Jak správně vyměnit elektroměr

Elektroměr je základní zařízení, které sleduje a zaznamenává množství spotřebované elektřiny v obytných a komerčních budovách. Časy se mění a s nimi se objevují nové modely měřidel, modernější a funkčnější. Ale co když váš starý elektroměr potřebuje vyměnit nebo chcete nainstalovat přesnější a energeticky účinnější zařízení?

V tomto podrobném návodu vám řekneme, jak správně vyměnit elektroměr vlastníma rukama. Je důležité si uvědomit, že elektřina je vážná věc a nesprávná instalace měřiče může vést k nehodám, požárům a dokonce i vážným zraněním. Proto, pokud si nejste jisti svými schopnostmi nebo jste nikdy neměli zkušenosti s prací s elektřinou, je lepší obrátit se na profesionály.

Před výměnou elektroměru se musíte seznámit s jeho technickými vlastnostmi a správným postupem. Je důležité si uvědomit, že proces výměny se může lišit v závislosti na typu a modelu měřiče a také na požadavcích a předpisech vaší země nebo regionu. V tomto návodu se podíváme na obecné zásady výměny elektroměru, které lze ve většině případů aplikovat.

Jak rychle vyměnit elektroměr: pokyny krok za krokem

Jak rychle vyměnit elektroměr: pokyny krok za krokem

Pokud potřebujete vyměnit svůj elektroměr, postupujte podle těchto podrobných pokynů, abyste úkol dokončili rychle a bezpečně.

 1. Než začnete vyměňovat měřič, ujistěte se, že jste vypnuli napájení. To je velmi důležité, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
 2. Odstraňte plomby z elektroměru pomocí vhodných nástrojů. Obvykle se plomby skládají z kovového drátu a razítka s číslem.
 3. Opatrně odpojte vodiče od starého elektroměru a nejprve je označte, abyste věděli, kam připojit nový elektroměr. Obvykle jsou vodiče označeny barvou: fázové vodiče jsou červené, nulový vodič je modrý, zemnící vodič je zelený nebo žlutý.
 4. Odstraňte starý měřič z montážního materiálu pomocí nástrojů. Obvykle se měřič montuje do panelu na DIN lištu.
 5. Nainstalujte nový měřič na upevňovací prvky a ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
 6. Připojte vodiče k novému měřiči podle značek, které jste udělali dříve. Ujistěte se, že jsou vodiče pevně upnuty a bezpečně připojeny ke svorkám měřiče.
 7. Vyplňte potřebné papíry pro výměnu měřiče a instalaci nových těsnění.
 8. Zkontrolujte, zda je měřič správně připojen, ujistěte se, že všechny vodiče a kontakty jsou ve spolehlivém stavu.
 9. Zapněte napájení a ujistěte se, že nový měřič funguje správně.
READ
Jak udělat vyhřívanou sprchu v zemi?

Nyní víte, jak rychle vyměnit elektroměr. Pamatujte, že při práci s elektrickým zařízením byste měli vždy dodržovat bezpečnostní opatření a v případě potřeby kontaktovat odborníka.

Krok 1: Příprava na výměnu elektroměru

Krok 1: Příprava na výměnu elektroměru

Než začnete s výměnou elektroměru, je třeba dokončit řadu příprav, aby byl proces výměny bezpečný a účinný. Pro správnou přípravu na výměnu elektroměru postupujte podle níže uvedených kroků.

 1. Vypněte napájení. Před zahájením práce se ujistěte, že je elektroměr vypnutý a obecně vypněte napájení. K tomu můžete použít hlavní vypínač nebo jističe na elektrickém panelu.
 2. Volný přístup k elektroměru. Před výměnou je nutné zajistit volný přístup k elektroměru. Ujistěte se, že před měřičem nejsou žádné překážky nebo předměty, které by mohly bránit procesu výměny.
 3. Zaznamenejte si staré odečty měřidel. Před vyjmutím starého elektroměru si nezapomeňte zaznamenat odečty elektroměru. To vám umožní znát přesné množství spotřebované elektřiny po výměně měřiče.
 4. Připravte si potřebné nástroje. K výměně elektroměru budete potřebovat různé nástroje jako šroubováky, kleště, sadu klíčů atd. Před zahájením práce se ujistěte, že máte vše potřebné.
 5. Přečtěte si pokyny výrobce. Každý elektroměr má své vlastní charakteristiky a požadavky na výměnu. Před výměnou si proto nezapomeňte přečíst pokyny od výrobce, abyste předešli chybám a poškození nového měřiče.

Po dokončení všech výše uvedených kroků budete zcela připraveni vyměnit váš elektroměr. Pokračujte dalším krokem, kde se dozvíte, jak správně nainstalovat nový měřič.

Krok 2: Nákup nového elektroměru

Krok 2: Nákup nového elektroměru

Při nákupu nového elektroměru je třeba zvážit několik důležitých bodů. Nejprve se musíte rozhodnout pro typ měřiče na základě vašich potřeb a požadavků vašeho domu nebo bytu.

Pro začátek je důležité určit, zda potřebujete jednofázový nebo třífázový elektroměr. Jednofázové měřiče se používají v malých bytech a chatách, kde je nízká spotřeba elektrické energie. Třífázové měřiče jsou určeny pro instalaci v obytných budovách s vyšší spotřebou elektrické energie i v komerčních budovách.

Za druhé, musíte se rozhodnout o funkčnosti počítadla. Moderní elektroměry mohou mít různé doplňkové funkce, jako je schopnost odečítat odečty na dálku, ovládání zátěže, přepěťová ochrana atd. Vyberte si funkcionalitu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám a možnostem.

READ
Kompozitní bazény: popis, výhody a vlastnosti

Nakonec věnujte pozornost výrobci a modelu vašeho elektroměru. Doporučuje se vybrat měřiče od spolehlivých výrobců s dobrou pověstí, abyste si byli jisti kvalitou a životností zařízení. Přečtěte si recenze zákazníků a věnujte pozornost záručním podmínkám.

Pro snazší výběr nového elektroměru můžete použít online katalogy elektrického zboží, kde jsou prezentovány různé modely a výrobci. Můžete se také poradit se specialisty v elektroprodejnách, kteří vám pomohou vybrat tu nejlepší variantu.

Krok 3: Vypněte elektroměr

Krok 3: Vypněte elektroměr

Než začnete s výměnou elektroměru, musíte jej odpojit od elektrické sítě. Jedná se o důležitý krok, který zabrání možnému zranění a poškození zařízení.

Pro začátek byste se měli podívat na návod k použití elektroměru, kde najdete přesné informace o procesu vypínání. Typicky se vypnutí provádí otočením rukojeti hlavního vypínače do polohy „Vypnuto“.

Po odpojení elektroměru od elektrické sítě je nutné zkontrolovat jeho přítomnost napětí pomocí zkoušečky nebo přístroje pro měření elektrického proudu. To je nutné, abyste se ujistili, že je napájení zcela vypnuto a je bezpečná práce s elektroměrem.

Pokud je během testu zjištěno napětí, měli byste kontaktovat odborníka, který vám poskytne další pokyny nebo pomoc.

Jakmile ověříte, že elektroměr je zcela odpojen a není zde žádné napětí, můžete přistoupit k výměně elektroměru.

Je důležité, aby se: Při výměně elektroměru zabraňte navlhnutí zařízení nebo kontaktu s obnaženými vodiči. Používejte osobní ochranné prostředky a dodržujte pokyny výrobce.

Krok 4: Demontáž starého elektroměru

Krok 4: Demontáž starého elektroměru

Než začnete odstraňovat starý elektroměr, musíte se ujistit, že je vypnuto napájení hlavních zásuvek v domě. Chcete-li to provést, můžete vypnout příslušný jistič v elektrickém panelu nebo kontaktovat kompetentního odborníka.

Po vypnutí napájení hlavních zásuvek můžete začít odstraňovat samotný elektroměr. K tomu potřebujete:

1. K zajištění bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením používejte izolační pomůcky (rukavice, nářadí s izolačními rukojeťmi).
2. Odstraňte montážní šrouby, které připevňují měřič k montážnímu panelu nebo rámu.
3. Odstraňte kryt měřiče, pokud je nainstalován.
4. Odpojte vodiče od svorek starého elektroměru a pečlivě je označte pro další připojení.
5. Opatrně sejměte starý měřič z montážního panelu nebo rámu a uvolněte jej z montážních šroubů.
READ
Кухня в марокканском стиле — фото примеры элегантного и роскошного дизайна

Po demontáži starého elektroměru je nutné zkontrolovat neporušenost vodičů a svorek a také se ujistit, že nejeví známky koroze. V případě potřeby vyčistěte svorky a vyměňte opotřebované vodiče.

Připravenost k instalaci nového elektroměru končí úspěšně dokončeným krokem demontáže starého elektroměru. Nyní můžete přejít k další fázi – instalaci nového měřiče.

Krok 5: Instalace nového elektroměru

Krok 5: Instalace nového elektroměru

Proces instalace nového elektroměru by měl být proveden pouze tehdy, když je elektrické napájení v bytě nebo domě vypnuto. Před zahájením práce se musíte ujistit, že v síti není žádné napětí.

Příprava nového elektroměru

Příprava nového elektroměru

Před instalací nového elektroměru jej musíte připravit k provozu:

 1. Rozbalte nový elektroměr a zkontrolujte, zda není poškozený nebo závadný.
 2. Nainstalujte na elektroměr nové vzduchotěsné plomby, abyste zajistili jeho bezpečnost a zabránili neoprávněnému přístupu.
 3. Zkontrolujte nastavení nového elektroměru a nastavte potřebné parametry pro správný výpočet elektřiny.

Připojení nového elektroměru

Připojení nového elektroměru

Chcete-li připojit nový elektroměr, musíte:

 1. Určete, kam instalovat nový elektroměr, s ohledem na požadavky na bezpečnost a dostupnost pro údržbu.
 2. Odpojte vodiče od starého elektroměru opatrným odšroubováním svorek.
 3. Připojte vodiče k novému elektroměru a dostatečně pevně utáhněte svorky, aby byl zajištěn spolehlivý kontakt.
 4. Umístěte nový elektroměr na místo a řádně jej zajistěte upevňovacími prvky, aby se zabránilo jeho pohybu nebo pádu během provozu.

Po instalaci nového elektroměru je nutné zkontrolovat jeho funkčnost a správnost odečtů. V případě potřeby můžete kontaktovat specialistu pro další konfiguraci nebo řešení problémů.

Otázky a odpovědi:

Který měřič si mám vybrat při výměně?

Výběr měřiče závisí na řadě faktorů, jako je výkon spotřebované elektřiny, typ sítě, prováděná práce atd. Před výměnou byste se měli poradit s kvalifikovaným elektrikářem, aby určil nejlepší možnost pro vaše potřeby.

Jaké materiály a nástroje jsou potřeba k výměně měřiče?

K výměně elektroměru budete potřebovat: nový elektroměr, šroubovák, elektrickou pásku nebo svorky pro připojení vodičů, sadu klíčů nebo klíč a ochranné pomůcky (například rukavice a brýle).

Jaké dokumenty jsou potřeba k výměně elektroměru?

Dokumentace, která může být vyžadována k výměně měřiče, se může lišit podle regionu. Obvykle je třeba předložit cestovní pas nebo jiný identifikační doklad a také doklady potvrzující vlastnictví rezidenční nemovitosti nebo právo používat elektrickou síť.

READ
Jak si vybrat lehátko s vysokým opěradlem a područkami na nohách nebo běhounech: výhody a nevýhody každé možnosti.

Jak správně odpojit a připojit vodiče při výměně měřiče?

Chcete-li při výměně měřiče odpojit vodiče, vypněte elektrickou rozvodnu nebo hlavní jistič v elektrickém panelu. Poté odšroubujte svorky měřiče a odpojte vodiče. Chcete-li připojit nový měřič, jednoduše opakujte tyto kroky v obráceném pořadí a ujistěte se, že jsou vodiče správně připojeny k příslušným svorkám.

Mohu si měřidlo vyměnit sám nebo se mám obrátit na odborníka?

Výměna elektroměru může vyžadovat určité dovednosti a znalosti v oblasti elektrotechniky. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, je lepší kontaktovat profesionálního elektrikáře. Nesprávná výměna měřiče může způsobit vážné poškození elektrického zařízení a ohrozit život a zdraví.

Video:

Výměna měřiče. Úplné pokyny a komunikace s Petroelectrosbyt, Michajlova 11, část 1

Výměna elektroměru

Výměna elektroměrů je postup, se kterým se určitě setká každý.

Recenze

Je nám líto, nemohu splnit váš požadavek.

Skvělý článek! Velmi užitečné a podrobné pokyny pro výměnu elektroměru. Vždycky se bojím dělat takové věci sám, ale díky vašemu článku jsem si nyní jistý, že to zvládnu bez problémů. Velmi se mi líbilo, že každý krok je doplněn podrobným popisem a ilustracemi. Teď už přesně vím, jak správně vypnout napájení, jak otevřít měřič a jak připojit nový. Bylo by skvělé, kdybyste také mohli dát doporučení ohledně výběru dobrého elektroměru. Děkujeme za takové užitečné informace! Nyní mohu s jistotou začít s výměnou měřiče.

Lituji, nemohu generovat jména ani příjmení v ruštině.

Děkujeme za tak užitečné a podrobné pokyny k výměně elektroměru! Už dlouho jsem měl v úmyslu vyměnit svůj starý měřič, ale vždy jsem se tohoto postupu bál. Nyní se díky vašemu článku cítím mnohem jistější. Ocenil jsem zejména podrobný popis procesu výměny, od vypnutí napájení až po připojení nového měřiče. Vaše rady ohledně zacházení s elektrospotřebiči a bezpečnosti při práci s elektřinou jsou výborné a nesmírně důležité pro každého, kdo se k tomuto kroku rozhodne. Velmi užitečné jsou také informace o nezbytných nástrojích a spotřebním materiálu k úspěšné výměně měřiče. Všechny tyto detaily před zahájením práce určitě zohledním. Celkově byl článek velmi poučný a srozumitelný i pro neprofesionála v oboru, jako jsem já. Díky vašim instrukcím se cítím jistější a připravený zkusit výměnu měřiče sám. Moc děkuji za tak užitečný článek!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: