Jak si vyrobit miniaturní stolní pilu sami

Stolní pila je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro ty, kteří mají rádi stavbu modelů, výrobu šperků nebo malé dřevozpracující projekty. Ale někdy může být taková pila drahá nebo nepohodlná. Vyrobit miniaturní stolní pilu vlastníma rukama však není tak obtížné.

Nejprve shromážděte všechny potřebné materiály a nástroje. Budete potřebovat dřevěnou desku, pilový kotouč, dva panty, šrouby, matici a šroubovák, lepidlo, pravítko a ruční pilku. Doporučuje se použít dřevěnou desku, protože se s ní bude snadněji manipulovat a je méně pravděpodobné, že se při práci zlomí.

Druhým krokem je příprava dřevěné desky. Pořiďte si dvě prkna určité velikosti, která budou sloužit jako hlavní strany pily. Zbývající deska bude použita jako horní kryt. Lamely a víko přilepte k sobě a vytvořte roh. Než přejdete k dalšímu kroku, ujistěte se, že je lepidlo důkladně suché.

Ve třetím kroku je potřeba zajistit pilový kotouč. Mezi čepelí a čepelí nechte malou mezeru, aby se mohla volně pohybovat. Upevněte závěsy pomocí šroubů k základně a horní části pily. Ujistěte se, že jsou panty zajištěné a připravené k použití.

Jak vyrobit DIY mini stolní pilu

Jak vyrobit DIY mini stolní pilu

Miniaturní stolní pila může být velmi užitečným nástrojem pro opravy a koníčky. Pokud máte malé projekty, které vyžadují přesné řezání, můžete ušetřit peníze a vyrobit si vlastní pilu. V tomto článku se podíváme na podrobné pokyny, jak vytvořit miniaturní stolní pilu vlastníma rukama.

Krok 1: Sbírejte potřebné materiály

Než začnete, ujistěte se, že máte všechny potřebné materiály:

Motor ze šroubováku dřevěná základna
Diskový stroj Čepel pily
Výkon motoru Spojovací prvky

Krok 2: Vytvoření základny

Krok 2: Vytvoření základny

Nejprve musíte vyrobit dřevěný základ pro stolní pilu. Velikost a tvar základny závisí na vašich preferencích a požadavcích projektu. Ujistěte se, že základna je dostatečně pevná a stabilní, aby unesla hmotnost motoru a dalších součástí.

Krok 3: Sestavení stroje pro kotouč a motor

Dalším krokem je sestavení stroje pro disk a motor. K upevnění stroje k základně použijte upevňovací prvky. Namontujte motor na stroj tak, aby byl pilový kotouč nad stolem a abyste jej mohli snadno ovládat.

READ
Jak připojit spínač se dvěma klíči

Krok 4: Připojení napájení

Posledním krokem je připojení napájení k motoru. Pokud váš motor používá baterie, ujistěte se, že jsou plně nabité nebo vyměňte za nové. Pokud je váš motor napájen z elektrické zásuvky, použijte vhodný adaptér a ujistěte se, že je k dispozici ochrana proti přetížení.

Nyní, když je vaše mini stolní pila sestavena a zapojena do zásuvky, je připravena k použití. Ujistěte se, že při používání pily dodržujete všechna bezpečnostní opatření a užívejte si pohodlí a přesnost, kterou poskytuje.

Nástroje a materiály

K vytvoření miniaturní stolní pily budete potřebovat následující nástroje a materiály:

 • Dřevěná deska (rozměr 20×30 cm) – použití jako základ pily
 • Stejnosměrný motor (výkon 12 W a turbína s ventilátorem) – pro vytvoření rotace pilového kotouče
 • Pilový kotouč (průměr 5 cm) – použití jako pracovní část pily
 • Vodiče – pro připojení motoru a baterie
 • Napájení (6 V baterie) – k napájení motoru
 • Pojistky – pro ochranu před možným přetížením
 • Spínač – pro ovládání zapínání a vypínání pily
 • Panty – pro připevnění stolní pily k povrchu stolu
 • Šrouby, matice a podložky – pro zajištění všech součástí pily
 • Rukojeť – pro snadné držení pily
 • Izolační páska – pro izolaci vodičů
 • Nástroje pro práci se dřevem: dláto, pila, pilka a bruska

Než začnete stolní pilu sestavovat, ujistěte se, že máte všechny potřebné materiály a nástroje.

Krok 1: Výběr a příprava stromu

1.1 Výběr stromu

Při výrobě stolní pily se doporučuje zvolit tvrdé a odolné dřevo jako je dub, buk nebo javor. Tato dřeva mají vysokou hustotu a pevnost, takže jsou ideální pro nástroje.

Potřebné rozměry dřeva určete podle plánovaných rozměrů stolní pily. Uvědomte si prosím, že některé díly mohou vyžadovat větší délku nebo šířku, aby byly splněny požadavky na montáž.

1.2 Příprava dřeva

Před použitím dřeva je nutné jej řádně připravit k práci. Zkontrolujte, zda dřevo nevykazuje vady, praskliny nebo poškození. Pokud najdete nějaké nevhodné oblasti, odstraňte je a vyberte jinou část nebo strom.

Poté začněte řezat kousky dřeva pomocí pily nebo jiných nástrojů. Ujistěte se, že všechny díly přesně odpovídají vašim rozměrům a požadavkům.

READ
Loft: nepochopení stylu v domácích interiérech

Po vyříznutí kusů obruste dřevěné povrchy, abyste odstranili hrubé hrany a vytvořili hladký povrch. Vyhnete se tak možnému poškození a zajistíte lepší montáž a provoz stolové pily.

Vaše dřevo je nyní připraveno k použití k vytvoření miniaturní stolní pily. Pokračujte dalším krokem – zhotovením rámu a základny nástroje.

Krok 2: Výroba těla a rámu

Jakmile pochopíte potřebné materiály a nástroje, můžete začít vyrábět tělo a rám vaší stolní pily.

1. Vezměte překližku o tloušťce 12 mm a nařežte 4 čtvercové desky o stranách 15×15 cm, které budou základem pro tělo pily.

2. Spojte dva pláty dohromady pomocí dřevěných špendlíků a přilepte. Ujistěte se, že jejich strany jsou zarovnány a zajištěny k sobě, dokud lepidlo úplně nezaschne. Tento krok opakujte s dalšími dvěma pláty.

3. Spojte výsledné dvě desky dohromady, abyste získali obdélníkový tvar těla pily. Zajistěte desky k sobě dřevěnými kolíky a lepidlem, poté použijte kompresní zařízení, abyste zajistili bezpečné spojení.

4. Označte místa pro otvory, které budou použity k upevnění rámu pily k tělu. Označte jejich průsečíky na každé desce těla.

5. Vyřízněte čtyři malé pláty o tloušťce 5 mm a délce 7 cm, které budou použity jako upevňovací prvky rámu.

6. Pomocí šroubováku a samořezných šroubů připevněte desky na každou stranu rámu pomocí předem označených míst. Ujistěte se, že desky jsou pevně připevněny a bezpečně zajišťují rám k tělu.

Jakmile dokončíte tento krok, budete mít hotové tělo a rám vaší miniaturní stolní pily. Nyní můžete přejít k dalšímu kroku a začít s montáží motoru a pilového kotouče.

Krok 3: Nainstalujte motor a pilový kotouč

Krok 3: Nainstalujte motor a pilový kotouč

Jakmile smontujete základnu stolní pily, je čas nainstalovat motor a pilový kotouč.

Сначала приступите к установке электродвигателя. Расположите его на основе таким образом, чтобы он был ориентирован вертикально. Затем прикрепите электродвигатель к основе с помощью крепежных элементов, обеспечив стабильное и надежное крепление.

Po instalaci motoru je čas na připevnění pilového kotouče. Umístěte disk na hřídel motoru a zkontrolujte, zda je bezpečně upevněn. Pokud tomu tak není, možná budete muset disk mírně upravit nebo přidat distanční vložky, abyste dosáhli dokonalého přizpůsobení.

READ
Jakou podlahu do koupelny si vybrat, vlastnosti všech typů nátěrů

Když je pilový kotouč bezpečně nainstalován, zkontrolujte jeho zarovnání s rovinou pracovní plochy. Ujistěte se, že je kotouč ve vodorovné poloze a nezasahuje do konstrukce těla stolní pily.

Po dokončení všech kroků k instalaci motoru a pilového kotouče bude vaše mini stolní pila připravena k použití!

Před zahájením práce nezapomeňte zkontrolovat chod motoru a pilového kotouče. Při používání tohoto nástroje dodržujte bezpečnostní opatření.

Krok 4: Vytvoření tabulky a průvodce

Krok 4: Vytvoření tabulky a průvodce

Jakmile postavíte podvozek a nainstalujete motor, je čas vytvořit stůl a vodítko pro vaši miniaturní stolní pilu. Tyto prvky hrají klíčovou roli při zajišťování přesnosti a snadného použití pily.

K vytvoření stolu budete potřebovat odolný materiál, jako je překližka nebo dřevěná deska. Velikost stolu závisí na vašich potřebách, ale je lepší volit povrch dostatečně prostorný, aby bylo možné pohodlně pracovat s materiály různých velikostí.

Připevněte stůl k podvozku pily pomocí šroubů a matic. Ujistěte se, že je stůl bezpečně upevněn a neviklá.

Dále vytvořte vodítko, které vám pomůže držet materiál při řezání. K tomu můžete použít obdélníkový dřevěný blok nebo hliníkový profil.

Umístěte vodítko na stůl tak, aby bylo rovnoběžné s pilovým kotoučem. Zajistěte vedení pomocí svorek nebo šroubů.

Ujistěte se, že je vodítko ve správné výšce, aby po něm materiál snadno klouzal bez zadrhávání.

Důležité: Před zahájením práce se ujistěte, že stůl a vedení jsou bezpečně upevněny a nezpůsobují vibrace nebo deformace, které by mohly ovlivnit přesnost a bezpečnost řezání.

Krok 4 hotový! Vaše stolní mini pila je nyní připravena k použití.

Krok 5: Sestavení a nastavení pily

1. Začněte montáž instalací motoru na základnu pily. Viz montážní pokyny pro váš konkrétní motor a základnu.

2. Připevněte pilový kotouč k hřídeli motoru. Ujistěte se, že je disk bezpečně upevněn, aby během používání nespadl.

3. Nainstalujte horní a spodní vodicí lišty a zajistěte je na místě. Ujistěte se, že jsou vodorovné a bezpečně upevněné.

4. Připojte napájecí kabel k motoru a dalším spojovacím dílům. Ujistěte se, že všechna elektrická připojení jsou správně provedena a jsou bezpečně chráněna proti zkratu.

5. Zkontrolujte chod pily zapnutím. Vyhodnoťte, jak motor funguje a jak dobře se pilový kotouč otáčí.

READ
Jak správně zapojit topný kotel

6. Chcete-li zlepšit přesnost řezání a zabránit zlomení obrobků, upravte podle potřeby pilový kotouč a vodicí lišty.

Po dokončení všech těchto kroků bude vaše miniaturní stolní pila připravena k použití. Pamatujte, že je důležité dodržovat pokyny a při práci s pilou postupovat opatrně, aby nedošlo ke zranění nebo poškození.

Otázky a odpovědi:

Jaká je nejlepší pila pro výrobu mini stolní pily?

K výrobě miniaturní stolní pily můžete použít běžnou modelářskou pilu nebo elektrickou vrtačku s pilovým nástavcem.

Jaké nástroje a materiály budete potřebovat k výrobě své vlastní miniaturní stolní pily?

K vytvoření miniaturní stolní pily budete potřebovat: širokou dřevěnou desku, ocelové pásy, šrouby nebo elektrickou vrtačku, pilníky, rukojeť, kladivo, elektrický kelímek, pájecí pastu, pájecí pájku, drát, transformátor, zástrčku, tavné lepidlo a izolační páska.

Jak správně používat miniaturní stolní pilu?

Chcete-li použít miniaturní stolní pilu, zapojte ji do zásuvky, nainstalujte do šablony zpracovatelný pás materiálu a opatrně přesuňte materiál pilou. Během provozu se doporučují zvláštní opatření, jako je nošení ochranných brýlí a práce v dobře větraném prostoru.

Video:

Mini kotoučová pila z Aliexpress | Zkontrolujte a otestujte

Mini kruhový.

14) Pila pro kutily v kufru Velmi kompaktní stroj pro kutily

Recenze

Omlouváme se, ale tento požadavek nemohu dokončit.

Článek je velmi užitečný a zajímavý! Vždy jsem chtěl stolní pilu, ale nechtěl jsem utratit spoustu peněz, abych si ji koupil. Díky tomuto návodu jsem si uvědomil, že vyrobit si ho sám není vůbec těžké! Autor krok za krokem vysvětluje všechny detaily a nabízí jednoduché nástroje pro práci. Velkým plusem článku jsou fotografie, které pomáhají lépe pochopit proces. Nyní díky této stolní pile mohu dělat přesné a přesné opracování dřeva. Rád se o tento návod podělím se svými přáteli!

nedefinované

Velmi užitečný článek! Vždy jsem chtěl takovou miniaturní stolní pilu, abych mohl sám provádět drobné opravy kolem domu. A teď, díky těmto podrobným pokynům, jsem přišel na to, jak to udělat vlastníma rukama. Jsem velmi rád, že se autor podělil o všechny potřebné materiály a nástroje. Když se budu řídit jeho radami, budu schopen tento úkol dokončit. Pilový polotovar už na mě čeká v garáži! Jsem přesvědčen, že s touto stolní pilou budu schopen řezat dřevo a další materiály s větší přesností a lehkostí. Doufám, že výsledek bude působivý! Moc děkuji autorovi za tak užitečné informace a možnost udělat něco vlastníma rukama. Nemůžu se dočkat, až se pustím do tohoto zábavného projektu!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: