Jak sestavit elektrický panel pro 220 a 380 V vlastníma rukama v soukromém domě, bytě a garáži s automatickými stroji a RCD

V moderním světě hraje elektřina v našich životech obrovskou roli. Bez něj si fungování domu, bytu nebo garáže jen těžko představíme. Při instalaci elektrické sítě však musíte pamatovat na bezpečnost a dodržování všech norem a norem. Pro zajištění spolehlivého a bezpečného elektrického vedení je velmi důležité mít správně sestavený elektrický panel.

Elektrický panel je hlavním prvkem elektrického vedení, který poskytuje ochranu proti přetížení a zkratům. Obsahuje jističe a proudový chránič (RCD), které rozvádějí zátěž a řídí elektrické obvody. Elektrický panel navíc zjednodušuje údržbu a opravy elektrické sítě.

V tomto článku se podíváme na podrobné pokyny, jak samostatně sestavit elektrický panel pro 220 a 380 V pro soukromý dům, byt nebo garáž. Budeme hovořit o potřebných materiálech a nástrojích, o tom, jak správně vybrat a nainstalovat stroje a RCD, stejně jako o technických požadavcích a bezpečnostních pravidlech.

Je důležité si uvědomit, že elektroinstalační práce by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci při dodržení všech pokynů a bezpečnostních pravidel. Nesprávně sestavený nebo nekvalitní elektrický panel může vést k vážným nehodám a nepředvídatelným následkům. V případě pochybností se vždy obraťte na odborníka.

Elektrický panel DIY: pokyny krok za krokem

Elektrický panel DIY: pokyny krok za krokem

Sestavení elektrického panelu pro 220 a 380 V vlastníma rukama se může zdát jako obtížný úkol, ale ve skutečnosti je to docela jednoduché, pokud budete postupovat podle určitých kroků. V tomto podrobném návodu vám řekneme, jak sestavit elektrický panel pro soukromý dům, byt nebo garáž s automatickými jističi a RCD.

Než začnete s montáží štítu, musíte připravit všechny potřebné materiály a nástroje. Budete potřebovat:

1. Připravený panel nebo skříň k instalaci.
2. Automatické spínače a proudové chrániče (množství závisí na vaší potřebě).
3. Svorky pro připojení vodičů.
4. Dráty a kabely.
5. Šroubováky, nůžky na drát, kleště a další nářadí pro práci.

Pojďme k sestavení štítu:

 1. Vyberte místo, kam chcete štít nainstalovat, a nainstalujte jej na stěnu při dodržení všech nezbytných bezpečnostních požadavků.
 2. Připojte vodiče a kabely ke vstupu panelu pomocí svorek, abyste zajistili bezpečné připojení.
 3. Jističe umístěte na přípojnici v panelu podle plánu, obvykle počínaje hlavními elektrickými obvody (osvětlení, zásuvky) a konče výkonnými spotřebiči (elektrický sporák, pračka atd.).
 4. Připojte vodiče a kabely k jističům pomocí svorek.
 5. Nainstalujte RCD do panelu a připojte jej ke spotřebitelům, kteří potřebují dodatečnou ochranu proti úniku proudu.
 6. Zkontrolujte všechna připojení a ujistěte se, že jsou bezpečná.
 7. Zavřete štít a ujistěte se, že je pevně uzavřen a že všechny prvky jsou na svém místě.
 8. Zapněte hlavní napájení a zkontrolujte činnost panelu a ujistěte se, že všechny jističe a proudové chrániče fungují správně.
READ
Jak připevnit nástěnné tyče k sádrokartonu: video

Připraveno! Nyní máte elektrický panel sestavený vlastníma rukama. Při práci s elektrickými zařízeními buďte vždy opatrní a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy.

Výběr místa pro instalaci štítu

Kritéria výběru

Při výběru místa pro instalaci štítu je třeba vzít v úvahu následující kritéria:

 1. Dostupnost: Štít musí být instalován na místě, kde je snadno přístupný pro údržbu a opravy. Ujistěte se, že před štítem nejsou žádné překážky, které by mohly ztěžovat přístup.
 2. Větrání: Elektrický panel potřebuje dobré větrání, aby se zabránilo přehřátí zařízení. Vyberte místo s dostatečným prostorem pro cirkulaci vzduchu kolem štítu.
 3. Ochrana proti vlhkosti: Vyhněte se instalaci štítu v oblastech s vysokou vlhkostí, protože to může způsobit korozi a poškození zařízení. Nejlepší je instalovat jej v suchých prostorách, chráněných před přímým kontaktem s vodou.
 4. Snadná distribuce: Stínění by mělo být umístěno tak, aby bylo vhodné napájet a rozvádět vodiče a také pokládat trasy pro kabely a vodiče.
 5. Bezpečnost: Vyhněte se instalaci štítu na místa, kde může být vystaven mechanickému namáhání nebo náhodnému poškození. Myslete na izolaci štítu od vnějších vlivů.

Vezměte prosím na vědomí, že výběr místa instalace panelu může záviset na konkrétních podmínkách vašeho domu, bytu nebo garáže a také na elektrických požadavcích. V případě pochybností nebo dotazů je vždy nejlepší poradit se s elektrikářem nebo odborníkem na elektroinstalaci.

Chcete-li se pokračovat .

Potřebné nástroje a materiály

K sestavení elektrického panelu pro 220 a 380 V budete potřebovat následující nástroje a materiály:

 • Elektroměr;
 • Automatické spínače pro ochranu proti přetížení a zkratu;
 • Diferenciální jističe (RCD) pro ochranu proti úniku proudu;
 • Skříň nebo panel pro instalaci součástí;
 • Svorkovnice;
 • Dráty různých průřezů;
 • Šroubováky různých typů (phillips, ploché);
 • Kleště;
 • Krimpovací nástroje;
 • Nůžky na kov;
 • Svinovací metr;
 • Dilatační otvor;
 • Úroveň;
 • Kovové vrtáky různých průměrů;
 • Vrtačka nebo vrtačka;
 • Ochranné rukavice a brýle;
 • Polyuretanová pěna nebo tmel.

Před zahájením montáže se ujistěte, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.

Příprava elektroinstalace a označení panelu

Krok 1: Výběr místa pro instalaci štítu

Prvním krokem je výběr místa pro instalaci elektrického panelu. Je žádoucí, aby byl umístěn na místě nepřístupném dětem, ale zároveň byl vhodně umístěn vzhledem k elektrickým spotřebičům a zařízením. Je také třeba vzít v úvahu možnost připojení stínění ke vstupnímu kabelu a dostupnost dostatečného prostoru pro instalaci jističů a proudových chráničů (RCD).

READ
Jak správně naředit barvu pro stříkací pistoli?

Krok 2: Zapojení

Krok 2: Zapojení

Dále je třeba položit vodiče z elektrických spotřebičů a zařízení k panelu. V tomto případě je třeba dodržet všechny požadavky na elektrickou bezpečnost, zamezit překrývání vodičů a zajistit dostatek volného prostoru pro pohodlné připojení vodičů k panelu.

Je důležité zvolit správný průřez vodičů na základě příkonu elektrických spotřebičů a délky vedení. K tomu můžete použít speciální tabulky nebo v případě potřeby kontaktovat odborníka.

Krok 3: Označení štítu

Pokud je vedení vedeno pro panel na 220 V a 380 V, pak je třeba panel rozdělit na dvě části: pro napětí 220 V a pro napětí 380 V.

K označení štítu byste měli použít speciální značky nebo nálepky označující každý jistič a RCD. To vám v případě potřeby umožní pohodlně a rychle najít požadovaný prvek.

Je důležité, aby se: Veškeré práce související s elektroinstalací musí provádět pouze odborníci s odpovídajícími zkušenostmi a znalostmi v oboru elektro. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek vážné následky, včetně požáru a úrazu elektrickým proudem.

Při všech pracích přísně dodržujte pokyny výrobců a dodržujte požadavky na elektrickou bezpečnost.

Instalace jističů a proudových chráničů

Jističe jsou určeny k ochraně elektrických obvodů před přetížením a zkratem. Automaticky vypnou elektrický obvod, pokud je překročeno povolené zatížení nebo dojde ke zkratu.

Instalace jističe v elektrickém panelu se provádí takto:

 1. Vyberte si správný jistič v souladu s požadovaným výkonem a charakteristikami elektrického obvodu.
 2. Vypněte napájení k panelu, abyste zabránili možnosti úrazu elektrickým proudem.
 3. Zapojte vodiče do série z elektrického obvodu na odpovídající kontakty jističe. Obvykle se jedná o vstupní svorkovnici a výstupní svorkovnici.
 4. Zajistěte jistič v elektrickém panelu pomocí speciálních upevňovacích prvků.
 5. Zapněte napájení a zkontrolujte funkci jističe.

RCD (zařízení pro zbytkový proud) je určeno k ochraně osob před úrazem elektrickým proudem, když dojde k úniku proudu do země. RCD automaticky vypne elektrický obvod, když je detekován únik proudu.

Instalace RCD v elektrickém panelu se provádí takto:

 1. Vyberte správný RCD v souladu s požadovaným výkonem a typem elektrické sítě (jednofázové nebo třífázové připojení).
 2. Vypněte napájení k panelu, abyste zabránili možnosti úrazu elektrickým proudem.
 3. Připojte vodiče z elektrického obvodu na odpovídající kontakty RCD. Obvykle se jedná o fázový vodič, nulový vodič a zemnící vodič.
 4. Zajistěte proudový chránič v elektrickém panelu pomocí speciálních upevňovacích prvků.
 5. Zapněte napájení a zkontrolujte funkci RCD.
READ
Udělej si sám koberec ze starých věcí - 70 designových fotografií a pokyny krok za krokem k vytvoření koberce

V důsledku toho správná instalace jističů a proudových chráničů zajišťuje bezpečný provoz elektrického panelu a ochranu před možnými nouzovými situacemi.

Otázky a odpovědi:

Jaké materiály a nástroje k tomu budou zapotřebí?

K sestavení elektrického panelu budete potřebovat: tělo panelu, jističe (automatické jističe) pro různé skupiny spotřebitelů, diferenciální jistič (RCD) pro ochranu proti svodovým proudům, přípojnice pro připojení strojů, vodiče a kabely pro připojení panelu ke zdroji, šroubovákům, nůžkám na drát, pile na železo a dalšímu běžnému elektrickému nářadí.

Jak vybrat správné jističe (jističe) pro různé skupiny spotřebitelů?

Při výběru strojů pro různé skupiny spotřebitelů je důležité vzít v úvahu výkon každé skupiny. Pro osvětlení se obvykle používají jističe 6-10 A, pro zásuvky – 16-25 A, pro elektrické sporáky a kotle – 32-63 A. Kromě toho stojí za to vzít v úvahu fázový vzor spotřebitelů a počet pólů stroje.

Video:

Bezpečný a spolehlivý 3fázový elektrický panel pro soukromý dům

Sestavení elektrického panelu pro byt nebo dům vlastníma rukama. Jak si sami sestavit elektrický panel.

Montážní schéma pro BUDGET 3-fázový elektrický panel v bytě. Kreslení LEVNÉHO 3fázového štítu

Recenze

nedefinované

Článek je velmi užitečný a informativní! Jsem rád, že jsem konečně našel podrobný návod na sestavení elektropanelu. Takové informace budou vždy užitečné pro domácí kutily. Je velmi důležité vědět, jak správně sestavit panel, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost elektrické sítě. Všechny potřebné úkony jsou popsány krok za krokem, od výběru místa instalace až po připojení jističů a proudových chráničů. Za pozornost stojí především účast profesionálního elektrikáře, který pomáhá nejen s výběrem zařízení, ale pomáhá i při instalaci. Sestavení štítu sami je samozřejmě poměrně obtížné a vyžaduje určité znalosti, takže byste to sami neměli přehánět. Článek podrobně popisuje všechny body a detaily, které čtenáři umožňují pochopit proces a učinit správné rozhodnutí. Velmi užitečné a relevantní informace pro každého, kdo chce zajistit bezpečnost a kvalitu napájení ve svém domě, bytě nebo garáži. Děkuji autorovi za takový článek!

nedefinované

Vážení čtenáři, rád bych se s vámi podělil o své zkušenosti s montáží elektrického panelu. I když nejsem profesionální elektrikář, rozhodl jsem se to udělat sám. Koneckonců, někdy se opravdu chcete naučit, jak něco dělat vlastníma rukama! Prvním krokem bylo prostudovat si pokyny krok za krokem výhradně pro soukromý dům. Zahrnuje všechny potřebné body, počínaje výběrem vhodného umístění panelu a konče kontrolou správné instalace jističů a ochranného zařízení proti úniku proudu. Důležité bylo správné rozdělení kabelu na fázový a nulový, vodiče nezapomeňte izolovat kvalitním izolačním materiálem. Jedním z hlavních bodů byl výběr jističů, které zajistí bezpečnost a včasné vypnutí elektřiny v případě zkratu nebo přetížení. Nezapomněl jsem ani na instalaci proudového chrániče, aby se předešlo případným nehodám a potenciálním nebezpečím. To je tak důležité pro zajištění elektrické bezpečnosti v našich domovech. Veškerou práci jsem provedl velmi pečlivě a pečlivě, pečlivě zkontroloval všechna připojení a teprve poté, co jsem si byl jistý jejich spolehlivostí, jsem zapojil elektřinu. V důsledku toho jsem získal vynikající štít, který zajišťuje elektrickou bezpečnost v našem domě. Není to skvělé, když takový úkol zvládnete sami? Je důležité pamatovat na bezpečnost a dodržovat pokyny. Ať je vaše práce úspěšná a bezpečná!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: