Jak vypočítat vzdálenost mezi trubkami podlahového topení: vzorec, instalační schéma instalace svépomocí

Podlahové vytápění je jedním z nejúčinnějších systémů vytápění domu. Má mnoho výhod: rovnoměrné rozložení tepla, příjemnou teplotu v celé místnosti a absenci objemných radiátorů. Při instalaci vyhřívané podlahy je důležité správně vypočítat vzdálenost mezi trubkami pro optimální distribuci tepla. V tomto článku se podíváme na výpočetní vzorec, instalační schéma a poskytneme jednoduché pokyny pro instalaci svépomocí.

Prvním krokem při výpočtu vzdálenosti mezi trubkami podlahového vytápění je určení tepelných ztrát místnosti. K tomu je nutné vzít v úvahu faktory, jako je plocha místnosti, výška stropu, izolace stěn a oken. Vzorec pro výpočet tepelných ztrát pomůže určit požadovaný výkon systému a podle toho i požadovanou vzdálenost mezi trubkami.

Vzorec pro výpočet tepelných ztrát místnosti: Q = S × ΔT / k

kde Q je tepelná ztráta místnosti ve wattech, S je plocha místnosti v metrech čtverečních, ΔT je rozdíl mezi teplotou venkovního vzduchu a požadovanou vnitřní teplotou ve stupních Celsia, k je koeficient tepelné ztráty, v závislosti na materiálu stěn, oken a izolace.

Po určení tepelné ztráty místnosti je nutné vypočítat vzdálenost mezi trubkami podlahového vytápění. Optimální vzdálenost lze vypočítat pomocí následujícího vzorce: L = √(Q / (c × ρ × ΔT × ΔT × P ×(1 – W))).

Kde L je vzdálenost mezi trubkami v metrech, Q je tepelná ztráta místnosti ve wattech (vypočtená podle předchozího vzorce), c je tepelná kapacita vody, ρ je hustota vody, ΔT je rozdíl mezi teplota vody v systému a požadovaná vnitřní teplota v místnosti ve stupních Celsia, P je přenos tepla potrubím ve wattech na metr a W je faktor plnění potrubí (podíl, který potrubí zabírají v otvoru).

Jak vypočítat vzdálenost mezi trubkami podlahového topení

Jak vypočítat vzdálenost mezi trubkami podlahového topení

Vzorec pro výpočet vzdálenosti mezi trubkami

Vzorec pro výpočet vzdálenosti mezi trubkami

Optimální vzdálenost mezi trubkami v systému vytápěné podlahy lze vypočítat pomocí následujícího vzorce:

Vzdálenost = (Šířka místnosti – Minimální vzdálenosti od stěn) / (Počet trubek – 1)

Šířka místnosti je vzdálenost mezi protilehlými stěnami a minimální vzdálenosti od stěn jsou vzdálenosti, které je třeba ponechat mezi potrubím a stěnami, aby byla zajištěna normální cirkulace tepla. Počet trubek v systému by měl být zvolen v závislosti na ploše místnosti a požadovaném topném výkonu.

READ
Jak zařídit podkroví ve venkovském domě

Schéma uspořádání a instalace systému vytápěné podlahy

Schéma uspořádání a instalace systému vytápěné podlahy

Po výpočtu optimální vzdálenosti mezi trubkami je nutné nainstalovat systém podlahového vytápění. Vzor pokládky může být dvou typů: spirála a had.

Při spirálové instalaci jsou trubky položeny po obvodu místnosti, počínaje jednou ze stěn a postupně se pohybují směrem ke středu. Tento typ instalace je široce používán ve velkých oblastech.

Při pokládání ve formě hada jsou trubky položeny po celé ploše místnosti, počínaje jedním koncem a pohybem k druhému. Tento typ instalace je vhodný do menších prostor.

Při instalaci je bezpodmínečně nutné dodržovat doporučení pro vzdálenost mezi trubkami, aby byl zajištěn účinný provoz systému a rovnoměrné rozložení tepla.

Správný výpočet vzdálenosti mezi trubkami podlahového topení a správná instalace systému tedy zajistí komfortní vytápění místnosti bez přehřívání či nedotápění.

Vzorec pro výpočet

Pro výpočet vzdálenosti mezi trubkami podlahového vytápění existuje jednoduchý vzorec:

Rozteč = (délka místnosti – 2 * extrémní mezera) / (počet trubek – 1)

 • Krok – vzdálenost mezi trubkami, které je třeba nainstalovat;
 • Délka místnosti – délka místnosti, kde bude vytápěná podlaha instalována;
 • Extrémní vůle – minimální vzdálenost od potrubí ke stěně, sloupu nebo jiné překážce;
 • Počet trubek – počet trubek, které budou použity k položení oblouku vytápěné podlahy.

Podívejme se na příklad výpočtu:

Mějme místnost dlouhou 5 metrů, chceme použít 10 trubek vyhřívané podlahy a nastavit extrémní mezeru na 5 cm. Dosadíme hodnoty do vzorce:

Krok = (5 – 2 * 0.05) / (10 – 1)

Krok ≈ 0.544 metru

Vzdálenost mezi trubkami v tomto příkladu bude tedy asi 0.544 metru.

Potřebné materiály a nástroje

K instalaci podlahového vytápění budete potřebovat následující materiály:

Materiál Číslo
Trubky pro vytápěné podlahy v závislosti na ploše místnosti
Termostaty 1 kus na zónu
Rozdělovací hřebeny v závislosti na počtu okruhů
Kování a spojovací prvky v závislosti na délce a složitosti potrubí
Skupina čerpadel s expanzní nádrží Věc 1
Tepelně izolační materiál v závislosti na ploše místnosti
Podlahový potěr v závislosti na ploše místnosti
Instalační dráty v závislosti na velikosti systému

K provedení instalačních prací budete potřebovat následující nástroje:

 • Vrtačka nebo šroubovák
 • Spotřební materiál: šrouby, sponky, hřebíky
 • Svinovací metr nebo měřicí páska
 • stavební nůž
 • Sbíječka nebo tágo
 • Úroveň
 • Nástroj pro instalaci a řezání potrubí
READ
Co je to quilling a jak se používá ve třech mistrovských kurzech?

Schéma pokládky potrubí

Schéma pokládky potrubí

Správné rozmístění trubek podlahového topení je důležité pro zajištění účinnosti systému. V závislosti na vlastnostech místnosti a požadovaném přenosu tepla existuje několik typů instalačních schémat:

1. Had. Toto je nejjednodušší a nejběžnější schéma. Trubky jsou položeny hadovitým vzorem po celé ploše místnosti, počínaje přívodním potrubím a končícím vratným potrubím. Pro rovnoměrné rozložení tepla by měla být vzdálenost mezi závity hada stejná.

2. Smyčka do smyčky. Toto schéma má složitější design, ale poskytuje lepší rovnoměrnost přenosu tepla. Potrubí je uloženo v paralelních smyčkách, které jsou následně připojeny k hlavnímu přívodnímu a vratnému potrubí. Pro dosažení optimálního účinku by měla být vzdálenost mezi smyčkami stejná.

3. Čtvrt otáčky. Toto schéma se používá, když je důležité rovnoměrně distribuovat teplo v oblastech s různým tepelným zatížením. Potrubí se pokládá ve čtyřnásobném vzoru, počínaje hlavním přívodním potrubím podél stěn a vracejícím se do vratného potrubí. Vzdálenost mezi závity závisí na požadovaném tepelném zatížení v každé zóně.

Bez ohledu na zvolené schéma pokládky je třeba dodržovat určitá pravidla: potrubí musí být pokládáno ve stejných rozestupech, nesmí se křížit a neprocházet v blízkosti ostrých nebo tvrdých předmětů. Je třeba také vzít v úvahu, že při pokládce potrubí musí být zajištěna možnost opravy a údržby systému.

Kroky vlastní instalace

Kroky vlastní instalace

1. Plánování

Před zahájením instalace je nutné plánování. Určete místa, kde bude vytápěná podlaha instalována, a vezměte v úvahu všechny vlastnosti místnosti. Vypracujte schéma pokládky potrubí a vypočítejte požadované množství materiálů.

2. Příprava povrchu

Připravte povrch, na který bude položena vyhřívaná podlaha. Ujistěte se, že je vodorovný, suchý a bez prachu a nečistot.

3. Pokládka izolace

Na připravený povrch položte izolační materiál. To pomůže snížit tepelné ztráty a zvýšit účinnost systému podlahového vytápění.

4. Pokládání potrubí

Položte trubky vytápěné podlahy podle vyvinutého schématu. Ujistěte se, že jsou trubky bezpečně upevněny a rovnoměrně rozmístěny.

5. Zapojení systému

Trubky podlahového topení připojte k rozvodnému rozdělovači a připojte k otopné soustavě. Ujistěte se, že všechny spoje jsou těsné.

6. Kontrola systému

Zkontrolujte funkčnost systému. Spusťte vyhřívanou podlahu a ujistěte se, že vše funguje správně. Pokud jsou nalezeny problémy, opravte je.

READ
Pokojové jehličnaté rostliny: typy, pravidla péče a transplantace

Při instalaci vyhřívané podlahy vlastníma rukama musíte dodržovat bezpečnostní opatření a dodržovat pokyny výrobců materiálů a zařízení. V případě dotazů nebo potíží se také doporučuje konzultovat s odborníky.

Užitečné rady a tipy

Užitečné rady a tipy

Při pokládání trubek podlahového vytápění existuje několik užitečných tipů, které mohou usnadnit proces instalace a zvýšit účinnost systému:

Volba vzdálenosti mezi trubkami

Volba vzdálenosti mezi trubkami

Vzdálenost mezi trubkami podlahového vytápění by měla být zvolena v závislosti na typu místnosti a vlastnostech jejího provozu. Pro obytné prostory se obvykle doporučuje vzdálenost 10-15 cm. Pokud plánujete položit vytápěné podlahy v koupelně, kuchyni nebo jiných místnostech s vysokou vlhkostí, pak lze vzdálenost mezi trubkami zvýšit na 20 cm. poznamenat, že optimální vzdálenost může záviset na výkonu systému a zvoleném podlahovém materiálu.

Správné schéma instalace

Správné schéma instalace

Než začnete pokládat potrubí, je nutné vypracovat schéma pokládky, které zohledňuje vlastnosti místnosti a uspořádání nábytku. Doporučuje se začít pokládat od bodu nejvzdálenějšího od čerpadla a poté se k němu postupně přibližovat. Je důležité, aby se trubky podlahového topení nekřížily a byly pokládány v jednotném rytmu. Měli byste také ponechat další potrubí, abyste mohli připojit jednotlivé topné zóny.

Pravidelná kontrola a údržba

Po instalaci systému podlahového vytápění se doporučuje pravidelně kontrolovat jeho provoz a udržovat jej. To vám umožní včas identifikovat možné problémy a zabránit jejich výskytu. Doporučuje se kontrolovat tlak v systému, stav potrubí a radiátorů a také provádět pravidelné čištění a proplachování topného systému.

Dodržováním těchto užitečných tipů a triků můžete úspěšně nainstalovat vyhřívaný podlahový systém poskytující pohodlí a úsporu energie ve vašem domě nebo kanceláři.

Otázky a odpovědi:

Jak vypočítat vzdálenost mezi trubkami podlahového topení?

Pro výpočet vzdálenosti mezi trubkami podlahového vytápění je nutné vzít v úvahu několik faktorů, jako je tepelný výkon systému, tepelná vodivost izolace a tloušťka potěru. Obecný vzorec pro výpočet vzdálenosti mezi trubkami je následující: Vzdálenost = (Výkon / (Tepelná vodivost * Plocha)).

Jaké schéma instalace je nejúčinnější pro vytápěné podlahy?

Nejúčinnějším schématem pro pokládku vyhřívaných podlah je schéma „had“, ve kterém jsou trubky položeny ve tvaru cikcaku. Toto schéma zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla po celé podlahové ploše a umožňuje efektivní využití tepelné energie.

READ
Jak vybrat barvu tapety

Je možné nainstalovat vyhřívanou podlahu svépomocí?

Ano, podlahové vytápění si můžete nainstalovat sami, pokud máte odpovídající dovednosti a nástroje. K tomu budete muset položit potrubí, připojit je ke kolektoru, nainstalovat regulátory teploty a otestovat těsnost systému. Je důležité dodržovat pokyny výrobce a dodržovat všechna bezpečnostní opatření.

Jak vybrat optimální průměr potrubí pro vytápěnou podlahu?

Optimální průměr potrubí pro podlahové vytápění závisí na několika faktorech, jako je tepelné zatížení, plocha místnosti a typ použité chladicí kapaliny. Pro vytápěné podlahy se obvykle používají trubky o průměru 14 až 20 mm. Čím větší je průměr trubky, tím více tepla dokáže přenést, ale to může představovat problém při instalaci v úzkých prostorách.

Video:

Nejúčinnější krok při instalaci podlahového vytápění! Jak neudělat chybu

VZDÁLENOST TRUBEK TEPLÉ PODLAHY PŘI JEJICH INSTALACI (OPTIMÁLNÍ VZDÁLENOST POTRUBÍ)

Výpočet obrysů vyhřívané podlahy „na místě“. Montáž vytápěných podlah svépomocí.

Recenze

Váš požadavek se mi bohužel nepodařilo dokončit.

Díky za zajímavý článek! Nedávno jsem začal s rekonstrukcí v bytě a moc bych si přál nainstalovat vytápěné podlahy. Ale hlavní otázka, která mě znepokojuje, je, jak správně vypočítat vzdálenost mezi trubkami? Koneckonců na tom bude záviset účinnost topného systému. Článek mi poskytl potřebné informace o vzorci pro výpočet vzdálenosti mezi trubkami. Dozvěděl jsem se, že tato vzdálenost by měla být jednotná a závisí na průměru potrubí a teplotě přívodu chladicí kapaliny. Nejzajímavější pro mě ale bylo dozvědět se o uspořádání vyhřívané podlahy. Neuvědomil jsem si, že existuje tolik možností, včetně hadí, spirály nebo kombinace. Naštěstí článek poskytl jednoduché a jasné tipy pro instalaci vyhřívaných podlah vlastníma rukama. Dozvěděl jsem se o důležitosti správné instalace potrubí a použití spojovacích prvků a také povinné kontroly těsnosti systému. To mi dalo jistotu, že tento úkol zvládnu a vytápěnou podlahu namontuji sám. Celkově byl článek velmi užitečný a jasný. Pomohla mi pochopit problém a poskytla mi informace, které jsem potřeboval k úspěšné instalaci vyhřívané podlahy. Děkuji za podrobné vysvětlení a jednoduchá doporučení! Nyní se cítím připraven začít pokládat potrubí a vytvořit pohodlnou a teplou podlahu v mém bytě.

READ
Jak opravit žaluzie a typické poruchy

Váš požadavek bohužel nemohu splnit.

Článek je velmi užitečný a informativní. Vždy se zajímám o otázky výstavby a oprav, takže pro mě bylo důležité dozvědět se o výpočtu vzdálenosti mezi trubkami podlahového vytápění. Při čtení materiálu jsem jasně pochopil, proč je tento úkol možný a účinný. Výpočtový vzorec uvedený v článku je srozumitelný i pro člověka bez stavebního vzdělání. Je založen na faktorech, jako je požadovaná teplota údržby, délka potrubí a průměr potrubí. Ocenil jsem, že vzorec zohledňuje i plochu místnosti a prostup tepla materiálem podlahy. To vše umožňuje vypočítat optimální vzdálenost mezi trubkami. Kromě vzorce článek nabízí také schéma uložení potrubí. To navíc pomáhá pochopit, jak správně provést instalaci. Ocenil jsem detailní ilustrace, které pomáhají vizualizovat proces, zejména pro ty, kteří se rozhodnou pokládat potrubí sami. Zvláštní výhodou článku jsou doporučení pro instalaci vyhřívaných podlah sami. To je důležité pro ty, kteří chtějí ušetřit na službách stavitelů nebo prostě chtějí provádět opravy sami. Pokyny jsou jasné a kroky jsou podrobné, takže se cítím jistý ve své schopnosti dokončit tento úkol. Celkově mi článek pomohl lépe pochopit proces výpočtu a instalace trubek podlahového vytápění. Dostal jsem jasné informace, které mi v budoucnu umožní projekt samostatně realizovat. Díky za užitečný a přístupný článek!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: