Jak nastavit tlakový spínač vody s hydraulickým akumulátorem

Správný provoz vodovodního systému v domě přímo závisí na nastavení tlakového spínače vody s hydraulickým akumulátorem. Umožňují udržovat konstantní tlak v systému, regulovat spínání čerpadel a šetřit energii. V tomto článku se podíváme na pokyny krok za krokem, jak správně nakonfigurovat tlakový spínač vody s hydraulickým akumulátorem, abyste zajistili pohodlné podmínky ve vaší domácnosti.

Krok 1: příprava

Než začnete nastavovat tlakový spínač, musíte se ujistit, že je systém správně připojen a funguje správně. Zkontrolujte, zda čerpadlo a akumulátor fungují bez problémů. Ujistěte se, že spoje netěsní a že všechny prvky systému jsou v dobrém stavu.

Krok 2: Určete požadovaný tlak

Důležitým krokem je stanovení požadovaného tlaku pro váš vodní systém. Záleží na konkrétních podmínkách a požadavcích vašeho domova. Zvažte počet spotřebitelů, délku a průměr potrubí a také maximální tlak, který je třeba zajistit. Obvykle je doporučený tlak mezi 2 a 4 bary.

Poznámka: Před seřízením tlakového spínače se doporučuje poradit se s odborníky nebo si prostudovat pokyny pro váš konkrétní model.

Krok 3: Nastavte tlak spouště

Dalším krokem je nastavení reakčního tlaku relé. Určuje, při jakém tlaku se čerpadlo zapíná a vypíná. Nastavení se provádí pomocí speciálních seřizovacích šroubů na tlakovém spínači. Otáčením šroubu jedním nebo druhým směrem můžete zvýšit nebo snížit reakční tlak. Doporučuje se začít nastavením spodní prahové hodnoty reakčního tlaku a poté upravit horní prahovou hodnotu.

Dodržením těchto jednoduchých kroků můžete správně nakonfigurovat tlakový spínač vody s hydraulickým akumulátorem a zajistit spolehlivý a pohodlný provoz vašeho vodovodního systému.

Jak nastavit tlakový spínač vody s hydraulickým akumulátorem: podrobné pokyny

Nastavení tlakového spínače vody s hydraulickým akumulátorem je důležité pro optimální fungování vodovodního systému. Tlakový spínač sleduje úroveň tlaku v systému a zapíná čerpadlo, když tlak klesne pod nastavenou hodnotu, a vypíná ho, když tlak dosáhne nastavené meze.

Krok 1: Připravte a zkontrolujte své vybavení

Krok 1: Připravte a zkontrolujte své vybavení

Než začnete nastavovat tlakový spínač, musíte se ujistit, že zařízení je v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda akumulátor a čerpadlo fungují hladce, a také zkontrolujte stav vodičů a spojů.

Krok 2: Určete požadovaný tlak

Krok 2: Určete požadovaný tlak

Určete požadovaný provozní tlak ve vodovodním řádu. Tato hodnota závisí na požadavcích uživatele a vlastnostech systému. Nastavte požadovaný tlak tlakového spínače pomocí vestavěné seřizovací matice.

READ
Jakým dřevem vytápět lázeň: jak ji lépe vytápět a jak ji správně vytápět, jak ji zapálit, jak zapálit saunová kamna, fotografie a videa

Krok 3: Kalibrace tlakového spínače

Krok 3: Kalibrace tlakového spínače

Chcete-li tlakový spínač kalibrovat, postupujte takto:

 1. Vypněte napájení čerpadla a systému přívodu vody.
 2. Chcete-li získat přístup k vnitřnímu nastavení, sejměte kryt tlakového spínače.
 3. Nastavte hodnotu hystereze (rozdíl mezi zapnutím a vypnutím čerpadla). Obvykle se tato hodnota pohybuje kolem 0,2 baru.
 4. Zvolte maximální tlak, při kterém se čerpadlo vypne. Nastavte hodnotu pomocí seřizovací matice.
 5. Zvolte spouštěcí tlak, při kterém se má čerpadlo spustit. Nastavte hodnotu pomocí seřizovací matice.
 6. Po dokončení nastavení zavřete kryt tlakového spínače.

Krok 4: Funkční kontrola

Připojte napájení k čerpadlu a vodovodnímu systému. Zkontrolujte, zda se čerpadlo zapíná a vypíná při dosažení nastavených tlaků. V případě potřeby upravte nastavení tlakového spínače.

Po dokončení nastavení tlakového spínače s hydraulickým akumulátorem se ujistěte, že je spolehlivý a správně funguje. To zajistí efektivní a nepřerušovanou dodávku vody ve vaší domácnosti nebo kanceláři.

Tabulka 1. Kroky pro nastavení tlakového spínače vody s hydraulickým akumulátorem

Krok popis
Krok 1 Příprava a ověřování zařízení
Krok 2 Stanovení požadovaného tlaku
Krok 3 Kalibrace tlakového spínače
Krok 4 Funkční testování

Výběr správných nástrojů

Výběr správných nástrojů

K nastavení tlakového spínače vody s hydraulickým akumulátorem budete potřebovat následující nástroje:

 • Šroubovák pro odšroubování krytu pouzdra tlakového spínače;
 • Tlakoměr pro měření tlaku v systému;
 • Klíč pro utažení perlátoru akumulátoru;
 • Izolační páska pro spolehlivé krimpování vodičů;
 • Další potřebné nástroje v závislosti na specifikách vašeho systému.

Ujistěte se, že všechny nástroje jsou v dobrém provozním stavu a vhodné pro seřizování tlakového spínače vody v akumulátoru. V případě potřeby dokupte chybějící nářadí nebo náhradní díly pro terénní úpravy.

Kontrola a příprava hydraulického akumulátoru

Před zřízením tlakového spínače vody s hydraulickým akumulátorem je nutné zkontrolovat a připravit hydraulický akumulátor. Tento krok je důležitý pro zajištění správného fungování systému a jeho dlouhé životnosti.

Krok 1: Vizuální kontrola

Před zahájením práce musíte akumulátor pečlivě prohlédnout, zda není viditelně poškozen nebo zda neteče. Zkontrolujte, zda na povrchu nádrže nejsou praskliny, promáčkliny nebo koroze. Také se ujistěte, že všechny spoje jsou těsné a nedochází k únikům.

Poznámka: Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepokoušejte se jej sami opravit. Pro další kontrolu a opravu je lepší kontaktovat odborníka nebo servisní středisko.

READ
Jaké barevné kombinace je nejlepší nepoužívat na chodbě

Krok 2: Tlak vzduchu

Krok 2: Tlak vzduchu

Zkontrolujte tlak vzduchu v akumulátoru. K tomu připojte manometr a změřte aktuální hodnotu tlaku. Porovnejte to s doporučeným tlakem uvedeným na nádrži. Pokud je tlak vzduchu nižší, než je doporučeno, dobijte akumulátor. Pokud je tlak vyšší, snižte jej na doporučenou hodnotu.

Poznámka: Dobíjení hydraulického akumulátoru vyžaduje určité dovednosti a nástroje. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, je lepší svěřit tento úkol odborníkům.

Krok 3: Čištění a údržba

V případě potřeby očistěte povrch hydraulického akumulátoru od nečistot a prachu. K tomu použijte měkký hadřík nebo houbu s mýdlovou vodou. Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo tvrdé kartáče, aby nedošlo k poškození povrchu nebo odstranění ochranného povlaku.

Rovněž se vyplatí pravidelně kontrolovat a udržovat akumulátor v souladu s doporučeními výrobce. To může zahrnovat kontrolu hladiny vody, výměnu bezpečnostních ventilů nebo úpravu tlaku.

Dodržením těchto jednoduchých kroků pro testování a přípravu vašeho akumulátoru zajistíte, že bude spolehlivě fungovat společně s vaším tlakovým spínačem vody.

Připojení akumulátoru k vodovodnímu systému

Připojení akumulátoru k vodovodnímu systému

Krok 1: příprava

 1. Před zahájením práce musíte vypnout napájení vodovodního systému.
 2. Ujistěte se, že je systém zcela bez tlaku vypuštěním veškeré vody z potrubí.
 3. Připravte si potřebné nářadí, včetně trubek, tvarovek a lepidla pro připojení.

Krok 2: Instalace akumulátoru

Krok 2: Instalace akumulátoru

 1. Vyberte vhodné místo pro instalaci akumulátoru, které umožní přístup pro údržbu a seřízení.
 2. Instalujte akumulátor svisle, připevněný ke zdi nebo jinému vhodnému povrchu.
 3. Připojte vodovodní systém k akumulátoru pomocí trubek a tvarovek. Dbejte na správné připojení ve směru toku.
 4. Ujistěte se, že za akumulátor nainstalujete pojistný ventil, aby se zabránilo zpětnému toku.

Krok 3: Nastavení tlakového spínače

Krok 3: Nastavení tlakového spínače

 1. Připojte tlakový spínač k akumulátoru. Umístění tlakového spínače se může lišit v závislosti na modelu.
 2. Nastavte čerpadlo tak, aby pracovalo ve volné konfiguraci pomocí tlakového spínače, nebo upravte tlak tak, aby vyhovoval požadavkům dodávky vody.
 3. Nastavte a upravte tlakové limity na tlakovém spínači s ohledem na kompatibilitu s akumulátorem a požadavky spotřebitelů vody.

Po dokončení těchto kroků je systém připraven k použití. Pro udržení optimálního tlaku a účinnosti vodovodního systému se však doporučuje pravidelně kontrolovat činnost akumulátoru a tlakového spínače.

READ
Jak se zbavit výkvětů

Nastavení tlaku vody na relé

Nastavení tlaku vody na relé

Chcete-li upravit tlak vody na relé, postupujte takto:

Krok 1: Zkontrolujte počáteční tlak vody

Před zahájením procesu nastavení je nutné zkontrolovat počáteční tlak vody, která vstupuje do systému. K tomu můžete použít speciální snímač tlaku nebo manometr nainstalovaný v systému.

Krok 2: Nastavte tlakový spínač

Najděte ovládací ventil na tlakovém spínači a vložte šestihranný šroubovák do otvoru v ovládacím ventilu. Otočením ventilu doprava tlak zvýšíte, otočením doleva tlak snížíte. Vyberte požadované nastavení podle požadavků vašeho systému.

Krok 3: Po nastavení zkontrolujte tlak

Po úpravě tlaku je třeba zkontrolovat jeho přítomnost otevřením kohoutku nebo ventilu na systému a měřením tlaku pomocí senzoru nebo tlakoměru. Ujistěte se, že tlak je požadovaný.

Krok 4: V případě potřeby postup opakujte

Pokud po nastavení tlak vody nesplňuje požadované hodnoty, opakujte proces nastavení, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

Správné nastavení tlaku vody na relé zajistí efektivní provoz akumulátorového systému a zabrání jeho případným poruchám. Dodržováním pokynů krok za krokem můžete snadno a přesně nastavit tlak vody na relé a užít si provoz systému bez problémů.

Otázky a odpovědi:

Jak nastavit tlakový spínač vody s hydraulickým akumulátorem?

Chcete-li správně nakonfigurovat tlakový spínač akumulátorové vody, budete muset provést několik kroků. Nejprve nainstalujte akumulátor na vodovodní systém a připojte jej k čerpadlu. Poté nainstalujte tlakový spínač na akumulátor a připojte jej k napájení. Poté pomocí manometru upravte tlak v akumulátoru na požadovanou úroveň. Nakonec pomocí vestavěných seřizovacích matic tlakového spínače nastavte požadované hodnoty pro zapnutí a vypnutí čerpadla. Je důležité sledovat provoz systému a v případě potřeby upravit nastavení.

Jaké kroky musíte dodržet pro nastavení tlakového spínače vody s hydraulickým akumulátorem?

Chcete-li konfigurovat spínač tlaku vody s akumulátorem, postupujte podle následujících kroků. Nejprve nainstalujte akumulátor a připojte jej k čerpadlu vodního systému. Poté nainstalujte tlakový spínač na akumulátor a připojte jej ke zdroji energie. Pomocí tlakoměru určete aktuální tlak v systému. Nastavte tlak v akumulátoru na požadovanou úroveň a přitom sledujte manometr. Nakonec pomocí seřizovacích matic na tlakovém spínači nastavte hodnoty zapnutí a vypnutí čerpadla podle potřeb vašeho systému. Je důležité zkontrolovat fungování systému a v případě potřeby provést úpravy nastavení.

READ
Dlouho hořící kotel na piliny

Video:

Automatizace pro čerpadlo bez hydraulického akumulátoru

PODROBNOSTI NASTAVENÍ ČERPACÍ STANICE. ČÁST 2

Jak správně pumpovat vzduch do hydraulického akumulátoru. Jaký by měl být tlak?

Recenze

Arťom Morozov

Skvělý článek! Už nějakou dobu hledám ten správný návod na nastavení tlakového spínače vody s hydraulickým akumulátorem a váš materiál je pro mě prostě dar z nebes. Všechny kroky jsou popsány do nejmenších detailů, což značně usnadňuje pochopení a implementaci postupu. Nikdy předtím jsem nic podobného nedělal, ale s vaší pomocí jsem tlakový spínač snadno dostal na kloub. Nyní se cítím jistější a nezávislejší ve svých domácích pracích. Děkuji mnohokrát za vaši dobrou práci!

Иван Иванов

Článek je velmi užitečný a informativní. Mám doma také hydroakumulátor a vždy jsem měl problémy s nastavením spínače tlaku vody. Díky této instrukci krok za krokem jsem mohl správně nakonfigurovat relé a zlepšit chod celého vodovodního systému. Je velmi důležité vzít v úvahu všechna doporučení a dodržovat pokyny, abyste se vyhnuli nesprávnému fungování relé a možným problémům v budoucnu. Nyní jsem si jistý, že můj hydraulický akumulátor bude fungovat efektivně a spolehlivě. Díky za tak užitečný článek! Doporučuji každému, kdo se potýká s podobnými problémy.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: