Jak vyrobit pilotový základ – návod na stavbu základu

Pilotový základ je jedním z nejspolehlivějších a nejodolnějších základů pro budovy pro různé účely. Používá se, když má půda nízkou únosnost nebo je vystavena silnému sedání. Pilotový základ se skládá ze sady pilot, které jsou zapuštěny do země do určité hloubky a slouží jako podpora budovy. V tomto článku se podíváme na podrobné pokyny, jak si vyrobit pilotový základ svépomocí.

Prvním krokem při stavbě pilotového základu je provedení inženýrských a geologických studií. To umožní určit nejen hloubku zapuštění pilot, ale také únosnost zeminy. Po průzkumu je nutné vypracovat návrh základu, který určí počet a průměr pilot a také vzdálenost mezi nimi. Je důležité vzít v úvahu všechny vlastnosti a zatížení, které budou působit na konstrukci.

Dalším krokem je příprava místa pro stavbu pilotového základu. K tomu je nutné označit budoucí základ, vyčistit oblast vegetace a vyrovnat povrch. Je důležité vzít v úvahu hloubku zamrznutí půdy a vzdálenost k blízkým budovám a komunikacím. Po přípravě staveniště můžete začít hromadit.

Jednou z běžných metod zarážení pilot je metoda hluboké piloty. Spočívá v tom, že se hromady ponoří do země, dokud jejich konce nedosáhnou stabilní vrstvy zeminy nebo kamene. Poté se piloty betonují a začíná se zarážet další pilota. Piloty jsou tedy uspořádány v řadách v určité vzdálenosti od sebe a vytvářejí základ pro konstrukci.

Jak vyrobit pilotový základ – podrobné pokyny pro stavbu

Jak vyrobit pilotový základ - podrobné pokyny pro stavbu

Výběr staveniště a příprava stavby

Výběr staveniště a příprava stavby

 1. Určete místo pro stavbu pilotového základu. Zvažte geologické a hydrologické vlastnosti oblasti.
 2. Seznamte se s projektem podle typu budovy a jejího účelu.
 3. Získejte všechna potřebná povolení a dokumentaci pro stavbu.

Příprava pilotového základu

Příprava pilotového základu

 1. Vyčistěte oblast od vegetace a cizích předmětů.
 2. Proveďte geodetické práce k určení hranic staveniště a vyznačení pilot.
 3. Vypracujte projekt pilotového základu s ohledem na zatížení a vlastnosti půdy.

Stavba pilotového základu

Stavba pilotového základu

 • Vyberte typ pilot v závislosti na hloubce podzemní vody, typu půdy a zatížení.
 • Použijte speciální zařízení k zaražení hromad do země.
 • Před zajetím připravte hromádky: očistěte je a ošetřete ochrannými prostředky.
 • Nainstalujte piloty v souladu s projektem a pomocí speciálních výztužných konstrukcí zpevněte spoje mezi pilotami.

Závěrečná práce

Závěrečná práce

 1. Vypusťte plochu a zkontrolujte, zda je pilotový základ připraven pro stavbu horní části budovy.
 2. Nainstalujte k tomu připravené prvky, abyste zpevnili spojení mezi pilotami.
 3. Pokračujte ve výstavbě podle projektového plánu vloženého do pilotového základu.
READ
Jak otevřít přední dveře, když je klika zlomená?

Pamatujte, že stavba pilotového základu vyžaduje speciální znalosti a dovednosti, takže je lepší svěřit tuto práci odborníkům. Pilotový základ je důležitou fází při stavbě budovy, takže na jeho kvalitě nešetřete.

Důležitost výběru místa pro pilotové založení

Důležitost výběru místa pro pilotové založení

Hlavní faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru místa pro pilotový základ:

Hlavní faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru místa pro pilotový základ:

 • Pozemní podmínky: Je nutné vzít v úvahu složení podzemní vody a půdy ve vybrané lokalitě. Zemina musí být dostatečně pevná a stabilní, aby se základ nezhroutil pod tíhou stavby.
 • Zatížení: Je důležité určit zatížení, kterým bude nadace vystavena. Může se jednat o zatížení ze samotné budovy a také o další zatížení z vnějších faktorů, jako je vítr, sníh nebo zemětřesení.
 • Hladina spodní vody: Pokud je hladina podzemní vody vysoká, je třeba přijmout opatření k ochraně základu před vlhkostí a vodou.

Vlastnosti výběru místa pro pilotový základ:

Vlastnosti výběru místa pro pilotový základ:

 • Nedoporučuje se stavět základy na svazích, protože budova se může posunout a převrátit.
 • Zvažte vzdálenost od sousedních budov a silnic. Je nutné dodržet potřebné vzdálenosti a stavební pravidla.
 • Pokud je nutné vzít v úvahu architektonické a krajinné prvky oblasti, například postavit dům v blízkosti rybníka, lesa nebo v hornaté oblasti, měl by výběr místa pro nadaci vzít v úvahu tyto vlastnosti.

Obecně platí, že výběr místa pro pilotové založení vyžaduje pečlivou analýzu a zvážení všech faktorů souvisejících jak s podmínkami terénu, tak s potřebami a požadavky samotné budovy. Je nutné kontaktovat odborníky, aby získali kvalifikované poradenství a provedli práci v souladu se všemi požadavky.

Potřebné materiály pro stavbu pilotového základu

Potřebné materiály pro stavbu pilotového základu

Při stavbě pilotového základu je třeba použít následující materiály:

 • Hromady. Mohou být vyrobeny z betonu, kovu nebo dřeva. Počet pilot závisí na velikosti a zatížení, které základ unese. Obvykle se používají mřížkové piloty nebo hnané piloty.
 • Kování. Pro zpevnění základu je nutné použít výztužné tyče. Poskytují dodatečnou pevnost a stabilitu konstrukce.
 • Beton. K nalití pilot a vytvoření základny základu je třeba použít beton. Může být hotový nebo domácí.
 • Písek a drcený kámen. Jako plnivo do betonu se používá písek a drcený kámen. Dodávají směsi potřebnou pevnost a hustotu.
 • Hydroizolace. K ochraně základu před pronikáním vody by měly být použity hydroizolační materiály, jako jsou materiály z rolí nebo tekuté membrány.
 • Izolace. Aby se zabránilo zamrznutí základu, je nutné položit vrstvu tepelné izolace. K tomu můžete použít polystyrenovou pěnu nebo polystyrenovou pěnu.
 • Geotextilie. Tento materiál se používá pro pokládku mezi půdu a základnu základu. Zabraňuje promíchání vrstev.
READ
Poklopy pro kanalizační studny: typy a výhody

Toto jsou hlavní materiály, které budou vyžadovány při stavbě pilotového základu. Při výběru každého materiálu je nutné vzít v úvahu stavební podmínky, zatížení základů a materiálové možnosti.

Příprava na proces výstavby pilotového základu

Příprava na proces výstavby pilotového základu

1. Studie projektu a získání povolení. Před zahájením výstavby pilotového základu musíte zkontrolovat projektovou dokumentaci a získat všechna potřebná povolení a povolení od místních úřadů.

2. Příprava staveniště. Před zahájením stavby pilotového základu musí být pracovní místo vyčištěno a připraveno. Ujistěte se, že v místě budoucího založení nejsou žádné překážky, jako jsou keře, stromy nebo jiné cizí předměty.

3. Definice markerů. Určete umístění hromádek a umístěte značky, kde budou hromádky umístěny. To pomůže zajistit přesnost a správnou polohu pilot při jejich instalaci.

4. Objednávka a dodávka stavebního materiálu. Jakmile je stanoven požadovaný počet pilot, je nutné objednat a dodat všechny potřebné stavební materiály, jako jsou piloty, beton, spojovací materiál a další související materiály. Vezměte prosím na vědomí, že dodání materiálů může nějakou dobu trvat, proto plánujte předem.

5. Příprava potřebného nářadí a vybavení. Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení k dokončení práce zakládání pilot. Mohou to být: lopata, krumpáč, kladivo, vrtačka, svářečka a další nástroje specifické pro danou práci.

Provedení těchto předběžných kroků vám pomůže správně se připravit na proces budování pilotového základu a vyhnout se možným problémům a nepříjemnostem během práce. Pečlivá příprava vám umožní efektivně využít čas a zdroje, díky čemuž je proces výstavby pohodlnější a bezpečnější.

Konstrukce pilotového základu: pokyny krok za krokem

Konstrukce pilotového základu: pokyny krok za krokem

Krok 1: Příprava místa

Před zahájením práce je nutné připravit místo pro založení piloty. Nejprve jej očistěte od vegetace a dalších překážek. Poté označte hranice budoucí nadace.

Krok 2: Uspořádání hromádek

Dalším krokem je umístění pilot. K zaražení hromádek do země použijte speciální zařízení, jako je beranidlo.

Krok 3: Lití a vyztužení betonu

Po zaražení pilot musí být vyplněny betonem. Vypočítejte objem betonu, který bude potřeba k nalití pilot. Nezapomeňte také na vyztužení – nainstalujte kolem pilot výztužné klece, abyste zvýšili pevnost základu.

READ
Jak vybavit kovárnu ve tvaru U fotografie a důležité nuance

Krok 4: Vysušení betonu a zakrytí pilot

Po nalití betonového roztoku mu musíte dát čas na zaschnutí. To obvykle trvá několik dní. Poté můžete začít zavírat hromádky – na vršky hromádek nainstalujte kryty nebo zátky.

Krok 5: Finální dokončení

Po úplném zaschnutí betonu a uzavření pilot můžete začít s konečnou úpravou základu piloty. Naneste ochranné nátěry a v případě potřeby přidejte další izolaci.

Podle těchto kroků můžete postavit pilotový základ vlastníma rukama. Nezapomeňte, že všechny práce musí být prováděny v přísném souladu se stavebními předpisy a předpisy.

Otázky a odpovědi:

Jaký materiál je nejlepší použít pro pilotový základ?

Pro pilotový základ je nejlepší použít železobetonové piloty. Poskytují pevnost a stabilitu konstrukce a také odolnost vůči negativním vnějším vlivům.

Jak určit hloubku hromádek?

Hloubka pilot závisí na typu půdy a zatížení, které základ vydrží. K určení hloubky je nutné provést geologické studie a také vzít v úvahu požadavky projektu.

Video:

Udělej si sám spodní postroj vyrobený ze dřeva

Jak vypočítat počet pilot pro obytnou budovu? Podrobné pokyny pro pilotový základ

Před použitím pilotového základu 100krát přemýšlejte. Klady a zápory hromad.

Recenze

Alexander Ivanov

Článek se ukázal jako opravdu užitečný a obsahoval všechny potřebné informace o stavbě pilotového základu. Dlouho jsem snil o stavbě vlastního domu, ale vždy jsem se všech těchto stavebních triků bál. Článek byl přesně návod, který jsem potřeboval. Všechny kroky, počínaje označením místa, výběrem pilot, pokládkou výztuže, byly popsány podrobně a jednoduchým jazykem. Zvláště se mi líbilo, že článek byl doplněn vizuálními schématy a fotografiemi. Nyní mám jistotu, že si dokážu vybudovat vlastní základy a splnit si svůj sen. Moc děkuji autorovi za tak poučný článek!

Anastasia Ivanova

Skvělý článek! Vždy jsem snil o vlastním domě a pak přišel okamžik, kdy jsem potřeboval postavit pilotový základ. Díky podrobnému návodu jsem byl schopen pochopit všechny fáze stavby. Stanovení hladiny spodní vody, výběr materiálů a nástrojů a samozřejmě samotný proces pilotování – vše bylo dostatečně podrobně popsáno. Zvláště jsem ocenil, že se autor podělil o své tipy a uvedl praktické příklady. To vše mi pomohlo vyvarovat se případných chyb a dosáhnout kvalitních výsledků. Nyní mám díky těmto informacím jistotu, že můj domov bude bezpečně stát a bude mi sloužit mnoho let. Díky za užitečný článek!

READ
Jakou hydroizolaci zvolit do koupelny

Alex

Článek je opravdu užitečný a informativní! Vše je jasně vysvětleno a jasně rozumím tomu, jak postavit pilotový základ vlastníma rukama. Je velmi důležité, aby článek uváděl všechny potřebné nástroje a materiály. Líbí se mi, že autorka podrobně popisuje každou fázi práce a dává užitečné tipy. Potěšilo mě, že článek obsahuje informace o výhodách pilotového založení oproti jiným typům. To vám pomůže učinit informované rozhodnutí a vybrat nejúčinnější a nejspolehlivější variantu pro vaši stavbu. Celkově jsem s výsledkem spokojen – článek plně odpovídá na všechny mé otázky a dává jasný návod na stavbu pilotového základu. Děkuji autorovi za tak užitečné informace!

Alex75

Skvělý článek! Jsem rád, že jsem na to narazil, protože v nejbližší době plánuji stavbu domu a otázka nadace je na prvním místě. Líbilo se mi, že autor podrobně prozkoumal všechny fáze výstavby pilotového základu. Zvláště užitečné se ukázaly rady ohledně výběru materiálů a nástrojů pro práci. Nyní jsem si jistý, že můj budoucí domov bude mít pevný a spolehlivý základ. Moc děkuji za užitečné informace, článek si určitě přidám do záložek!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: