Jak zaplombovat vodoměry

Utěsnění vodoměrů je důležitým krokem k zajištění spolehlivého měření spotřeby zdrojů. Umožňuje chránit měřidla před neoprávněným přístupem a poškozením a také zabránit možné manipulaci s odečty spotřeby vody.

Chcete-li zaplombovat vodoměry, postupujte podle těchto jednoduchých a pohodlných pokynů krok za krokem. Nejprve si musíte připravit všechny potřebné nástroje a materiály: těsnění, správné šňůry a těsnící kleště.

Za druhé, přejděte k samotnému procesu těsnění. Používejte rukavice a ujistěte se, že měřič je v provozuschopném stavu a nevykazuje žádné technické problémy. Pamatujte, že utěsnění měřiče by mělo být provedeno pouze s plně funkčním měřičem.

Je důležité si uvědomit, že plombování vodoměrů musí provádět osoby se zvláštními pravomocemi a akreditací příslušné instituce. Nedoporučuje se provádět těsnění sami, protože to může vést k negativním důsledkům.

Za třetí opatrně počkejte, až bude výplň správně umístěna, a přejděte do režimu fixace. Nezapomeňte zkontrolovat, zda je plomba bezpečně upevněna a nedovoluje nechtěným osobám provádět neoprávněné akce.

Dodržováním těchto jednoduchých kroků můžete správně zaplombovat své vodoměry a být si jisti, že ochráníte svůj zdroj před možným podvodem. Pamatujte, že měření vody je důležitým úkolem pro zajištění spravedlivého a spravedlivého rozdělení zdrojů.

Těsnění vodoměrů: pokyny krok za krokem

Pro správné utěsnění vodoměru postupujte podle následujících pokynů krok za krokem:

 1. Připravte si všechny potřebné materiály: K odstranění starých výplní budete potřebovat tmely, tmel a nářadí.
 2. Vypněte přívod vody: Než začnete měřidlo plombovat, ujistěte se, že je zcela zastaven přívod vody do zařízení.
 3. Zkontrolujte funkčnost počítadla: Ujistěte se, že váš vodoměr funguje správně a zobrazuje informace o spotřebě.
 4. Odstraňte staré výplně: Pomocí nářadí opatrně odstraňte stará těsnění ze zařízení a dávejte pozor, abyste je nepoškodili.
 5. Vyberte místo pro novou náplň: Určete místo na elektroměru, kde je třeba nainstalovat nové těsnění. To se obvykle provádí značkou nebo speciálním otvorem na těle měřiče.
 6. Nainstalujte nové těsnění: Opatrně nainstalujte nové těsnění na vybrané místo na zařízení a ujistěte se, že je bezpečné a těsné.
 7. Zkontrolujte spolehlivost těsnění: Ujistěte se, že nová plomba je bezpečně připevněna k měřiči a není náchylná k neoprávněnému otevření nebo změně odečtů.
 8. Výsledky: Po řádném zaplombování vodoměru se ujistěte, že vše funguje správně a nikdo se nemůže s tímto zařízením dopustit podvodného jednání.
READ
Jak připojit třížilový vodič k zástrčce

Dodržováním těchto pokynů tedy můžete vodoměry řádně utěsnit a zajistit spolehlivý a přesný provoz zařízení. Pamatujte, že správné utěsnění je důležité, aby se zabránilo podvodným aktivitám a zajistilo se spravedlivé zaúčtování spotřeby vody.

Výběr správných nástrojů

Než začnete utěsnit vodoměry, musíte si připravit všechny potřebné nástroje. Bez správných nástrojů nebudete schopni tento úkol dokončit efektivně a bezpečně. Zde je seznam základních nástrojů, které budete potřebovat:

1. Sada šroubováků

K odstranění krytu měřiče a uvolnění vnitřních částí budete potřebovat různé typy a velikosti šroubováků.

2. Klíč na matice

2. Klíč na matice

K utěsnění měřiče budete potřebovat klíč na matice, který těsnění zajistí na zadní straně měřiče.

3. Sada těsnění a těsnících závitů

K utěsnění měřiče musíte mít sadu těsnění a speciálních těsnicích závitů.

4. Fix nebo pero

K vyznačení data uzavření na pečeti budete potřebovat fix nebo pero.

5. Nůžky

K odstřižení nití výplně budete potřebovat nůžky.

Možná budete potřebovat další nástroje v závislosti na vlastnostech vašeho glukometru a způsobu těsnění. Před zahájením práce vždy zkontrolujte pokyny výrobce a mějte po ruce všechny potřebné nástroje.

Před zahájením práce: příprava

Před zahájením práce: příprava

Než začnete pečetit, musíte provést několik přípravných kroků:

1. Určete potřebu těsnění

Zkontrolujte, zda není nutné vodoměr zaplombovat. Pokud vlastníte nebo pronajímáte nemovitost, obvykle jste odpovědní za její zapečetění. Pokud je měřič umístěn v komunálním nebo bytovém domě, obraťte se na správcovskou společnost nebo organizaci, která obsluhuje vaši budovu, aby objasnila potřebu těsnění.

2. Seznamte se s pravidly pečetění

2. Seznamte se s pravidly pečetění

Před zahájením práce si pečlivě prostudujte pravidla těsnění, která vám poskytne technická dokumentace nebo správcovská společnost. Mohou obsahovat specifické požadavky na typ těsnění, pořadí práce a také naznačovat možnost vlastního utěsnění nebo nutnost zavolat specialistu.

Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály k provedení práce.

3. Zapojte do rozhovoru svědka

Pokud se provádí plombování pro potvrzení odečtů měřidel, doporučuje se přizvat svědka, který bude přítomen během práce. Může to být soused nebo zástupce správcovské společnosti. Společně s ním budete mít možnost vypracovat protokol o provedených pracích a odečtech měřidel, což se může hodit v případě sporů či reklamací.

READ
Jak vybrat a nanést barvu na imitaci dřeva v interiéru i exteriéru

Dodržováním těchto doporučení se můžete připravit na zaplombování vašeho vodoměru a provést práci bez zbytečných potíží a chyb.

Krok 1: Vypněte přívod vody

Než se pustíte do plombování vodoměrů, musíte ve svém bytě či domě uzavřít přívod vody. Předejdete tak neočekávaným problémům a únikům.

Chcete-li vypnout vodu, měli byste najít vodovodní kohoutek nebo ventil umístěný před měřičem. Lze ji určit podle potrubí vedoucích z vodovodní sítě k měřidlu. Otočením rukojeti kohoutku nebo uzavřením ventilu můžete zcela nebo částečně zastavit přívod vody.

Je důležité si uvědomit, že vypnutí přívodu vody může vyžadovat otevření přístupu do skrytých oblastí inženýrského systému nebo kontaktování specialistů na zásobování vodou. Pokud máte nějaké potíže, je lepší se poradit s odborníky, abyste předešli neočekávaným problémům.

Krok 2: Odstranění starého výplňového materiálu

K odstranění starého výplňového materiálu budete potřebovat následující nástroje:

 • Sada šroubováků různých velikostí;
 • Kleště;
 • Nůž;
 • Alkohol nebo jiný odstraňovač lepidel.

Zde jsou podrobné pokyny pro odstranění starého těsnicího materiálu z vodoměrů:

 1. Určete místo, kde se výplň nachází. Obvykle je plomba umístěna v blízkosti krytu měřiče nebo na opačné straně čtecí desky.
 2. Opatrně zasuňte konec šroubováku mezi těsnění a měřidlo.
 3. Postupným otáčením šroubováku uvolněte těsnění z lepidla. Dávejte pozor, abyste pult nepoškodili nebo nepoškrábali jeho povrch.
 4. Pokud je těsnění připevněno smyčkou nebo háčkem, použijte k jeho odstranění kleště. Opatrně otevřete smyčku nebo odstraňte háček, abyste odstranili těsnění.
 5. Pokud jsou na pultu stopy lepidla, namočte nůž do alkoholu nebo jiného odstraňovače lepidla a opatrně odstraňte zbytky lepidla.

Po odstranění všech starých plomb můžete přistoupit k dalšímu kroku – zaplombování vodoměrů.

Krok 3: Instalace nové náplně

Krok 3: Instalace nové náplně

Po odstranění staré plomby a kontrole neporušenosti měřiče je nutné nainstalovat plombu novou. Jedná se o důležitý krok, který zajišťuje spolehlivost měřiče a chrání jej před neoprávněným přístupem.

Chcete-li nainstalovat novou náplň, musíte:

 1. Připravte si novou náplň. Nová náplň musí být neporušená a nesmí být viditelně poškozena.
 2. Vyberte místo pro instalaci těsnění. To se obvykle provádí na základně měřiče nebo na jeho těle.
 3. Protáhněte těsnění těsnícím otvorem měřiče.
 4. Bezpečně zajistěte těsnění tak, aby nemohlo být odstraněno bez viditelného poškození.
READ
Barvivo na beton (pigment): druhy a jak si je vyrobit sami

Při instalaci nového těsnění byste měli dbát na to, aby nepřekrývalo symboly nebo čísla na měřiči a také v případě potřeby nebránilo přístupu k němu.

Krok popis
1 Připravte si novou náplň
2 Vyberte místo pro instalaci těsnění
3 Protáhněte těsnění otvorem pro utěsnění měřiče
4 Bezpečně připevněte těsnění

Po instalaci těsnění je nutné zkontrolovat jeho spolehlivost a neporušenost. To lze provést pokusem o odstranění výplně nebo zjištěním porušení její integrity.

Tipy a upozornění:

 • Musíte zajistit, aby těsnění neklouzalo, neviselo nebo jinak vypadalo, že bylo částečně odstraněno.
 • Před instalací nového těsnění se doporučuje zkontrolovat jeho neporušenost a soulad s platnými zákony.

Otázky a odpovědi:

Jak se těsní vodoměry?

Utěsnění vodoměrů probíhá následovně: nejprve odborník zkontroluje funkčnost vodoměru, poté na něj nainstaluje speciální těsnění.

Co dělat, když zjistíte poškození svých výplní?

Pokud při kontrole vodoměru zjistíte poškození plomb, musíte to neprodleně nahlásit odborníkovi, který plombování provádí. Poškozené výplně vymění za neporušené.

Je možné zaplombovat vodoměry svépomocí?

Těsnění vodoměrů by měli provádět pouze odborníci. Samotěsnění může vést ke zkresleným odečtům měřidel a nepřijatelné spotřebě zdrojů.

Jak zabezpečit vodoměry před neoprávněným přístupem?

Pro ochranu vodoměrů před neoprávněným přístupem se doporučuje instalovat je do uzavřených prostor, jako jsou speciální skříně nebo skříně. Kromě toho je nutné pravidelně kontrolovat neporušenost těsnění.

Video:

Výběr vodoměru. Jak správně nainstalovat vodoměr

Jak zastavit vodoměr s antimagnetickou plombou? Kupte si vodoměr s úpravou.

Správné utěsnění měřiče.

Recenze

slunečná_dívka23

Článek je velmi užitečný a praktický. Zaplombování vodoměrů je důležitým postupem, který pomůže předejít možným podvodným aktivitám. Návod popisuje velmi podrobně a jasně všechny kroky pro správné utěsnění. Líbí se mi, že autor podrobně vysvětluje, jak vybrat vhodný pečetící nástroj a jak těsnění správně aplikovat. Barevné ilustrace vám pomohou lépe si představit každý krok. Nyní jsem si jistý, že mohu měřiče sám zaplombovat a být si jistý jejich spolehlivostí. Článek je velmi užitečný a doporučuji jej každému, kdo chce při placení vody dělat vše správně a chránit své zájmy.

Dmitrij Sidorov

Velmi užitečný a přehledný článek! Děkujeme za podrobné pokyny k plombování vodoměrů krok za krokem. Nikdy předtím jsem se s tím nesetkal a vždy jsem na tuto práci volal specialisty. Teď to zvládám díky vašemu článku bez problémů sám. Je velmi důležité, aby plomba měřidel byla provedena správně, aby se předešlo chybám v jejich odečtech a zabránilo se neoprávněnému přístupu k nim. Vaše pokyny mi pomohly pochopit všechny fáze procesu a pochopit, jaké nástroje a materiály jsou pro tuto práci potřebné. Nyní mám jistotu, že vodoměry zvládnu zaplombovat sám. Děkujeme za užitečné informace!

READ
Vytrvalé popínavé květiny do zahrady

iriska1

Děkujeme za užitečné informace, jak správně zaplombovat vodoměry. Je velmi důležité vědět, jak to udělat správně, abyste se vyhnuli problémům a byli si jisti přesností odečtů. Návod byl velmi jasný a podrobný, což je pro mě, jako obyčejnou ženu, velmi důležité. Bylo zajímavé dozvědět se, že existuje několik typů těsnění a jaký zvolit v závislosti na konkrétní situaci. Také se mi líbilo, že jste sami podrobně popsali proces těsnění, krok za krokem. Teď už přesně vím, co dělat, když potřebuji zaplombovat vodoměry. Doufám, že ostatní čtenáři budou moci využít těchto užitečných informací a vyhnout se problémům s těsněním. Děkuji!

Ivan

Velmi užitečný a informativní článek! Vždy mě zajímalo, jak správně utěsnit vodoměry, abych se vyhnul různým problémům a překvapením. A nyní, díky vašim podrobným pokynům, vše zapadlo na své místo. Rozhodně to není tak těžké, jak se na první pohled zdá. Dozvěděl jsem se, že nejprve musíte zakoupit těsnící šrouby a twistery a poté opatrně rozebrat a uzavřít přístup k vodnímu otvoru na měřiči. Bylo velmi zajímavé dozvědět se, že plombování vodoměrů je nejen povinné bezpečnostní opatření, ale také zákonná povinnost. Nyní jsem si jistý, že mohu své vodoměry řádně a spolehlivě ochránit. Děkuji za dobré rady a cenné informace!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: