Jak určit průměr trubky: podle obvodu, tlaku vody, metru, vnitřní, vnější, plastové, kovové

Stanovení průměru potrubí je důležitým krokem v různých stavebních a architektonických pracích. Trubky se používají v mnoha průmyslových odvětvích a pro výběr vhodných armatur, ventilů a dalších systémových prvků je nezbytná přesná znalost jejich průměru. V tomto článku se podíváme na 7 různých způsobů měření průměru potrubí, které vám pomohou získat přesná data pro úspěšný projekt.

Prvním způsobem je použití pravítka. Jedná se o nejjednodušší a nejdostupnější způsob měření průměru potrubí. Chcete-li to provést, stačí umístit pravítko rovnoběžně s potrubím a spočítat počet dílků, které pokrývají jeho průměr. Tato metoda nevyžaduje speciální vybavení, ale její přesnost závisí na dovednostech a zkušenostech interpreta.

Druhým způsobem je použití kalibru. Měřidlo je přístroj s nastavitelnými čelistmi, který umožňuje přesné měření průměru potrubí. Pomocí měřidla můžete přesně určit vnější průměr potrubí a také zkontrolovat jeho integritu a rovnoměrnost.

Třetím způsobem je použití mikrometru. Mikrometr je měřicí přístroj, který lze použít k měření průměru potrubí s vysokou přesností. Mikrometr umožňuje měřit průměr trubky uvnitř i vně, což je užitečné zejména při práci s různými typy trubek.

Viz také: Výběr typu potrubí pro topný systém

Jak určit průměr potrubí: 7 způsobů, jak změřit průměr potrubí

Jak určit průměr potrubí: 7 způsobů, jak změřit průměr potrubí

Existuje několik způsobů měření průměru potrubí, z nichž každý má své výhody a omezení. V tomto článku se podíváme na 7 hlavních způsobů měření průměru potrubí.

1. Pomocí pravítka nebo měřicí pásky

Nejjednodušší způsob, jak změřit průměr trubky, je použít pravítko nebo měřicí pásku. Chcete-li to provést, umístěte kolem trubky pravítko nebo pásku a spočítejte počet dílků nebo posunů tahů na měřicí pásce. Výsledná hodnota bude průměr potrubí.

2. Pomocí kulaté šablony

Dalším způsobem měření průměru potrubí je použití kruhové šablony. Vezměte šablonu, která má známý průměr, a zkuste ji umístit kolem trubky. Pokud šablona sedí trochu volně, pak je její průměr větší než průměr trubky. Pokud šablona nesedí, pak je její průměr menší než průměr trubky.

3. Pomocí posuvného měřítka

Posuvné měřítko je měřicí nástroj, který umožňuje měřit průměr trubky s vysokou přesností. Chcete-li změřit průměr trubky, musíte ji umístit do svorek třmenu a pečlivě uzavřít jeho konce nastavením třmenu na zadanou hodnotu. Čísla na stupnici posuvného měřítka označují průměr trubky.

READ
Módní lesklé kuchyňské zástěry: 25 skvělých nápadů a příkladů

4. Pomocí mikrometru

Mikrometr je další nástroj pro měření průměru trubky. Umožňuje měřit průměr s ještě větší přesností než posuvné měřítko. Chcete-li změřit průměr trubky, vložte trubku mezi svorky mikrometru a opatrně ji uzavřete. Čísla na mikrometrické stupnici udávají průměr trubky.

5. Pomocí indikátoru průměru

Pokud máte ukazatel průměru, můžete jej použít k měření průměru potrubí. Chcete-li to provést, umístěte indikátor na vnější nebo vnitřní povrch potrubí a opatrně se po něm pohybujte, abyste získali hodnotu průměru.

6. Použití laserového dálkoměru

Laserový dálkoměr je moderní nástroj, který umožňuje měřit průměr potrubí bez přímého kontaktu s ním. Funguje na bázi laserové technologie a umožňuje určit průměr měřením vzdálenosti mezi dvěma body na vnějším povrchu trubky.

7. Konzultace s odborníky

Pokud máte potíže s určením průměru potrubí sami, můžete se vždy obrátit na odborníky o pomoc. Mají zkušenosti a specializované nástroje pro přesné měření průměru potrubí.

Způsob, který zvolíte pro měření průměru potrubí, samozřejmě závisí na vašich potřebách a dostupných nástrojích. Pro získání spolehlivých výsledků je důležité zvážit přesnost a spolehlivost každé metody.

Pomocí měřicí pásky změřte průměr potrubí

Pomocí měřicí pásky změřte průměr potrubí

 1. Svinovací metr;
 2. Potrubí, které se má měřit.

Dále byste měli postupovat podle těchto kroků:

 1. Vyberte bod na vnějším povrchu trubky, ze kterého budete měřit.
 2. Přiveďte metr k měřicímu bodu a zajistěte jej na místě.
 3. Roztáhněte svinovací metr na co největší velikost.
 4. Určete průměr trubky změřením vzdálenosti mezi dvěma protilehlými body na vnějším povrchu.

Při měření průměru potrubí pomocí svinovacího metru je důležité zajistit přesnost a objektivitu měření. Pro přesnější výsledky se doporučuje změřit průměr vícekrát a výsledné hodnoty zprůměrovat.

Přestože použití páskového měřidla k měření průměru potrubí je poměrně jednoduchá a dostupná metoda, nemusí být vždy přesná kvůli možné chybě měření. Proto se doporučuje používat tuto metodu pouze k přibližnému určení průměru potrubí a pro přesnější měření se obraťte na profesionální zařízení a specialisty.

Použití mikrometru pro přesné měření průměru potrubí

Jak mikrometr funguje?

Jak mikrometr funguje?

Mikrometr se skládá ze dvou hlavních částí: měřicí hlavy a stupnice s milimetrovými dílky. Pro měření průměru potrubí je třeba provést následující kroky:

 1. Změřte vnější průměr trubky pomocí mikrometru. Za tímto účelem uzavřete mikrometr kolem trubky a opatrně jej utáhněte, dokud se nedotkne vnějšího povrchu trubky. Vnější průměr pak lze určit pomocí mikrometrické stupnice.
 2. Opakujte měření vnitřního průměru trubky. V tomto případě musí být mikrometr uzavřen směrem ven a pečlivě utažen, dokud se nedostane do kontaktu s vnitřním povrchem trubky. Opět pomocí mikrometrické stupnice můžete určit velikost vnitřního průměru.
READ
Jak plést korálkové cetky podle vzorů se jmény pro začátečníky s fotkami a videi

Je důležité, aby se: Při měření průměru potrubí mikrometrem je nutné počítat s možnými chybami spojenými s nesprávnou aplikací přístroje na povrch potrubí nebo nesprávným odečtem stupnice. Pro dosažení maximální přesnosti se doporučuje provést několik měření a vypočítat průměrnou hodnotu.

Pomocí mikrometru pro měření průměru potrubí můžete dosáhnout vysoké přesnosti měření, což vám umožní provádět práci s vysokou mírou přesnosti a kvality.

Použití šablony k určení průměru potrubí

Použití šablony k určení průměru potrubí

Proces použití šablony k určení průměru potrubí je poměrně jednoduchý. Nejprve je třeba vybrat vhodnou šablonu, která má požadovaný průměr. Šablona se pak umístí dovnitř trubky tak, aby těsně přiléhala ke stěně. Pokud šablona zcela zapadne do trubky, pak se její průměr považuje za stejný jako průměr trubky.

Výhody použití šablony

Použití šablony k určení průměru potrubí má několik výhod:

 1. Snadné použití: proces měření pomocí šablony je poměrně jednoduchý a nevyžaduje speciální dovednosti;
 2. Spolehlivost výsledků: pokud se šablona používá správně, lze získat přesné a spolehlivé výsledky;
 3. Dostupnost nástroje: Specializované šablony pro dimenzování trubek jsou snadno dostupné a lze je zakoupit v obchodech s nástroji.

Používání šablony má však také určitá omezení. Tato metoda například není vhodná pro měření průměrů trubek, které mají složité tvary nebo nepravidelnosti v geometrii.

Obecně je použití šablony jedním z jednoduchých a účinných způsobů, jak určit průměr potrubí. Při správném použití a výběru vhodné šablony lze získat přesné výsledky, aniž byste se museli uchylovat ke složitým matematickým výpočtům nebo k použití drahého vybavení.

Určení průměru potrubí pomocí speciálních nástrojů

Určení průměru potrubí pomocí speciálních nástrojů

1. Sonda pro měření průměru potrubí

1. Sonda pro měření průměru potrubí

Spárový měřič průměru trubky je kovová tyč se zuby na jednom konci. Pro určení průměru trubky se spároměr jednoduše zasune do trubky, dokud zuby nezapadnou do vnitřního povrchu trubky. Poté se změří vzdálenost mezi zuby spároměru, aby se získal průměr trubky.

2. Měřidlo průměru potrubí

2. Měřidlo průměru potrubí

Měřidlo průměru trubky je speciální nástroj, který má dvě duté polokulové části. Pro měření průměru potrubí se měřidlo jednoduše omotá kolem potrubí a poté se změří vzdálenost mezi polokulovými částmi měřidla.

READ
Jak odstranit tapetu ze sádrokartonu: způsoby, jak rychle a snadno odstranit tapetu bez poškození stěny, starý papír, vinyl, netkaný, omyvatelný a bez tmelu

K získání přesných výsledků při určování průměru potrubí tak pomáhají speciální nástroje, jako je měřidlo průměru potrubí a měřidlo průměru potrubí. Použití těchto nástrojů značně zjednodušuje a urychluje proces měření průměru a zajišťuje přesné výsledky.

Měření průměru potrubí pomocí pravítka a vzorce

Kroky k měření průměru potrubí pomocí pravítka:

 1. Vyberte úsek potrubí, jehož průměr chcete změřit.
 2. Umístěte pravítko na tuto část trubky tak, aby jedna hrana pravítka byla zarovnaná s okrajem trubky.
 3. Zapište si na pravítko délku, která odpovídá konci trubky.
 4. Otočte pravítko o 180 stupňů a aplikujte jej na stejnou část trubky, rovněž zarovnejte okraj pravítka s okrajem trubky.
 5. Zaznamenejte na pravítku délku, která opět odpovídá konci trubky.

Po měření je třeba použít vzorec pro určení průměru potrubí:

Hodnota segmentu na pravítku Hodnota průměru potrubí
1 1/4 palce
2 1/2 palce
3 3/4 palce
4 1 v.
5 1 1/4 palce
6 1 1/2 palce
7 1 3/4 palce
8 Xnumx palce

Když tedy znáte hodnoty segmentů na pravítku, můžete určit průměr trubky. Musíte vybrat hodnotu, která nejvíce odpovídá naměřené délce na pravítku a použít ji jako průměr trubky.

Otázky a odpovědi:

Jak určit průměr trubky bez nářadí?

Pokud nemáte nástroje k určení průměru potrubí, můžete použít několik jednoduchých metod. Jedním z nich je měření průměru trubky pomocí běžného pravítka. K tomu stačí jednoduše změřit průměr trubky na obou stranách a výslednou hodnotu vydělit 2. Dalším způsobem je použít měkkou nit nebo pásku k omotání trubky a následně změřit délku omotání. Jednoduše vydělte délku vinutí 3,14 (přibližná hodnota pí), abyste získali průměr trubky.

Jak určit průměr potrubí pomocí měřidla?

K určení průměru potrubí pomocí měřidla budete potřebovat speciální nástroj – posuvné měřítko nebo mikrometr. Nejprve upevněte čelisti měrky k tělu trubky a poté opatrně uzavřete rukojeti měřidla, aby byla trubka pevně zajištěna mezi čelistmi měrky. Poté můžete odečíst měření na stupnici měřidla a určit průměr trubky v milimetrech nebo palcích. Tato metoda je jedním z nejpřesnějších a nejspolehlivějších způsobů měření průměru potrubí.

Video:

Jak změřit potrubí

Vložení trubky stejného průměru. Vložka límce. Jak určit průměr potrubí.

Svinovací metr pro měření průměru potrubí. Měření průměru drážky na trubce. RIDGID 916 plus 300 drážkovač.

Recenze

Иван Иванов

READ
Mini závod na výrobu pěnových bloků: koupit nebo uspořádat sami? Fotografie a video

Super užitečný článek! Už několik dní se snažím určit průměr potrubí v mém domě a těchto 7 metod mě právě zachránilo. Nikdy jsem si neuvědomil, že existuje tolik různých metod pro měření průměru potrubí. Zvláště se mi líbilo vysvětlení o použití posuvného měřítka a Millerovy pásky pro přesné měření. Nyní mám všechny potřebné nástroje a znalosti, abych snadno změřil průměry všech mých trubek. Výborná příručka pro zahrádkáře a každého, kdo pracuje s domácími potřebami. Článek byl napsán velmi srozumitelně a ilustrace mi pomohly lépe pochopit proces. Děkuji autorovi za tak užitečné informace!

Dmitry

Článek je velmi zajímavý a užitečný! Nedávno jsem začal s rekonstrukcí svého domova a zjistil jsem, že potřebuji znát průměr potrubí, abych mohl správně nainstalovat nové vodovodní armatury. Bylo velmi užitečné dozvědět se o sedmi různých způsobech měření průměru potrubí. Kdysi jsem si myslel, že existuje jen jeden způsob – pomocí krejčovského metru. Nyní vím, že existují i ​​jiné metody, jako je použití kombinačních kláves, činka nebo dokonce přiřazování ke známým objektům. Velmi zajímavé a praktické! Nyní mohu snadno změřit průměr trubky a bez prodlení pokračovat v práci. Velice vám děkuji za tak užitečné informace!

krásné_růže

Skvělý článek! Dlouho jsem přemýšlel o tom, jak určit průměr potrubí, abych se samostatně vyrovnal s drobnými opravami. Těchto 7 metod se ukázalo jako velmi užitečných a praktických. Obzvláště mě zaujala první metoda – pomocí běžného pravítka. Zdá se to tak jednoduché, ale nikdy předtím jsem o této možnosti ani nepřemýšlel. Nyní mohu snadno určit průměr trubky pomocí pravítka, které je vždy po ruce. Metoda využívající kovový drát mě také zaujala. Pro měření průměru trubky je velmi vhodné použít ohebný kovový drát a výsledek pak jednoduše změřit pravítkem. Je to tak jednoduché a pohodlné! Bylo zajímavé dozvědět se o metodě pomocí magnetu. Netušil jsem, že magnet může pomoci při měření průměru trubky. Teď vidím, že to může být velmi užitečný nástroj. Díky za takové užitečné informace! Nyní jsem si jistý, že v případě potřeby mohu nezávisle určit průměr potrubí. Děkuji mnohokrát za tento článek!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: