Jak správně zavěsit dveře chladničky: podrobné pokyny a konkrétní doporučení pro různé modely

Opětovné zavěšení dveří chladničky může být nutné z různých důvodů, jako je nerovnoměrné zavírání, nesprávná funkce nebo jednoduše potřeba změnit směr otevírání. Bez ohledu na důvod se v tomto článku podíváme na pokyny krok za krokem, jak znovu zavěsit dveře chladničky pro různé značky.

Prvním krokem před opětovným zavěšením dveří chladničky je správná příprava nářadí a materiálů. Budete potřebovat šroubovák, klíče různých velikostí, těsnění na ochranu povrchu a návod k opětovnému zavěšení, který najdete v návodu k lednici nebo na oficiálních stránkách výrobce.

Dále, v závislosti na značce vaší chladničky, byste měli určit, jak zajistit závěsy dveří. U některých modelů jsou závěsy připevněny k vnější straně, zatímco v jiných – k vnitřní části chladničky. Proto je důležité přečíst si pokyny, abyste se ujistili, že nebudete muset obrátit celé dveře.

Jak znovu zavěsit dveře chladničky: pokyny krok za krokem pro různé značky

Jak znovu zavěsit dveře chladničky: pokyny krok za krokem pro různé značky

Pokud se dveře chladničky nezavírají správně nebo pokud není správně nastavena hladina chladničky, může být nutné znovu zavěsit dveře chladničky. Níže jsou uvedeny podrobné pokyny, jak znovu zavěsit dveře chladničky pro různé značky.

Krok 1: Odpojte chladničku

Před opětovným zavěšením dveří chladničky se ujistěte, že jsou zcela odpojeny. Odpojte chladničku ze zásuvky.

Krok 2: Připravte si nástroje

K zavěšení dveří budete potřebovat následující nástroje: ruční nástroj (například šroubovák nebo klíč), vodováhu, vyrovnávací nožičky (pokud jsou součástí modelu chladničky).

Krok 3: Otevřete dveře chladničky

Otevřete dveře chladničky úplně, abyste získali přístup k pantům.

Krok 4: Demontujte upevňovací prvky závěsů

Krok 4: Demontujte upevňovací prvky závěsů

Pomocí ručního nástroje uvolněte panty dveří. Dávejte pozor, abyste při vyjímání dveří nepoškodili panty.

Krok 5: Znovu zavěste dvířka chladničky

Přemístěte dvířka na opačnou stranu a ujistěte se, že přesně zapadají na místo a bez problémů se zavírají.

Krok 6: Upevněte smyčky na novém místě

Zajistěte panty na novém místě pomocí ručního nástroje. Ujistěte se, že pevně drží dvířka, ale stále je lze volně otevírat a zavírat.

Krok 7: Zkontrolujte hladinu chladničky

Zkontrolujte hladinu chladničky pomocí vodováhy. Podle potřeby upravte vyrovnávací nožičky chladničky, aby byla rovná a stabilní.

Nyní víte, jak zavěsit dveře chladničky pro různé značky. Postupujte podle těchto pokynů a snadno provádějte potřebné manipulace s vaší chladničkou.

Výběr nástrojů

Výběr nástrojů

Než začnete zavěšovat dveře chladničky, musíte si připravit několik nástrojů, které vám pomohou tento úkol splnit:

 1. Šroubovák. Budete potřebovat křížový šroubovák nebo plochý šroubovák, v závislosti na typu uzávěru dveří.
 2. Mince nebo nůž. K odstranění zástrčky nebo zámku možná budete potřebovat ostrý předmět, jako je mince nebo nůž.
 3. Úroveň. Pro kontrolu vodorovnosti dveří po opětovném zavěšení se bude hodit vodováha.
 4. Asistent. Demontáž a zavěšení dveří lednice může být obtížné svépomocí, proto bude nejlepší, když vám někdo pomůže.
READ
Hnědá koupelna, béžovo-hnědé tóny a další kombinace (43 fotografií)

Před zahájením práce se ujistěte, že máte po ruce všechny potřebné nástroje. Pokud potřebujete něco dalšího, možná budete muset jít do obchodu nebo požádat sousedy o nástroje.

Příprava na převěšení

Zavěšení dveří lednice se může zdát jako náročný úkol, ale se správnou přípravou a návodem úkol zvládnete bez problémů. V této části vám řekneme, jak se správně připravit na opětovné zavěšení dveří chladničky.

1. Odpojte chladničku od elektřiny.

Než začnete zavěšovat dveře, musíte chladničku odpojit od elektrické sítě. Tím se zabrání možnosti úrazu elektrickým proudem během provozu.

2. Vyprázdněte chladničku potravin.

Před opětovným zavěšením dveří musíte z chladničky vyjmout všechny potraviny. To pomůže vyhnout se možnému poškození produktů a usnadní proces zavěšení.

3. Připravte si nástroje a materiály.

Před opětovným zavěšením dveří se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a materiály. Tento úkol obvykle vyžaduje: šroubovák, klíče k nastavení dveří, přísavku na podepření dveří a ochranné rukavice.

4. Zajistěte dveře chladničky.

Chcete-li sejmout dveře chladničky, musíte je nejprve zajistit, aby při zavěšení nespadly. K tomu můžete použít speciální přísavku, která bude dvířka držet v požadované poloze.

5. Přijměte preventivní opatření.

Před opětovným zavěšením dveří chladničky se ujistěte, že jste provedli všechna nezbytná opatření. Používejte ochranné rukavice, abyste si chránili ruce před možným zraněním. Buďte opatrní při manipulaci s těžkými předměty a při přesouvání dveří chladničky.

Po dokončení všech výše uvedených přípravných kroků jste připraveni začít znovu zavěšovat dveře chladničky.

Vypnutí chladničky

Před zavěšením dveří chladničky je musíte odpojit od zdroje napájení. Pro bezpečné vypnutí postupujte podle těchto pokynů:

1. Otevřete dveře chladničky

Ujistěte se, že uvnitř chladničky nejsou žádné potraviny a všechny police jsou prázdné. Otevřete dvířka pro přístup k zadní části chladničky.

2. Najděte zásuvku

Podívejte se na zadní stranu chladničky a vyhledejte napájecí kabel a zásuvku. Zásuvka může být umístěna vzadu, na boku nebo na podlaze v blízkosti chladničky.

3. Odpojte napájecí kabel

Opatrně vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Ujistěte se, že kabel není zalomený nebo poškozený.

READ
Jak se vyrábí dřevěný nábytek

4. Počkejte několik minut

Po odpojení od zdroje napájení nechte chladničku chvíli vychladnout.

5. Zavřete dveře chladničky

Po vypnutí chladničky zavřete dveře, aby se dovnitř nedostal prach nebo cizí předměty.

Po dokončení těchto kroků bude vaše chladnička vypnutá a připravená k zavěšení dveří.

Odstranění stávajících dveří

Odstranění stávajících dveří

Než začnete znovu zavěšovat dveře chladničky, budete muset odstranit stávající dveře. Tento proces se může mírně lišit v závislosti na značce chladničky, takže budete muset zkontrolovat pokyny v uživatelské příručce nebo na webu výrobce.

Ve většině případů však odstranění dveří chladničky spočívá v následujících krocích:

 1. Otevřete dveře chladničky a vyhledejte panty.
 2. Pomocí šroubováku nebo jiného nástroje odstraňte šrouby nebo šrouby, které připevňují panty k tělu chladničky. Obvykle je pro každý závěs několik upevňovacích prvků, které je třeba odšroubovat.
 3. Když jsou všechny upevňovací prvky uvolněny, podržte dveře a pomalu je vyjměte z chladničky, opatrně je oddělte od pantů.
 4. Opatrně položte vyjmutá dvířka na rovnou plochu, aby nedošlo k poškození.

Dveře chladničky jsou obvykle poměrně těžké, proto se doporučuje požádat někoho o pomoc, aby se zabránilo zranění při jejich demontáži nebo instalaci.

Po odstranění dvířek můžete přistoupit k dalšímu kroku – opětovné zavěšení dvířek chladničky. Tento proces je uveden v další části.

Instalace nových dveří

Pokud potřebujete vyměnit dveře chladničky, postupujte podle následujících pokynů krok za krokem:

Krok 1: Připravte si nástroje

Krok 1: Připravte si nástroje

Než začnete, ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje. Budete potřebovat:

 • Šroubovák
 • Kleště
 • Šroubové klíče

Krok 2: Odstraňte staré dveře

Krok 2: Odstraňte staré dveře

Před instalací nových dveří musíte odstranit staré. Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Odpojte chladničku z elektrické zásuvky.
 2. Otevřete chladničku a vyjměte potraviny, abyste si usnadnili práci.
 3. Odstraňte šrouby, které zajišťují dveře chladničky pomocí klíče.
 4. Opatrně vyjměte staré dveře z pantů.
 5. Uložte staré dveře na bezpečné místo nebo je recyklujte.

Krok 3: Nainstalujte nové dveře

Nyní, když byly staré dveře odstraněny, můžete začít instalovat nové. Následuj tyto kroky:

 1. Vezměte nová dvířka a opatrně je nainstalujte na panty chladničky.
 2. Zajistěte dveře utažením šroubů pomocí klíčů.
 3. Ujistěte se, že jsou dvířka bezpečně upevněna a nepohybují se.

Po dokončení všech těchto kroků bude vaše chladnička připravena k použití s ​​vašimi novými dveřmi! Instalace nových dveří může být složitý proces, takže pokud máte potíže, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc.

READ
Jak zařídit obývací pokoj?

Kontrola a nastavení

Po zavěšení dveří chladničky je třeba zkontrolovat jejich funkčnost a provést úpravy. Tato část obsahuje kroky ke kontrole a nezbytná nastavení pro různé značky chladniček.

Krok 1: Zkontrolujte dveře

Krok 1: Zkontrolujte dveře

Po opětovném zavěšení dveří chladničky je důležité se ujistit, že se pevně zavírají a neuniká vzduch. Blok kolem dveří musí být jednotný a pevný, aby nedocházelo k netěsnostem.

Krok 2: Kontrola úrovně

Krok 2: Kontrola úrovně

Dalším krokem je kontrola hladiny chladničky. Pomocí vodováhy zjistěte, jak rovná je chladnička na podlaze. Pro dosažení optimálního výkonu chladničky musí být ve vodorovné poloze.

Krok 3: Nastavení teploty

Krok 3: Nastavení teploty

Každá značka chladničky má svá doporučení pro nastavení teploty. Nastavení chladničky obvykle zahrnuje termostat, kterým lze regulovat teplotu uvnitř chladničky. Nastavte doporučenou teplotu podle pokynů výrobce.

Krok 4: Kontrola práce

Po nastavení teploty dejte chladničce nějaký čas na dosažení požadované teploty. Poté zkontrolujte, zda chladnička funguje správně. Ujistěte se, že dosahuje a udržuje nastavenou teplotu a že všechny funkce fungují bez chyb.

Tyto pokyny pro testování a seřízení se mohou u různých značek chladniček mírně lišit, proto se doporučuje přečíst si uživatelskou příručku nebo kontaktovat servisní středisko výrobce pro podrobnější informace.

Otázky a odpovědi:

Video:

Závěs dveří lednice Gorenje

JAK PŘEVĚSIT DVÍŘKA CHLADNIČKY

Znovu zavěste dveře chladničky ATLANT řady 60 a 40. Jak znovu zavěsit dveře chladničky

Recenze

alex2000

Jako obyčejný člověk musím občas v běžném životě řešit nepředvídané situace. A když se mi dveře ledničky začaly nevhodně otevírat, rozhodl jsem se, že je zkusím převěsit sám. Tváří v tvář problému jsem začal hledat informace na internetu a narazil jsem na zajímavý článek o převěšování dveří ledniček různých značek. Podle návodu bylo prvním krokem odpojení lednice od elektřiny. To je velmi důležité, aby se zabránilo možnému zranění a poškození. Poté jsem musel zevnitř lednice vyjmout všechny potraviny a police, abych vytvořil volný prostor pro práci. Dále jsem pomocí šroubováku odšrouboval panty dveří, abych vyjmul dveře z korpusu chladničky. Bylo důležité si uvědomit, že dveře mohou být těžké, a tak jsem požádal přítele o pomoc, abych se nezranil nebo nepoškodil dveře. Po sundání dvířek jsem prohlédl panty a mřížky na korpusu lednice. Ukázalo se, že pro přesazení dveří mé značky lednice bylo nutné vyměnit panty za takové, které umožňují upravit nadváhu. Tyto díly jsem musel objednat z obchodu. Když dorazily nové panty, přistoupil jsem k jejich instalaci na dvířka a korpus lednice podle návodu přiloženého v sadě. Tato fáze vyžadovala péči a pozornost, aby nedošlo k poškození dveří a karoserie. Po instalaci nových pantů jsem zajistil dveře na místě a vyzkoušel, zda se otevírají a zavírají. Po pár úpravách jsem dosáhl dokonalé rovnováhy a spokojeně si svou práci prohlédl. Znovu pověsit dveře lednice nebyl tak náročný úkol, jak jsem očekával. Díky jasným pokynům a pečlivému provedení každého kroku jsem dosáhl vynikajícího výsledku. Nyní se dveře mé chladničky otevírají a zavírají hladce a snadno. Jsem velmi vděčný autorovi tohoto článku za podrobný a jasný návod, který mi pomohl problém vyřešit sám. Nyní jsem přesvědčen, že v případě potřeby zvládnu podobné úkoly i v budoucnu.

READ
Vysoce kvalitní stropní tmel pro malování: klíčové kroky

Kristina92

Díky za užitečný článek! Nemáte ponětí, jak užitečné to pro mě bylo. Dlouho jsem si všiml, že dveře mé chladničky začaly viset a vrzat při otevírání a zavírání. Ale nevěděl jsem, co s tímto problémem dělat a jak jej vyřešit. Vaše pokyny krok za krokem jsou velmi jasné a dostupné i pro ty, kteří nemají s opravami žádné zkušenosti. Pečlivě jsem si prostudoval každý krok a začal doporučení realizovat. Nejprve jsem zkontroloval úroveň podlahy pod lednicí a ukázalo se, že je trochu nerovnoměrná. Po vyrovnání podlahy jsem odstranil dveře podle vašich pokynů. Líbila se mi rada o použití jednoduchého šroubováku k nastavení pantů. Opatrně jsem otočil šrouby, abych zvedl dvířka a zarovnal je s tělem lednice. A abych byl upřímný, udělal jsem to! Dveře již nevisí a otevírají se hladce a tiše. Jsem vám vděčný za tak podrobná a jasná vysvětlení. Teď už vím, co dělat, když mám problémy s dveřmi lednice. Tento článek se stane mým nepostradatelným pomocníkem a průvodcem při rekonstrukci domu. Ještě jednou moc děkuji za váš čas a příspěvky k tomuto článku. Díky Vám se moje kuchyně stala ještě pohodlnější a atraktivnější. Doporučuji všem čtenářům, aby věnovali pozornost tomuto článku, opravdu pomáhá řešit problémy s dveřmi chladničky.

Andrey Ivanov

Skvělý článek! Velmi užitečné a informativní, zejména pro muže, kteří často provádějí domácí opravy. Opětovné zavěšení dveří chladničky je výzvou, které musí každý čelit, když se snaží změnit jejich polohu nebo vyměnit dveře. Návod je snadný a srozumitelný zejména pro ty, kteří znají svůj model lednice. Autorovi patří velký dík za popis postupu krok za krokem, zejména zdůraznění důležitosti opatrnosti a použití správného nástroje. To je opravdu velmi důležité, aby nedošlo k poškození nebo zranění. Článek si také všímá rozdílů mezi závěsy dveří na různých značkách chladniček, což je velmi užitečná informace. Některé modely mohou mít speciální díly nebo mechanismy, které je třeba vzít v úvahu při opětovném zavěšení, a to může být obtížnější, než se zdá. Osobně jsem se potýkal s problémem zavěšení dveří na lednici a díky tomuto článku jsem si s tímto úkolem dokázal poradit sám. Bylo velmi důležité přesně dodržovat pokyny, aby vše proběhlo hladce a bez problémů. Nyní moje lednička funguje jako nová a s výsledkem jsem spokojen! Celkově je článek velmi dobrý a užitečný. Dává všechny potřebné tipy a pokyny pro přesazení dveří chladničky různých značek. Doporučuji to každému, kdo čelí tomuto problému – nebudete litovat!

READ
Jak vyrobit teplovodní kotel vlastníma rukama podle výkresu

Ivan Petrov

Článek o tom, jak zavěsit dveře chladničky, je velmi užitečný a praktický. Nedávno jsem se s tímto problémem setkal, když jsem se přestěhoval do nového bytu a uvědomil jsem si, že moji lednici potřebují znovu pověsit. Bylo skvělé najít podrobné pokyny krok za krokem na toto téma. Článek se týká různých značek ledniček, což se mi obzvlášť hodilo, protože jsem měl lednici Samsung. Konkrétní pokyny pro každou značku mi pomohly pochopit, jak tento úkol zvládnout sám. Autor článku popisuje krok za krokem proces zavěšení dveří chladničky. Vysvětlí, jak najít správné nářadí, jak bezpečně vyjmout dvířka z lednice a jak ji správně přesunout na druhou stranu. Všechny podrobnosti jsou popsány jasně a srozumitelně, díky čemuž je tento článek ideálním průvodcem pro začátečníky. Vysoká kvalita a spolehlivost informací v tomto článku se odráží v každém detailu a mohou být použity jako reference, když potřebuji znovu zavěsit dveře chladničky. Tipy a triky uvedené v tomto článku vám také pomohou vyhnout se chybám a problémům, které mohou při tomto postupu nastat. Autor například navrhuje umístit pod spodní roh dveří podložku, aby nedošlo k jejich poškození při vyrovnávání. Díky malým tipům, jako jsou tyto, je tento průvodce skutečným pokladem pro každého, kdo si chce zavěsit dveře chladničky sám. Celkově je článek velmi užitečný a informativní. Doporučuji každému, kdo se potýká s problémem převěšení dveří lednice. Díky těmto pokynům jsem si mohl sám zavěsit dveře lednice a ušetřit peníze za volání technika.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: