Kuchyňský drtič: postup instalace a použití na 50 fotografiích

Kuchyňský drtič se stal nepostradatelným pomocníkem v kuchyni mnoha hospodyněk. Toto jednoduché a pohodlné zařízení vám umožní rozemlít zbytky jídla a snadno je odstranit z dřezu. Drtič se skládá z drtiče a elektromotoru, který umožňuje řídit proces drcení. V tomto článku se podíváme na to, jak nainstalovat a používat kuchyňský drtič, a také se podělíme o užitečné tipy pro jeho provoz.

Před instalací kuchyňského drtiče je třeba připravit dřez. Instalace drtiče je možná pouze do speciálně připravených dřezů, které mají otvory pro připojení kanalizace. Nedoporučuje se sami perforovat běžný dřez, protože to může vést k deformaci a zničení konstrukce. Před instalací se musíte ujistit, že dřez a trubky jsou kompatibilní s drtičem.

Instalaci kuchyňského drtiče se doporučuje svěřit odborníkům. Řádně připraví dřez, nainstalují drtič a napojí ho na kanalizaci. Po instalaci je potřeba zkontrolovat funkčnost zařízení a nakonfigurovat jej podle preferencí jejich majitele. Nyní můžete kuchyňský drtič bezpečně používat k mletí potravinového odpadu, přičemž nejprve poznamenejte, že ne všechny produkty mohou být v drtičů drceny.

Kuchyňský dávkovač: hlavní výhody a účel

Hlavní výhody kuchyňského drtiče:

Hlavní výhody kuchyňského drtiče:

1. Snadnost použití. Drtič vám umožní rychle a snadno se zbavit potravinového odpadu, stačí jej vložit do dřezu a zapnout zařízení.
2. Ušetřit čas. Drcení potravinového odpadu je mnohem rychlejší než jeho zpracování a balení k vyjmutí.
3. Snížení plýtvání. Drtič pomáhá snižovat množství potravinového odpadu, který končí v odpadkových nádobách a zabírá místo na skládkách.
4. Přeměna odpadu na užitečné hnojivo. Potravinový odpad rozdrcený drtičem můžete využít k hnojení vaší zahrady.
5. Snížení nepříjemných pachů. Kuchyňský drtič odstraňuje zbytky jídla z odpadkového koše, což pomáhá předcházet nepříjemným pachům v kuchyni.
6. Snižuje riziko ucpání potrubí. Rozdrcený potravinový odpad prochází kanalizací bez problémů s toaletami a sanitou.

Kuchyňský drtič je pohodlným a efektivním řešením pro manipulaci s potravinářským odpadem v kuchyni. Pomáhá snižovat množství odpadu, zjednodušuje proces recyklace a přispívá k životnímu prostředí.

Jak nainstalovat kuchyňský dávkovač do kuchyňského dřezu

Krok 1: Příprava dřezu

Před instalací kuchyňského drtiče je nutné připravit kuchyňský dřez. Chcete-li to provést, vyjměte všechny předměty z dřezu a důkladně jej umyjte vodou a saponátem. Ujistěte se, že ve dřezu nejsou žádné cizí předměty nebo zbytky jídla.

READ
Bleskosvod na střeše: jak jej nainstalovat a jak to funguje

Krok 2: Nainstalujte drtič

Chcete-li drtič instalovat svisle, připevněte jej k odtokové mřížce dřezu pomocí speciálních upevňovacích prvků.

Chcete-li drtič instalovat vodorovně, použijte k připojení drtiče k odtokové mřížce dřezu univerzální rohový adaptér.

Krok 3: Připojení kanalizace

Připojte trubku drtiče k hlavnímu odpadu. K tomu použijte speciální trubku s flexibilním připojením nebo se ke kanalizačnímu systému přibližte hadicí.

Krok 4: Připojení napájení

Připojte drtič ke zdroji napájení. K tomu použijte elektrický kabel a příslušnou zásuvku.

Krok 5: Funkční kontrola

Po instalaci drtiče zapněte a zkontrolujte jeho funkčnost. Ujistěte se, že drtí potravinový odpad a bez problémů jej odvádí do odpadu.

Krok 6: Dokončení instalace

Po kontrole funkčnosti drtiče dokončete instalaci zajištěním všech upevňovacích prvků a zajištěním ve dřezu. Ujistěte se, že všechny spoje jsou bezpečné a nedochází k únikům.

Váš kuchyňský drtič je nyní nainstalován ve vašem kuchyňském dřezu a připraven k použití.

Jak připojit kuchyňský drtič na kanalizaci a elektrickou síť

Před zahájením instalace se musíte ujistit, že jsou připraveny všechny potřebné nástroje a materiály, a také si prostudovat návod přiložený k vašemu konkrétnímu modelu drtiče. Pečlivě dodržujte pokyny výrobce, abyste předešli nepředvídaným situacím.

Pro připojení kuchyňského drtiče ke kanalizaci a elektrické síti postupujte takto:

1. Příprava pracovního prostoru:

Před zahájením instalace nezapomeňte vypnout elektřinu a uzavřít přívod vody. Ujistěte se, že je váš pracovní stůl čistý a potřebné nástroje a materiály jsou snadno dostupné.

2. Připojení na kanalizaci:

Pro kvalitní provoz kuchyňského drtiče je důležité jeho správné připojení do kanalizace. Drtiče jsou ve většině případů napojeny na kanalizaci přes sifon nebo vlnitou trubku.

Existuje několik možností připojení:

 • Připojení k sifonu: připojte vlnitou trubku a přírubu kanalizace k sifonu. Ujistěte se, že všechny spoje jsou těsné.
 • Připojení k vlnité trubce: Pomocí kleštin nainstalujte drtič do vhodné výšky a připojte jej vlnitou trubkou k vodorovné kanalizační trubce.

Poté zkontrolujte, zda nedochází k úniku plynu nebo vody a ujistěte se, že jsou všechny spoje těsné.

3. Elektrické připojení:

Pro připojení kuchyňského drtiče k elektrické síti je nutné dodržet všechna bezpečnostní opatření a zohlednit požadavky na elektrickou zátěž.

READ
Malá ložnice a jemnost jejího designu - 100 fotografických příkladů

K drtiči je obvykle dodáván dvouvodičový kabel, který musí být připojen ke speciální zásuvce nebo vodičům instalovaným v souladu s místními elektrickými předpisy.

Před připojením se ujistěte, že jste vypněte napájení a ujistěte se, že kabeláž a zásuvky splňují bezpečnostní požadavky.

Poznámka: Pokud si nejste jisti svými elektrotechnickými dovednostmi, je nejlepší poradit se s odborníkem.

4. Kontrola a testování:

Po dokončení připojení kuchyňského drtiče na kanalizaci a elektrickou síť zkontrolujte všechna připojení na těsnost a netěsnost.

Zapněte napájení a zkontrolujte provoz drtiče. Ujistěte se, že funguje správně a bez přerušení drtí potravinový odpad.

5. Další kroky:

Po instalaci a připojení kuchyňského drtiče se doporučuje propláchnout systém ledovou nebo studenou vodou a zkontrolovat fungování všech funkcí. V případě potřeby upravte hladinu hluku a vibrací instalací antivibračních podložek nebo podložek.

Nyní jste připraveni používat svůj nový kuchyňský drtič. Ujistěte se, že dodržujete správné provozní pokyny, abyste prodloužili jeho životnost a předešli problémům.

Tipy, jak efektivně používat kuchyňský drtič

Tipy, jak efektivně používat kuchyňský drtič

1. Udržujte drtič čistý

Po každém použití dávkovače se doporučuje jej několik minut oplachovat čistou vodou. Pomůže to odstranit zbytky jídla a zabrání nepříjemnému zápachu.

2. Použijte studenou vodu

Při práci s drtičem vždy používejte studenou vodu. Horká voda může poškodit jeho mechanismy a snížit jeho účinnost.

3. Provozní režim

Aby drtič fungoval efektivně, snažte se jej spustit až poté, co se nashromáždí dostatečné množství potravinového odpadu. To pomůže ušetřit vodu a elektřinu.

Abyste předešli ucpání a poškození, drtič postupně zapínejte a přidávejte zbytky jídla.

4. Drtič není skluz na odpadky

Ujistěte se, že do drtiče jdou pouze zbytky potravin, jako je ovoce, zelenina a maso. Vyvarujte se vypouštění tekutin, kostí, velkých jam, tvrdých předmětů a kovových granulí, protože to může způsobit poškození dávkovače.

5. Pravidelně provádějte dodatečné čištění a údržbu

Drtič je nutné pravidelně čistit od nahromaděných nečistot a vápenných usazenin. K tomu můžete použít speciální čisticí prostředky nebo přírodní sloučeniny, jako je led, soda a kyselina citrónová. Vyčistěte a zkontrolujte také potrubí spojující drtič s kanalizačním potrubím.

Dodržováním těchto tipů můžete svůj kuchyňský dávkovač používat efektivně a prodloužit jeho životnost.

READ
Kompozitní bazény: popis, výhody a vlastnosti

Jak čistit a udržovat kuchyňský drtič

Jak čistit a udržovat kuchyňský drtič

Čištění kuchyňského drtiče

Při čištění kuchyňského drtiče postupujte podle následujících pokynů:

 1. Než začnete čistit, ujistěte se, že je drtič vypnutý a odpojený od sítě.
 2. Pokud je to možné, sejměte kryt drtiče. Typicky je víko připevněno ke šroubové zátce nebo sponkám.
 3. K odstranění nahromaděných zbytků jídla z rotoru a stěn drtiče použijte kartáč nebo ocelovou vlnu. Dávejte pozor na místa, kde se mohou tvořit nepříjemné pachy.
 4. Naplňte dřez horkou vodou a přidejte malé množství saponátu. Poté drtič zapněte a nechte jej několik minut běžet, aby se odstranily zbytky jídla a mastnoty.
 5. Vzniklou špinavou vodu vypusťte do dřezu a vypláchněte dávkovač čistou vodou, abyste odstranili zbytky pracího prostředku.
 6. Po vyčištění osušte drtič a jeho součásti suchým hadříkem a otřete veškerý přístupný vnější kryt.
 7. Nainstalujte zpět kryt drtiče, pokud byl odstraněn.

Péče o kuchyňský drtič

Péče o kuchyňský drtič

Kromě pravidelného čištění pro správnou péči o kuchyňský drtič doporučujeme:

 • Drtič pravidelně oplachujte horkou vodou. To pomůže odstranit tuky a zbytky jídla.
 • Do drtiče nevkládejte tvrdé nebo lepkavé materiály, jako jsou vaječné skořápky, ovocné pecky, tuhé maso a zbytky ryb. Mohou poškodit rotor nebo ucpat systém.
 • Drtič čistěte přírodními produkty, jako je kyselina citrónová nebo ocet. Pomohou zbavit se nepříjemného zápachu a usazenin na stěnách drtiče.
 • Pravidelně kontrolujte stav rotoru a lopatek drtiče, zda nejsou opotřebované nebo poškozené. V případě potřeby je vyměňte.
 • Pro údržbu a opravy drtiče se obraťte na odborníka.

Dodržováním těchto jednoduchých pokynů zachováte funkčnost a dlouhou životnost vašeho kuchyňského drtiče. Pravidelná a správná údržba pomůže vyhnout se nepříjemným zápachům, zablokování a poruchám.

Otázky a odpovědi:

Jakou váhu unese kuchyňský drtič?

Kuchyňské drtiče obvykle udrží hmotnost do 1-2 kg. Doporučuje se však konzultovat s výrobcem vašeho konkrétního modelu maximální hmotnost, kterou lze na drtič nainstalovat.

Kolik odpadu zvládne kuchyňský drtič najednou?

Kuchyňské drtiče zvládnou najednou 0,5 až 1 litr odpadu. Objem se však může lišit v závislosti na modelu drtiče, proto doporučujeme ověřit si to v návodu nebo u výrobce konkrétního modelu.

Video:

Instalace In Sink Erator (www.santehimport.com)

Na jaký dřez lze umístit drtič potravinového odpadu?

Instalace drtiče potravinového odpadu Bone Crusher na kuchyňský dřez

Recenze

Michail Smirnov

READ
Kutilská židle vyrobená z profilů a dřevěných lamel

Díky za zajímavý článek! Vždy jsem přemýšlel o koupi kuchyňského drtiče, ale nevěděl jsem, kde začít. Nyní plně rozumím postupu instalace a používání. Je skvělé, že článek je doplněn fotografiemi – díky tomu je proces jasný a vizuální. Nyní mám všechny potřebné znalosti, abych se mohl správně rozhodnout a drtič nainstalovat sám. Jsem si jistý, že mi to hodně usnadní život v kuchyni a ušetří čas. Děkuji mnohokrát za užitečné informace!

JuliaStar

Velmi užitečný článek! O pořízení drtiče do kuchyně jsem uvažoval již delší dobu, ale vždy jsem se bál, že instalace bude náročná. Nyní, po přečtení vašeho článku, jsem si jistý, že to zvládnu sám. Fotografie podrobně vysvětlují proces instalace krok za krokem, což je velmi důležité pro nezkušené uživatele, jako jsem já. Navíc jsem se dozvěděl, že drtič je nejen pohodlný, ale i ekologický. Pomůže zabránit ucpání kanalizačního potrubí a sníží množství odpadu na skládce. To je velmi důležité v našem moderním světě, kde se snažíme být šetrnější k životnímu prostředí. Celkově mi článek poskytl informace potřebné k tomu, abych se mohl rozhodnout a začít používat drtič ve své kuchyni. Děkuji mnohokrát!

Alexander Petrov

Článek je velmi informativní! Je velmi zajímavé dozvědět se o kuchyňském drtiči. Vždy jsem snil o takovém kuchyňském pomocníkovi a nyní jsem se naučil vše potřebné k instalaci a použití. Fotografie jsou velmi přehledné a srozumitelné, takže montáž zvládnu i já jako nepříliš zkušená hospodyňka. Nyní budu mít určitě jistotu v bezpečnosti těchto zařízení a jejich výhodách. Jsem velmi rád, že jsem konečně našel užitečné informace na toto téma. Moc děkuji autorovi za tak užitečný článek!

Ivan Sidorov

Článek je velmi užitečný a informativní. O kuchyňských drtičích jsem už slyšel, ale nikdy jsem nepřemýšlel o tom, jak se instalují a používají. S pomocí tohoto článku jsem získal všechny potřebné informace. Fotografie ukazují proces instalace krok za krokem, což je velmi pohodlné. Teď už přesně vím, jak připojit drtič ke své kuchyni. Důležité bylo také naučit se jej správně používat, aby se předešlo případným poruchám nebo zablokování. Článek je psán jednoduchým a srozumitelným jazykem, což je pro mě velmi důležité, protože nejsem silný v technických záležitostech. Nyní mohu drtič bezpečně používat, znám všechny jeho výhody a vlastnosti. Moc děkuji autorovi za tak užitečné informace!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: