Jak postavit sklep, pokud je podzemní voda blízko?

Podzemní voda – není příliš vzácný, zejména v některých oblastech země. Když stavíte dům nebo soukromý pozemek, je velmi důležité se předem postarat o různé aspekty související s podzemní vodou a jedním z nejdůležitějších aspektů je plánování a výstavba sklepa. Vybudování sklepa v podmínkách podzemní vody však může být obtížným a nepředvídatelným úkolem.

V tomto článku vám řekneme, jak postavit sklep, když je podzemní voda blízko. Budou probrány základní principy a tipy, které vám pomohou vytvořit efektivní a bezpečné místo pro skladování potravin a dalších cenností.

Stavba sklepa je vážný podnik, který vyžaduje dobré plánování, pečlivé výpočty a správný výběr materiálů. A samozřejmě je třeba vzít v úvahu vlastnosti oblasti, zejména pokud je podzemní voda blízko. Stavba sklepa na takovém místě může vyžadovat další úsilí a výběr speciálních technických řešení.

Jak postavit sklep v blízkosti spodní vody

Jak postavit sklep v blízkosti spodní vody

Při stavbě sklepa v blízkosti spodní vody je třeba vzít v úvahu řadu vlastností. Špatně naplánovaná stavba může poškodit jak sklep samotný, tak i jeho okolí.

Vyberte místo

Před zahájením výstavby musíte pečlivě vybrat místo pro sklep. Nejlepší možností by bylo vybrat místo s mírným sklonem, aby se v blízkosti místa nezdržovala voda. Kromě toho je třeba vzít v úvahu vzdálenost od vodních zdrojů, jako jsou řeky, jezera nebo podzemní prameny.

Izolace proti vlhkosti

Izolace proti vlhkosti

Vzhledem k blízkosti podzemní vody je třeba věnovat zvláštní pozornost hydroizolaci sklepa. Aby se zabránilo pronikání vlhkosti, lze použít speciální materiály, jako jsou hydroizolační membrány nebo geotextilie. Doporučuje se také vytvořit drenážní systém, aby voda stékala do odvodňovacích příkopů nebo studní.

Větrání a osvětlení

Stejně důležité je zajistit sklepu dobré větrání a osvětlení. K tomu můžete použít vzduchové kanály, které zajistí neustálý přístup čerstvého vzduchu. Osvětlení lze zajistit pomocí elektřiny nebo pomocí malých oken či světlovodů.

Obecně platí, že vybudování sklepa v blízkosti spodní vody vyžaduje opatrnější přístup. Je nutné vzít v úvahu všechny vlastnosti terénu a pečlivě zvážit každý detail, aby vznikla bezpečná a funkční konstrukce.

Výběr místa a předběžné posouzení

Výběr místa a předběžné posouzení

Při výběru místa pro stavbu sklepa je třeba věnovat zvláštní pozornost hloubce podzemní vody. Pokud je podzemní voda příliš blízko povrchu země, může dojít k pronikání vlhkosti do sklepa, což může negativně ovlivnit skladování potravin a udržování dostatečné vlhkosti.

K určení hloubky podzemní vody lze provést předběžné posouzení. Jedním ze způsobů je studium hydrologických map, které odrážejí hladiny podzemních vod v různých oblastech. Je také možné vyvrtat studnu a přímo měřit hloubku podzemní vody.

READ
Třída pevnosti šroubu: označení, značení a typy.
Faktor popis
Hloubka podzemní vody Je nutné vzít v úvahu hloubku podzemní vody a určit ji vzhledem k povrchu země.
Typ půdy Různé typy zeminy mohou mít různou propustnost, což může ovlivnit pronikání vody do sklepa.
Sklon lokality Sklon pozemku může ovlivnit odvod vody a rozvod vlhkosti kolem sklepa.
Blízkost vodních zdrojů Místo by se nemělo nacházet v blízkosti řek, jezer nebo jiných zdrojů vody, aby se zabránilo možnosti záplav v období vysoké hladiny vody.

Při výběru místa pro stavbu sklepa je důležité vzít v úvahu všechny tyto faktory. Předběžné posouzení pomůže určit vhodnost místa pro stavbu sklepa a učinit správná rozhodnutí během návrhu a výstavby.

Výpočet tlaku vody a požadované hloubky

Výpočet tlaku vody a požadované hloubky

Než začnete budovat sklep, musíte vypočítat tlak vody na jeho stěny a určit potřebnou hloubku pro jeho stavbu. To je důležité, protože pokud je podzemní voda blízko povrchu, tlak vody se může stát významným a ovlivnit pevnost sklepa.

Výpočet tlaku vody

Výpočet tlaku vody

Pro výpočet tlaku vody se používá vzorec:

Vzorec tlaku vody

kde P je tlak vody (v Pa), ρ je hustota vody (v kg/m³), g je gravitační zrychlení (přibližně rovné 9,8 m/s²), h je hloubka sklepa (v m).

Hustota vody je asi 1000 kg/m³. Dosazením těchto hodnot do vzorce můžete vypočítat tlak vody na stěnách sklepa.

Určení potřebné hloubky

Chcete-li určit požadovanou hloubku pro stavbu sklepa, musíte vzít v úvahu vypočítaný tlak vody a zvolit hloubku, ve které nebude ohrožena pevnost sklepa. Pro stanovení optimální hloubky se obvykle doporučuje poradit se s inženýrem.

Rovněž stojí za zvážení, že vybudování sklepa v hloubce více než 2 metry může být obtížné a vyžaduje speciální vybavení.

Hloubka (m) Tlak vody (kPa)
0.5 4.9
1.0 9.8
1.5 14.7
2.0 19.6

Tabulka ukazuje závislost tlaku vody na hloubce sklepa. Hlubší hloubky vyžadují pevnější konstrukci a může být obtížné postavit.

Určení typu a provedení sklepa

Určení typu a provedení sklepa

Výběr typu a provedení sklepa závisí na různých faktorech, včetně hloubky podzemní vody, dostupných materiálů a rozpočtu projektu. Zde je několik typů sklepů, které lze použít, když je podzemní voda blízko:

Sklep s betonovými zdmi: takový sklep lze postavit pomocí betonových tvárnic nebo litím betonové směsi do bednění. Betonové stěny poskytují spolehlivou ochranu proti pronikání vlhkosti a odolnost proti vysokému tlaku spodní vody. Pro přidání dodatečné izolace lze použít speciální hydroizolační materiály.

READ
Expandované betonové bloky: popis, typy, velikost, GOST, fotografie

Sklep s cihlovými zdmi: takový sklep je postaven z cihel spojených maltou. Cihlové zdi mohou být odolné vůči spodní vodě, pokud je použit kvalitní a utěsněný stavební materiál. Chcete-li přidat další ochranu proti vlhkosti, můžete použít hydroizolační nátěry nebo nainstalovat drenážní systém.

Hliněný sklep: Jedná se o nejjednodušší typ sklepa, který lze postavit, když je podzemní voda blízko. Pro vybudování hliněného sklepa se vykope jáma, která se následně vyloží kameny nebo cihlami. Pro izolaci můžete použít vrstvu hlíny nebo speciální hydroizolační materiály.

Vícepatrový sklep: takový sklep má několik úrovní, což umožňuje jeho rozdělení do různých funkčních zón. Na jedné úrovni můžete například skladovat zeleninu a na druhé ovoce a bobule. Vícepatrový sklep umožňuje efektivnější využití prostoru a poskytuje lepší organizaci skladování potravin.

Při výběru typu a provedení sklepa je také důležité zohlednit okolní prostor a klimatické podmínky. Poraďte se s odborníky nebo stavebními odborníky, abyste určili nejlepší možnost pro váš sklep, s ohledem na vlastnosti vašeho místa a požadavky na uchování potravin.

Přípravné práce na místě

Přípravné práce na místě

Před zahájením výstavby sklepa, zejména v podmínkách blízkosti podzemní vody, je nutné provést řadu prací na přípravě místa. Tato práce pomůže zajistit trvanlivost a spolehlivost sklepa a také zabránit možným problémům v budoucnu.

1. Geodetické průzkumy

První etapou přípravy staveniště jsou geodetické zaměření. Specialisté měří a určují podzemní vodu, aby určili přesné místo a hloubku stavby sklepa. Tyto informace pomohou určit nezbytná opatření k zabránění pronikání vody a zajištění hydroizolace.

2. Čištění prostoru

Po geodetických zaměřeních je nutné prostor vyčistit od vegetace, kamenů a jiných překážek. To zajistí přístup na staveniště pro stavební techniku ​​a usnadní následné práce.

3. Odstranění vrchní vrstvy zeminy

3. Odstranění vrchní vrstvy zeminy

Pro vybudování sklepa je nutné odstranit vrchní vrstvu zeminy. Jeho odstraněním se vyloučí vliv vody a vegetace na konstrukci sklepa. Odstraněnou vrstvu zeminy lze využít k následnému zakrytí sklepa nebo k jiným účelům.

4. Konstrukce drenážního systému

4. Konstrukce drenážního systému

V podmínkách blízkosti podzemní vody je nutné instalovat drenážní systém, který odstraní přebytečnou vlhkost ze sklepa. Drenážní systém pomůže zabránit hromadění vody kolem sklepa a ochrání jej před poškozením.

Místo připravené pomocí těchto prací zajistí spolehlivost a trvanlivost sklepa za předpokladu, že je v blízkosti podzemní voda.

READ
Jak ukládat malé věci: nápady na fotografii

Stavební materiály a technologie

Stavební materiály a technologie

Při stavbě sklepa v podmínkách, kdy je podzemní voda blízko povrchu země, je nutné vybrat speciální stavební materiály a použít vhodné technologie, aby byla zajištěna spolehlivost a vodotěsnost konstrukce.

Stavební hmoty

Stavební hmoty

Jedním z hlavních požadavků na stavební materiály při stavbě sklepa v podmínkách vysoké hladiny podzemní vody je jejich voděodolnost. K tomu se doporučuje použít následující materiály:

  • Hydroizolační membrány – Jedná se o speciální polymerové materiály, které jsou odolné vůči vodě a zabraňují jejímu pronikání do sklepa. Instalují se podél stěn a na dně sklepa před nalitím betonu nebo cihelného obložení.
  • vodotěsný beton – speciální druh betonu, který má zvýšenou hustotu a nízkou pórovitost, díky čemuž je nepropustný pro vodu. Tento typ betonu se používá ke konstrukci stěn a podlahy sklepa.
  • Geotextilie – Jedná se o materiál určený ke zpevnění půdy a zabránění pronikání vody. Geotextilie se používají na dno a stěny sklepa před nasypáním sypké vrstvy zeminy.

Technologie

Technologie

Při stavbě sklepa v blízkosti podzemní vody se doporučuje použít následující technologie:

  1. Instalace drenážního systému – podél stěn sklepa by měly být položeny drenážní trubky, které budou shromažďovat a odvádět podzemní vodu.
  2. Úprava hladiny podzemní vody – před zahájením stavby je nutné provést opatření ke snížení hladiny podzemní vody, aby se předešlo problémům při stavbě sklepa a provozu.
  3. Hydroizolační úprava – je důležité ošetřit stěny a podlahu sklepa speciálními hydroizolačními materiály, aby se zabránilo pronikání vlhkosti.

Výběr stavebních materiálů a použití vhodných technologií při výstavbě sklepa v podmínkách blízkosti podzemní vody zajistí spolehlivost a trvanlivost konstrukce.

Otázky a odpovědi:

Jak může podzemní voda ovlivnit stavbu sklepa?

Spodní voda může vyvíjet tlak na stěny sklepa, což vede k netěsnostem a poškození konstrukce.

Co byste měli zvážit při výběru místa pro stavbu sklepa, pokud je blízko voda?

Je důležité vybrat místo, kde je hladina spodní vody nejnižší, aby se snížilo riziko problémů s podzemní vodou.

Jaká opatření by měla být přijata k ochraně sklepa před podzemní vodou?

K ochraně před podzemní vodou můžete použít drenážní systémy, hydroizolaci a instalaci drenážních čerpadel.

Jaký materiál by měl být použit na stavbu stěn sklepa, pokud je blízko voda?

Pro stavbu stěn sklepů se doporučuje použít hydroizolační materiály, aby se zabránilo zatékání vody.

READ
Systém dělení potrubí - co to je?

Dá se ušetřit na stavbě sklepa, když je blízko spodní voda?

Nedoporučuje se šetřit na stavbě sklepa, protože nesprávný návrh může v budoucnu vést k problémům a vyžadovat nákladné opravy.

Video:

Objemný sklep, co dělat, pokud je hladina spodní vody vysoká

SKLEP PROČ A PROČ / JAK POSTAVIT SKLEP / JAK POSTAVIT SKLEP / SKLEP STAVÍME SAMI

podzemní vody v suterénu a jak s vodou nakládat

Recenze

Petr Petrov

Velmi zajímavý článek! Sám jsem nedávno čelil problému stavby sklepa na místě, kde je blízko spodní voda. Díky takovým užitečným informacím jsem si uvědomil, že existuje několik způsobů, jak tento problém vyřešit. Jednak autor správně upozorňuje na nutnost hydroizolace stěn a podlahy sklepa. To je důležité, aby se zabránilo pronikání vody dovnitř a způsobení problémů s kondenzací nebo hnilobou materiálů. Nápady na použití hydroizolačních materiálů, jako je bitumenový tmel nebo speciální tmely, jsou velmi užitečné. Kromě toho stojí za to věnovat pozornost drenážnímu systému kolem sklepa. Autor správně upozorňuje na nutnost instalace obvodové drenáže a systému sběru vody. Zabráníte tak hromadění vody kolem sklepa a pronikání dovnitř. Zdůraznil jsem také důležitost správného větrání sklepa. Jako velmi účinné se zdají autorem navrhované nápady na využití přívodního a odtahového větrání nebo instalace systému nucené cirkulace vzduchu. Ve velmi vlhkých podmínkách mohou podzemní prostory trpět plísněmi a zápachem a větrání pomůže těmto problémům předejít. Konečně autor správně poukazuje na důležitost spolehlivé izolace sklepa. To udrží příchozí potraviny v dobrém stavu a v zimě je ochrání před zamrznutím. Doporučení pro použití pěny nebo minerální vlny se zdají velmi rozumné. Obecně je článek velmi informativní a správně přistupuje k problému výstavby sklepa v podmínkách vysoké hladiny podzemní vody. Děkuji autorovi za praktické a užitečné rady!

kotik89

Článek je velmi poučný a užitečný! Vždy jsem snil o tom, že si postavím sklep, ale podzemní voda je velmi blízko mého pozemku. Proto, když jsem narazil na tento článek, byl jsem příjemně překvapen. Ukázalo se, že i pro takové případy existují řešení! Autor nabízí několik metod, které pomohou vyřešit problém výstavby sklepa. Nejprve byste měli věnovat pozornost hloubce podzemní vody. Pokud nejsou příliš blízko, pak můžete postavit sklep se sklonem tak, aby voda protékala kolem něj. Pokud je však podzemní voda příliš blízko, je třeba použít serióznější metody. Jednou z navrhovaných možností je odvodňovací systém. Autor vysvětluje, že drenážní systém umožňuje odvedení přebytečné vody ze země a zabraňuje zaplavování sklepů. Zní to docela složitě, ale autor velmi srozumitelně vysvětluje postup a dává pár tipů, jak takový systém správně nainstalovat. Další zajímavou možností jsou geotextilie a geomembrány. Tyto materiály umožňují vytvořit bariéru mezi spodní vodou a sklepem. Autor podrobně popisuje postup instalace takové zábrany a dává rady, jak vybrat správné materiály. Celkově je článek velmi informativní a názorný. Moc se mi líbilo, jak autorka vysvětluje složité věci jednoduchým a srozumitelným jazykem. Nyní se cítím mnohem jistější, že dokážu postavit sklep i na svém vlastním místě. Děkuji autorovi za tak užitečné informace!

READ
Postel pod stropem - funkce, fotky, videa

Alexej Sidorov

Velmi zajímavý a užitečný článek! Dlouho jsem přemýšlel o tom, jak postavit sklep na svém místě, ale máme blízko spodní vody. Váš článek mi dal cenné rady a návody v této problematice. Dozvěděl jsem se, že pro stavbu sklepa v takových podmínkách je třeba vzít v úvahu několik faktorů: vybrat správné místo pro stavbu, zjistit hloubku podzemní vody a určit podzemní vodu. Důležité je také použití speciálních stavebních materiálů, které zabrání pronikání vody do sklepa. Líbilo se mi, že článek obsahoval podrobná schémata a vysvětlení pro každou fázi výstavby. To vám pomůže pochopit proces a naplánovat vše předem. Nyní mám konkrétní pokyny a mohu bez obav začít budovat svůj sklep. Vše se dělá jasně a jednoduše, to motivuje a dává důvěru v úspěšný výsledek. Moc děkuji za tak užitečné informace a praktické rady!

Sergey Vasiliev

Velmi zajímavý a praktický článek! O vybudování sklepa na svém pozemku jsem uvažoval již delší dobu, ale vždy jsem měl pochybnosti kvůli blízkosti spodní vody. Ale díky tomuto článku byly mé obavy rozptýleny. Dozvěděl jsem se, že správné plánování a výstavba sklepa s přihlédnutím k poloze spodní vody je nejen možná, ale i docela jednoduchá. Je důležité použít správné materiály pro základy a stěny a také zajistit spolehlivý drenážní systém pro kontrolu hladiny podzemní vody. Bylo také užitečné dozvědět se, že odvodňovací kanály by měly být vybrány s ohledem na specifické podmínky oblasti. Nyní jsem si jistý, že mohu realizovat svůj nápad a postavit spolehlivý a funkční sklep. Děkuji mnohokrát za užitečné informace!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: