paraboly je proces, který umožňuje přístup k televiznímu a rozhlasovému vysílání ze satelitů. To je užitečné zejména pro ty, kteří žijí v odlehlých oblastech nebo nemají přístup ke kabelové nebo bezdrátové televizi. V tomto článku vám poskytneme podrobné pokyny, jak si satelitní anténu nainstalovat sami.

Krok 1: Výběr místa pro instalaci antény.

Prvním krokem při instalaci satelitní antény je výběr místa, kde bude instalována. Je důležité vybrat otevřenou oblast bez překážek, jako jsou stromy, budovy nebo jiné překážky, které by mohly rušit satelitní signál. Také se ujistěte, že vybrané místo je přístupné pro instalaci antény a nepředstavuje bezpečnostní riziko.

Poznámka: Pokud si nejste jisti, měli byste se poradit s odborníkem, který zhodnotí vaši situaci a navrhne nejlepší možnost.

Krok 2: Nainstalujte držák antény.

Po výběru místa instalace je dalším krokem instalace držáku antény. Držáky se obvykle dodávají s anténou a zahrnují držák a upevňovací prvky. Pro správnou instalaci držáku na stěnu nebo střechu vašeho domova musíte postupovat podle pokynů přiložených k vaší sadě.

Je důležité zajistit spolehlivý a odolný držák, aby se anténa nepohybovala vlivem větru nebo jiných přírodních faktorů.

Příprava na instalaci satelitní antény

Příprava na instalaci satelitní antény

Před instalací satelitní paraboly je třeba provést řadu přípravných kroků, abyste zajistili, že bude správně fungovat.

 • Určete, kam anténu nainstalovat. Chcete-li to provést, vyberte otevřený prostor bez vysokých budov nebo stromů, abyste minimalizovali možné rušení signálu.
 • Zkontrolujte dostupnost satelitu. Zjistěte směr, ve kterém se nachází satelit, na který chcete nasměrovat anténu, a ujistěte se, že nic nebrání vašemu jasnému výhledu tímto směrem.
 • Získejte povolení k instalaci antény. V některých případech je k instalaci satelitní antény nutné získat povolení od místních úřadů nebo správcovské společnosti. Zkontrolujte pravidla ve vašem regionu.
 • Kupte si potřebné vybavení. Před instalací antény se ujistěte, že máte všechny potřebné součásti, včetně antény, stožáru, držáků, kabelu a konektorů.

Dodržováním těchto doporučení a dokončením přípravných prací můžete úspěšně nainstalovat satelitní parabolu a užívat si vysoce kvalitní televizní a rozhlasové signály.

Výběr umístění

Výběr umístění

Před instalací satelitní antény musíte pečlivě vybrat místo pro její umístění. Je důležité si uvědomit, že kvalita signálu a výkon antény přímo závisí na zvoleném umístění.

READ
Jak nainstalovat vypínač vlastníma rukama

Orientace satelitů

Orientace satelitů

Prvním krokem při výběru umístění antény je určení směru k satelitu. K tomu vám poslouží specializované aplikace ve vašem chytrém telefonu nebo navigačních zařízeních, které vám ukáží přesnou polohu satelitu na obloze.

Vyhýbejte se překážkám

Vyhýbejte se překážkám

Při výběru místa instalace je nutné vzít v úvahu přítomnost překážek, jako jsou stromy, vysoké budovy, hory a další předměty, které narušují přímou viditelnost satelitu. Nejlepší možností je otevřený prostor, kde nic nebude rušit příjem signálu.

Pokud takové místo nemáte k dispozici, pak je třeba vybrat takové, kde budou překážky minimální. Pamatujte, že i malá větev stromu může ovlivnit kvalitu příjmu satelitního signálu.

Je také důležité pamatovat na to, že kovové předměty (jako jsou kovové střechy nebo stěny) mohou rušit satelitní signál. Pokud je to možné, vyberte místo, kde bude v blízkosti antény minimální množství kovových povrchů.

Je také užitečné zvážit geografickou polohu a nadmořskou výšku místa instalace v kontextu oběžné dráhy satelitu. Čím vyšší je anténa, tím lepší je kvalita signálu a menší šance na zastínění.

Správná volba místa instalace satelitní paraboly výrazně ovlivňuje její výkon a kvalitu příjmu signálu. Místo vybírejte pečlivě, mějte na paměti orientaci satelitu, nepřítomnost překážek a minimální množství kovu v blízkosti antény.

Výběr a nákup potřebného nářadí

Výběr a nákup potřebného nářadí

K instalaci satelitní antény budete potřebovat následující nástroje:

1. Úroveň

1. Úroveň

Pro správnou instalaci antény je nezbytná úroveň. Pomůže vám určit horizontální a vertikální polohu antény.

2. Vrtačka nebo šroubovák

2. Vrtačka nebo šroubovák

K upevnění antény budete potřebovat vrtačku nebo šroubovák. Ujistěte se, že máte správné bity pro práci s upevňovacími prvky.

3. Kabelový nástroj

K odstranění a odříznutí kabelu je zapotřebí kabelový nástroj. Pomůže vám také správně připojit kabel k anténě.

4. Kompas

Kompas vám pomůže určit přesný směr, ve kterém musíte umístit anténu, abyste získali nejlepší signál.

Vezměte prosím na vědomí: Některé sady satelitní paraboly již obsahují všechny potřebné nástroje. V takovém případě možná budete muset provést další nákup.

Před zahájením instalace zkontrolujte dostupnost a kvalitu nástrojů. To vám z dlouhodobého hlediska ušetří čas a peníze.

Instalace antény a montáž na stěnu

Instalace antény a montáž na stěnu

Před zahájením instalace musíte určit správné místo pro instalaci antény. Nejlepší je vybrat místo bez překážek, jako jsou stromy nebo vysoké budovy. Je třeba také vzít v úvahu, že satelitní anténa by měla být nasměrována k satelitu pod malým úhlem.

READ
Korkový laminát je ideální podlaha do vašeho interiéru

K montáži antény na stěnu budete potřebovat následující nástroje a materiály:

 1. Vrtáky a vrtáky do betonu nebo cihel.
 2. Sada upevňovacích prvků (šrouby, hmoždinky atd.).
 3. Klíče nebo klíče pro utahování spojovacích prvků.

Před instalací antény musíte vybrat a zakoupit sadu upevňovacích prvků vhodných pro vaši anténu a typ stěny, na kterou bude anténa namontována.

Začněme tedy instalaci:

 1. Zkontrolujte, jak silná je stěna, na kterou bude anténa instalována. Musí unést váhu antény, aniž by se poškodila.
 2. Vyberte místo na stěně, kde bude anténa instalována, a označte jej.
 3. Pomocí vrtáku a vrtáku vyvrtejte otvory do zdi, abyste zajistili upevňovací prvky.
 4. Upevněte spojovací prvky do otvorů pomocí hmoždinek.
 5. Připevněte anténu ke stěně pomocí upevňovacích prvků.
 6. Ujistěte se, že je anténa pevně připojena a neviklá.

Po dokončení těchto kroků bude vaše satelitní anténa nainstalována a připevněna ke zdi. K plnému využití antény je však potřeba další nastavení a připojení k satelitnímu přijímači. To bude probráno v následujících částech této příručky.

Instalace antény

Instalace antény

K instalaci antény budete potřebovat následující vybavení:

 • Anténa
 • Držák na anténu
 • Rohový držák antény
 • Kompas
 • Kabel
 • Konektory
 • Nástroje (šroubováky, klíče atd.)

Před instalací antény je nutné určit místo instalace. Nejlepší možností by bylo vybrat místo s otevřeným výhledem na oblohu, bez překážek, které by mohly rušit příjem signálu.

Po výběru místa instalace je třeba sestavit a zajistit držák antény na zvoleném povrchu. Poté připevněte držák rohové antény k držáku. Je důležité správně nastavit úhel antény podle zeměpisné šířky vaší polohy.

Po instalaci držáku a rohového držáku můžete začít instalovat samotnou anténu. Nainstalujte anténu na rohový držák a zajistěte ji pomocí speciálních upevňovacích prvků. Dbejte na správné nasměrování antény. Pro určení směru musíte použít kompas a údaje o geografické poloze satelitu.

Po instalaci antény připojte kabel k anténnímu výstupu a nasměrujte jej do vašeho TV nebo satelitního přijímače. Zajistěte kabel pomocí speciálních držáků. Dalším krokem je instalace a připojení konektorů ke kabelu.

Poslední fází instalace antény bude konfigurace. Připojte anténu k vašemu TV nebo satelitnímu přijímači a nakonfigurujte signál. Postupujte podle pokynů k nastavení dodaných výrobcem antény nebo satelitního zařízení.

READ
Jak něco správně vyprat, aby se to srazilo

Po dokončení instalace antény zkontrolujte kvalitu přijímaného signálu a užívejte si satelitní TV ve vysokém rozlišení a bez rušení!

Montáž antény na zeď

Potřebné materiály a nástroje:

Potřebné materiály a nástroje:

Než začnete instalovat anténu na stěnu, budete potřebovat následující materiály a nástroje:

 • Anténa a všechny její součásti;
 • Sada upevňovacích prvků (včetně kotev a šroubů);
 • Šroubovák nebo vrtačka s nástavcem;
 • Úroveň;
 • Kleště nebo klíč.

Montáž antény na stěnu:

Montáž antény na stěnu:

Než začnete instalovat anténu, vyberte místo na stěně, kam ji umístíte. Ujistěte se, že zvolené místo je otevřené a bez překážek, jako jsou stromy, budovy atd. Vezměte prosím na vědomí, že anténa musí být instalována v dostatečné výšce pro lepší příjem signálu.

Dále postupujte takto:

 1. Anténu pohodlně vybalte a nejprve zkontrolujte, zda jsou všechny její součásti kompletní.
 2. Umístěte anténu na vybrané místo na stěně a označte místa pro budoucí otvory pro upevňovací prvky.
 3. Pomocí šroubováku nebo vrtáku vyvrtejte otvory na označených místech. V případě potřeby použijte speciální prodloužené vrtáky.
 4. Vložte kotvy do vyvrtaných otvorů a připevněte anténu ke stěně pomocí šroubů a matic.
 5. Zkontrolujte vodorovnou polohu antény pomocí vodováhy. Pokud anténa není ve vodorovné poloze, utáhněte nebo povolte upevňovací prvky, abyste anténu vyrovnali.
 6. Zkontrolujte svislou polohu antény pomocí vodováhy a v případě potřeby upravte sklon.
 7. Utáhněte všechny šrouby a matice, abyste zajistili, že je anténa bezpečně připevněna ke stěně.

Po dokončení instalace antény na stěnu se ujistěte, že je bezpečně připevněna a neviklá. Zkontrolujte, zda je anténa ve správné poloze a poskytuje nejlepší možný signál pro příjem satelitní televize.

Podle těchto podrobných pokynů budete moci úspěšně nainstalovat satelitní parabolu správným upevněním na stěnu.

Otázky a odpovědi:

Jak vybrat místo pro instalaci satelitní antény?

Při výběru místa pro instalaci satelitní antény je třeba zvážit několik faktorů. Nejprve musí být anténa namířena na satelit, takže vyberte místo, kde budete mít maximální viditelnost oblohy. Za druhé, dávejte pozor na překážky, jako jsou stromy, budovy nebo jiné stavby, které mohou blokovat signál. Dbejte také na bezpečnost instalace, aby anténa neohrožovala okolní předměty nebo lidi.

READ
Jaký samořezný šroub k upevnění podlahové desky

Jak správně nastavit satelitní parabolu?

Pro správnou konfiguraci satelitní paraboly budete potřebovat speciální zařízení – satelitní tuner, který vám umožní získat maximální kvalitu signálu. Nejprve nainstalujte anténu na dříve vybrané místo a připojte ji k televizoru přes satelitní tuner. Poté spusťte proces vyhledávání satelitu na satelitním tuneru podle pokynů. Postupně otáčejte anténou a hledejte signál, dokud nedosáhnete maximální kvality signálu.

Je možné nainstalovat satelitní anténu svépomocí?

Ano, je možné nainstalovat satelitní anténu svépomocí. Jsou však vyžadovány určité technické znalosti a dovednosti s nástroji. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, je lepší se obrátit na profesionály, kteří tuto práci zvládnou efektivně a bezpečně. Pokud se rozhodnete nainstalovat anténu sami, pečlivě si prostudujte pokyny krok za krokem a dodržujte je, abyste předešli možným problémům a nepředvídaným situacím.

Video:

Instalace satelitní antény od začátku

Pokyny pro instalaci, konfiguraci a registraci televizoru Tricolor

5 NEJLEPŠÍCH CHYB PŘI INSTALACI A KONFIGURACI SATELITNÍCH ANTÉN. Tohle musí vědět každý!

Recenze

Michail Sidorov

Tento článek se mi moc líbil! Vždy se mi zdálo, že instalace satelitní antény je velmi komplikovaný a matoucí proces. Ale díky vašim pokynům krok za krokem jsem si uvědomil, že dělat všechno sami je docela možné! Popsané kroky jsou velmi jasné a dostupné každému, i méně zkušenému uživateli, jako jsem já. Nyní přesně vím, jak vybrat správné umístění antény, jak nainstalovat držák a jak nakonfigurovat přijímač. Opět jsem zjistil, že všechno je ve skutečnosti mnohem jednodušší, než se zdá. Děkuji za tak podrobný a užitečný článek!

sladká_dívka

Článek je opravdu velmi užitečný a informativní! Vždy jsem se zajímal o proces instalace satelitní paraboly, ale vždy se to zdálo obtížné a vyžadovalo to speciální dovednosti. Díky vašim návodům krok za krokem jsem si však uvědomil, že instalace satelitní antény je docela proveditelná vlastními silami. Užitečný byl zejména bod o výběru místa pro instalaci antény. Nyní vím, že musím vzít v úvahu různé faktory, jako jsou překážky, jako jsou stromy nebo budovy, abych získal nejlepší signál. Líbil se mi i detailní rozpis všech potřebných nástrojů a komponent, které budou k instalaci potřeba. Díky tomu můžete být připraveni předem a vyhnout se zbytečným výletům do obchodu. Obecně je článek velmi dobrý a určitě pomůže mnoha lidem, jako jsem já, zvládnout instalaci satelitní antény doma. Moc děkuji za tak podrobné pokyny!

READ
Barva na vodou ředitelnou barvu (31 fotografií): tónování, perleťové barevné varianty, spotřeba na 1 kg

Přezdívka1

Článek se mi moc líbil! Nedávno jsem začal přemýšlet o instalaci satelitní antény, abych získal více kanálů a lepší kvalitu obrazu. Návod krok za krokem byl velmi užitečný, zvláště pro mě, protože jsem nikdy předtím nic podobného nedělal. Bylo velmi pohodlné naučit se, jak vybrat vhodné místo pro instalaci antény, jak správně namontovat a zapojit všechny kabely. Skvělé bylo, že autor článku hovořil i o technických vlastnostech setupu a jak zkontrolovat kvalitu signálu. Nyní jsem si jistý, že si satelitní parabolu mohu bez problémů nainstalovat sám. Děkuji mnohokrát za užitečné informace!

Alexander Petrov

Velmi užitečný článek! Vždy jsem snil o instalaci satelitní antény, ale myslel jsem si, že je to složitý proces. Díky vašim návodům krok za krokem zmizely otázky a pochybnosti. Teď mám pocit, že to zvládnu sám. Zvláště užitečné byly podrobné popisy potřebného vybavení a kroků k jeho instalaci. Zdá se, že teď nebudu potřebovat ani pomoc odborníka! Těším se na další článek, abych mohl nadále růst jako nadšenec pro satelitní paraboly. Děkuji mnohokrát!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: